Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 8. Державні та недержавні органи адміністративної юрисдикції


Метою застосування адміністративних санкцій є попередження, припинення і розкриття адміністративних правопорушень. Превентивна функція укладена в здійсненні перших двох дій, ефективність профілактичного впливу позначається на частотності проступків і рецидивах.
Попередження адміністративних правопорушень забезпечується зусиллями державних та недержавних органів. Діяльність органів законодавчої влади створює необхідні правові передумови протидії правопорушенню. У процесі законотворчості розробляються нові нормативні акти, вносяться корективи в чинне законодавство про адміністративні правопорушення, усуваються лакуни правового регулювання. Про ефективність законодавчої діяльності можна судити за станом КпАП. Правові норми Кодексу поділяються на діючі приписи, не скасовані, але не застосовуються правоохоронними органами норми (наприклад, ст. 151 «Дрібна спекуляція»), а також втратили силу норми. Багато хто з діючих норм КоАП змінені або доповнені, незастосування окремих статей Кодексу свідчить про фактичну втрату чинності розпорядження. Деякі чинні правові норми КпАП застосовуються за аналогією, при цьому необхідно встановити відповідність між фактично втратили чинність приписами і діючими правовими категоріями; наприклад, у ст. 1 - 9 КоАП згадуються скасовані державні утворення (Союз РСР, РРФСР, АРСР та ін.) і правові інститути (радянські закони, соціалістична законність та ін.) Застосування методу аналогії дозволить встановити відповідність втраченої категорії і реально існуючою. Прикладом тому може служити приводиться нижче таблиця:

Згадка про неіснуючу понятті (категорії) співвідносними реальне поняття (категорія) чинного права Союз РСР Російська Федерація Місцеві ради народних депутатів Представницькі органи місцевого самоврядування Виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів виконавчо-розпорядчі муніципальні органи РРФСР, АРСР Російська Федерація, автономна республіка Соціалістична законність Законність У деяких випадках допускається часткова аналогія. Наприклад, неможливо встановити абсолютну тотожність понять «місцева рада» і «представницький орган місцевого самоврядування», оскільки в деяких суб'єктах Федерації ради не скасовані.
Органи виконавчої влади та їх посадові особи здійснюють всі імперативні (владні) повноваження, вони застосовують санкції та інші примусові дії. Серед діючих федеральних органів виконавчої влади беруть участь в адміністративному провадженні і накладають адміністративні стягнення більшість міністерств, держкомітетів, федеральних служб, федеральних комісій, органів російських і федеральних наглядів. Зазначені органи беруть участь у превентивної діяльності і в розкритті адміністративних правопорушень. До органів виконавчої влади, які не вправі накладати стягнення, відноситься Уряд РФ, а також деякі держоргани, віднесені до «іншим федеральним органам виконавчої влади»: Головне управління спеціальних програм Президента РФ та Управління справами Президента РФ.
Владні повноваження здійснюються всією системою органів федеральної виконавчої влади (та їх посадовими особами): федеральними органами та їх територіальними підрозділами, органами виконавчої влади суб'єктів РФ. Деякі з органів виконавчої влади діють за спеціальним повноваженням, вони наділяються спеціальною компетенцією тимчасово, надалі до скасування або визнання таким, що втратив силу акта, що наділяє їх владними повноваженнями, - наприклад, спеціально уповноважений державний орган у сфері державного контролю за якістю та раціональним використанням зерна і продуктів його переробки (ст. 224 | 2 КпАП).
Органи судової влади та Прокуратури Російської Федерації представлені Верховним Судом РФ (вища судова інстанція при розгляді адміністративних справ), федеральними судами, військовими су-

