Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

1.2. Джерела міжнародного публічного морського права

Джерела міжнародного морського права - це форми, в які вдягаються норми міжнародного морського права. Відповідно до узгодженої природою норм міжнародного права його основними джерелами є міжнародний договір і міжнародний звичай. Міжнародний договір створює зафіксовані в ньому права і зобов'язання для його сторін. На відміну від міжнародного договору звичай є джерелом, який найбільш повно відображає угоду між державами, при якому формування звичайних норм права і ефект узгодженого їх волевиявлення досягається тривалістю (многократностью), безперервністю і однаковістю практики, які створюють переконання у визнанні загальної практики в якості правової ситуації норми.
Звичайні норми формуються в результаті повторюваної, однакової і постійної практики всіх або більшості держав, що полягає в тому, що протягом певного часу і в певній ситуації держави діють приблизно однаково. Щоб стати нормою міжнародного морського права, оформлене таким чином правило поведінки повинно бути визнано державами в якості юридично обов'язкового для них. Слід зазначити, що в якості звичайної норми міжнародне морське право склалося і утвердилося в другій половині XVIII в., Тобто в період встановлення капіталістичного способу виробництва, освіти всесвітнього ринку і перемоги буржуазних революцій, а також загального визнання принципу свободи відкритого моря.
Договірні норми формулюються в доступних для їхнього розуміння виразах, і це обмежує можливість їх різного тлумачення, тоді як грунтуються на звичаї норми міжнародного права проявляються в певному образі поведінки, характеризующемся відомої ступенем сталості, а це в умовах суперечливою і постійно змінюється практики держав ускладнює виявлення їх змісту та нерідко породжує суперечки щодо їх тлумачення.
Таким чином, можна констатувати, що звичай переважає на ранніх стадіях розвитку міжнародного права і його галузей і пов'язаний з обмеженістю предмета регулювання, а також з обмеженістю кола учасників правовідносини. З розширенням регульованих правовідносин і збільшенням числа їх учасників відчувається потреба у більш чіткому визначенні і договірному закріпленні відповідних норм і правил. Саме тому в сучасному міжнародному праві договір за своєю значимістю виходить на перше місце, все більш відтісняючи звичай. З усіх галузей міжнародного права звичай в найбільшій мірі зберігав своє значення в міжнародному морському праві. Пояснюється це тим, що дана галузь міжнародного права протягом століть розвивалася повільними темпами. Однак з часом розширення та інтенсифікація морської діяльності держав поступово приводили до вироблення все більшого числа міжнародних договорів і конвенцій, що встановлюють і закріплюють певні правила в якості норм міжнародного морського права, звичай зберігав переважне значення до I Конференції ООН з морського права, в результаті якої були вироблені і прийняті 4 Женевські конвенції з морського права, які з'явилися основними джерелами міжнародного морського права. З набранням чинності ЮНКЛОС, якої охоплюються всі основні галузі міжнародного морського права, сфера дії норм права, заснованих на звичаї, скоротилася.
ЮНКЛОС, прийнята 10 грудня 1982 в Монтего-Беї, вступила в силу 16 листопада 1994 На той час про свою згоду на обов'язковість Конвенції заявили 68 держав. Важливо відзначити те, що вже на 28 лютого 2007 чисельний склад учасників Конвенції ООН з морського права збільшився до 153 держави, включаючи Європейське співтовариство.
