Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

4. Правова система ПАР

Південно-Африканська Республіка має типову змішану правову систему. У ПАР співіснують поруч африканське звичаєве право і норми романо-голландського і англійського загального права.
Колонізація Південної Африки була розпочата в 1652 р. голландцями, що заснували Капська колонія. У той період діяло право метрополії, а точніше - римське право провінції Голландія, найбільш впливовою провінції Республіки Нідерланди, поряд зі староголландськоє звичайним правом. Римське право було реціпіровано у формі, яку йому надали глосатори і коментатори. Це римсько-голландське право залишилося в колонії в силі навіть після її англійської завоювання, тобто після проголошення її в 1806 р. власністю британської корони.
Симптоматично те, що в Голландії в той же самий період після захоплення її Наполеоном римсько-голландське право було скасовано і замінено в 1809 р. Цивільним кодексом Франції, а в 1838 р. - національним Цивільним кодексом, розробленим на основі французького цивільного права.
Цікаво відзначити, що римсько-голландське право вижило лише в тих регіонах, які ще до вступу в силу національного ГК, орієнтованого на французький зразок, були відторгнуті Голландської колоніальної імперією і перейшли під англійське панування. Крім Південної Африки до таких регіонів ще відносяться лише Шрі-Ланка (Цейлон) - з 1799 р. і частина Гвіани - з 1803 р.
У період британського колоніального правління цивільний і кримінальний процес, доказове право були перетворені за зразком англійського загального права. Янглійскій мова стала єдиною мовою судового розгляду. В результаті розвитку економічних зв'язків між Південною Африкою та Великобританією багато англійські закони, що регулюють оборот цінних паперів, банкрутства, морську торгівлю, страхування і правове становище торгових товариств, були реціпіровани в Південній Африці практично без змін.
Після утворення в 1910 р. Південно-Африканського Союзу процес посилення впливу англійського права припинився. Відтоді простежується тенденція посилення уваги південноафриканських судів до робіт старих голландських юристів (це Гуго Гроцій (1583 - 1645 рр..), Арнольд Ванпій (1588-1657 рр..), Йоганн Вет (1647-1713 рр..), Корнилій ван Бінкерсхек (1673-1743 рр..), Діонісій Вандер Кессель (1738-1816 рр..) і до правових норм, для яких вони послужили джерелом. Ці тексти оброблялися і застосовувалися до сучасних умов.
Що стосується англійської загального права, то воно, як і колись, переважало в конституційному, адміністративному, торговому і процесуальному праві. Традиції англійського права визначали також судочинство, положення судді, принцип пов'язаності прецедентом, діяльність юристів. Однак у сімейному, спадковому і речовому праві вплив англійського права було незначно . У цих сферах важливу роль відігравало римське право. Наприклад, поняття єдності, власності, яке відрізняють від поняття обмежених речових прав і від поняття володіння, що не відомо англійської праву.
Інститут довірчої власності англо-американського 1 права також не був сприйнятий в Південній Африці. Судам вдавалося застосовувати англійське загальне право за допомогою понять римського права. Так, фігура довірчої власності за усним дорученням (inter vivos) розглядається як вербальний договір на користь третьої особи (stipulatio alteri), а довірча власність, учреждаемая в суспільно-благодійних цілях, - як дарування на благодійні потреби (donatio ad pias causas).
Загалом договірному праві і деліктному праві вплив англійського права сильніше. Разом з тим і деликтное, і договірне право зберегло понятійну основу римського права, і нерідко при вирішенні окремих питань використовуються дігести та тексти старих голландських юристів. Втім, такий підхід характерний і для Франції
та Німеччини, де нині також часто вдаються до допомоги категорій римського права при розгляді виникаючих проблем.
Вельми симптоматичним є той факт, що в рішеннях південноафриканських судів спадкоємність римського права в його еволюційному розвитку - від класичних римських юристів через Юстиніана, глоссаторов, Вета і Віннія до сучасності - простежується набагато виразніше, ніж на Європейському континенті, де ця спадкоємність завдяки посередництву місій цивільних кодексів романо-германської правової сім'ї якщо і не перервана, то значною мірою зникла з правосвідомості юри-стів.
На порозі XXI в. на питання: «До якої - романо-германської або англо-американської - правової сім'ї відноситься сучасне південноафриканське право?» - не можна відповісти однозначно. Якщо говорити про понятійно-категоріальному апараті і структурі південноафриканського права, то правова система ПАР заснована на римському праві. Що стосується правозастосовчої техніки в судовій практиці, процесуальних норм, методів доказів, використання прецедентів, судоустрою, завдань і положень судді та адвокатів, то явно переважають зразки правової сім'ї загального права. Такі приклади можна продовжити. Тому незаперечним є те думка, згідно з яким південноафриканське право являє собою змішану правову систему, де елементи римо-голландського і англійського загального права тісно переплетені. Втім, сприйняття частини римо-голландського права нині зближує південноафриканську правову систему з правом Шотландії, де також діє романо-голландське право, трансформоване англійським загальним правом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4 . Правова система ПАР "
 1. Тема 20. Змішані правові системи
  правових систем. Особливості історичного взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та
 2. § 2. Система муніципального права
  правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності населення. 5. Гарантії місцевого самоврядування, що включають:
 3. § 3. Джерела муніципального права.
  правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічної основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти; система місцевого самоврядування включає інститути
 4. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  правова норма - це первинний елемент системи муніципального права. У сукупності муніципальної-правові норми утворюють галузь муніципального права. Під муніципальної-правовими нормами розуміються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування. Нормам муніципального права притаманні всі ознаки правових норм: загальнообов'язковість, забезпечення їх реалізації з
 5. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  правовій системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілим рядом інших галузей права. Найбільш тісно муніципальне право пов'язане з конституційним правом і адміністративним правом. Муніципальне право організаційно оформилося і виділилося з
 6. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  правових угод; представляє інтереси комуни у судових органах; призначає службовців і приймає рішення про адміністративні заохочення та покарання головує в адміністративних комісіях та ін Мер уповноважений забезпечувати правопорядок і безпеку , приймати у зв'язку з цим необхідні рішення, включаючи санкції на арешт, а також може виконувати інші повноваження, в тому числі й ті,
 7. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  правового статусу місцевих органів влади була піднята в період підготовки та обговорення проекту Конституції СРСР 1977 р. Підсумком стало закріплення в Конституції положення про наявність в Радянському Союзі системи місцевих органів державної влади, в принциповому плані не відрізняється від раніше діючого конституційного положення. --- Див: Видрін І.В.,
 8. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  правову державу. Успішна реалізація названих завдань залежатиме від сукупності різних факторів і в першу чергу від участі в цих процесах громадян Російської Федерації. Одним з головних умов стабільного розвитку громадянського суспільства і правової держави в Росії є активна участь громадян у суспільно-політичних процесах, в тому числі і на муніципальному рівні.
 9. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення .
  правовими актами міста Москви. Крім цього до складу Москви можуть входити території, що примикають до кордонів міста, і території, що знаходяться на території іншого суб'єкта Російської Федерації - Московської області. Наприклад, територія в межах Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД), і території, що примикають до зовнішніх кордонів смуги відведення МКАД відносяться до окремих районам
 10. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  правовий статус місцевого самоврядування визначено у чолі 8 Конституції Російської Федерації і Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Цей Федеральний закон відповідно до його преамбули визначає державні гарантії місцевого самоврядування в Російській Федерації. Слід зазначити, що на відміну від раніше чинної редакції в
© 2014-2022  yport.inf.ua