Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Інститут президентської влади

. Слід підкреслити, що інститут президента давно відомий країнам Центральної та Східної Європи, в рамках режиму народних демократій він існував в Румунії, Чехословаччини, Угорщини, Югославії. В даний час цей інститут діє у всіх постсоціалістичних країнах в тих формах, які зумовлені відповідною формою правління.
У парламентських республіках президент наділений в основному представницькими функціями. Так, наприклад, за Конституцією Латвії Президент "представляє державу в міжнародних відносинах, призначає латвійських і приймає іноземних дипломатичних представників" (ст. 41). Багато свої повноваження він здійснює з санкції Сейму. Так, він ратифікує міжнародні договори і оголошує війну на підставі постанови Сейму (ст. 41 і 43). Президент не несе політичної відповідальності за свою діяльність. Всі його розпорядження мають бути контрассігновани главою Уряду або міністром, які беруть на себе всю відповідальність за політичні або інші наслідки його розпоряджень (ст. 53). Президент Республіки може поставити питання про розпуск Сейму. У цьому випадку повинен бути проведений референдум. Якщо за розпуск Сейму проголосують більшість виборців, проводяться нові вибори, але якщо більшість виборців висловлюються проти розпуску Сейму, у відставку повинен піти сам Президент (ст. 48, 50). В цілому правовий статус Президента Латвії помітно ослаблений навіть у порівнянні з президентами інших парламентських республік. Багато в чому це обумовлено тим обставиною, що він не тільки обирається, але й може бути усунутий з посади більшістю голосів членів Сейму (ст. 36, 51).
У тих державах Центральної та Східної Європи, де сприйняті елементи президентської форми правління, президент у політичній системі займає зовсім інше місце.
Так, Конституція Польщі встановлює, що Президент "є верховним представником Республіки Польща і гарантом безперервності державної влади ... стежить за дотриманням Конституції, стоїть на сторожі суверенітету і безпеки держави, а також непорушності і неподільності його території "(ст. 126).
Багато в чому схожим чином закріплено загальний статус Президента Румунії. За Конституцією він "представляє Румунська держава і є гарантом національної незалежності, єдності і територіальної цілісності країни ... стежить за дотриманням Конституції і належним функціонуванням публічних властей. У цих цілях Президент здійснює функцію посередництва між владою держави, а також між державою і суспільством" (ст. 80).
Президенти Польщі, Румунії, Болгарії, ряду інших держав Центральної та Східної Європи обираються безпосередньо населенням, що служить додатковим джерелом їх владних повноважень.
Втім, безпосередньо в самих конституціях за ними закріплений найширше коло повноважень. Так, Президент Румунії пропонує кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра і призначає Уряд на основі вотуму довіри, вираженого Парламентом. У разі реорганізації Уряду або утворення в ньому вакансії він за пропозицією Прем'єр-міністра відкликає і призначає окремих членів Уряду (ст. 85). Президент Румунії може брати участь у засіданнях Уряду, при цьому він головує на таких засіданнях (ст. 87). Він може звертатися до Парламенту з посланнями щодо основних проблем політичного розвитку країни (ст. 88). Президент може розпустити Парламент, якщо Парламент відмовляє в довірі формованому їм Уряду (ст. 89). Крім того, він наділений правом проводити референдуми (ст. 90), укладати міжнародні договори і представляти їх на ратифікацію Парламенту (ст. 91), вводити воєнний або надзвичайний стан (ст. 93) і т.д.
У конституціях країн СНД формально розрізняються дві моделі інституту президентської влади: у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизії президент виступає як глава держави, в Азербайджані, Грузії, Туркменії, Узбекистані він наділений повноваженнями глави держави і глави виконавчої влади. Втім, такі відмінності обумовлюють незначні розбіжності в загальній характеристиці президентської влади. У всіх країнах СНД президенти обираються безпосередньо населенням, і практично повсюдно вони виступають як центральні інститути державної влади, уособлюючи єдність влади і непорушність існуючого конституційного ладу.
