Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Коментар до Федерального закону від 21 грудня 1996 року N 159-ФЗ "Про додаткові гарантії щодо соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків" (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

1. Дисциплінарна відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку відповідно до Трудовим кодексом РФ 2001
Відповідно до ст. 192 ТК РФ за вчинення дисциплінарного проступку, тобто за невиконання або неналежне виконання працівником з його вини покладених на нього трудових обов'язків, роботодавець має право застосувати такі дисциплінарні стягнення:
1) зауваження;
2) догану;
3) звільнення з відповідних підстав.
Конкретні заходи дисциплінарних стягнень визначає керівник державного органу, виходячи зі ступеня тяжкості допущеного співробітником дисциплінарного проступку. У облік оцінки провини працівника входять обставини, при яких допущено невиконання (неналежне) виконання покладених на нього службових обов'язків, попереднє ставлення до виконання роботи, наявність дисциплінарних стягнень за попередній період роботи, чи застосування заходів заохочень і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Дисциплінарна відповідальність. "
 1. Стаття 16. Обставини, що пом'якшують відповідальність
  Обставинами, що пом'якшують відповідальність за дисциплінарні порушення, є: 1) запобігання особою, залученими до дисциплінарної відповідальності, шкідливих наслідків дисциплінарного порушення, 2) повне добровільне відшкодування збитків, заподіяних дисциплінарним порушенням; 3) усунення порушень до моменту винесення рішення Дисциплінарним комітетом; 4) визнання вчиненого
 2. Додаток 6 Повідомлення про засідання дисциплінарного комітету заявника про дисциплінарне порушення
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО Відповідно до п. 4 ст. 37 Кодексу заходів дисциплінарного впливу Дисциплінарний комітет сповіщає Вас про те, що розгляд заяви вашої організації з проханням про притягнення до дисциплінарної відповідальності члена СРО та пояснень особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, відбуватиметься на засіданні Дисциплінарного комітету,
 3. Стаття 28. Учасники дисциплінарного провадження
  1. Учасниками дисциплінарного провадження є Дисциплінарний комітет (включаючи секретаря Дисциплінарного комітету), рада директорів і інші учасники дисциплінарного провадження. 2. Іншими учасниками дисциплінарного провадження є: 1) член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, в особі свого представника (представників), 2) заявник. 3. До участі в
 4. Стаття 17. Обставини, які обтяжують відповідальність
  Обтяжуючими відповідальність обставинами є: 1) заподіяння дисциплінарним порушенням збитків членам Організації чи іншим особам; 2) вчинення членом Організації декількох дисциплінарних порушень; 3) перешкоджання здійсненню дисциплінарного провадження Дисциплінарним комітетом; 4) повідомлення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, погроз на адресу членів
 5. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО У зв'язку з надходженням до Дисциплінарного комітету СРО заяви К. про вчинення членом СРО дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначеним у
 6. Стаття 29. Права та обов'язки члена Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності
  1. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, в особі свого представника (представників) має право: 1) знайомитися з усіма матеріалами, що мають відношення до дисциплінарного порушення, робити виписки з них, знімати копії, 2) давати пояснення і представляти докази по справі про дисциплінарне порушення ; 3) заявляти клопотання; 4) подавати скарги на дії
 7. Стаття 7. Звільнення від дисциплінарної відповідальності
  Дисциплінарний комітет вправі звільнити члена Організації від дисциплінарної відповідальності з підстав та в порядку, передбаченому цим
 8. Стаття 21. Принципи дисциплінарного провадження
  1. Дисциплінарне провадження здійснюється на основі: - об'єктивності, повноти і всебічності дослідження обставин вчинення дисциплінарного порушення; - законності. 2. Обов'язок доведення вчинення особою дисциплінарного порушення не може бути покладена на особу, яка притягається до дисциплінарної
 9. Стаття 48. Оскарження рішень Дисциплінарного комітету
  1. Член Організації, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, має право оскаржити рішення Дисциплінарного комітету в Раду директорів протягом десяти днів з дня отримання копії виписки з протоколу засідання Дисциплінарного комітету. 2. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету подається до Ради директорів, який зажадає матеріали справи з Дисциплінарного
 10. 7. Правила дисциплінарного провадження, спрямовані на захист прав заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  Дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій встановлено право заявників та представників члена СРО, який притягається до дисциплінарної відповідальності, заявляти відводи членам дисциплінарного комітету, який розглядає справу про дисциплінарне порушення (далі - відводи). Встановлено, що члени дисциплінарного комітету вправі заявити самовідвід у випадках, встановлених дисциплінарними
 11. Стаття 47. Рекомендації Дисциплінарного комітету
  Дисциплінарний комітет після винесення рішення по справі має право направити члену Організації, залученому до дисциплінарної відповідальності, рекомендації з усунення наслідків дисциплінарного порушення, а також причин і умов, що викликали його
 12. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  Дисциплінарний комітет приймає рішення про припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення у випадках: 1) внесення змін та доповнень до цього Кодексу, які скасовують дисциплінарну відповідальність за відповідне діяння, 2) ліквідації організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) виключення члена Організації; 4) скасування
 13. Стаття 18. Накладення стягнення при вчиненні кількох дисциплінарних порушень
  1. Стягнення накладається за кожне дисциплінарне порушення. 2. Якщо Дисциплінарним комітетом в одному дисциплінарне провадження розглядається кілька дисциплінарних порушень, вчинених однією особою, то дисциплінарне стягнення застосовується за найбільш тяжкий дисциплінарне порушення. 3. При винесенні заходи дисциплінарного впливу у вигляді штрафу щодо особи, яка вчинила кілька
 14. Стаття 37. Збудження дисциплінарного провадження
  1. Дисциплінарне провадження порушується на підставі заяви або повідомлення про факт дисциплінарного порушення, що направляється на ім'я Голови Дисциплінарного комітету або до Правління Організації. 2. Рішення про порушення дисциплінарного провадження та призначення засідання Дисциплінарного комітету приймається Головою Дисциплінарного комітету. 3. Рішення Голови
 15. Стаття 24. Відводи
  1. Заявники та представники члена Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, має право заявляти відводи членам Дисциплінарного комітету, який розглядає справу про дисциплінарне порушення (далі - відводи). Члени Дисциплінарного комітету вправі заявити самовідвід у випадках і в порядку, встановлених цим Кодексом. 2. Підставами для відводу і самовідводу є обставини,
 16. Стаття 41. Термін розгляду справ про дисциплінарні порушення
  1. Справа про дисциплінарне порушення підлягає розгляду в строк не більше одного місяця з дня винесення Головою Дисциплінарного комітету рішення про порушення дисциплінарного провадження. 2. Дисциплінарний комітет має право призупинити дисциплінарне провадження для проведення експертизи та по інших вартих, на думку членів Дисциплінарного комітету, підстав не більше, ніж на два
 17. Додаток 3 Розпорядження
  (приблизний зразок) м. Москва "__" ___200__г. Відповідно до ст. 36 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО на підставі заяви Л. від 12 лютого 200_ р. про вчинення членом СРО Д. дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 67, 70 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО, порушити дисциплінарне провадження щодо Д. Голова Дисциплінарного комітету
© 2014-2022  yport.inf.ua