Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

2. Характеристика діючої Конституції

Діюча нині Конституція Болгарії була прийнята VII Великим народним зібранням 12 липня 1991 Вона являє собою порівняно невеликий за обсягом документ, що з преамбули, десяти розділів (169 статей), а також перехідних та прикінцевих положень, які мають окрему нумерацію (дев'ять параграфів).
У преамбулі Конституції проголошується вірність загальнолюдським цінностям: свободі, миру, гуманізму, рівності, справедливості і терпимості; в верховний принцип зводяться права людини, її гідність і безпеку, заявляється про рішучість створити демократичну, правову та соціальну держава і зберегти єдність Болгарії.
Перша глава «Основні начала», що складається з 24 статей, містить характеристику держави, формулює основоположні принципи функціонування політичної та економічної системи, принципи діяльності держави в соціальній сфері. Як вказувалося в одному з рішень Конституційного суду Болгарії, принципове значення включених в цю главу норм «визначається їх призначенням окреслити фундаментальні цінності, на яких базуються відносини у сфері державного устрою та громадянського суспільства і підкреслити верховенство прав особистості» *.
Вісник »1995 р., він видається Народним зібранням. Головний редактор призначається і звільняється з посади головою Народних зборів, який стверджує формат, обсяг, річний тираж і графічне оформлення даного видання, а також вирішує питання про додатки до нього, визначає кількість примірників кожного порядкового номера або цілих підшивок, які слід зберігати в редакції, кількість безкоштовних примірників і порядок їх розповсюдження. Видання має офіційний (для текстів правових актів) і неофіційний (для оголошень та іншої інформації) відділи. Розповсюджується по передплаті та шляхом роздрібного продажу.
Друга глава «Основні права та обов'язки громадян» (36 статей) фактично охоплює правовий статус як громадян, так і іноземців.
Глави з третьої по шосту регулюють правовий статус органів держави (відповідно: «Народні збори», «Президент республіки», «Рада міністрів», «Судова влада»).
Сьома глава присвячена місцевому самоврядуванню та місцевої адміністрації.
Восьма глава носить назву «Конституційний суд» і містить норми, що регулюють порядок утворення та діяльності даного органу. Такий текстуальний «відрив» від інших органів держави не випадковий: тим самим законодавець, по італійському наприклад, підкреслив, що Конституційний суд стоїть поза трьох гілок влади.
Дев'ята глава регулює питання зміни і доповнення чинної Конституції, а також ухвалення нової Конституції.
Десята глава «Герб, друк, прапор, гімн, столиця» присвячена головним чином символам держави.
Перехідні та прикінцеві положення встановлюють порядок формування та функціонування державних органів у перехідний період (до формування нових органів), межі дії старого законодавства.
Конституція Болгарії являє собою типовий акт постсоціалістичного держави, що відображає прагнення позбавитися від соціалістичного минулого, відмова від соціалістичних ідеалів і бажання повернутися до загальнолюдських цінностей. У ній можна виділити три великих «шару» конституційного регулювання.
По-перше, очевидно повернення до ідей європейського конституціоналізму (поділ влади, свобода, гуманізм, права людини, народний суверенітет, представницьке правління і т. д.). Для Болгарії це ще й повернення до власного досвіду, парламентським традиціям і конституційним ідеям досоциалістічеських періоду. Про це свідчить і той факт, що місцем засідання VII Великого народного зібрання стала не сучасна, а стародавня столиця Болгарії - місто Велико Тирново, в пам'ять про місце прийняття першої болгарської Конституції 1879
Кмет міста Велико Тирново Іван Димитров, висловлюючи вдячність народним представникам за відкриття Великого народних зборів в його місті, сказав: «Рішенням відкрити Великі Народні Збори у Велико Тирново ви з самого початку показали найголовніше - повага до парламентських традиціям» *.
Права громадян неотменімо (ст. 57) та ін, надають даного акту яскраво виражений постсоціалістичний характер.
