Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави
ЗМІСТ:
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості) : Підручник, 2003
Автор підручника - доктор юридичних наук, професор порівняльного і міжнародного права. У книзі дається поняття порівняльного правознавства як методу, науки та навчальної дисципліни, розглядаються історія розвитку і.предмет порівняльного правознавства, описується сучасна юридична географія світу, дається характеристика основних правових сімей: рома-но-германського права, англо-американського загального права, мусульманського права, індуського права, звичаєвого права та ін Спеціальні розділи присвячені змішаним правовим системам, а також національним правовим системам Росії та Узбекистану .
Для студентів, аспірантів, наукових і практичних працівників.
Передмова
Введення
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ВСТУП У теорії та історії порівняльного правознавства
Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
1. Визначення порівняльного правознавства
2. Виникнення порівняльного правознавства
3. Предмет порівняльного правознавства
4. Значення порівняльного правознавства
5. Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна
Література
Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
1. Поняття і значення порівняння
2. Порівняльно-правовий метод - частнонаучного метод юридичної науки
3. Теорія порівняльно-правового методу
4. Порівняльне правознавство. Основні види досліджень
діахронії і синхронне порівняння
Внутрішнє і зовнішнє порівняння
Мікро-та макросравненіе
Різні рівні порівняння в залежності від об'єктів дослідження
Нормативне порівняння
Функціональне порівняння
Література
Тема 3. Історія порівняльного правознавства
1. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині
2. Французька школа порівняльного законодавства
3. Порівняльне правознавство в Росії
4. Порівняльне правознавство в Англії та США
5. Порівняльне правознавство в першій половині XX в.
6. Порівняльне правознавство в другій половині XX в.
7. Розвиток радянського порівняльного правознавства
Література
Тема 4. Функції порівняльного правознавства
1. Наукова функція порівняльного правознавства
2. Освітня функція порівняльного правознавства
3. Практична функція порівняльного правознавства
4. Міжнародна уніфікація права
Література
Тема 5. Класифікація основних правових систем сучасності
1. Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняльного правознавства
2. Правова система - основне поняття порівняльного правознавства
3. Правова сім'я - специфічна категорія порівняльного правознавства
4. Визначення правової карти світу
5. Критерії класифікації правових систем
6. Вчення про правові сім'ях
Література
Тема 6. Порівняльне правознавство та міжнарод-ве право
1. Порівняльне правознавство та міжнародне публічне право
2. Порівняльне правознавство та міжнародне приватне право
Література
Тема 7. Європейське право і порівняльне правове-дення
1. Становлення європейського права
2. Зміст європейського права
3. Право Ради Європи
4. Європейський правовий простір
Література
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
Розділ перший
романо-германської правової СІМ'Я
Тема 8. Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
1. Поняття, формування і поширення романо-германської правової сім'ї
2. Структура права романо -германської правової сім'ї
3. Джерела романо-германського права
4. Французька і німецька правові групи
Література
Тема 9. Правові системи Скандинавських країн
1. Місце скандинавського права на правовій карті світу
2. Історичний розвиток правових систем Скандинавських країн
3. Уніфікація та гармонізація законодавства Скандинавських країн
4. Особливості правових систем Скандинавських країн
5. Джерела скандинавського права
Література
Тема 10. Правові системи країн Латинської Амери-ки
1. Формування правових систем країн Латинської Америки
2 . Кодифікація і джерела латиноамериканського права
3. Особливості правових систем країн Латинської Америки
Література
Тема 11. Правова система Японії
1. Становлення правової системи Японії. Вестернізація японського права
2. Післявоєнний розвиток японського права. Вплив американського права
3. Особливості праворозуміння японців . «Живе пра-во»
Література
Розділ другий
СОЦІАЛІСТИЧНА ПРАВОВА СІМ'Я
Тема 12. Соціалістичне право як особливий історія-чний тип права
1. Виникнення і особливості соціалістичного права
2. Радянська правова система
3. Європейські соціалістичні правові системи
4. Правові системи соціалістичних держав Азії
5. Правова система Куби
6. Перспективи розвитку соціалістичного права
Література
Розділ третій
ПРАВОВА СІМ'Я ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА
Тема 13. Правова система Англії
1. Формування англійського загального права
2. Прецедентне право Англії
3. Структура, джерела та основні групи англійського загального права
4. Характерні риси англійського загального права
5. Правова система Шотландії
Література
Тема 14 . Правова система США
1. Формування американського права
2. Поняття і основні категорії правової системи США
3. Джерела американського права
4. Особливості сучасного американського права
5. Сучасні тенденції розвитку американського права
Література
Тема 15. Правові системи країн Британської Со-приятельства
1. Географічне поширення англійського загального права
2. Класифікація національних правових систем країн Британської Співдружності
3. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності
4. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії
Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права
Джерела права
Судова система
Література
Розділ четвертий
РЕЛІГІЙНІ І ТРАДИЦІЙНІ ПРАВОВІ СІМ'Ї
Тема 16. Мусульманська правова сім'я
1. Поняття і поширення мусульманського права
2. Основні мазхаби і джерела мусульманського права
3. Провідні галузі мусульманського права. Сучасне му-мусульманських право
Література
Тема 17. Індуського право
1. Особливості класичного індуського права
2. Вплив англійського загального права на індуське право
3. Сучасне індуське право
Література
Тема 18. Правові системи країн Далекого Сходу
1. Загальна характеристика далекосхідного права
2. Давньокитайське право - основа далекосхідного права
3. Далекосхідна концепція права
4. Правова система КНР
Література
Тема 19. Африканська правова родина
1. Формування африканської правової сім'ї
2. Традиційне африканське звичаєве право
3. Вплив основних правових сімей на традиційне афрі-Канський звичайне право
4. Сучасні правові системи африканських країн
Література
Розділ п'ятий
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО І ЗМІШАНІ ЮРИСДИКЦІЯХ
Тема 20. Змішані правові системи
1. Поняття змішаних правових систем
2. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіана
3. Правова система Ізраїлю
4. Правова система ПАР
5. Інші змішані правові системи
Література
Розділ шостий
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО І НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ
Тема 21. Російська правова система
1. Історія розвитку російської правової системи: формування і особливості
2. Особливості та основні етапи еволюції правової системи РРФСР
3. Правова система Російської Федерації та романо-германська правова сім'я
4. Джерела російського права
5. Конституція Російської Федерації
6. Тенденції розвитку сучасного російського законодавства
Література
Тема 22. Правова система Узбекистану
1. Історія узбецького права : плюралізм юридичних традицій
2. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я
3. Традиції шаріату і сучасне право Узбекистану
4. Конституція Республіки Узбекистан
5. Становлення нової системи законодавства Узбекистану
6. Правова система Узбекистану та міжнародне право
Література
Висновок
Програми
1. Програма навчального курсу «Порівняльне правознавство (основні правові системи сучасності)»
Загальна частина Введення в теорію та історію порівняльного правознавства
Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
Тема 3. Історія порівняльного правознавства
Тема 4. Функції порівняльного правознавства
Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
Тема 6. Порівняльне правознавство та міжнародне право
Тема 7. Європейське право і порівняльне правознавство
Тема 8. Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
Тема 9. Правові системи Скандинавських країн
Тема 10. Правові системи країн Латинської Америки
Тема 11. Правова система Японії
Тема 12. Соціалістичне право як особливий історичний тип права
Тема 13. Правова система Англії
Тема 14. Правова система США
Тема 15. Правові системи країн Британської Співдружності
Тема 16. Мусульманська правова сім'я
Тема 17. Індуського право
Тема 18. Правові системи країн Далекого Сходу
Тема 19. Африканська правова родина
Тема 20. Змішані правові системи
Тема 21. Російська правова система
Тема 22. Правова система Узбекистану
2. Міжнародні та національні центри з порівняльного правознавства
Міжнародна асоціація юридичних наук (Маюн)
Міжнародна академія порівняльного права (МАСП)
Міжнародний факультет порівняльного права (МФСП)
Французький центр порівняльного права
Теорія права і держави:
 1. Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права - 2011 рік
 2. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії - 2010 рік
 3. С.Н. Шабуневіч. Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі» - 2010 рік
 4. В. О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс - 2009 рік
 5. А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства - 2009 рік
 6. Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства - 2009 рік
 7. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права - 2009 рік
 8. Матузов Н.І., Малько А.В. . Теорія держави і права: Підручник - 2004
 9. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник - 2004
 10. В.В. Лазарєв. Основи права - 2001 рік
 11. 3. Г. Крилова. Основи права - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua