Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

АПР надзвичайного стану.

Надзвичайний стан - це особливий правовий ре-жим, що передбачає обмеження встановлених Конституцією РФ і законами прав громадян і організацій, покладання на них додаткових обов'язків, а також особливий порядок діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
У Російській Федерації надзвичайний стан вводить Президент країни за обставин, передбачених федеральним конституційним законом «Про надзвичайний стан», з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі.
Федеральний конституційний закон «Про надзви-ном положенні» був підписаний Президентом РФ Володимиром Путіним 30 травня 2001 і набув чинності з моменту його опублікування. Закон замінив однойменний акт, прийнятий Верховною Радою РРФСР 17 травня 1991.
Новий Закон «Про надзвичайний стан» вводить поняття цілей і обставин введення надзвичайного стану. Надзвичайний стан вводиться для «усунення обставин, що стали підставою для введення надзвичайного стану, забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, захисту конституційного ладу Російської Федерації» (ст. 2).
Надзвичайний стан вводиться лише за наявності обставин, що представляють «непо-безпосередніх загрозу життю і безпеці громадян або конституційного ладу Російської Федерації». Такі підстави поділяються на дві категорії:
1) спроби насильницької зміни конституційного ладу Російської Федерації, збройний заколот, ре-регіональні конфлікти і т. п.;
2) надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, стихійні лиха тощо (ст. 3).
Надзвичайний стан вводиться указом Президента РФ на всій території Російської Федерації терміном не більше 30 діб або в окремих місцевостях строком не більше 60 діб з правом їх продовження новим указом Президента.
Указ Президента про введення надзвичайного стану не вимагає попереднього узгодження з керівництвом суб'єктів Федерації, однак він повинен бути схвалений Радою Федерації «в можливо короткі терміни», протягом 72 годин з моменту оприлюднення указу. Указ, що не затверджений Радою Федерації, автоматично втрачає свою силу після закінчення трьох діб з моменту його оприлюднення.
Указ повинен містити «вичерпний перелік тимчасових прав і свобод громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства, прав організацій і громадських об'єднань».
При введенні надзвичайного стану на всій тер-ритор країни Рада Федерації і Державна Дума продовжують свою роботу протягом всього періоду його дії, а при введенні надзвичайного стану на частині території Російської Федерації вибори і референдуми не проводяться до моменту скасування надзвичайного стану при автоматичному продовженні строку повноважень відповідних виборних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб.
Забезпечують режим надзвичайного стану в ос-новних органи внутрішніх справ та кримінально-виправної системи, федеральні органи безпеки і внутрішні війська, однак у виняткових випадках допускається залучення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів.
Закон передбачає можливість введення «особливого управління» територією, на якій оголошено режим надзвичайного стану, після відповідного попередження, зверненого Президентом РФ до населення і посадовим особам органів державної влади суб'єкта РФ і органів місцевого самоврядування, що діють на такої території.
У Росії після розпаду СРСР надзвичайний положен-ня на загальнофедеральному рівні не вводилося.
