Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

1.3. Національне морське право і міжнародне приватне морське право

Джерела міжнародного приватного морського права. Під джерелами міжнародного приватного морського права розуміються акти компетентних органів, які встановлюють або санкціонують норми міжнародного приватного морського права. Основними видами джерел цього права є міжнародні договори, внутрішнє (національне) законодавство та міжнародні звичаї (морські і торгові). Крім того, в країнах загального права (Великобританія, США та ін.) в якості джерела міжнародного приватного морського права розглядається судова практика. Слід зазначити, що джерела міжнародного приватного морського права мають певну специфіку, вони носять двоїстий характер. З одного боку, джерелами є міжнародні договори і міжнародні звичаї, з іншого - норми внутрішнього (національного) законодавства і судова практика окремих держав. У першому випадку має місце міжнародне регулювання, а у другому - внутрішньодержавне регулювання. Але в обох випадках предметом регулювання є відносини, пов'язані з торговельним мореплавством та обтяжені іноземним елементом.
Уніфікація приватного морського права - створення в різних державах однакових правових норм, що регулюють їх взаємовідносини в морській практиці. Необхідність уніфікації морського права викликається різницею внутрішньодержавних законодавств. Уніфікація проводиться як на універсальному, так і на регіональному рівнях. Прикладами універсальної уніфікації служать Брюссельські конвенції з питань міжнародного приватного морського права. Вони створювалися в рамках Міжнародного морського комітету (ММК), утвореного в Антверпені (Бельгія) в 1897 році з метою уніфікації морського права. Розроблені ММК проекти приватноправових конвенцій розглядалися на дипломатичних конференціях, що скликаються в Брюсселі Урядом Бельгії: 1-я конференція відбулася в 1905 році, остання 13-а - в 1979 році. На Брюссельських конференціях прийнято 16 міжнародних конвенцій, депозитарієм яких є уряд Бельгії.
Найбільш відомими є: Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо надання допомоги та рятування на морі; Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо зіткнення суден (обидві ці конвенції були прийняті 23.09.1910 і вступили в силу 01.03 .1913); Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил, що стосуються коносаментів (прийнята 25.08.1924, набула чинності 02.06.1931); Міжнародна конвенція про обмеження відповідальності власників морських суден (прийнята 10.09.1957, набула чинності 31.05.1968) та ін .
Крім так званих Брюссельських конвенцій є цілий ряд і інших конвенцій, спрямованих на уніфікацію морського права. Наприклад, Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну забрудненням моря нафтою, 1969 року народження; Конвенція про цивільну відповідальність в галузі морських перевезень вантажів 1971; Кодекс безпеки для рибалок і риболовних суден 1968 (міжнародний документ, який містить рекомендації щодо підвищення рівня безпеки та охорони здоров'я рибалок, які необхідно враховувати при проектуванні, будівництві та експлуатації риболовних суден; прийнятий в Женеві на спільному засіданні представників ФАО, ІМО і МОП) та ін
В останні роки роль ММК у підготовці проектів уніфікованих норм міжнародного приватного морського права значно змінилася у зв'язку з підвищенням ролі таких міжнародних організацій, як Міжнародна морська організація (ІМО), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). ММК здійснює розробку попередніх проектів конвенцій на прохання названих міжнародних міжурядових організацій, під егідою яких скликаються дипломатичні конференції, і ці організації стають, як правило, депозитаріями відповідних конвенцій.
Прикладом регіонального уніфікованого акта може служити Угода про право, застосовне до міжнародного торговельного мореплавання, 1940 року, укладену латиноамериканськими державами. Активно йде процес уніфікації приватного морського права шляхом укладення міжнародних договорів, а також природним шляхом, тобто формуванням міжнародних звичаїв.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Національне морське право і міжнародне приватне морське право "
 1. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 2. Література
  морського права і поняття міжнародного приватного морського права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 220-233; Лебедєв С.Н. Про природу міжнародного приватного права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 61-80; Кузнецов М.Н. Деякі особливості розвитку міжнародного приватного права / / Радянський журнал міжнародного права. 1991, № 1;
 3. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
  національного) морського законодавства (цивільними, трудовими, адміністративними кодексами, кодексами торгового мореплавання і т.д.). Норми міжнародних договорів застосовуються до суб'єктів міжнародного приватного морського права лише після того, як санкціонуються
 4. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  морське право. М., 2003. - 385 с. 3. Кодекс торговельного мореплавства Республіки Білорусь. - Мн., 1997. - 128 с. 4. Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації. - М.: Російська панорама, 1999. - 247 с. 5. Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації / за ред. Г.Г.Іванова. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Спарк, 2005. - 830 с. 6. Конвенція ООН з морського права. Нью-Йорк:
 5. 4.1. Загальні положення
  морського середовища - один з важливих принципів міжнародного морського права. Його становлення та затвердження зайняло відносно короткий відрізок часу. Частина XII ЮНКЛОС цілком присвячена захисту та збереження морського середовища. Суверенне право держав розробляти свої природні ресурси відповідно до проведеної ними політикою в галузі навколишнього середовища обумовлено в ЮНКЛОС їх обов'язком зберігати
 6. Література
