Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 4. Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї

Види аліментних зобов'язань інших членів сім'ї. До числа "інших членів сім'ї" при аліментірованіі глава 15 СК відносить братів, сестер, онуків, дідусів і бабусь, пасинків (падчерок), вітчима, мачуху, фактичних вихователів і їх вихованців.
Зобов'язання щодо утримання зазначених осіб відносяться до аліментних зобов'язань другої черги. Аліментна обов'язок інших членів сім'ї носить додатковий (субсидіарний) характер * (493), оскільки вона виникає тільки за умови неможливості отримання вмісті від аліментних-зобов'язаних осіб першої черги - батьків, працездатних повнолітніх дітей, подружжя (у тому числі колишніх).
Глава 15 СК класифікує аліментні зобов'язання інших членів сім'ї залежно від фігури аліментних-зобов'язаної особи (платника аліментів).
Обов'язки братів і сестер по утриманню один одного виникають при наявності таких передумов: а) аліментні-зобов'язані брати чи сестри досягли повноліття, працездатні і володіють достатніми для надання аліментів засобами; б) потребують отриманні аліментів брати чи сестри є неповнолітніми або хоча і повнолітніми, але непрацездатними. У ст. 93 СК не уточнюється, про які саме братів і сестер йде мова. Однак є всі підстави вважати, що суб'єктами аліментних зобов'язань є тільки рідні брати і сестри (як повнорідні, так і неповнорідні).
Обов'язки дідусі та бабусі по утриманню онуків обумовлені: а) нуждаемость неповнолітніх або хоча і повнолітніх, але непрацездатних онуків, б) наявністю у платника необхідних для сплати аліментів засобів (ст. 94 СК). Слід звернути увагу, що працездатність (непрацездатність) дідусів і бабусь для виникнення обов'язку по аліментірованію онуків значення не має. Закон не робить різниці, по якій лінії (батьківській або материнській) існують родинні відносини між онуками і їх дідусями і бабусями. Аліментні зобов'язання щодо онуків виникають незалежно і від наявності між батьком і матір'ю (дітьми аліментних-зобов'язаних осіб) зареєстрованого шлюбу.
Обов'язок онуків містити дідуся і бабусю настає, якщо: а) внуки є повнолітніми, працездатними і володіють необхідними для аліментірованія засобами; б) дідусь чи бабуся непрацездатні і потребують допомоги (ст. 95 СК). Аліментна обов'язок онуків не залежить від того, містили Чи раніше бабусі й дідусі своїх онуків і чи брали участь у їх вихованні.
Обов'язки пасинків і падчерок за змістом вітчима і мачухи виникає при наявності таких умов: а) пасинки (падчерки) працездатні, досягли повноліття і володіють необхідними для надання утримання засобами; б) вітчим (мачуха) непрацездатні і потребують отримання аліментів. Закон пов'язує обов'язок по аліментірованію вітчима (мачухи) також з тим, що останні раніше здійснювали виховання та утримання своїх пасинків або падчерок (ст. 97 СК). При цьому якщо тривалість такого виховання і утримання була незначною (не перевищувала п'яти років), суд вправі звільнити пасинків (падчерок) від їх аліментні обов'язки. Підставою для звільнення від аліментірованія може виступати і неналежне утримання і виховання пасинків (падчерок) в той період часу, коли вони були неповнолітніми * (494).
Обов'язок вихованців утримувати своїх фактичних вихователів * (495) зумовлена тим, що: а) фактичні вихователі непрацездатні; б) вихованці досягли повноліття і працездатні (ст. 96 СК). Слід зазначити, що закон не пов'язує обов'язок щодо утримання фактичного вихователя з наявністю у вихованців необхідних коштів. Як і у випадку з вітчимом (мачухою), необхідною умовою виникнення права фактичного вихователя на аліменти є раніше здійснюване їм виховання та утримання вихованця в період, коли останній був неповнолітнім. Якщо виховання та утримання неповнолітніх вихованців з боку фактичних вихователів було нетривалим (менше п'яти років) або здійснювалося неналежним чином, суд може звільнити вихованця від обов'язків по аліментірованію фактичного вихователя.
Таким чином, для того щоб інші члени сім'ї виявилися обтяжені аліментні обов'язками, потрібна наявність складного юридичного складу. Цей склад розрізняється для окремих видів аліментних зобов'язань. Однак, у всякому разі, він включає потреба в допомозі одержувача аліментів, наявність у платника необхідних коштів для виплати аліментів * (496) і відсутність у одержувача можливості одержання утримання від аліментних-зобов'язаних осіб першої черги.
Перелік аліментних зобов'язань другої черги є вичерпним. Ніякі інші особи, крім зазначених у главі 15 СК, не зобов'язані до надання вмісту на інших членів сім'ї * (497).
Розмір аліментів на утримання інших членів сім'ї. Порядок аліментірованія інших членів сім'ї та розмір наданих їм аліментів можуть бути визначені угодою сторін. За відсутності угоди розмір аліментів визначається судом виходячи з матеріального та сімейного стану платника та одержувача аліментів, а також інших заслуговують уваги інтересів сторін у твердій грошовій сумі, яка підлягає сплаті щомісяця (п. 2 ст. 98 СК).