63.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АПР надзвичайного стану. "
 1. 4. Рада оборони
  Згідно § 19-6 Конституції, під час надзвичайного стану питання про використання Збройних сил всередині країни і про застосування певних особливим законом надзвичайних заходів вирішується Радою оборони. Цей орган не є постійним і створюється, як зазначалося, Державним зборами тільки на час надзвичайного стану. Його очолює Президент республіки. До складу Ради оборони
 2. Стаття 898. Надзвичайні витрати на зберігання
  1. Витрати на зберігання речі, які перевищують звичайні витрати такого роду і які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачу, якщо поклажодавець дав згоду на ці витрати або схвалив їх згодом, а також в інших випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або договором. 2. При необхідності провести
 3. Стаття 20.6. Невиконання вимог норм і правил з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій
  1. Невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, а так само невиконання вимог норм і правил з попередження аварій і катастроф на об'єктах виробничого або соціального призначення - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти
 4. Стаття 20.5. Порушення вимог режиму надзвичайного стану
  Порушення вимог режиму надзвичайного стану (за винятком порушення правил комендантської години) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до тридцяти діб ; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів або адміністративний арешт на строк до тридцяти діб. (В ред. Федерального
 5. Стаття 20.6. Невиконання вимог норм і правил з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій
  1. Невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, а так само невиконання вимог норм і правил з попередження аварій і катастроф на об'єктах виробничого або соціального призначення - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до
 6. 7. Наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо ця обставина визнано рішенням Уряду РФ або органу державної влади відповідного суб'єкта РФ
  . Розірвати трудовий договір з працівником можна, якщо сталася надзвичайна обставина. Зауважимо, що в п. 7 ч. 1 ст. 83 Трудового кодексу РФ дано відкритий перелік обставин, які можуть бути визнані надзвичайними. Але законодавець підкреслив, що для можливості припинення трудових відносин з працівником повинні бути виконані наступні умови: - визнання Урядом РФ або
 7. Стаття 20.5. Порушення вимог режиму надзвичайного стану
  Порушення вимог режиму надзвичайного стану (за винятком порушення правил комендантської години) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк до тридцяти діб; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк до
 8. Стаття 1129. Заповіт в надзвичайних обставинах
  1. Громадянин, який знаходиться в положенні, явно загрозливому його життя, і в силу сформованих надзвичайних обставин позбавлений можливості зробити заповіт відповідно до правил статей 1124 - 1128 цього Кодексу, може викласти останню волю щодо свого майна в простій письмовій формі. Виклад громадянином останньої волі в простій письмовій формі визнається його
 9. Заповіту, вчинені в надзвичайних обставинах
  Заповіт, вчинене в надзвичайних обставинах, - це заповіт громадянина, який знаходиться в положенні, явно загрозливому його життя, і в силу сформованих надзвичайних обставин позбавлений можливості зробити заповіт відповідно до загальних правил, встановлених ЦК. Вчинення заповіту в надзвичайних обставинах - виняток із загального правила, оскільки заповідач може
 10. Заповіт в надзвичайних обставинах
  . Іншим різновидом власноручного заповіту є заповіт, складений у надзвичайних обставинах. Деяку складність застосування названого інституту викликає поняття " надзвичайний обставина ", яке не знайшло свого визначення в цивільному праві. У більшості випадків надзвичайність визначається шляхом суб'єктивної оцінки того, що сталося. Одне явище в одній системі може
 11. Глава XXII Надзвичайний і військовий стан
  Стаття (1) Надзвичайний стан як особливий правовий режим може вводитися як тимчасовий захід для забезпечення безпеки громадян або захисту конституційного ладу РФ. Воно вводиться в обстановці, в якій загроза безпеці громадян або конституційного ладу реальна, надзвичайна і неминуча і усунення її неможливо без застосування надзвичайних заходів. (2) Підставами введення
 12. Коментар до п. 7
  69. З громадянином, що складається в запасі і виявили бажання вступити на військову службу за контрактом в період надзвичайних обставин (ліквідація наслідків стихійних лих, виконання заходів надзвичайного стану, відновлення конституційного порядку і інші надзвичайні ситуації) або для участі в діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки,
 13. 4. Відплатність договору зберігання
  При розгляді загальних положень про договір зберігання "возмездность" слід розуміти у двох значеннях. По-перше, як відшкодування понесених зберігачем необхідних або надзвичайних витрат, пов'язаних з наданням послуг із зберігання. По-друге, як власне винагороду, яка являє собою різницю між загальною сумою оплати послуг зберігача і сумою вищеназваного відшкодування витрат і в
 14. Глава 5. Про зупинення дії ПРАВ І СВОБОД
  Стаття 55 . 1. Дія прав, встановлених у статтях 17, 18, пункти 2 і 3, статтях 19, 20, пункти 1 "a", 1 "d" і 5, статтях 21, 28, пункт 2, і в статті 37, пункт 2, можуть бути припинені у разі оголошення надзвичайного або стану облоги відповідно до умов, що передбачені Конституцією. Введення надзвичайного стану не поширюється на дію статті 17, пункт 3. 2.
 15. Проект Справа N 2-1582 / 2РЕШЕНІЕ
  Іменем Російської Федерації м. Москва 15 липня 2012 Зюзінський районний суд м. Москви у складі головуючого судді Селезньова В.І., при секретарі Люсина Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Гришина Василя Миколайовича до Семечкін Миколі Петровичу про встановлення факту складання заповіту в надзвичайних обставинах, встановив: Гришин В.М.
© 2014-2022  yport.inf.ua