  національного права. М., 1982; Чешир Дж., Норт П. Міжнародне приватне право. М., 1982; Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984; Міжнародне приватне право. Під загальною ред. Г.К. Матвєєва. Київ, 1985; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989; Корецький В.М. Вибрані праці. Київ, 1989. Кн. 1, 2; Лебедєв С.Н. Про природу міжнародного приватного
 7. 3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
  морські наукові дослідження, робляться ними або від їхнього імені, проводилися відповідно до цієї Конвенції. 2. Держави і компетентні міжнародні організації несуть відповідальність за заходи, що приймаються в порушення цієї Конвенції щодо морських наукових досліджень, що проводяться іншими державами, їх фізичними або юридичними особами або компетентними міжнародними
 8. ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
  морського судноплавства. ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я. ГМССБ - Глобальна морська система зв'язку при лиху і для забезпечення безпеки. ЦПД - Глобальна програма дій по захисту морського середовища від забруднення в результаті здійснюваної на суші діяльності. ГЕФ - Глобальний екологічний фонд. ІМО - Міжнародна морська організація. ИНМАРСАТ - Міжнародна організація
 9. Договір морського перевезення вантажів
  морського перевезення вантажів - найбільш деталізований, складний і своєрідний транспортний договір, сприйняв багато, вироблені багаторічною практикою морських перевезень, міжнародні норми . На регулювання правил морського перевезення, крім того, значний вплив мають міжнародні торговельні звичаї і звичаю, що дозволяють впровадити єдині норми, терміни та знаки. За договором морського
 10. Література
  право. М., 1960. С. 519-530; Нариси міжнародного приватного права. М., 1963. С. 112-136; Лунц Л.А. Курс міжнародного приватного права. Особлива частина. М., 1975. С. 356-379; ЛунцЛ.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984. С. 213-222; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989. С. 174 - 186; Кабатова Є.В. Делікти в міжнародному приватному праві / / Держава і право.
 11. 8.1. Загальні положення
  морських комунікаціях і в області морепользования в широкому сенсі. Для цього в якості інструменту використовуються міжнародні морські організації, які відіграють істотну роль у формуванні та розвитку норм міжнародного морського права. Поряд з державами міжнародні морські організації є активними суб'єктами міжнародного морського права. Під міжнародної морської
 12. 2.1. Короткий екскурс в історію морського права
  національне морське право; міжнародне публічне морське право (договори та угоди, укладені державами, а також встановлені ними звичаї з питань регулювання різноманітних міжнародних морських відносин) та міжнародне приватне морське право, до складу якого входять як колізійні норми внутрішнього законодавства тієї чи іншої країни, так і норми міжнародних угод,
 13. Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009
  право » . У числі тем: джерела міжнародного приватного права, поняття міжнародного приватного права, суб'єкти міжнародного приватного права, норми міжнародного приватного права, принципи міжнародного приватного права. Може використовуватися як електронний підручник, конспект, шпаргалка. Також стане в нагоді для написання письмових робіт (реферат, курсова, диплом,
 14. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  морського судноплавства в Російській Федерації. М., 2002. Єгиазаров В.А. Транспортне право. М., 2002. Калпин А.Г. Нове в правовому регулюванні відносин на залізничному транспорті / / Держава і право. 2003. N 10. С. 48 - 51. Калпин А.Г. Чартер (природа, структура відносин, зіставлення з суміжними морськими договорами). М., 1978. Якушев В. Загальні тенденції розвитку сучасного
 15. 1.3. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного публічного морського права
  морського права - це двоєдиний процес, що складається з взаємозв'язаних елементів: а) приведення діючих норм в єдину систему, їх уточнення, вдосконалення і закріплення в міжнародному договорі (кодифікація), б) перегляд існуючих і вироблення нових норм (розвиток в процесі нормотворчості). До середини XX в. розвиток міжнародного морського права відбувалося переважно у формі
 16. 4. Припинення договору
  морського посередництва, тому, враховуючи безсумнівну подібність правовідносин і фідуціарні характер зазначеного договору, повинні застосовуватися за аналогією закону положення про припинення договору доручення. У зв'язку з викладеним можна зробити висновок про те, що довіритель має право скасувати своє доручення, а морський брокер відмовитися від нього (тобто розірвати договір в односторонньому порядку) повсякчас
 17. Література
  право, М., 1959; Лунц Л.А. Міжнародне приватне право. М., 1970; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989; Бургучев Г.С. Уніфікація в рамках Комісії ООН з права міжнародної торгівлі норм, регулюючих зовнішню торгівлю / / Радянський щорічник міжнародного права. 1973. М., 1975. С. 269 - 281; Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984. С. 38-63;
 18. Тема 6. Порівняльне правознавство та міжнародне право
  національного (внутрішньодержавного) і міжнародного права. Основні теорії. Вплив міжнародного права на розвиток національних правових систем. Механізм зближення національних правових систем на основі міжнародних договорів. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Основні універсальні та регіональні договори з прав людини. Взаємодія порівняльного
 19. Література
  національності юридичної особи в міжнародному приватному праві / / Радянський щорічник міжнародного права. 1964-1965. М. 1966; Корецький В.М. Нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права / / Вибрані праці. Т. 2. Ч. 1. Міжнародне приватне право. Київ, 1989. С. 4-125; Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право. М., 1959. С. 82-93; Лунц Л.А. Курс
© 2014-2022  yport.inf.ua