Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

5. Правова система Куби

Правова система, що виникла на Американському континенті в результаті кубинської революції, з'явилася за своєю класової суті одним з різновидів соціалістичного права. Злам старого правопорядку проводився поступово ще в період партизанської боротьби: починаючи з місцевих правоохоронних органів, а потім, після перемоги соціалістичної революції, і центральних органів. Був скасований репресивний апарат. Нове правосуддя почало складатися вже в ході революції. Були створені революційні трибунали, комітети захисту прав революції, народна міліція, організації молодих пов-станції.
Поряд з військовими трибуналами освічені та суди загальної юстиції. Організаційно загальна юстиція мало в чому змінилася після революції. У цьому виявилася одна з особливостей кубинської революції - спадкоємність в організації деяких державних установ. Втім, кубинська революція на відміну від преж-. них соціалістичних революцій не мала заздалегідь створених політичних організацій, які змогли б стати основою державної влади на місцях, як Поради в Росії чи національні комітети в Чехословаччині та Польщі.
У Республіці Куба формально старе право не було скасовано. Тому чинне після революції право являло собою складне переплетення старих і нових нормативних актів. До завоювання незалежності Куба протягом тривалого часу (близько чотирьох століть) була колонією Іспанії та її право було переважно іспанською. На території Куби діяв Цивільний кодекс 1889 р., Торговий кодекс 1885 р. і ін Використовувався Кодекс соціального захисту 1938 р., КПК 1882, Військовий процесуальний кодекс 1896 та ін
З створенням нових правових норм скасовувалися окремі норми (не всі) старого права. Наприклад, у вже згаданий Кодекс соціального захисту До 1965 р. було внесено понад 150 істотних поправок і змін. Такий шлях правотворчої діяльності, який можна назвати шляхом новеллізаціі, на думку кубинських юристів, повинен був привести в кінцевому рахунку до створення нових, соціалістичних кодексів. Протягом тривалого періоду кубинське право в цілому залишалося некодіфіцірованним. А для зручності користування новими законами застосовувалася оптимізація норм права за хронологічним принципом.
Після тривалого підготовчого періоду було здійснено кодифікація галузей права. Були прийняті Загальна частина Кримінального кодексу (закон від 25 червня 1973 р.), Кодекс соціального захисту (4 квітня 1936 із змінами від 5 січня 1974 р. і 27 січня 1978), закон про організацію судової системи 1977 р. У 1974 були прийняті закони про цивільному, адміністративному і трудовому процесі, а в 1977 р. - закон про кримінальний процес. Закон від 14 лютого 1975 ввів в силу Се-мейн кодекс. Нарешті, в 1975 р. був прийнятий переглянутий ГК. Він відтворив ті частини старого Кодексу, що не були змінені законами про аграрну та міської реформах, про націоналізацію і новим Сімейним кодексом.
Підсумком процесу створення нового законодавства з'явилася перша кубинська Конституція, схвалена на референдумі прямим і таємним голосуванням. Відображаючи загальну тенденцію розширення меж конституційного регулювання, Основний закон охоплює своїми встановленнями всі основні сторони життя кубинського суспільства.
Політичною основою суспільства Конституція проголосила влада трудящого народу, що спирається на міцний союз робітничого класу з селянством та іншими верствами трудящих міста і села під керівництвом робітничого класу і його передового загону - Комуністичної партії Куби. В Основному законі країни закріплена соціалістична система господарювання, заснована на суспільній власності на засоби виробництва, на ліквідації експлуатації людини людиною.
Подальший розвиток законодавства країни проходило у відповідності з установками Конституції як вищої ланки всієї правової системи Куби.
За період 1976-1981 рр.. Національна Асамблея прийняла 33 закону, з яких 10 стосується економіки, 10 - адміністративного
права. Ряд нових законів присвячений соціальному забезпеченню, питанням культури.