Оскільки коло аліментних-зобов'язаних осіб вельми широкий, можлива ситуація, коли один і той же одержувач має право на надання змісту з боку декількох осіб одночасно (наприклад, декількох онуків). У подібному випадку закон не згадує про рівність тягаря аліментірованія всіх платників. Розмір аліментів визначається судом залежно від матеріального та сімейного стану кожного з аліментних-зобов'язаних осіб. Тому розмір участі кожного з них у виконанні аліментні обов'язки може бути різним.
При цьому суд має право врахувати всіх осіб, зобов'язаних сплачувати аліменти, незалежно від того, пред'явлений позов до всіх цих осіб, до одного з них або до кількох із них (п. 3 ст. 98 СК) .
Слід звернути увагу, що чинне законодавство не ранжує аліментні зобов'язання другої черги (інших членів сім'ї). Це означає, що за наявності у одержувача права на надання змісту від декількох різних членів сім'ї (наприклад, бабусі і сестри; вихованця, онука і брата), вимога може бути пред'явлена до будь-якого з них без дотримання якої-небудь черговості. Так само і суд, визначаючи в подібній ситуації розмір аліментів, не пов'язаний небудь черговістю і бере до уваги всіх аліментних-зобов'язаних осіб другої черги * (498).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї "
 1. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  аліментного зобов'язання. Необхідність надання утримання окремим особам об'єктивна і може виникати в силу різних причин. У будь-якому суспільстві і державі існують громадяни, не здатні до самостійного забезпечення своїх потреб в силу віку або стану здоров'я, внаслідок догляду за дітьми тощо Створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток
 2. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  зобов'язання перед своїм чоловіком (дружиною), від цих зобов'язань не можна відмовитися за своїм бажанням. Тому якщо один з подружжя непрацездатний і потребує матеріальної допомоги, а другий хоч і в змозі приділити йому частину коштів, але надати допомогу відмовляється, то з нього можуть бути стягнуті по суду необхідні кошти (аліменти) на утримання його дружина. Право на отримання аліментів має
 3. Глава 15. Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї
  зобов'язання, передбачені в цій главі, носять субсидіарний характер, є зобов'язаннями "другої черги". Це означає, що право зазначених у цій главі осіб вимагати аліменти від своїх кровних родичів, свояків і фактичних вихованців виникає лише при відсутності більш близьких осіб, на яких покладено пріоритетна обов'язок з їх змістом: для
 4. Стаття 164 . Аліментні зобов'язання повнолітніх дітей та інших членів сім'ї
  аліментних зобов'язань повнолітніх дітей на користь батьків і до аліментних зобов'язань інших членів сім'ї; аліментні зобов'язання подружжя та колишнього подружжя даної статтею не охоплюються (див. коментар до ст. 161 СК). Раніше подібної норми російське законодавство не містило. Визначальним визнається законодавство держави, на території якого сторони мають
 5. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  аліментні зобов'язання, на їх вимогу. Закінчення встановленого судом терміну користування житловим приміщенням тягне припинення відповідного права у колишнього члена сім'ї, якщо він не уклав іншої угоди з власником. Рівними правами, що належать власнику, володіють і дієздатні громадяни, яким право користування житловим приміщенням надано за заповідальним відказом і на
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  аліментних зобов'язаннях). * (1225) Так, Правила обчислення термінів доставки вантажу залізничним транспортом, затв. наказом МШС Росії від 18 червня 2003 р. (БНА. 2004. N 4), передбачають критерії (загальна довжина проходження, вид відправки, швидкісний режим), на підставі яких розраховується термін вантажний залізничного перевезення. * (1226) Ці правила не підлягають застосуванню у разі, коли
 7. § 7. Припинення житлових правовідносин
  аліментні зобов'язання, суд має право зобов'язати власника житлового приміщення забезпечити їх іншим житловим приміщенням. Після закінчення терміну користування житловим приміщенням, встановленого рішенням суду, відповідне право користування житловим приміщенням колишнього члена сім'ї власника припиняється, якщо інше не встановлено угодою між власником і колишнім членом його сім'ї. До закінчення
 8. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  аліментних зобов'язанням (від лат. Alimentum - їжа, зміст), має більш широку сферу застосування, оскільки дані правовідносини можуть виникати практично між усіма суб'єктами сімейного права - подружжям, батьками і дітьми , онуками (онуками) і дідусями (бабусями), братами і сестрами і т.д. Сімейні майнові відносини в силу самої їхньої природи набагато більш сприйнятливі до
 9. § 4. Прийомна сім'я
  аліментних зобов'язань, ні спадкового правонаступництва. По-четверте, прийомні батьки здійснюють свої функції за винагороду (п. 1 ст. 153.1 СК). У цьому полягає різниця у правовому становищі прийомних батьків, з одного боку, та опікунів (піклувальників) - з іншого. В силу положень п. 1 ст. 36 ГК РФ обов'язки з опіки та піклування щодо дитини, яка перебуває під опікою
 10. § 2. Аліментні зобов'язання батьків і дітей
  аліментних зобов'язань. В цілому інститут аліментірованія виник і розвивався з аліментних відносин між батьками та дітьми * (460). Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей. Батьки здійснюють утримання неповнолітніх дітей як в силу природного порядку речей, так і закону. Цей обов'язок на них покладена Конвенцією ООН про права дитини (ст. 27), Конституцією
© 2014-2022  yport.inf.ua