Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 17. Обставини, які обтяжують відповідальність


Обтяжуючими відповідальність обставинами є:
1) заподіяння дисциплінарним порушенням збитків членам Організації чи іншим особам;
2) вчинення членом Організації декількох дисциплінарних порушень;
3) перешкоджання здійсненню дисциплінарного провадження Дисциплінарним комітетом;
4) повідомлення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, погроз на адресу членів Дисциплінарного комітету , співробітників Організації, будь-яких інших осіб, причетних до цій дисциплінарній справі;
5) некоректну поведінку по відношенню до членів Дисциплінарного комітету, іншим регулюючим і контролюючим органам Організації, пов'язане із здійсненням дисциплінарного провадження;
6) надання фальсифікованих документів і доказів у процесі здійснення дисциплінарного провадження;
7) неповагу, виявлену до Дисциплінарного комітету в процесі розгляду дисциплінарної справи;
8) порушення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, строків дисциплінарного провадження при наданні відповіді на запит Дисциплінарного комітету, а також при виконанні рішення Дисциплінарного комітету;
9) поширення неправдивих відомостей, що мають відношення до Організації, діяльності Дисциплінарного комітету, він розглядався дисциплінарній справі;
10) вчинення членом Організації іншого дисциплінарного порушення протягом одного року з дня набрання чинності рішення Дисциплінарного комітету про залучення члена Організації до дисциплінарної відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 17. Обставини, які обтяжують відповідальність "
 1. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  Сторонами в договорі банківського рахунку є банк і клієнт банку - власник рахунку. Діяльність з відкриття та ведення рахунків фізичних та юридичних осіб відноситься до числа ліцензованих видів банківської діяльності, здійснюваної банками, під якими розуміються кредитні організації, що мають виключне право здійснювати в сукупності банківські операції із залучення у внески
 2. Стаття 1 . Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 10. Зворотній сила кримінального закону Коментар до статті 10
  Стаття, що встановлює і виняток із загального правила про те, що злочинність діяння і його караність визначаються законом, чинним на момент його вчинення. Виходячи з принципу гуманізму, КК РФ передбачається можливість поширення дії нового кримінального закону на діяння, вчинені до його вступу в силу, але тільки в тих випадках, коли новели кримінального закону
 4. Стаття 19. Загальні умови кримінальної відповідальності Коментар до статті 19
  У коментованій статті визначено загальні ознаки особи, що підлягає кримінальної відповідальності. Ця особа повинна бути фізичним, досягти віку кримінальної відповідальності і бути осудним. Ці ознаки утворюють правову конструкцію суб'єкта злочину. Кримінальний закон Російської Федерації визнає суб'єктом злочину тільки фізична особа (особи). Юридичні особи до числа суб'єктів
 5. Стаття 20. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність Коментар до статті 20
  Як зазначалося вище, досягнення певного рівня свідомості і соціального розвитку набувається з віком, коли людина під впливом соціального середовища та інших факторів впливу набуває рівень соціальної свідомості, достатній для того, щоб адекватно оцінювати свою поведінку і його наслідки. Такий рівень розвитку досягається ще у неповнолітньому віці, і тому
 6. Стаття 32. Поняття співучасті у злочині Коментар до статті 32
  Законодавче поняття співучасті, закріплене в ст. 32 КК РФ, вказує на чотири основні його ознаки: 1) два об'єктивних ознаки: участь у злочині двох або більше осіб і спільність участі; 2) два суб'єктивних ознаки: умисне участь та участь в умисному злочині. Участь у злочині двох і більше осіб передбачає, що ці особи повинні відповідати ознакам
 7. Стаття 34. Відповідальність співучасників злочину Коментар до статті 34
  Підставою кримінальної відповідальності співучасників є вчинення діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого законом (ст. 8 КК РФ). Проте стосовно співучасникам (крім виконавців) ці ознаки визначені в статті Особливої частини не в повному обсязі. Тому дії організатора, підбурювача і пособника кваліфікуються за відповідною статтею (її
 8. Стаття 35. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією) Коментар до статті 35
  У теорії кримінального права прийнято розрізняти два види співучасті, критерієм яких є кримінально-правові ролі співучасників. Це: 1) проста співучасть (соисполнительство), 2) складна співучасть (співучасть з розподілом ролей у кримінально-правовому сенсі цього слова, тобто участь у злочині організатора, підбурювача чи пособника). Крім того, у ст. 35 КК РФ законодавчо
 9. Стаття 57. Довічне позбавлення волі Коментар до статті 57
  За своїм змістом довічне позбавлення волі, так само як і позбавлення волі на певний строк, являє собою ізоляцію засудженого від суспільства. Велика строгість цього виду позбавлення волі забезпечується, по-перше, відсутністю терміну покарання, і по-друге, особливими умовами відбування покарання. Довічне позбавлення волі як найбільш суворий з числа вживаних в даний час
 10. Стаття 59. Смертна кара Коментар до статті 59
  Конституцією РФ встановлені пріоритети цінностей нашого суспільства. Вищої з них у відповідності зі ст. 2 є людина, її права і свободи. Основні права і свободи людини є невідчужуваними і належать кожному від народження. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави. Серед основних прав особливо виділяється право на життя, яке в разі його
© 2014-2022  yport.inf.ua