Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоЕкологічне право → 
« Попередня Наступна »
С. А. Боголюбов. Екологічне право. Підручник для ВНЗ, 2001 - перейти до змісту підручника

§ 3. Екологічні вимоги до хліборобам

(специфічні вимоги; меліорація; хімізація)
Згідно ст. 46 Закону про охорону навколишнього природного середовища юридичні та фізичні особи, які ведуть сільське господарство, зобов'язані виконувати комплекс заходів з охорони грунтів, водойм, лісів та іншої рослинності, тваринного світу від шкідливого впливу стихійних сил природи, побічних наслідків застосування сільськогосподарської техніки, хімічних речовин, меліоративних робіт та інших факторів, що погіршують стан довкілля, що заподіюють шкоду здоров'ю людини.
Специфічні вимоги
Тваринницькі ферми і підприємства, що переробляють сільськогосподарську продукцію, повинні мати необхідні санітарно-захисні зони і очисні споруди, що виключають забруднення грунтів, поверхневих і підземних вод, поверхонь водозборів водойм і атмосферного повітря. Порушення зазначених вимог може спричинити обмеження, призупинення або припинення екологічно шкідливої діяльності сільськогосподарських та інших об'єктів за розпорядженням спеціально уповноважених органів.
Порядок застосування в сільському господарстві хімічних і біологічних засобів захисту рослин передбачається Санітарними правилами із зберігання, транспортування та застосування пестицидів у сільському господарстві та Інструкцією з техніки безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні пестицидів у сільському господарстві (пестициди - це хімічні засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, бур'янами, шкідниками зерна, з переносниками небезпечних захворювань людини і тварин).
Згідно з цими документами зберігання пестицидів і мінеральних добрив має здійснюватися у спеціально побудованих для цього складських приміщеннях. Будівництво складів сухих мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин здійснюється на підставі СНиП 11-108-78, де передбачається своєчасне видалення і знешкодження відходів; виробничі стоки перед скиданням в зовнішню каналізацію повинні бути нейтралізовані і знешкоджені на очисних спорудах.
Будівництво тваринницьких ферм, згаданих складів тощо повинно враховувати навітряну або підвітряний сторону по відношенню до населеного пункту, до інших землевласникам, наявність водоохоронних зон малих річок та рибогосподарських водойм. Зокрема, забороняється будівництво складів пестицидів, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів, тваринницьких ферм, складування гною у водоохоронних зонах малих річок і ближче двох кілометрів від рибогосподарських водойм.
Не допускається розміщення сільськогосподарських об'єктів і підприємств переробної промисловості у першому поясі зон санітарної охорони джерел водопостачання населення (ст. 16 Закону "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення"), в першій і другій зонах округів санітарної охорони курортів (ст. 91 ЗК РРФСР), на землях заповідників і заповідних зон природних (національних) парків (ст. 90 ЗК РРФСР).
Меліорація
Друге провідне екологічне спрямування при використанні землі - це меліорація. Відповідно до ст. 47 Закону про охорону навколишнього природного середовища при плануванні, проектуванні, виконанні меліоративних робіт і експлуатації меліоративних систем треба приймати всі необхідні заходи з дотримання водного балансу, економного використання земель, лісів: як і в інших випадках, порушення тут екологічних вимог може спричиняти їх призупинення до усунення недоліків або припинення за розпорядженням спеціально уповноважених органів (меліорація - це зрошення, осушення, агролесомелиорация і т. п.).
Згідно ст. 103 ЗК РРФСР, оцінка негативного впливу на стан земель та ефективність передбачених захисних заходів проводиться за результатами державної санітарно-гігієнічної та екологічної експертизи, без позитивних висновків яких забороняється впровадження нової техніки і технологій, здійснення програм з меліорації земель, будівництво і реконструкція підприємств та інших об'єктів .
Проектування меліоративних систем і споруд здійснюється на основі вимог СНиП 2.06.03-85, що передбачає аналіз значення та характеру використання сільськогосподарських земель, водного і сольового балансів, кореневого шару грунтів. Межі меліоративних систем повинні визначатися з урахуванням територіальних комплексних схем охорони навколишнього природного середовища, охорони малих річок, кордонів заказників, пам'яток природи.
Екологічні вимоги містяться в спеціальних розділах СНиП 3.07.03-85, 3.01.01-85, 3.07.01-85, в Правилах технічної експлуатації зрошувальних систем 1976 р., в постанові Уряду РФ "Про порядок призначення комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських споруд "від 3 квітня 1975
Хімізація
Потенційну небезпеку для земель і всієї навколишнього середовища являє хімізація, під якою розуміється сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на застосування в сільському господарстві хімічних препаратів, агрохімікатів, отрутохімікатів з метою підвищення врожайності.
Головною організацією, що займається наглядом у цій галузі, є Держсанепіднагляду, включений, згідно з Указом Президента РФ від 14 серпня 1996 р., до системи Міністерства охорони здоров'я РФ. Органи держсанепіднагляду наділені правом видання обов'язкових правил і норм у галузі використання хімічних засобів. Так, спільно з Мінсільгосппродом вони періодично стверджують список хімічних препаратів, дозволених для застосування в сільському господарстві, і гранично допустимі норми вмісту залишкових хімічних речовин в продуктах харчування.
Постановою Уряду РФ "Про державну реєстрацію потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин" від 12 листопада 1992 органам держсанепіднагляду доручено проводити реєстрацію потенційно небезпечних речовин: в регістр повинні включатися відомості про їх призначення, властивості, біологічному дії та поведінці в навколишньому середовищі. Діють Санітарні правила про порядок накопичення, транспортування, знешкодження і поховання токсичних промислових відходів.