Так, Конституція Білорусі трактує правовий статус Президента Республіки наступним чином: "Президент Республіки Білорусь є главою держави, гарантом Конституції Республіки Білорусь, прав і свобод людини і громадянина. Президент уособлює єдність народу, гарантує реалізацію основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики, представляє Республіку Білорусь у відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями. Президент вживає заходів з охорони суверенітету Республіки Білорусь, її національної безпеки та територіальної цілісності, забезпечує політичну і економічну стабільність, спадкоємність і взаємодію органів державної влади, здійснює посередництво між органами державної влади. Президент має недоторканність, його честь і гідність охороняються законом "(ст. 79). Природно, подібні загальні формулювання самим докладним чином розкриваються у відповідних конституційних нормах, в яких закріплено повноваження Президента Республіки Білорусь (ст. 84 - 85 та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Інститут президентської влади "
 1. Тема 1.3. Співвідношення права і держави
  інститут безпосереднього народного волевиявлення (референдум). Фактом відсутності будь-яких інститутів і нерозвиненості відповідних процесів обумовлена потреба в певних політичних кроках і державно-правових перетвореннях, у тому числі і в створенні необхідних передумов формування правової держави. Так, забезпечення скільки-задовільного
 2. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
  інституту президентства справедливо вважають США. Конституція цієї країни 1787 на відміну від інших держав того часу, де виконавча влада повсюдно, мала монархічний, спадковий характер, встановила принцип виборності населенням глави держави і федеральної виконавчої влади. У Російській Федерації інститут президентства був заснований за результатами всенародного
 3. Контрольні питання до розділу 15
  президентської влади. 8. Правовий статус урядів. 9. Особливості організації та правового статусу законодавчої
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"
  інститутів, як теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних вчень, російське конституційне право і міжнародне право. Зв'язок з іншими юридичними дисциплінами визначається специфікою предмета курсу: справа не тільки в тому, що в курсі конституційного права зарубіжних країн використовується понятійний апарат інших юридичних дисциплін, важливе значення має
 5. 3. Інші федеральні закони (цивільне законодавство)
  інститути. Новий ЦК прямо передбачив у ряді своїх норм необхідність прийняття кількох десятків таких законодавчих актів, закріпивши тим самим основну структуру всієї галузі цивільного законодавства. Основна частина цих законів вже прийнята. Слід мати на увазі, що за наявності прямої вказівки в ЦК іншої федеральний закон може врегулювати відповідне ставлення інакше, ніж
 6. § 4. Структура громадянського суспільства
  інститути демократії; 9) громадські об'єднання, політичні партії та рухи; 10) незалежне правосуддя; 11) система виховання і освіти; 12) вільні засоби масової інформації; 13) недержавні соціально-економічні відносини тощо Сім'я, власність, особистість, свобода, право, духовність, порядок, державність - такі наріжні камені і разом з тим
 7. § 8. Принципи правової держави
  інститутами. Відносно виконавчої влади використовуються обмеження відомчого нормотворчості і делегованого законодавства. Сюди ж можна віднести встановлені в законі визначені терміни президентської влади, вотум недовіри уряду, імпічмент, заборона відповідальним працівникам виконавчих органів обиратися до складу законодавчих структур, займатися комерційною
 8. § 4. Дискусійні аспекти праворозуміння
  інституту мають стати демократичні цінності ". Як пізніше зізнавався колишній голова Конституційного Суду РФ В.Д. Зорькін:" Від мене вимагали "широкого" розуміння права, маючи на увазі під цим визнання дій Єльцина відповідними "духу", а не букві Конституції ", на що високий суддя, до його честі, резонно відповів:" Не вмієте цю Конституцію дотримуватися, вам і нова не допоможе ".
 9. § 4. Правовий нігілізм : поняття, джерела, форми вираження
  інститутів, діючих законів, політико-правової системи - взагалі негативних явищ дійсності. У цьому сенсі цілком природним було, наприклад, нігілістичне дисидентський рух в СРСР в 50 - 70 - х рр.. Як прогресивну оцінює історія діяльність російських революційних демократів - А.І. Герцена, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернишевського та інших, які виступали проти царизму,
 10. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  інститутів, опосередковуючи найбільш важливі, вихідні державні відносини. У коло її ведення входять такі питання, як формування та структура представницької, виконавчої та судової влади, принципи їх діяльності, політична система, економічна основа , форми власності, федеративний устрій, адміністративно-територіальний поділ, виборча система, правове становище
© 2014-2022  yport.inf.ua