Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 6. Порівняльне правознавство та міжнародне право

Співвідношення національного (внутрішньодержавного) і міжнародного права. Основні теорії.
Вплив міжнародного права на розвиток національних правових систем.
Механізм зближення національних правових систем на основі міжнародних договорів.
Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Основні універсальні та регіональні договори з прав людини.
Взаємодія порівняльного правознавства та міжнародного публічного права.
Порівняльне правознавство та міжнародне приватне пра-во.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 6. Порівняльне правознавство та міжнародне право "
 1. Міжнародна асоціація юридичних наук (Маюн)
  темах країнах, що розвиваються країн» (Дакар). Тема «Порівняльне правознавство та міжнародне право» обговорювалася в Парижі в 1983 р. У вересні 1969 р. в Будапешті відбулося засідання «круглого столу» з проблем порівняльного правознавства, організоване Інститутом держави і права АН ВНР в рамках діяльності Маюн. На порядку денному стояли три питання: про різні концепціях в розумінні
 2. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  тема курсу цивільного права. Відповідно до традиції вітчизняного правознавства курс цивільного права охоплює всі інститути цивільного права і підрозділяється на дві частини - Загальну і Особливу. Кожна з частин курсу розрахована на річне вивчення, хоча обсяг Особливої частини значно перевищує обсяг Загальної частини. Система курсу в основному збігається з системою цивільного права як
 3. Передмова
  темах сучасності. Сьогодні існує близько двохсот національних правових систем, про які ми маємо в своєму розпорядженні щодо точними відомостями. Різноманіття цих систем викликає необхідність перед їх порівняльним дослідженням провести їх класифікацію. Що стосується природи і кінцевої мети порівняльного правознавства, класифікації національних правових систем, то тут існують різні
 4. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
  порівняльного методу у вивченні державно-правових явищ. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового пізнання. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-практичних правових проблем національного права.
 5. Використана література
  тематик. М, 1967. (Ч. IV.: 16). 70. Влассак Р. Алкоголізм як наукова і побутова проблема. М.-Л., 1928. (Ч. І: 170). 71. Волошина Л. А. Удосконалення умов у сфері дозвілля як фактор викорінювання злочинності / / Методологічні питання вивчення соціальних умов злочинності. М, 1979. (Ч. I: 112). 72. Волошина Л. А. Тяжкі насильницькі злочини: статистика та реальність / / Тяжка
 6. 2.1. Загальна характеристика, структура, види і специфіка інформаційно-правових норм
  тема, присвячена розкриттю інформаційно-правових норм та інформаційно-правових відносин. --- Див: Бачило І.Л., Лопатин В.Н., Федотов М. А. Інформаційне право: Підручник / За ред. Б.Н. Топорніна. СПб., 2001. С. 783 - 787. Ряд вчених (В.А. Копилов, В.А. Северин та ін.) підтримують точку зору Ю.А. Тихомирова про те, що введений в обіг термін
 7. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  темах починаючи з римського права з його поділом на права (позови) in rem і in personam. Відомо, що в англійському праві дуалізм виявляється слабше, як і взагалі слабше визначена система права. В. Ансон в своєму класичному "Договірній праві" цитує висловлювання Блекстона про те, що договірне право - швидше частина права власності, яке навряд чи говорить на користь визнання дуалізму, якщо тільки
 8. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  темам). Однак за класичними уявленнями активність говорить особи повинна бути витлумачена інакше, якщо врахувати, що слово зобов'язує мовця, а не іншого: "... ми можемо поліпшити становище іншої особи навіть без його відома і волі, але не можемо погіршувати його" (Дігести. С. 79). Це правило, про який вже багато говорилося вище, є вирішальним для всього механізму переходу прав. Звичайно, в
 9. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  темам спосіб придбання права - шляхом оплати речі, авторитет цього способу в повсякденній свідомості великий дотепер). Втім, не тільки передача (традиція), а й інший юридичний факт можуть позначати перехід права власності, як про це говорилося вище. --- Детальніше ця тема обговорювалася вище. Говорячи про історію купівлі-продажу після манципации, І.
 10. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  тема співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала чи не найпоширенішим предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. Прояснилися та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як гостро актуальну. Після затвердження Президією ВАС
© 2014-2022  yport.inf.ua