Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

3. Уніфікація та гармонізація законодавства Скандинавських країн

Історична та культурна спільність Скандинавських країн, розвиток взаємної торгівлі та поліпшення транспортних зв'язків, подібність скандинавських мов призвели до тісної співпраці цих країн в законодавчій сфері.
Скандінавське право являє собою єдину систему не тільки в силу подібності історичних шляхів розвитку права, особливостей законодавства, джерел права. Особливу роль тут відіграє те, що Скандинавські країни тісно співробітничають в області законодавства і цей процес, що почався в кінці XIX в., Призвів до появи значного числа уніфікованих актів, рівно діючих у всіх державах-учасниках.
Юридичний співпраця північних країн почалося в 1872 р., коли скандинавські юристи зібралися на з'їзд, який ставив мету сприяти подальшій уніфікації скандинавського права. Відтоді співпраця стала характерною рисою правотворчості в галузі шлюбно-сімейного, договірного, деліктного права; права, що стосується компаній та інтелектуальної власності. Однак у публічно-правовій сфері, кримінальному праві і процесі, податковому праві, право власності на нерухомість, тобто в областях, де різні національні традиції мають більшу вагу, така кооперація виражена значно слабкіше.
У 1880 р. одночасно в трьох країнах - Швеції, Данії і Норвегії - набув чинності єдиний закон про оборотних документах. У наступні роки основна увага приділялася уніфікації торгового права (закони про торгові знаки, торгових реєстрах, фірмах, закон про чеки) і морського права.
Наприкінці XIX в. з'явилися ще сміливіші уніфікаторської плани. У 1899 р. датський професор Б. Ларсен запропонував уніфіці-
ровать все приватне право, щоб в кінцевому рахунку прийти до єдиної Скандинавському цивільному кодексу. І хоча уряди скандинавських держав в принципі погодилися з цією пропозицією, створення проекту єдиного Цивільного кодексу було відкладено, а перевага віддана уніфікації окремих інститутів права власності і зобов'язального права. Результатом цих двох зусиль з'явився проект закону про продаж рухомого майна. У Швеції та Данії він набув чинності в 1906 р., в Норвегії - в 1907 пів Ісландії - в 1922 р.
Ще одним важливим результатом юридичного співробітництва Скандинавських країн з'явився закон про договори та інших законних операціях у праві власності і зобов'язального права. У Швеції, Данії та Норвегії він вступив в силу в період з 1915 по 1918 р., а у Фінляндії - в 1929 р. На основі згаданих вище та деяких інших законів у Скандинавських країнах склалося, по суті, єдине договірне право.
Скандинавські країни активно співпрацювали і в області сімейного права, хоча тут відмінності між законодавствами країн регіону виражені сильніше, ніж в зобов'язального права. Слід зазначити, що багато питань, по яких в континентальній Європі реформи були проведені лише після Другої світової війни, в скандинавському праві були вирішені набагато раніше. Досить згадати рівність чоловіка і дружини, відмова від принципу вини як головного підстави розірвання шлюбу, зрівняння в правах дітей, народжених поза шлюбом.
У Скандинавських країнах існували особливо сприятливі умови для досягнення якщо не єдності, то високого рівня гармонізації права. Їх історичний розвиток і мови дуже схожі, культурні зв'язки дуже тісні, між ними не існувало серйозних політичних відмінностей, їх населення, географічне положення і економічний рівень розвитку були приблизно однаковими. Всі ці обставини, а також те, що право в цих країнах історично розвивалося паралельними шляхами, значно полегшили юридичне співробітництво. В даний час скандинавський досвід розглядається як модель для відповідного співробітництва на загальноєвропейському рівні.
Уніфікація та гармонізація законодавства цих країн не означають, однак, що їх національні законодавчі акти абсолютно ідентичні. Скандинавське право - це не система позитивного права, а юридична концепція. Скандинавські юристи вважають, що основою такої концепції послужила Упсальський школа
права. Родоначальниками так званого скандинавського правового реалізму вважаються Аксель Хегерстрем і його послідовники.
Спільність правових систем Скандинавських країн вдало поки-) ивает Ю.А. Тихомиров на прикладі книги «Введення в данське право», призначеної для іноземних юристів. Ця книга складається з п'яти частин. Перша частина присвячена правовій системі - історії, джерелами, юридичним організаціям, юридичній освіті та професії юриста. Друга частина - галузям і інсти-| Утама приватного права: сімейному, обязательственному, комерційному, повітряному, міжнародного приватного права, праву собственнос-ш, страхуванню, юридичним особам. Третя частина - публічного права: конституційному, адміністративному, кримінально-судового, податкового, економічного (інструменти планування і т.д.). Четверта частина - трудовому праву. Нарешті, п'ята частина - юридичної філософії.
В даний час уніфікуюче вплив на правові системи Скандинавських країн надає і їх членство в таких європейських структурах, як Рада Європи, Європейський Союз, ОБСЄ, Ор-1анізація економічного співробітництва і розвитку.
Таким чином, хоча правові системи Скандинавських країн в цілому близькі романо-германської правової сім'ї, вони мають суттєві специфічні риси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Уніфікація та гармонізація законодавства Скандинавських країн "
 1. Тема 9. Правові системи Скандинавських країн
  гармонізація законодавства Скандинавських країн. Особливості правових систем Скандинавських країн. Система джерел
 2. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  уніфікації права міжнародних контрактів загальновизнаним є прагнення до досягнення однаковості і зменшенню впливу національних кордонів шляхом забезпечення для міжнародних комерційних угод спеціального режиму і тим самим до уникнення застосування до таких оборудок національних законів, що регламентують внутрішні угоди. Однак щодо методів досягнення зазначених цілей необхідної
 3. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  уніфікації приватного права. Застосування такого підходу висуває нові вимоги до російським учасникам зовнішньоекономічного обороту, очікуючи від них вільного орієнтування в нових реаліях, зокрема вміння узгодити у контракті взаємоприйнятні і в максимальному ступені відображають їх інтереси умови, за яких звернення до субсидіарним джерел правового регулювання зводиться до
 4. 4. Міжнародна уніфікація права
  уніфікація права - одна з провідних проблем порівняльного правознавства. Симптоматично в цьому зв'язку, що X. Гаттерідж, будучи противником уніфікації, проте присвятив їй три глави в своїй відомій книзі. Деякі компаративісти схильні перетворити уніфікацію в кінцеву мету порівняльно-правових досліджень. Така тенденція усталилася на початку XX в., Коли рух за уніфікацію досягло
 5. 4. Європейський правовий простір
  уніфікацію правових норм різних держав. Навіть у тих сферах, в яких зближення правових норм різних держав вже відбулося (екологія), зберігається потреба у створенні більш досконалих юридичних механізмів. Для забезпечення зближення права європейських держав необхідно розробити понятійний апарат організаційно-правового простору. При цьому повинні бути визначені
 6. 2.3. Міжнародні договори
  уніфікації приватного права (УНІДРУА), заснований в 1926 р. в Римі. У його роботі беруть участь більше 50 держав світу, включаючи Росію. Цілями Інституту є вивчення шляхів гармонізації та узгодження приватного права груп держав чи окремих країн, розробка його одноманітних норм. Однією з цілей діяльності іншого міжнародного інституційного органу - Комісії ООН по праву
 7. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає певні зобов'язання на
 8. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  уніфікації колізійних питань у різних сферах міжнародного приватного права, з яких чотири уніфікують колізійні норми у сфері міжнародних комерційних контрактів, в той час як ні в рамках ЮНСІТРАЛ, ні в рамках УНІДРУА проекти актів з уніфікації колізійних норм навіть не розглядалися, а розроблялися і приймалися конвенції, спрямовані на уніфікацію матеріальних норм. Це
 9. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  уніфікації колізійного права. Передумовами реалізації даної ідеї з'явилося перетворення Європейських Співтовариств до Європейського союзу і зросла необхідність юридичного забезпечення свободи пересування капіталів, товарів і послуг, так само як і громадян, що призвело до усвідомлення необхідності забезпечення однаковості колізійних норм, що регулюють зазначені відносини. Успіх Брюссельської конвенції
 10. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  уніфікації приватного права виникло в XIX в. (Що зазначалося в гл. 1), проте його інституційне оформлення сталося у ХХ ст. Після створення Ліги Націй, першого міжнародного форуму з оновлення та стабілізації міждержавних відносин після першої світової війни, в 1926 р. Італія, колишня місцем народження римського права, який справив величезний вплив на становлення основних правових систем
© 2014-2022  yport.inf.ua