В області державного правового будівництва прийнята целаясерія таких нових законодавчих актів, як новий Регламент Національної асамблеї народної влади 1982 р., регламентарную норми для провінційних асамблей народної влади і окремо для муніципальних Асамблей народної влади, виборчий закон 1982 м., закон про державний нотаріат 1984 Замість закону про організацію Центральної державної адміністрації (1976 р.) в 1983 р. видано декрет-закон, що визначає правове становище Ради Міністрів, міністрів, державних комітетів та інститутів.
Запитання демократичного управління кооперативами, їх господарської діяльності регулюються в законі про сільськогосподарському кооперативі 1982 р. У цьому ж році затверджений закон про винахідників і раціоналізаторів. В області соціального будівництва прийняті закон про охорону здоров'я 1983 р., Трудовий кодекс 1984; в 1982 р. набрав чинності Загальний закон про житло, що встановлює порядок розподілу житла, управління житловим фондом, забезпечення його збереження. Значний інтерес представляє і закон про охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Правова система Куби "
 1. Тема 12. Соціалістичне право як особливий історичний тип права
  правових систем в різних країнах. Джерела і основні галузі соціалістичного права. Соціалістичне право у федеративній і унітарній державі. Класифікація соціалістичних правових систем. Радянська правова система. Особливості правових систем європейських соціалістичних країн. Особливості правових систем соціалістичних держав Азії. Правова система Куби.
 2. Література
  правові системи сучасно-сти. М., 1996. 4. Крашенинникова Н.А. Історія держави і права Куби. М., 1966. 5. Марксистсько-ленінське вчення про державу і право: Історія раз витія і сучасність. М., 1977. 6. Нгуен Дінь Лок. Соціалістичне правосвідомість і правове виховання трудящих (на прикладі В'єтнаму): Автореф. дісс ... канд. юрид. наук. М., 1977. 7. Сабо І. Роль радянського
 3. § 6. Допуск іноземних юридичних осіб до господарської діяльності
  правової точки зору мало відомої в Росії, компанії, що є філіями іноземних фірм і знаходяться на території Нової Зеландії, відповідно до Закону про компанії 1955 не розглядаються як самостійні вітчизняні підприємства , та порядок їх установи на території даної держави вимагає згоди Комісії з іноземних інвестицій. Спільні підприємства (joint venture),
 4. § 1. Колізійні норми
  правові є для нього вихідним. Проте цього рахунок погляди далеко не всіх теоретиків, що займалися МПП взагалі і спеціально питанням його нормативного складу зокрема, збігаються. У середині 50-х рр.. XX століття в країнах Східної Європи (тодішній НДР, Угорщини, Болгарії, за участю також і авторів з СРСР) активно дебатувалася проблема входження до складу норм МПП положень
 5. § 2. Система муніципального права
  правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності населення. 5. Гарантії місцевого самоврядування, що включають:
 6. § 3. Джерела муніципального права.
  Правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти; система місцевого самоврядування включає інститути
 7. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  Правова норма - це первинний елемент системи муніципального права. У сукупності муніципальної-правові норми утворюють галузь муніципального права. Під муніципальної-правовими нормами розуміються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування. Нормам муніципального права притаманні всі ознаки правових норм: загальнообов'язковість, забезпечення їх реалізації з
 8. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  правовій системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілим рядом інших галузей права. Найбільш тісно муніципальне право пов'язане з конституційним правом і адміністративним правом. Муніципальне право організаційно оформилося і виділилося з
 9. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Правових угод; представляє інтереси комуни у судових органах; призначає службовців і приймає рішення про адміністративні заохочення та покарання головує в адміністративних комісіях та ін Мер уповноважений забезпечувати правопорядок і безпеку, приймати у зв'язку з цим необхідні рішення, включаючи санкції на арешт, а також може виконувати інші повноваження, в тому числі й ті,
 10. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  правового статусу місцевих органів влади була піднята в період підготовки та обговорення проекту Конституції СРСР 1977 р. Підсумком стало закріплення в Конституції положення про наявність в Радянському Союзі системи місцевих органів державної влади, в принциповому плані не відрізняється від раніше діючого конституційного положення. --- Див: Видрін І.В.,
© 2014-2022  yport.inf.ua