Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Література

Адміністративне право зарубіжних країн. М., 1996.
2. Берман Г. Дж. Західна традиція права: епоха формування. М., 1994.
3. Боботов СВ. Адміністративна юстиція Франції: Доктрина і прак тика / / Рад. держава і право. 1981.
4. Боботов СВ. Конституційна юстиція. М., 1994.
5. Вишневський А.А. Канонічне право в Західній Європі. М., 1994.
6. Газьє Ф. Роль судової практики в розвитку адміністративного права Франції / / СРСР - Франція: соціологічний та міжнародно-правовий аспекти порівняльного правознавства. М., 1982. С. 57.
7. Голландська правова культура. М., 1998.
8. Давид Р. Основні правові системи сучасності. М., 1988.
9. Жю / шо справи Морандьер Л. Цивільне право Франції. М., 1958. Т. 1.
10. Італія: Конституція і законодавчі акти. М., 1988.
11. Кнапп В. Великі системи права в сучасному світі / / Сировина тельное правове-дення: Зб. статей / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1978.
12. Косарєв А.І. Англосаксонська та романо-германська форма буржуаз ного права. Калінін, 1977.
13. Косарєв А.І. Римське приватне право. М., 1998.
14. Лубенскш А.І. Систематизація законодавства у Франції. М., 1970.
15. Попов Л.Ю-Джерела італійського права / / Рад. держава і право. 1983. № 10.
16. Правова система Нідерландів. М., 1998.
17. Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу: Довідник. М., 1993.
18. Савельєв В.А. Німецьке цивільне укладення. М., 1983.
19. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство та юридична географія світу. М., 1993.
20. Судові системи західних держав. М., 1991.
21. Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. М., 1996.
22. Туманов В.А. Вступна стаття / / Французька республіка: Кон проституція і законодавчі акти. М., 1989.
23. Французька Республіка: Конституція і законодавчі акти. М., 1989.
24. Цвайгерт К, Кетц X. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права. М., 1998. Т. 1.
25. An Introduction to Legal Systems / Ed. by J.D. Derret. L., 1968.
26. Armijon P., Nolde В., Wolf M. Traite de droit compare. P., 1950. T. 1-3.
27. Buchland W., McNair A. Roman Law and Common Law. L., 1965.
28. Dadomo Ch., Farran S. The French Legal System. L., 1996.
29. David R. English Law and French Law. L., 1980.
30. Dutoit B. Les sources de droit en Suisse / / The sources of law: A comparative emprical study: National systems of law. Budapest, 1982.
31. Ferrand F. Droit prive allemand. P.; Dalloz, 1997.
32. Fromont M. Grands systemes de droits etrangers. P., 1994.
33. Fromont M., Rieg A. Introduction an droit allemand. P., 1984. T. 1-2.
34. Gallo P. Grandi sistemi ginridici. Turin, 1997.
35. Gambaro A., Sacco R. Sistemi giuridici comparati. Turin, 1996.
36. Guimezanes N. Introduction en droit francais. Baden-Baden, 1995.
37. International Encyclopedia of Comparative Law. Tubingen, 1972. Vol. 2, ch. 1, 2.
38. Koschaker P. Europa und das romische Recht. Beck. 1956.
39. Le juge et le jugement dans les traditions juridiques europeennes. P., 1996.
40. Les professions juridiques et le droit compare. P., 1994.
41. Merry man J.H. The Civil Law Tradition Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America. Standford, 1969.
42. Pedamon M. Le droit allemand. P., 1985.
43. Sacco R. Modeles francaises et modeles allemandes dans le droit civil ita-lien / / Rev. intern, droit compare. 1976. No 2.
44. Schaffer H. Sources of Law in the Republic of Austria / / The Sources of Law: A Com-parative Emprical Study: National Systems of Law. Budapest, 1982.
45. Tune A. Les grands systemes de droit contemporain. P., 1980.
46. Watson A. Aspects of Reception of Law / / Amer. J. Comparat. Law. 1996. Vol. 3.
47. Watson A. The Law Making in the Civil Law. Cambridge, 1981.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Муніципальне право" з урахуванням вимог Міністерства освіти Російської Федерації. У книзі використані розробки провідних вчених: істориків, конституціоналістів, административистов, фінансистів та ін, широко освітлено чинне законодавство Російської Федерації та положення Федерального закону "Про загальні принципи
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  У різних країнах муніципальне право є або комплексною галуззю права, або подотраслью конституційного права чи адміністративного права. При визначенні місця муніципального права в правовій системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  У зарубіжних країнах накопичений значний досвід дії різних моделей місцевого самоврядування. Ці моделі відрізняються по порядку формування органів місцевого самоврядування, предметів відання місцевого самоврядування, характеру та особливостям взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади тощо Знання та узагальнення зарубіжного досвіду організації місцевого
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  У сучасній науці не склалося єдиної думки про час зародження російського самоврядування. Ряд авторів відносять зародження общинного самоврядування в Росії до часу становлення та розвитку общинного ладу у слов'ян, об'єднання виробничих громад в союзи громад і міські поселення, поділу влади на центральну і місцеву. --- Див: Постовий Н.В.
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  З перших днів свого існування Ради депутатів прагнули або змінити органи місцевого самоврядування, або поставити їх під свій контроль. Поступово Ради депутатів змінювали на місцях органи земського і міського самоврядування. Конституція РРФСР 1918 р. встановила принцип єдності Рад як органів державної влади з жорсткою підпорядкованістю нижчих органів вищестоящим. В
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Як вже зазначалося в попередньому розділі, практика застосування законодавства 90-х рр.. XX в. виявила цілу низку проблем, пов'язаних із здійсненням місцевого самоврядування в Росії. Це викликало необхідність подальшого вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування на федеральному рівні. З метою вирішення наявних проблем Президентом Російської Федерації в 2002 р. була
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  Особливості здійснення місцевого самоврядування на прикордонних територіях мають визначатися спеціальним законом. В даний час таким законом є Закон Російської Федерації від 1 квітня 1993 р. N 4730-1 "Про Державну кордоні Російської Федерації". Це обумовлено тим, що захист Державного кордону Російської Федерації повинна бути заснована на узгодженої діяльності
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
© 2014-2022  yport.inf.ua