Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

4. Визначення правової карти світу

Для всіх існуючих на земній кулі національних правових систем в Компаративістські літературі вживаються терміни «правова карта світу» (В.А. Туманов), «юридична географія світу» (В. Кнапп) , «спільнота» правових систем (Ж. Стальов) і т.д. Названі терміни охоплюють національні правові системи. При цьому слід відкинути спроби представити правову карту світу як наднаціональне світове право або як механічну суму національних правових систем. При розкритті поняття «правова карта світу» ми виходимо з загальних законів розвитку людського суспільства. Це найбільш об'єктивний шлях вивчення правової карти світу - складної, різноманітної, повної протиріч і протиборства самих різних тенденцій. Принцип історизму дозволяє пояснити місце кожної окремо взятої національної правової системи на правовій карті світу приналежністю її до тієї чи іншої правової сім'ї. Віднесення конкретної правової системи до певної правової сім'ї дозволяє, навіть без детального знайомства з конкретним правовим матеріалом, зробити ряд висновків про її характерних рисах.
Який же повинен бути науковий підхід до опису сучасної юридичної географії світу? Поки мова йде про першій стадії цієї роботи. Тут нам видається особливо важливим цілісне сприйняття або бачення правової системи, правової сім'ї, до якої звертається дослідник. Тільки за наявності такого бачення цієї системи в цілому можливий її подальший диференційований порівняльно-правовий аналіз. Цілісне бачення правової системи в її конкретно-історичному генезисі і з урахуванням соціально-економічних умов, в яких вона діє, є важливою вимогою сучасного порівняльного правознавства.
В основу викладу матеріалу по основним правовим сім'ям доцільно, на нашу думку, покласти наступний принцип: в першу чергу кожна правова сім'я повинна розглядатися на тлі її історичного розвитку, потім слід описати її сучасну структуру (дати сумарну характеристику провідних галузей і джерел права), особливості правозастосування (судочинство) і спосіб юридичного мислення.
При описі основних правових сімей дослідник повинен зробити осмислений відбір і насамперед обмежити число розглянутих правових систем. Якби хтось захотів охопити всі правові системи тієї чи іншої правової сім'ї, він попросту потонув
б в масі емпіричного матеріалу. Тому на практиці використовується репрезентативний підхід. При такому підході дослідник повинен насамперед визначити так звані родоводи, або материнські, правові системи, де вперше були створені оригінальні правові рішення, і далі простежити їх подальше географічне поширення, розглянувши так звані дочірні (рециповані) правові системи.
В якості материнських фігурують, як правило, правові системи великих держав, які мають великим і тривалим правовим досвідом. Цей досвід використовується малими і новими державами, що належать до того ж типу, що й материнська правова система. Таке було вплив французького цивільного права на право держав, що з'явилися в Європі після французької революції (наприклад, на право Італії, Бельгії, Люксембургу). Зрозуміло, ідейний вплив материнської правової системи неоднаково в різних галузях права.
Таким чином, опис кожної правової сім'ї повинно, з одного боку, бути відображенням її історичного розвитку, а з іншого - грунтуватися на її істотні властивості сьогодні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Визначення правової карти світу "
 1. § 7. Розрахункові зобов'язання
  певні обмеження. По-перше, законом передбачено граничний розмір суми, якої організація може розрахуватися за своїми зобов'язаннями готівкою - в даний час він становить 100 тис. руб. по одній угоді * (694). За раніше діючим законодавством подібне обмеження поширювалося на один платіж, а тепер - на одну угоду * (695). За порушення даного обмеження
 2. 1.5. Об'єкти авторського права
  визначення поняття "твору", але закріплюється відкритий перелік творів, які слід вважати об'єктами авторського права. Це: - літературні твори (як літературні твори охороняються програми для ЕОМ, які також належать до об'єктів авторських прав. Творами літератури визнаються художні твори, виражені в словесній формі (наприклад, лекції,
 3. § 1. Загальна характеристика політики
  визначення. Політика в найбільш абстрактній формі зазвичай інтерпретується як область взаємодії між класами, партіями, націями, народами, державами, соціальними групами, владою і населенням, громадянами та їх об'єднаннями. Це - найважливіший і складний пласт суспільного життя, самостійний світ політичних цінностей та інтересів. Аристотель визначав політику як мистецтво
 4. Глава 24 Формування нової системи права
  певну санкцію. б) затверджений в 1720 г . Генеральний регламент або Статут колегіям, який охоплював всю сферу нового адміністративного законодавства. При підготовці регламенту була здійснена рецепція іноземного права: у його основу було покладено шведський Канцелярський статут 1661 р. Структура Регламенту орієнтувала на об'єкти регулювання: положення про обов'язки і посади
 5. 1. Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняльного правознавства
  певної автономізації та спеціалізації порівняльного правознавства, розширенню його сфери, появи нової наукової проблематики, а також до вдосконалення методів наукового дослідження. Не можна скидати з рахунків і так званий суб'єктивний фактів - наявність групи вчених, що спеціально займаються систематичної розробкою проблем нової науки, поширенням знань і пропагандою її
 6. 3. Правова система Російської Федерації та романо-германська правова сім'я
  певних межах принципу прецеденту. Однак, як правило, інститути англо-американського права погано вписуються в романо-германську правову систему. Дію-вітельно, як справедливо зазначає проф. У. Батлер, важко прийняти дослівно англо-американські концепції та поради, дані з благими намірами представниками західних юридичних кіл. Вони просто незрозумілі приймаючої їх
 7. Висновок
  певна проблема вирішена в іншій країні зовсім інакше. І це змушує ще раз проаналізувати і оцінити дану проблему свого національного права, але тепер вже під іншим кутом зору, в новому аспекті, з великим розумінням суті проблеми. Одна з найважливіших завдань сучасного порівняльного правознавства полягає в тому, щоб зіставити розвиток національної правової системи з
 8. Коментар до статті 7.2
  визначенню їх координат. Межування об'єктів землеустрою здійснюється на основі відомостей державного земельного кадастру, землевпорядної, містобудівної та іншої пов'язаної з використанням, охороною і перерозподілом земель документації. Межування об'єктів землеустрою включає в себе наступні роботи: визначення меж об'єкта землеустрою на місцевості та їх
 9. § 3. Делегування органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  певному сенсі не є синонімом поняття " наділення "і по суті своїй є юридичною дією з передачі частини (деякого об'єму) певних повноважень окремого органу влади або управління (посадової особи) іншому органу. Делегування - це форма передачі певних повноважень органу влади або управління (посадової особи) іншому органу влади, управління або
 10. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  визначення юридичної сили публічних нормативних договорів, що укладаються органами державної влади від свого імені як на міжнародній арені, так і всередині країни. Цей висновок не поширюється на договори між органами державної влади РФ і суб'єктів Федерації. Вони повинні затверджуватися федеральними законами і мають силу останніх. Крім того, необхідно мати на увазі, що різною
© 2014-2022  yport.inf.ua