Не можна не відзначити ще одну рису цієї Конституції - невисоку юридичну техніку. Якість формулювань цілого ряду статей і навіть глав (наприклад, глави другий) викликає подив дослідників при аналізі і породжує складності для Конституційного суду при тлумаченні. Важко сказати, що зіграло тут головну роль - новизна матерії або поспіх при підготовці Конституції, але багато логічні нісенітниці (на кшталт п. 3 ст. 77 - голова Народних зборів «відкриває засідання Народних зборів, керує ними, закриває їх і забезпечує порядок при їх проведенні ») і нестикування тексту в різних розділах кидаються в очі навіть при самому поверхневому вивченні.
Згідно ч. 1 і 2 ст. 5, Конституція є верховним законом, інші закони не можуть їй суперечити, а приписи її мають безпосереднє дію.
У Конституції (глава дев'ята, що охоплює ст. 153 - 163) встановлено своєрідний порядок її зміни і заміни.
Народні збори (парламент) може змінити і доповнити будь приписи Конституції, крім підпадають під правомочності Великого народних зборів, про який мова піде нижче.
Право ініціативи зміни і доповнення Конституції належить 1/4 від числа народних представників (депутатів) і Президенту. Що надійшла пропозиція розглядається Народними зборами не раніше, ніж через місяць, і не пізніше, ніж через три місяці. Закон про зміну або доповнень Конституції приймається Народними зборами більшістю 3/4 всіх народних представників трьома голосуваннями в різні дні. Якщо пропозиція отримала менше 3/4, але не менше 2/3 голосів усіх народних представників, воно ставиться на новий розгляд в термін від двох до п'яти місяців і приймається, якщо за нього проголосували не менше 2/3 усіх народних представників. У семиденний строк після прийняття закон про зміну або доповнення Конституції підписується та оприлюднюється головою Народних зборів в «Диржавен вісник».
Однак для найбільш істотних конституційних реформ повинен бути скликаний спеціальний орган установчої влади - Велике народне зібрання, яке складається з 400 народних представників, обраних у загальному порядку. У його компетенцію входять:
прийняття нової Конституції;
вирішення питання про зміну території республіки і ратифікація міжнародних договорів, які передбачають такі зміни;
вирішення питань про зміни у формі державного устрою і державного управління;
вирішення питань про зміну ч. 2 і 4 ст. 5 та ч. 1 і 3 ст. 57 Конституції (про безпосередній дії Конституції, про примат міжнародних договорів перед внутрішнім законодавством, про неотменімо основних прав громадян, про обмеження прав громадян в умовах війни або надзвичайного стану);
вирішення питань про зміну і доповнення глави дев'ятого Конституції.
Право ініціативи з перерахованих вище питань мають не менше 1/2 числа народних представників і Президент. Проект нової Конституції або зміни діючої, а також проект територіальних змін розглядаються Народними зборами в термін від двох до п'яти місяців після внесення. Народні збори вирішує про проведення виборів в Велике народне зібрання більшістю 2/3 від загальної кількості народних представників. Після цього у тримісячний строк Президент призначає вибори в Велике народне зібрання, з проведенням яких повноваження Народних зборів припиняються.
Велике народне зібрання не може виходити за рамки тих питань, для вирішення яких скликано. За внесеними проектам воно приймає рішення більшістю 2/3 всіх народних представників трьома голосуваннями в різні дні. У невідкладних випадках Велике народне зібрання виконує функції також Народних зборів. Акти Великого народних зборів підписуються та оприлюднюються його головою в семиденний строк після їх прийняття.