Держсанепіднагляду затверджує та веде Список хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур'янами та регуляторів росту рослин, дозволених для застосування в сільському господарстві, Список хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур'янами, паразитами домашніх тварин і бджіл, а також засобів по догляду за рослинами, дозволених для роздрібного продажу населенню, Список хімічних і біологічних засобів, дозволених до застосування авіацією при виконанні робіт у сільському та лісовому господарстві.
Щорічно Міжвідомча комісія з представників держсанепіднагляду, Мінсільгосппроду, Держкомзему, Рослесхоза, Роскомриболовства, Роскомвода та інших зацікавлених організацій розглядає списки хімічних препаратів, дозволених для застосування в сільському господарстві, а також гранично допустимі норми вмісту залишкових хімічних речовин в продуктах харчування.
Конкретний норматив застосування встановлюється самим господарством з урахуванням місцевих факторів: місця розташування ділянки, пори року, виду сільськогосподарської культури, комплексу застосовуваних засобів. Агротехнічна служба Мінсільгосппроду своєму розпорядженні мережу агрохімічних станцій обслуговування, в завдання яких входить консультування землевласників, контроль за правильністю хімічної обробки угідь і культур.
Недотримання норм внесення речовин у грунт або при обробці рослин тягне залишкові кількості хімічних речовин в продуктах харчування. Для картоплі вони не повинні перевищувати 250 мг / кг, капусти - 500 мг / кг, моркви - 250 мг / кг, огірків - 150 мг / кг, томатів - 150 мг / кг, кабачків - 400 мг / кг, кавунів - 60 мг / кг, динь - 90 мг / кг. На жаль, на овочевих базах, в інших торгових та приймальних установах вибіркової перевірці піддається не більше 3% виробленої і продаваної продукції, тому актуальне значення в умовах становлення ринку набуває активність громадян - як землекористувачів, виробників продуктів харчування, так, і споживачів, контролерів цих продуктів при закупівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Екологічні вимоги до хліборобам "
 1. § 2. Правова охорона природи в США
  екологічних проблем ставить перед державами, усім людством такі завдання, які зачіпають економічні та соціальні цінності, державні і правові інститути. У найбільшій країні, з її концепціями підприємництва, одержання прибутку, ринкового механізму, робляться правові заходи проти деградації навколишнього середовища; найбільш забруднюючі підприємства виводяться в
 2. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  екологічних ризиків і обов'язків по їх утилізації. Отже, в наявності кількісне зростання власності, який змушує визнати думку про "відмирання власності" ілюзією, ймовірно, приховує не тільки ідеологічну паніку від загибелі колишніх міфів, але й криза традиційного наукового інструментарію, безсилого перед прискоренням суспільних процесів. Не можна не помітити, крім
 3. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
  Екологічним станом території закритого адміністративно-територіального утворення, за винятком режимних підприємств і (або) об'єктів, що знаходяться в межах внутрішніх контрольованих і (або) заборонених зон, які підлягають ведення уповноважених на те державних контрольних і наглядових органів. При цьому органи місцевого самоврядування зобов'язані інформуватися про результати таких
 4. § 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього середовища, екології, природокористування, землекористування та надрокористування
  екологічних інтересів населення території при надання надр у користування та відведенні земельних ділянок; 2) розвиток мінерально-сировинної бази для підприємств місцевої промисловості; 3) надання дозволів на розробку родовищ загальнопоширених корисних копалин, а також на будівництво підземних споруд місцевого значення; 4) призупинення робіт, пов'язаних з
 5. § 2. Місцева адміністрація
  екологічної політики в межах муніципального освіти. Комітет може здійснювати управління та контроль у галузі використання і охорони земель, природних ресурсів (надра, вода, атмосферне повітря, рослинний світ та ін.); проведення заходів з охорони навколишнього середовища; координацію діяльності підприємств, установ і організацій у галузі охорони природи та раціонального використання
 6. § 4. Муніципальне правотворчість
  екологічні і т.д., а також можливі витрати (матеріальні, фінансові тощо), необхідні для реалізації майбутнього акта, і пов'язані з прийняттям акта доходи, витрати, економію. Дуже важливим при цьому є питання: сумірні чи пропоновані витрати з очікуваними результатами? Тому головне завдання на початковому етапі - збір матеріалів для з'ясування необхідності прийняття
 7. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  екологічні вимоги. Слід особливо підкреслити, що серед речових прав, передбачених общегражданским законодавством, є такі, суб'єктами яких можуть бути лише підприємці. Наприклад, право господарського відання може належати тільки державі-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 154
 8. § 2. Правовий режим речей
  екологічне законодавство, норми містобудівного (урбаністичного) законодавства, законодавства про охорону пам'яток, сільськогосподарського законодавства та інші спеціальні норми. До прийняття Земельного кодексу РРФСР 1991 вітчизняне земельне законодавство обмежувалося використанням таких юридичних конструкцій, як право постійного або тимчасового
 9. § 1. Підряд
  екологічну обстановку), і нарешті - передати замовникові готову технічну документацію та результати пошукових робіт. Важливо відзначити при цьому, що ст. 760 ЦК прямо забороняє підряднику передавати результат робіт - технічну документацію третім особам без згоди замовника. Це означає, що, якщо сторони не домовилися про інше, у замовника виникає виключне право на
 10. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  екологічно чистих установок безкислотного видалення окалини з поверхні прокату для технічного переозброєння підприємств Росії та поставки на експорт, затверджена розпорядженням заступника Голови Верховної Ради РФ від 30 червня 1992 [3] Однією з форм, найбільш відповідальних завданням активного впровадження науково-технічних досягнень в господарський оборот, є інжинірингові
© 2014-2022  yport.inf.ua