Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Місце скандинавського права на правовій карті світу

В силу ряду причин (колоніальна експансія, рецепція, ідеологічні вплив та ін.) поза європейських меж виявилося чимало національних правових систем, які з тими чи іншими застереженнями можуть бути віднесені до романо-германської сім'ї. У зв'язку з цим розглянемо латиноамериканське право, правову систему Японії, а також хоча прямо і не входить до романо-германську сім'ю, але близьке їй скандинавське право. Почнемо з останнього.
Незважаючи на те що країни Північної Европи1 - Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Фінляндія географічно куди більш близькі країнам романо-германської правової сім'ї, ніж Латинська Америка чи Японія, проте при віднесенні їх права до даної сім'ї виникає значно більше складнощів, а деякі європейські автори взагалі заперечують їх приналежність до цієї сім'ї, стверджуючи самобутність і автономність скандинавського права.
Визначення місця скандинавського права серед основних правових сімей є предметом давньої і вельми жвавої дискусії в Компаративістські літературі.
Більшість вчених-юристів вважають скандинавське право різновидом (причому особливої) романо-германської правової сім'ї або окремою сферою континентальної системи права. Справа в тому, що право країн Північної Європи широко використовує юридичні конструкції і поняття романо-германської правової сім'ї.
Скандінавське право дотримується принципу верховенства закону. Норма права у скандинавських країнах має більш абстрактний характер, ніж норма англо-американського права. Ці особливості правових систем Скандинавських країн і використовуються в якості вирішальних аргументів на користь віднесення права країн Північної Європи до романо-германської сім'ї.
Чимало компаративистов наполягають на «проміжному» становищі скандинавського права. Так, шведський юрист А. Мальмстрем поміщає його між романо-германської правової сім'єю і загальним правом. Інший вчений-юрист - Ф. Шмідт, розділяючи цю позицію, посилається на те, що європейське континентальне право більш догматично в порівнянні з правовими системами Скандинавських країн, а англо-американське право більш прагматично. Треті юристи відносять право країн Північної Європи до «третього системі» західного права. А. Юзінг зазначає, що нордичний право все ж ближче до загального права, ніж до романо-германської правової сім'ї. Нарешті, деякі вчені-юристи вважають суперечки з приводу класифікації скандинавського права зовсім марними.
Дійсно, є деякі обставини, які спонукають до такого роду висновків. Римське право зіграло безсумнівно менш помітну роль у розвитку правових систем у скандинавських країнах, чим у Франції і в Німеччині. У північних державах немає і не було кодексів, подібних до Цивільного кодексу Франції чи Германсько-
1 Терміни «північний» і «скандинавський» вживаються як синоніми, хоча Данія та Ісландія географічно знаходяться поза Скандинавського півострова.
Му цивільному укладенню. Судова практика грає тут більш значиму роль, ніж у країнах континентальної Європи.
До англо-американській системі загального права скандинавське право також віднести не можна. Історичний розвиток правових систем північних країн відбувалося зовсім незалежно від англійського права. До того ж скандинавське право майже не має таких характерних ознак загального права, як правило прецеденту, техніка розходжень, особлива роль процесуального права.
Разом з тим не можна повністю виключати і навіть недооцінювати відомий вплив на скандинавське право правової сім'ї загального права і романо-германської правової сім'ї. Воно було неоднаковим протягом історії і по-різному виявлялося стосовно до різних галузей права, і насамперед до цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Місце скандинавського права на правовій карті світу "
 1. 1. Історія розвитку російської правової системи: формування і особливості
  місце за кількістю і поширеності вийшли князівські грамоти. Вони мали місцеве значення, і їх дія не поширювалося на всю територію держави. Постанови цих грамот доповнювали і розвивали норми «Руської Правди», пристосовуючи їх до нових умов. Прибулі з Візантії священнослужителі привезли на Русь збірники візантійського канонічного права, норми якого протягом
 2. 3. Предмет порівняльного правознавства
  місце займає теорія порівняльно-правового методу), 2) порівняльне вивчення основних правових систем сучас менності, іншими словами, систематизоване вивчення закордон ного (іноземного) права; 3) узагальнення та систематизація результатів конкретних порівняй тельно-правових досліджень; 4) розробка конкретних методичних правил і процесів срав нительно-правових досліджень;
 3. Мікро-та макросравненіе
  місце і взаємини, взаємозв'язку основних правових систем сучасності на правовій карті світу і має теоретико-пізнавальну мету. Воно може здійснюватися як на рівні правових систем в цілому, так і на рівні провідних галузей права, а також у регіональному аспекті. При глобальному порівнянні тісно переплітаються майже всі аспекти порівняльно-правових
 4. 1. Наукова функція порівняльного правознавства
  місце в загальній теорії права займає філософська проблематика, бо неможливо розробляти проблеми права без філософії. Як би ми не визначали предмет філософії права, питання методології права займають провідне місце в її сучасному розумінні. Методологія права системно вивчає проблеми методів правового дослідження. При цьому порівняльно-правовий метод є одним з об'єктів
 5. 1. Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняльного правознавства
  місце в юридичній науці. У загальному плані можна стверджувати, що порівняльно-правові дослідження націлені головним чином на вивчення юридичної географії світу, розкриття взаємин і взаємовпливів правових систем сучасності. Це не просте зіставлення правових систем, а дослідження закономірностей їх розвитку, виявлення у них спільного, особливого і одиничного. Основні правові
 6. 4. Визначення правової карти світу
  місце кожної окремо взятої національної правової системи на правовій карті світу приналежністю її до тієї чи іншої правової сім'ї. Віднесення конкретної правової системи до певної правової сім'ї дозволяє, навіть без детального знайомства з конкретним правовим матеріалом, зробити ряд висновків про її характерних рисах. Який же повинен бути науковий підхід до опису сучасної юридичної
 7. 5. Критерії класифікації правових систем
  скандинавську, латиноамериканську, соціалістичну, мусульманську, індуську, звичайну, далекосхідну. У класифікації правових систем сучасності є ще ряд цікавих і спірних питань. Це і критерії класифікації, і перелік основних правових сімей, і визначення змішаних правових систем, і питання про доцільність виділення в особливу групу так званих релігійних правових
 8. 4. Характерні риси англійського загального права
  місце в правовій системі країн англо-американської правової сім'ї загального права. Зростає роль закону, помітне вплив робить міжнародне європейське право. Змінюються правові концепції та підходи англійських юристів до правотворчості і правозастосування. Незважаючи на швидкий розвиток законодавства, за останні півтора століття зберігається принцип, згідно з яким норма закону набуває
 9. 1. Історія узбецького права: плюралізм юридичних традицій
  місцем активного дотику Сходу і Заходу, буддизму, зороастризму, маніхейства, ісламу і християнства, взаємодії східної і західної культур, багатьох мов і націй. Релігійно-духовні, пізнавальні, державно-правові та етичні цінності займали важливе місце в способі життя, традиційній культурі узбецького народу. Стародавній період втілював у собі досвід розвитку
 10. § 4. Основні доктрини визначення особистого статуту
  місцеперебування головних органів (адміністративного центру, центру управління) юридичної особи, а також центр експлуатації (основної виробничої, комерційної та іншої діяльності). Крім того, в деяких ситуаціях, особливо при розгляді конкретної справи судом, коли відповідне юридична особа володіє декількома ознаками одночасно і жоден з них не кваліфікується
© 2014-2022  yport.inf.ua