дами, суддями зазначених судів , світовими суддями, а також Генеральним прокурором Російської Федерації та підпорядкованими йому прокурорами.
Судові органи, що у розкритті адміністративних правопорушень, здійснюють превентивні функції. До таких органів слід віднести Конституційний Суд Російської Федерації, який також наділений повноваженнями у сфері адміністративної юрисдикції.
Недержавні органи адміністративної юрисдикції представлені трьома різновидами: а) виконавчо-розпорядчими органами місцевого самоврядування; б) органами глав адміністрацій муніципальних утворень і в) спеціалізованими органами при місцевих адміністраціях.
До відання спеціалізованих органів, створюваних при виконавчо-розпорядчих муніципальних органах, віднесені основні повноваження щодо попередження, припинення і розкриття адміністративних правопорушень. Про обсяг їх роботи свідчить наступна таблиця: Вид спеціалізованого органу Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення (кількість адміністративних проступків (конкретних видів), віднесених до відання спеціалізованого органу) Адміністративні комісії 101 Комісії у справах неповнолітніх 21 Наведені в таблиці показники приблизно в 2,5 рази перевищують кількість адміністративних проступків (46 складів), справи щодо яких розглядаються органами внутрішніх справ (міліцією). Несумірні і відповідні кількісні показники діяльності виконавчо-розпорядчих муніципальних органів (30 складів) і глав адміністрацій муніципальних утворень (один склад). Більш обширна адміністративна юрисдикція судів (понад 50 складів).
Таким чином, розгляд переважної більшості справ про адміністративні правопорушення віднесено до відання муніципальних органів, адміністративних комісій та комісій у справах неповнолітніх.
В окремих випадках до ведення муніципальних органів виконавчої влади віднесено розгляд одних і тих же видів адміністративних проступків. Підвідомчість розрізняється залежно від місця вчинення проступку або об'єктивної сторони протиправного

діяння: наприклад, адміністративні комісії розглядають всі проступки, що порушують реєстраційний та паспортний режими (ст. 178-182 КпАП), за винятком таких же правопорушень , що здійснюються в Москві, Московській області та Санкт-Петербурзі, справи щодо яких розглядаються міліцією.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення слід розрізняти з іншими видами процесуальних дій, насамперед з виконавчими діями. У багатьох випадках справи про адміністративні правопорушення розглядаються одними органами, а виконуються іншими залежно від видів накладаються адміністративних стягнень: наприклад, стягнення у вигляді адміністративного арешту накладаються тільки судом, а розглядаються органами внутрішніх справ або судом (див. ст. 202, 203 КпАП) .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Державні та недержавні органи адміністративної юрисдикції "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 3. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
  Державне регулювання ринку цінних паперів. Держава є учасником фондового ринку, а також здійснює його безпосереднє регулювання та контрольні функції Так, наприклад, Міністерство фінансів РФ є емітентом цінних паперів, що засвідчують федеральні державні зобов'язання облігацій (державних довгострокових зобов'язань, державних короткострокових
 4. § 1 . Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990 N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  Загальні початку виступу в цивільному обороті. Публічні утворення виступають у цивільних правовідносинах на рівних засадах з іншими суб'єктами - фізичними та юридичними особами (п. 1 ст. 124 ЦК). Незважаючи на те що у зазначеній нормі ЦК відтворений лише один з принципів цивільного права (юридичну рівність учасників цивільних правовідносин), участь публічних утворень у
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6 . BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 1.3. Предмет і система курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації»
  У початковий період радянської історії питання діяльності правоохоронних органів вивчалися в рамках навчальної дисципліни «Судоустрій». Такий підхід був обумовлений не тільки історичною наступністю юридичної освіти в Росії, але і системою законодавства, що діяло в той час. Відповідно до Положення про судоустрій в РРФСР, затвердженим ВЦВК РРФСР 19 листопада 1926,
 9. Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування Коментар до статті 295
  Основним об'єктом злочину є нормальна діяльність суду і правоохоронних органів. Додатковим об'єктом є життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування. Стаття 295 КК РФ передбачає кримінально-правовий захист від посягання на життя судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, прокурора,
 10. Список нормативних правових актів
  Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.; Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, укладена у м. Відні 20 грудня 1988; Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, прийнята в м. Нью-Йорку 9 грудня 1999 Резолюцією 54/109 на 76-му пленарному
© 2014-2022  yport.inf.ua