Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави
ЗМІСТ:
С.Н. Шабуневіч. Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі», 2010
КУРС ЛЕКЦІЙ
по «Історії держави і права Білорусі» для спеціальності «Державне управління та право». Укладач: Шабуневіч С.Н., старший викладач кафедри теорії держави і права
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія держави і права Білорусі»
Лекція 1.1. Предмет "Історії держави і права Білорусі»: сутність, зміст, особливості
Контрольні питання
Лекція 1. 2. Місце «Історії держави і права Білорусі» в системі юридичних наук
Контрольні питання
Лекція 1.3. Історіографія курсу «Історія держави і права Білорусі»
Контрольні питання
Тема 2. Методологія дисципліни «Історія держави і права Білорусі»
Лекція 2.4. Значення методології в пізнанні предмета «Історія держави і права Білорусі»
Контрольні питання
Тема 3. Формування білоруського етносу і становлення державності на території білоруських земель
Лекція 3.5. Формування білоруського етносу як ознаки білоруської державності
Контрольні питання
Лекція 3.6. Становлення державності на території білоруських земель
Контрольні питання
Тема 4. Громадський і політичний лад ранньофеодальних держав-князівств на території Білорусі (1Х-Х11 ст.)
Лекція 4.7. Освіта ранньофеодальних держав-князівств на території білоруських земель
Контрольні питання
Лекція 4.8. Громадський і політичний лад древніх держав-князівств 1Х-Х11 в.в.
Контрольні питання
Лекція 5.9. Формування Великого князівства Литовського
Контрольні питання
Тема 6. Система вищих і місцевих органів влади ВКЛ у 14 - 16 в.в.
Лекція 6.10. Державний лад ВКЛ в 14-16 в.в.
Контрольні питання
Лекція 6.11. Органи місцевого управління та самоврядування на території ВКЛ 15-16 ст
Контрольні питання
Тема 7. Державно-правові відносини ВКЛ з Польщею
Лекція 7.12. Становлення уніатських відносин між ВКЛ і Польщею
Контрольні питання
Лекція 7.13. Розвиток федеративних зв'язків між ВКЛ і Польщею
Контрольні питання
Тема 8. Джерела білоруського феодального права.
Лекція 8.14.Основние риси феодального права Білорусі
Контрольні питання
Лекція 8.15. Систематизація і кодифікація норм права білорусько-литовських земель в період феодалізму
Контрольні питання
Лекція 8. 16. Основні положення галузевого права Білорусі періоду феодалізму
Контрольні питання
Тема 9. Судова система ВКЛ
Лекція 9.17. Система судових органів ВКЛ
Контрольні питання
Тема 10. Суспільно-політичний устрій Речі Посполитої
Лекція 10.18. Система вищих органів влади Речі Посполитої
Контрольні питання
Лекція 10.19. Територіальний поділ Речі Посполитої
Контрольні питання
Лекція 10.20. Приєднання білоруських земель до Російської імперії
Контрольні питання
Тема 11. Суспільно-політичний лад білоруських земель у складі Російської імперії
Лекція 11.21. Державний лад білоруських земель в складі Росії
Контрольні питання
Лекція 11.22. Реорганізація органів державного управління на території білоруських земель (середина 19 століття)
Контрольні питання
Тема 12. Суспільно-політичний лад і право Білорусі в період проведення буржуазних реформ в Росії
Лекція 12.23. Передумови проведення та результати аграрної та земської реформ
Контрольні питання
Лекція 12.24. Реорганізація судових органів. Судова реформа 1864 року
Контрольні питання
Тема 13. