Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 12. Соціалістичне право як особливий історичний тип права

Виникнення і загальна характеристика соціалістичного права.
Особливості формування соціалістичних правових систем в різних країнах.
Джерела і основні галузі соціалістичного права.
Соціалістичне право у федеративній і унітарній державі.
Класифікація соціалістичних правових систем.
Радянська правова система.
Особливості правових систем європейських соціалістичних країн.
Особливості правових систем соціалістичних держав Азії.
Правова система Куби.
Перспективи розвитку соціалістичного права.
Розділ третій Правова сім'я загального права
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 12. Соціалістичне право як особливий історичний тип права"
 1. Глава 9. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОСТІ
  "Теологічна любов до дефініцій", за висловом Ф. Броделя, яка зовсім не чужа й юристам, відводить саме шановне місце в дослідженні визначення поняття (дефініції). Пошукам цього визначення нерідко передують припускаються закиди або навіть прямі нарікання на адресу позитивного права, не почало перейматися досить вичерпними легальними дефініціями. Г.Ф. Шершеневич з цього приводу
 2. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 4. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Зародження місцевого самоврядування починається з давніх часів, з родоплемінних відносин. Якоюсь мірою племена, що існували в доісторичну епоху, є прообразами сучасного місцевого самоврядування. Так, у роботі "Походження сім'ї, приватної власності і держави" Ф. Енгельс писав: "Ще майже через триста років після заснування Риму родові узи були настільки міцні, що
 5. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найтиповіших похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент , є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1 . AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі ] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. 3. Законодавство про господарську діяльність
  Норми цивільного права нерідко містяться також в актах комплексного характеру, присвячених регламентації господарської , в тому числі підприємницької діяльності та носять в цілому публічно-правовий характер (наприклад, в актах фінансового, земельного і навіть адміністративного законодавства). Правове регулювання господарської (економічної) діяльності в тій чи іншій формі
 9. § 4. Дискусійні аспекти праворозуміння
  Як вже зазначалося, право - складне і багатозначне явище, що зачіпає інтереси всіх без винятку учасників суспільних відносин, індивідуальних і колективних. Природно, що навколо нього завжди йшли і зараз йдуть постійні наукові суперечки. Існує безліч різних трактувань даного феномена, склалися цілі школи, напрями, доктрини, так чи інакше пояснюють сутність, природу,
 10. § 3. Правопорядок. Співвідношення правового і громадського порядку
  Правопорядок є порядок, заснований на праві. Іншими словами, це система відносин, що охороняються, захищаються, регульованих правом. Поза права або без права правопорядок немислимий. Саме це поняття складається з двох слів "право" і "порядок", вельми точно передавальних суть явища. Призначення права - вносити певний порядок у взаємини між людьми та їх об'єднаннями. Тому правопорядок
© 2014-2022  yport.inf.ua