Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття факторингу

Договір фінансування під відступлення грошової вимоги є новим для нашого правопорядку. У його основі лежать добре відомі практиці розвиненого ринкового обороту відносини факторингу. Юридичну сутність цих відносин становить поступка грошової вимоги, давно відома в зобов'язальне право в якості цесії. Однак відносини факторингу мають більш складний характер, ніж звичайна цесія, поєднуючись не тільки з відносинами позики або кредиту, а й з можливістю надання інших фінансових послуг. Тому даний договір не слід розглядати як різновиду цесії.
Мова йде про підприємницьких відносинах, учасник яких, набуваючи грошову вимогу до іншої особи (наприклад, в силу відвантаження йому товару або надання оплатній послуги), не чекаючи його виконання, поступається дана вимога банку або іншої комерційної організації (факторові - фактору) в обмін на отримання грошових коштів. Зрозуміло, фактор оплачує така вимога кредитору не в повній сумі (маючи на увазі ризик його можливої несплати боржником) або надає кредит, розглядаючи дану вимогу як спосіб повного або часткового забезпечення його своєчасного повернення. При цьому враховується і необхідне винагороду фактору.
У міжнародній торгівлі факторинг розглядається як послуга з отримання покупної ціни за товар, в рамках якої фінансовий агент звільняє експортера від турбот щодо справляння ціни з закордонного покупця, дозволяючи йому зосередитися на продажу та маркетингу своїх товарів <1 >, що в принципі відноситься і до внутрішнього факторингу.
---
(1) Див: Шмиттгофф Експорт: право і практика міжнародної торгівлі. М., 1993. С. 231. При цьому фактор за договором з експортером товару може і заздалегідь зобов'язатися придбати у нього певні борги зарубіжних покупців (див.: Там само. С. 233).
Разом з тим тут прийнято також виділяти нерозкритий факторинг, при якому боржник не знає про що відбулася поступку вимоги і тому здійснює платіж своєму контрагенту (а останній, діючи в якості довірчого власника фактора, передає йому отримані гроші) (1). Оскільки фактор в такій ситуації не має права сам стягувати борг з боржника свого клієнта, поступки вимоги тут не відбувається.
---
(1) Див: Там же. С. 234. Аналогічні цілі в міжнародному торговельному обороті переслідує інститут форфейтинга, який, по суті, являє собою облік векселів банком або іншим форфейтером (див.: Там само. С. 235 - 237). Умови та оформлення уступки вимоги регулюються тут вексельним правом.
При постійній потреби клієнта, наприклад підприємства-виробника, в кредиті обслуговуючий його банк може за договором приймати на себе обов'язки не тільки з видачі клієнту кредитів під поступку відповідних грошових вимог до його боржників, а й з надання йому одночасно пов'язаних з цим різних фінансових послуг, насамперед з ведення бухгалтерського обліку та виставлення рахунків по надходять грошовим вимогам. Адже такий фактор в багатьох випадках по суті "купує дебіторську заборгованість" клієнта або його грошові вимоги до контрагентів і тому зацікавлений у контролі над операціями свого клієнта, в тому числі шляхом здійснення бухгалтерського обліку його торговельної або іншої підприємницької діяльності. Крім того, факторингові послуги можуть включати вивчення комерційної діяльності та фінансового стану боржників клієнта, страхування ризиків неплатежу, консультаційні та інші послуги. Надання різних фінансових послуг (включаючи, зрозуміло, кредитування клієнтів) економічно є основною, найбільш характерною стороною факторингу (1).
---
(1) Див: Комаров А.С. Фінансування під поступку грошової вимоги (гл. 43) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. С. 435.
Таким чином, поряд з поступкою вимоги і кредитуванням тут з'являються зобов'язання з фінансового обслуговування фактором свого клієнта, що дозволяє розглядати цей договір як змішаний. Разом з тим чинний ЦК по суті розглядає цей договір як цілком самостійний (1). При цьому договір факторингу може допускати зворотну вимогу фактора до клієнта при несплаті відступленого зобов'язання боржником (оборотний факторинг) або виключати його (безоборотний факторинг), тим самим захищаючи клієнта від кредитних ризиків (2).
---
(1) Див: Павлодский Е.А. Договори громадян і організацій з банками. М., 2000. С. 23.
(2) Так, у міжнародній торгівлі при порушенні продавцем-експортером умов договору купівлі-продажу і викликаним цим правомірною відмовою покупця від оплати фактор має право звернути вимога до продавця (своєму клієнтові) навіть за умови про безоборотному факторингу (див.: Шмиттгофф Указ. соч. С. 232).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття факторингу "
 1. Глава IX. ПОНЯТТЯ ФАКТОРИНГА І ЙОГО ВИДИ
  Глава IX. ПОНЯТТЯ ФАКТОРИНГА І ЙОГО
 2. 1. Походження і розвиток факторингу
  поняття ". --- Шевченко Е . Е. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги в системі цивільного права Російської Федерації. М., 2005. С. 7. Мабуть, саме економічний аспект факторингу має на увазі Д.А. Медведєв, коли вказує на те, що "факторинг - це спосіб кредитування однієї особи іншим з умовою платежу у формі правонаступництва
 3. 3. Міжнародний факторинг
  поняття "товар" і "продаж товарів" охоплюють також послуги та їх надання (п. 3 ст. 1 Конвенції). Тому під поняття "постачальник", що позначає одну зі сторін договору факторингу, підпадає не тільки постачальник за договором поставки або продавець за договором купівлі-продажу товарів, а й виконавець (услугодатель) за договором надання відплатних послуг. Сфера дії Конвенції про
 4. § 6. Факторні операції в МПП
  факторингу. Другим міжнародною угодою, прийнятим в той же день в Оттаві державами, які підписали Конвенцію про міжнародний фінансовий лізинг, стала Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг. За договором факторингу банк (або інша особа) зобов'язується взяти на себе неоплачені вимоги клієнта і погасити їх за свій рахунок, тобто оплатити з утриманням певного
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 7. § 3. Активні операції комерційних банків
  поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 10. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  факторингу 1988 р. (далі - Конвенція про факторинг), а також Конвенцією ООН про відступлення дебіторської заборгованості у міжнародній торгівлі 2001 р. (далі - Конвенція ООН про відступлення) * (643). Хоча Росія не бере участі в зазначених міжнародних договорах, більшість їх норм і принципів або безпосередньо сприйняті вітчизняним правопорядком і знайшли своє закріплення в рамках гл. 43 ГК, або можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua