Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.

В даний час російське суспільство вирішує завдання проведення широкого кола реформ у всіх сферах життя. На порядку денному стоїть завдання сформувати сучасне громадянське суспільство і побудувати правову державу. Успішна реалізація названих завдань залежатиме від сукупності різних факторів і в першу чергу від участі в цих процесах громадян Російської Федерації. Одним з головних умов стабільного розвитку громадянського суспільства і правової держави в Росії є активна участь громадян у суспільно-політичних процесах, в тому числі і на муніципальному рівні.
Конституція Росії встановлює, що в Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в межах своїх повноважень самостійно. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Таким чином, місцеве самоврядування становить одну з основ конституційного ладу Російської Федерації. Місцеве самоврядування - це також і діяльність місцевих громад, і сформованих ними органів за самостійним і під свою відповідальність вирішення питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю виходячи з інтересів населення з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Межі такої діяльності визначаються Конституцією та законами держави.
У частині 1 ст. 1 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" конституційне положення про те, що в Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування, доповнено також імперативним вказівкою на те, що місцеве самоврядування і здійснюється на всій території Російської Федерації. Тобто здійснення місцевого самоврядування є не правом, а обов'язком відповідних місцевих спільнот. Це випливає і з характеристики місцевого самоврядування як форми здійснення народом своєї влади. Згідно ч. 2 ст. 3 Конституції Російської Федерації народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У Російській Федерації народ здійснює свою владу за допомогою органів публічної влади трьох рівнів - федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування. Саме місцева (муніципальна) влада є найближчим рівнем публічної влади до громадянина.
При цьому населення навіть по своїй волі не вправі скасовувати місцеве самоврядування. Конституційний Суд Російської Федерації в Постанові від 30 листопада 2000 р. вказав, що як саме муніципальне утворення, так і право проживають на його території громадян на здійснення місцевого самоврядування виникає на основі Конституції Російської Федерації і закону, а не на підставі волевиявлення населення муніципального освіти. Конституційний Суд визнав невідповідними Конституції Російської Федерації положення низки законів Курської області, в яких передбачалася можливість для населення муніципального освіти за допомогою проведення референдуму відмовитися від реалізації права на організацію місцевого самоврядування, оскільки тим самим допускалося припинення здійснення місцевого самоврядування на території суб'єкта Російської Федерації.
Громадяни Російської Федерації здійснюють місцеве самоврядування допомогою участі в місцевих референдумах, муніципальних виборах, за допомогою інших форм прямого волевиявлення, а також через виборні та інші органи місцевого самоврядування. При цьому у Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено, що іноземні громадяни, які постійно або переважно проживають на території муніципального освіти, володіють при здійсненні місцевого самоврядування правами відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації і федеральними законами (ст. 3).
Громадяни мають рівні права на здійснення місцевого самоврядування незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань.
Як і інші права громадян, права на здійснення місцевого самоврядування, встановлені Конституцією Російської Федерації і Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", можуть бути обмежені виключно федеральним законом. І зроблено це може бути тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави (ч. 3 ст. 55 Конституції Російської Федерації; ч . 3 ст. 3 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації").
Обов'язком федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації є забезпечення державних гарантій прав населення на здійснення місцевого самоврядування (про гарантії місцевого самоврядування йдеться в розділі 5 цього підручника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя. "
 1. § 1. Законодавче визначення місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування, яке отримує в ній статус однієї з основ конституційного ладу країни (гл. гл. 1, 8). Природно, що конституційна формула "місцеве самоврядування" повинна тлумачитися не як підтвердження того, що є, а як мета для всіх, на кого поширює свою дію Конституція. Розвиваючи конституційну модель місцевого самоврядування, Закон від 6 жовтня 2003
 2. § 5. Система муніципального права
  місцевого самоврядування, ті, що закріплюють призначення місцевого самоврядування в суспільстві, цілі, принципи, гарантії місцевого самоврядування, дефінітивного норми загальногалузевого значення (муніципальне утворення, органи місцевого самоврядування тощо). Особливу частину складають норми, що розділяються на два блоки. Перший об'єднує норми, спрямовані на регулювання публічно-владних
 3. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні підстави. Предмет науки - те, на що спрямований науковий пошук (речі, інститути, процеси, явища та ін.) Зміст -
 4. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
  місцевого самоврядування, муніципального права як галузі права, що породжує стійку суспільну потребу в дослідженні різних аспектів місцевого самоврядування, муніципального законодавства. У числі багатоаспектних, міждисциплінарних робіт необхідно назвати наступні: Пертцік В.А. Проблеми місцевого самоврядування в СРСР. Іркутськ, 1963; Постовий Н.М. Місцеве самоврядування: історія,
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267. Починаючи з
 6. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування має величезне значення в сучасній Росії, оскільки навіть в принципі неможливо побудувати ефективну систему соціального управління в відсутність теоретичних основ . Ще більше значення слід приділити аналізу досвіду реалізації теорій місцевого самоврядування на практиці, оскільки тільки таким чином можна виявити невдачі, пояснити їх причини і запропонувати заходи по
 7. Глава IV. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцевого самоврядування - це, з точки зору муніципального права, сукупність організаційних форм, за допомогою яких здійснюється місцеве самоврядування, тобто забезпечується вирішення питань місцевого значення на території муніципального освіти. Система місцевого самоврядування тісно пов'язана з формою взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування. При
 8. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранів, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових ресурсів утворює фінансову основу місцевого самоврядування. А як інститут
 9. СПИСОК
  місцевого самоврядування в Російській Федерації "/ / Російська газета. 2006. 6 грудня. N 274. Федеральний закон від 30 червня 2006 р. N 93-ФЗ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації з питання оформлення в спрощеному порядку прав громадян на окремі об'єкти нерухомого майна" / / Відомості Верховної Ради України. 2006. N 27. Ст. 2881. Федеральний
 10. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  місцевого самоврядування, форми і гарантії здійснення місцевого самоврядування, його місце в системі народовладдя. Норми конституційного права встановлюють основи муніципального права. Всі інші правові норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення місцевого самоврядування, є нормами муніципального права.
© 2014-2022  yport.inf.ua