Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Договори товарного і комерційного кредиту

У господарській діяльності іноді виникає потреба у тимчасовому запозиченні негрошових коштів, а сировини, матеріалів, насіння і тому подібних речей. При цьому одержувач нерідко зацікавлений у стабільності таких відносин, яку не може забезпечити реальний договір позики. У таких випадках використовується договір товарного кредиту. Він передбачає обов'язок кредитора надати іншій стороні не гроші, а речі, визначені родовими ознаками (ч. 1 ст. 822 ЦК). У цьому полягає його головна відмінність від звичайного кредитного договору.
Крім того, договір про надання товарного кредиту можуть укладати будь-які суб'єкти позикових відносин, причому для банків та інших кредитних організацій як кредиторів цей договір мислимо як теоретично можливе, але практично рідкісний виняток (кредит у вигляді цінних паперів або деяких валютних цінностей). Умови про кількість, якість та інших параметрах надаються речей визначаються за правилами, що регулюють договір купівлі-продажу, якщо тільки інше прямо не передбачено в кредитному договорі.
В іншому на даний договір поширюються загальні правила про кредитному договорі (і відповідно про договір позики). Цим визначається його консенсуальної, відшкодувальний і двосторонній характер, а також вимога про обов'язковість письмової форми.
Комерційний кредит являє собою не самостійну операцію позикового типу, а умова возмездного договору (п. 1 ст. 823 ЦК). У будь-якому такому договорі, наприклад у договорі купівлі-продажу, оренди, підряду, перевезення і т.д., може міститися встановлене в інтересах відчужувача (услугодателя) умова про повну попередній оплаті (передоплатою) або авансі (часткової оплати) надається майна, результатів робіт або надання послуг або, навпаки, передбачене в інтересах набувача (услугополучателя) умова про відстрочення або розстрочення оплати.
По суті, у всіх цих ситуаціях мова також йде про кредит, що надається, однак, не банками (або іншими кредитними організаціями), а іншими, звичайними учасниками майнового обороту (необов'язково комерційними організаціями) один одному, причому не в рамках спеціальних позикових відносин. Типовим прикладом такого кредиту є купівля-продаж товарів з попередньою їх оплатою покупцем (ст. 487 ЦК), з оплатою проданого товару в кредит (ст. 488 ЦК) або в розстрочку (ст. 489 ЦК), учасниками (в тому числі кредиторами) якої можуть бути як юридичні особи, так і громадяни.
Відповідно до п. 2 ст. 823 ГК до цього умові договору повинні застосовуватися правила про позику та кредит (1), якщо тільки інше прямо не передбачено змістом відповідного договору і не суперечить суті виниклого на його основі зобов'язання (так, до ситуації, що розглядається непридатна передбачена ст. 821 ЦК можливість односторонньої відмови від надання чи отримання кредиту). З цього, зокрема, випливає обов'язковість письмового оформлення умови про надання комерційного кредиту, а також його БЕЗОПЛАТНО характер. Наслідки порушення сторонами своїх зобов'язань, що випливають з відносин комерційного кредитування, теж визначаються нормами про невиконання позикових зобов'язань.
---
КонсультантПлюс: примітка.
"Коментар до Постановами Пленуму Верховного Суду Російської Федерації у цивільних справах" (під ред. В.М. Жуйкова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Норма, 2008 (видання друге, перероблене і доповнене) .
(1) Судова практика застосовує до комерційного кредиту норми тільки про позику, а не про кредитному договорі (п. 12 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 8 жовтня 1998 р. N 13/14), що не відповідає правилу п. 2 ст. 823 ЦК (СР коментар Л.А. Новосьолова до зазначеного Постановою в кн.: Коментар до постанов Пленуму Верховного Суду Російської Федерації у цивільних справах. С. 161; Витрянский В.В. Договір позики: загальні положення та окремі види договору. З . 315).
Економічно видача векселя замість платежу також представляє собою форму комерційного кредиту, бо в цьому випадку векселедавця також надається відома відстрочка в оплаті. Однак зобов'язання продавців товару, услугодатель і тому подібних осіб, які взяли вексель в оплату своїх товарів або послуг, в тому числі в порядку авансу (передоплати), не є і не стають грошовими і, отже, не можуть вважатися кредитними чи позиковими. Вексельні ж правовідносини регулюються спеціальним законодавством. Тому подібні ситуації судово-арбітражної практикою справедливо не розглядаються як різновиди комерційного кредиту, а тому й можливе порушення продавцями чи услугодателями своїх обов'язків не тягне для них появи зобов'язання по сплаті відсотків, передбачених ст. 395 ГК (1).
---
(1) Див: Витрянский В.В. Договір позики: загальні положення та окремі види договору. С. 307.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Договори товарного і комерційного кредиту "
 1. § 2. Правовий режим речей
  договорів купівлі-продажу, угод приватизації, може бути предметом аукціону або конкурсу. У всіх цих випадках воно розглядається як єдиний комплекс і угода відбувається відносно всього підприємства як єдиного цілого на момент виникнення відповідних прав і обов'язків, наприклад, на зазначену в самому договорі дату або на день складання останнього балансу, на день державної
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  договорів, а також від інших документів, які є цінними паперами. Зокрема, по відношенню до письмових договорами не застосовується поняття обов'язкових реквізитів, а лише поняття істотних для договорів даного виду умов. На відміну від цінного паперу договір може бути складений довільно. Крім того, щоб здійснити права за договором, його не обов'язково фактично пред'являти
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами
 4. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  договорів, застосовуваних у майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові
 6. § 3. Зберігання
  договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в більшості
 7. § 6. Комісія
  договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 8. § 1. Антимонопольне законодавство і повноваження антимонопольних органів
  договорів; про перерахування у федеральний бюджет прибутку, отриманого в результаті порушення антимонопольного законодавства та ін Одним з таких вимог може бути вимога про примусовий поділ або виділення структурних підрозділів зі складу господарюючого суб'єкта, що займає домінуюче положення і вчинила два або більше порушень антимонопольного законодавства, якщо
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  договору банківського вкладу, з якого виникає зобов'язання банку перед вкладником «повернути суму вкладу та виплатити про-центи на неї на умовах і в порядку, передбачених договором» (п. 1ст. 834 ГК РФ), 2) за моделлю договору довірчого управління в тих передбачених законом випадках, коли самостійним об'єктом довірчого управління можуть бути гроші (п. 2ст. 1013ГКРФ);
 10. § 3. Активні операції комерційних банків
  договорами довірчого управління. Але згідно закону - ч. 1 п. 3 ст. 1012 ЦК РФ, в будь-якому випадку довірчий керуючий зобов'язаний інформувати іншу сторону здійснюваної операції про те, що він діє в якості довірчого керуючого. Інакше вчинені довірчим керуючим угоди будуть вважатися досконалими в його інтересах, а не в інтересах засновника управління, і зобов'язуватися за
© 2014-2022  yport.inf.ua