Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Форма довіреності

Довіреність - документ, який, отже, може існувати тільки в письмовій формі. Для здійснення угод, що потребують нотаріальної форми, довіреність має бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, зазначених у законі.
До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:
- довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками з медичної частини, старшим або черговим лікарем;
- довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає нотаріальних контор та інших органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ і закладів;
- довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі;
- довіреності повнолітніх дієздатних громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення, засвідчені адміністрацією цієї установи або керівником (його заступником) відповідного органу соціального захисту населення.
Довіреності, що видаються:
а) на одержання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами;
б) на отримання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів громадян в банках;
в) на отримання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової,
можуть засвідчуватися також організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання та адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні, а довіреності на отримання кореспонденції - організаціями зв'язку. Довіреність на отримання представником громадянина грошових коштів з його банківського рахунку може бути посвідчена відповідним банком.
Довіреність - письмовий документ, для дійсності якого необхідна наявність в ньому обов'язкових реквізитів.
Обов'язковим реквізитом довіреності є дата її вчинення. Відсутність у довіреності такої дати робить її юридично нікчемною. Від дати вчинення довіреності необхідно відрізняти термін дії доручення. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо у довіреності не вказаний термін дії, то вона зберігає силу протягом одного року з дня вчинення. Дане правило не поширюється на нотаріально посвідчені довіреності, видані для здійснення угод за кордоном без вказівки про термін їх дії. Такі довіреності зберігають силу до їх скасування довірителем. Як видно, відсутність вказівки на термін дії доручення не тягне її недійсності, а призводить до необхідності застосування строків, визначених у законі.
Іншим обов'язковим реквізитом довіреності є підпис довірителя. Громадянин-довіритель може розписатися власноручно, а у випадках наявності у нього фізичної вади, хвороби, неграмотності довіреність може підписати рукоприкладчик з дотриманням правил п. 3 ст. 160 ГК.
Від імені юридичної особи довіреність підписується його одноосібним виконавчим органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами. Обов'язковим реквізитом довіреності, яка видається від імені юридичної особи, є додаток друку даної юридичної особи.
Довіреності, що видаються юридичними особами, заснованими на державній та муніципальній власності, для одержання або видачі грошей та інших майнових цінностей, повинні бути обов'язково підписані головним (старшим) бухгалтером цієї юридичної особи (п. 5 ст. 185 ЦК) (1).
---
(1) У зв'язку з викладеним можна розцінити як юридично неточну норму, що міститься в п. 3 ст. 7 Федерального закону "Про бухгалтерський облік". Згідно з цією нормою без підпису головного бухгалтера будь-якої юридичної особи всі грошові та розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання вважаються недійсними і не приймаються до виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Форма довіреності "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  формація. Результати творчої діяльності та особисті немайнові блага як нематеріальні об'єкти цивільних правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Оборотоздатність речей. Рухомі і нерухомі речі. Інші види речей. Майнові комплекси як об'єкти цивільного обороту. Гроші як об'єкти цивільних правовідносин. Цивільно-правовий режим готівки та
 2. 5.5. Представництво. Довіреність
  форма довіреності. Закон встановлює вичерпний перелік випадків посвідчення на вчинення дій від імені громадян не тільки нотаріальним органом, а й організацією, в якій довіритель працює або навчається, управлінням будинку, в якому він прописаний, або адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, де він перебуває на лікуванні. Довіреність може
 3. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  форма опитувального листа; 5) мінімальна чисельність жителів муніципального освіти, що беруть участь в опитуванні. Однак всі перераховані положення носять індивідуальний характер, в тому числі про методику, оскільки йдеться про методику проведення конкретного опитування. Містить перераховані положення акт в силу цього скрутно віднести до числа нормативних правових актів. Акт про призначення конкретного
 4. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  формації дані про виявлені факти недостовірності поданих кандидатами відомостей. Самовисування кандидатів проводиться шляхом повідомлення про це комісій, в яких здійснюватиметься реєстрація кандидатів, з наступним збором підписів на підтримку самовисування кандидатів або внесенням виборчої застави. Кандидатів, списки кандидатів має право висувати виборчі об'єднання,
 5. § 1. Поняття і види підприємців
  формах: індивідуальні підприємці, господарські товариства, господарські товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Таким чином, підприємець - це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Факт здійснення особою підприємницької діяльності є підставою для визнання його особливим суб'єктом цивільного
 6. § 5. Доручення
  довіреність [1]. Легальне визначення договору доручення дано у ст. 971 ЦК, відповідно до якої за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Права та обо-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 388 занности
 7. § 10. Просте товариство
  формацією, спільного будівництва об'єктів і т. п. Такі договори, є за своєю природою цивільно-правовими, проте не можна назвати підприємницькими. Сторонами договору простого товариства, що укладається для здійснення підприємницької діяльності, можуть бути тільки індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації. Це виключає можливість
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  формах; 7) залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів; 8) видача банківських гарантій. Цей перелік є вичерпним. Однак деякі з наведених тут операцій можуть відбуватися не тільки кредитними, а й іншими комерційними організаціями, на які Закон «Про банки і банківську діяльність» не поширюється. Так, оскільки чинним законодавством не
 9. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  формальному моменті (державної реєстрації), скільки на сутнісних ознаках самої діяльності. Спори між громадянами-підприємцями, а також між ними і юридичними особами, у тому числі спори за участю глав селянських (фермерських) господарств, за винятком спорів, не пов'язаних із здійсненням даними громадянами (главами) підприємницької діяльності, - компетенція арбітражних
 10. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  формального боку організованість конкретної юридичної особи та особливості його пристрою характеризують його установчі документи (ст. 52 ЦК). Таким чином, юридична особа - організація, однак з цього не випливає, нібито всяка організація (нехай навіть добре структурована, стійка і формально відповідає всім вимогам, що пред'являються законом до юридичних осіб) являє
© 2014-2022  yport.inf.ua