Повноваження Великого народних зборів припиняються, як тільки воно прийме остаточні рішення з питань, для яких воно обрано. У цьому випадку Президент призначає вибори в Народні збори в установленому законом порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Характеристика діючої Конституції "
 1. 1.4. Основні риси конституції
  характеристики, розуміючи, що в чомусь вони можуть залишатися ідеалами, до яких треба прагнути. І нехай кожен читач робить висновки сам - і щодо того, що існує і чого немає в житті, і щодо власної ролі у зміцненні авторитету
 2. 4.1. Проблеми дії (реалізації) Конституції
  дії Конституції. На жаль, в суспільстві поширена думка про Конституцію РФ як про своєрідну декларації. Реальне дію Конституції пов'язують не з нею самою, а з втіленням положень Конституції у відповідних актах, розвивають її
 3. Контрольні запитання до розділу 2
  конституції. 2. Співвідношення конституції і конституціоналізму. 3. Основні риси конституцій зарубіжних країн. 4. Класифікація конституцій по різних підставах. 5. Поняття конституції юридичної й фактичної. 6. "Жива" Конституція. 7. Принципові відмінності і схожість писаної і неписаної конституцій. 8. Плюси і мінуси жорсткості конституцій. 9. Референдум як спосіб прийняття
 4. Контрольні питання
  характеристика Конституції 1978
 5. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  дії (в т.ч. прямого) та реалізації конституції. Конституційні норми Проблеми зміни діючої та прийняття нової Конституції РФ Конституція Російської Федерації і міжнародне право Конституціоналізм, конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 6. 2. Загальна характеристика діючої Конституції
  конституційні правові норми однаково обов'язкові для будь-якої організації суспільства, кожного державного органу і
 7. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал, проблеми
  дієвої / / НГ-сценарії. N 12 (34). грудня 1998
 8. 1. Загальна характеристика
  дію колишньої Конституції (від 1922 р.), що свідчить не тільки про наступності, а й про безперервність конституційного розвитку країни. У більшій частині постсоціалістичних конституцій створений особливий конституційний механізм, що перешкоджає відродженню тоталітарного суспільства і держави. Цій меті служать конституційні норми, які забороняють захоплення державної влади,
 9. 1. ПОНЯТТЯ
  характеристики не містить. Головне - в повноваженнях монарха. Залежно від того, які вони, ми розрізняємо зазначені вище на схемі різновиди монархічної форми
 10. 1.5.2. Юридичне верховенство
  дій, які не випливають з самої конституції, та по її духу і не можуть з неї слідувати. Це, до речі кажучи, одна з найскладніших проблем в конституційному праві. Юридичне верховенство конституцій зазвичай підкреслюється в них самих. Так, згідно з ч. 1 ст. 15 Конституції РФ 1993 р., "Конституція України має найвищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій
 11. 4.3. Зміна діючої та прийняття нової Конституції: матеріальні та процесуальні аспекти
  чинної Конституції закладений такий механізм її зміни, який за двома принциповими главам - про основи конституційного ладу і про права і свободи людини і громадянина (гл. 1 і 2), а також по гол. 9, присвяченій самого порядку перегляду Конституції, - передбачає поточних конституційних реформ, а неодмінно розробку нового тексту Конституції. І тому виходить, що будь-який
 12. Контрольні питання
  : 1. У чому полягала робота 6 Смоленської партійної конференції 2. Порядок формування першого Робітничо-селянського Радянського Уряду 3. Характеристика маніфесту про проголошення незалежності ССРБ 4. Система вищих органів державної влади БРСР відповідно до Конституції 1919 5. Чому Литовсько- Білоруську РСР називають буферною республікою?
 13. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  чинної Конституції Росії. 8. Які об'єкти і які види конституційного контролю передбачені Основним законом для Німеччини? А Конституцією Росії ? 9. Чим органи політичного конституційного контролю відрізняються від органів судового такого контролю? 10. Як поєднується в конституції вплив общесоциальной та національної культури? 11. Яким чином конституція впливає на розвиток
 14. Конституція та інші правові акти
  дії на акти державно-правового законодавства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Л.: 1983. Бєлкін А.А. До співвідношенню Конституції та державно-правових актів (похідне нормотворчість) / / Правознавство. - 1985. N 5. Воєводін Л.Д. Конституція СРСР і чинне законодавство / / Вісник МГУ: Серія 11. Право. - 1987. N 5. Воєводін Л.Д. Конституція Російської Федерації і правові
 15. Глава V. Заключні положення
    Норми глави V практично ідентичні нормам Конституції РФ і ГК РФ. Стаття 34 Закону повторює п. 3 ст. 62 Конституції України, ст. 35 Закону - п. 1 ст. 11 ГК РФ, а ст. 36 Закону - п. 4 ст. 15 Конституції РФ. Закон набув чинності в 1992 р., тобто ще до появи Конституції РФ і ГК РФ, коли відповідні загальні норми відсутні. Саме цим і пояснюється включення до Закону даної глави. В даний
© 2014-2022  yport.inf.ua