Правовий режим, встановлений ЮНКЛОС, в основному отримав загальне визнання. Однак для досягнення мети загального участі в ній потрібні додаткові зусилля. Це викликано тим, що з 151 прибережної держави учасниками Конвенції поки не стало 30 держав: 5 держав Африки, 12 держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 7 держав Європи та Північної Америки (Албанія, Данія, Канада, Латвія, Литва, США, Естонія) і 6 держав Латинської Америки і Карибського басейну. За правовими рамками ЮНКЛОС залишається і велика кількість (23 з 42) держав, що не мають виходу до моря, незважаючи на безсумнівні вигоди, що відкриваються для них положеннями частини X Конвенції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Джерела міжнародного публічного морського права "
 1. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 2. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
  Міжнародне приватне морське право знаходиться в тісному взаємозв'язку з міжнародним публічним морським правом, тому що відносини, які ними регулюються, виникають в процесі міжнародного спілкування. В обох випадках норми морського права служать одній і тій же благородної мети - створити необхідні правові умови для плідного міжнародного торгового, економічного, науково-технічного та
 3. Література
  Перетерский І . С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право, М., 1959; Лунц Л.А., Міжнародне приватне право. М., 1970; Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984; Міжнародне приватне право. Під загальною ред. Г.К. Матвєєва. Київ, 1985; Madl F., Vekas, The Law of Conflicts and Foreign Trade. Bud., 1987; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989; Маковський
 4. 4.1. Загальні положення
  Охорона морського середовища - один з важливих принципів міжнародного морського права. Його становлення та затвердження зайняло відносно короткий відрізок часу. Частина XII ЮНКЛОС цілком присвячена захисту та збереження морського середовища. Суверенне право держав розробляти свої природні ресурси відповідно до проведеної ними політикою в галузі навколишнього середовища обумовлено в ЮНКЛОС їх обов'язком
 5. Контрольні питання
  1. Поняття і джерела міжнародного права. 2. Назвіть основні принципи сучасного міжнародного права. 3. Яке місце займають норми-принципи в системі міжнародного права? 4. Які суспільні відносини регулюються нормами міжнародного права? 5. Джерела міжнародного права. 6. Суб'єкти міжнародного права. 7. Назвіть основні механізми забезпечення прав людини в
 6. 1.3. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного публічного морського права
  Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного морського права - це двоєдиний процес, що складається з взаємозв'язаних елементів: а) приведення діючих норм в єдину систему, їх уточнення, вдосконалення і закріплення в міжнародному договорі (кодифікація), б) перегляд існуючих і вироблення нових норм (розвиток в процесі нормотворчості). До середини XX в. розвиток міжнародного
 7. 1.3. Національне морське право і міжнародне приватне морське право
  Джерела міжнародного приватного морського права. Під джерелами міжнародного приватного морського права розуміються акти компетентних органів, які встановлюють або санкціонують норми міжнародного приватного морського права. Основними видами джерел цього права є міжнародні договори, внутрішнє (національне) законодавство та міжнародні звичаї (морські і торгові). Крім того, в
 8. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  1. Барсегов Ю. Світовий океан: право, політика, дипломатія. М., 1983. - 287 с. 2. Вилегжаніна А., Гуреєв С., Іванов Г. Міжнародне морське право. М., 2003. - 385 с. 3. Кодекс торговельного мореплавства Республіки Білорусь. - Мн., 1997. - 128 с. 4. Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації. - М.: Російська панорама, 1999. - 247 с. 5. Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської
 9. Контрольні питання
  . Які види і в чому своєрідність джерел МПП? 2. У чому полягає проблема «подвійності» джерел МПП? Які існуючі в російській науці МПП доктринальні судження з приводу «подвійності» джерел? 3. Основні приклади кодифікації МПП. 4. Місце міжнародного договору в системі джерел МПП. 117 Див: Ануфрієва Л.П. Про джерела міжнародного приватного права (деякі
 10. 3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
  Питанням відповідальності в ЮНКЛОС присвячені кілька статей, у тому числі ст. 31, 235 і 263. Стаття 263 іменується в англійському тексті "Responsability and liability". Це означає, що в ній йдеться як про міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародним правом, так і про майнову відповідальність держав, осіб і організацій, хоча чітко це розходження в статті не проведено. Про
 11. Література
  Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право, М., 1959; Усенко Є. Т. Форми регулювання соціалістичного міжнародного поділу праці. М., 1965; Лунц Л.А. Міжнародне приватне право. М., 1970; Зикін І.С. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. М., 1983; Луні Л.А. , Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984; Давид Рене. Основні правові системи
© 2014-2022  yport.inf.ua