Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?

Кожен співвласник має право самостійно розпоряджатися своєю часткою в майні, яке перебуває у спільній частковій власності (шляхом укладання договорів купівлі-продажу, дарування, міни, заповіту). Набувачами такої частки можуть бути сторонні особи або інші співвласники. У цих випадках спільна власність не припиняється, оскільки відчужується не конкретна частина майна, а частка у праві спільної власності, тобто відбувається лише зміна суб'єкта цивільних правовідносин. Законодавством встановлено певні гарантії захисту прав співвласників, не заінтересованих у відчуженні частки у спільній власності стороннім особам. Зокрема, відповідно до Цивільного кодексу України при продажу частки у спільній власності сторонній особі решта її учасників має переважне право купівлі частки, що продається за ціною, за якою вона продається, і на інших рівних умовах, крім випадку продажу з прилюдних торгів. Надане співвласникам право переважної купівлі зумовлене кількома причинами. Насамперед співвласники можуть бути самі заінтересовані у придбанні відчужуваної частини для задоволення своїх матеріальних і культурних потреб. Крім того, їм не байдуже, хто стане новим учасником спільної часткової власності, як виконуватиме обов'язки з утримання спільного майна, користування ним. Але право переважної купівлі не застосовується при відчуженні частки шляхом укладення договорів дарування, міни, довічного утримання. Цивільним кодексом України встановлено також умову здійснення співвласником права переважної купівлі та наслідки його недодержання. Так, співвласник-продавець зобов'язаний повідомити решту співвласників про намір продати свою частку сторонній особі, вказавши ціну та інші умови продажу. Для передачі заяви співвласнику про намір подати свою частку він може скористатися послугами нотаріальної контори, склавши заяву за такою формою. Зразок заяви співвласнику про намір продати свою частку До державної нотаріальної контори № 1 м. Дніпропетровська Кучеренка Івана Миколайовича, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щорса, 11, кв. 4 ЗАЯВА Прошу державну нотаріальну контору на підставі Закону України "Про нотаріат" передати громадянину Ковалю Андрію Петровичу, який мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 100, мою заяву такого змісту: Громадянине Ковалю Андрію Петровичу! Повідомляю Вас, що я продаю належну мені 1/2 частину у спільній власності на житловий будинок, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, 100, за ЗО 000 (тридцять тисяч)гривень. Згідно з Цивільним кодексом України, Ви як співвласник маєте право переважної купівлі моєї частки, а тому прошу Вас не пізніше одного місяця від дня отримання цього оповіщення повідомити в державну нотаріальну контору № 1 м. Дніпропетровська про свій намір чи відмову придбати вказану частку будинку за ЗО 000 (тридцять тисяч) гривень. У разі неотримання від Вас відповіді після закінчення вказаного строку належна мені 1/2 частка у спільній власності буде продана сторонній особі. м. Дніпропетровськ, 20 серпня 2003 р. Підпис (Кучеренко І. М.) Якщо співвласник відмовився від переважного права купівлі на визначених умовах або протягом одного місяця (а щодо рухомого майна - протягом 10 днів) не повідомив про своє рішення, продавець може продати свою частку будь-якій особі. Можлива ситуація, коли кілька співвласників виявлять бажання придбати частку в спільній власності. Тоді продавець має право вибору покупця з числа всіх співвласників. При передачі частки з порушенням переважного права купівлі співвласник протягом одного року може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов'язків покупця й перерахувати на депозитний рахунок суду всі суми, які за договором має сплатити покупець. Передача співвласникам переважного права купівлі частки іншим особам не допускається. Частка у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором з моменту укладення договору, якщо домовленістю сторін не передбачено інше, а момент переходу частки за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації з моменту цього посвідчення чи реєстрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?"
 1. 3.1. Поняття і види права спільної власності
  полягає в тому, но у разі продажу частки в праві спільної часткової власності спів- к іасник має переважне право перед іншими особами на її купівлю і ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів. Для реалізації цього права передбачено, шо продавець частки в праві спільної часткової власності зобов'язаний письмово повідомити інших
 2. § 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
  чому тут також на заставодавця можуть накладатися певні обмеження, які, правда, мають дещо слабший характер, ніж при прямому відчуженні заставленого майна, і сформульовані так (ч. 1 ст. 18 Закону України "Про заставу"): "Наступна застава вже заставленого майна допускається в разі, якщо інше не передбачено законом і попередніми договорами застави". Головними особливостями перезастави є,
 3. § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
  чому незалежно від того, чи законні вони чи ні. Цей спосіб захисту був впроваджений Законом України "Про власність". Важливою загальною гарантією захисту прав власників є встановлення обов'язку державних органів у разі порушення ними прав власників відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент припинення права власності, включаючи і неодержані
 4. § 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні
  полягає в тому, що право на регрес виникає вперше, а при заміні кредитора передається право, що вже існує. Регресне зобов'язання виникає тільки при припиненні (належному виконанні) первісного зобов'язання, тоді як заміна кредитора саме зобов'язання не припиняє і не змінює. Це має практичне значення, зокрема, для обчислення позовної давності. Так, оскільки регресне зобов'язання виникає вперше, то
 5. 3.1. Застава
  чому населеному пункті або районному центрі на території, на яку поширюються повноваження відділу державної виконавчої служби, на виконанні якого перебуває рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки. Заставодержатель має право достроково: 1) вимагати виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, у разі: а) передання заставодавцем предмета застави
 6. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  чому на підприємстві відповідно до показників та умов цієї виплати, визначених підприємством. Документальний доказ - це доказ, наданий у письмовому вигляді чи у вигляді будь-якого документа. Відповідно до ст. 97 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (далі - КЗпП) оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Погодинна оплата
 7. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  чому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, які не досягли вісімнадцятирічного віку та перебувають у цих закладах; в) державному або комунальному закладу чи благодійній організації, у тому числі Товариству
 8. § 4. Види юридичних осіб
  полягає в тому, що юридичні особи публічного права створюються незалежно від волі приватних осіб, як правило, для здійснення спеціальних функцій, не обумовлених їх участю у цивільному обороті (наприклад, міністерства і відомства, установи соціальної сфери, культурно-освітянські заклади та інші). І навпаки, юридичні особи приватного права створюються за ініціативою приватних осіб на договірних
 9. § 11. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність
  полягає в тому, що період часу, нроіягом якого діють обставини, передбачені законом, не зарахо- і:\(іься в строк позовної давності. Тобто, враховується тільки час, По минув до і після зупинення позовної давності. Згідно зі ст. 263 ЦК перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за певних умов подія (непереборна спла). Такою попе
 10. § 3. Зміст спадкового договору
  полягає в установленні тієї обставини, чи дійсно майно, що є предметом спадкового договору, знаходиться в особистій власності відчужувача. Оскільки закон передбачає, що подружжя - співвласники майна, яке є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, то розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється
© 2014-2022  yport.inf.ua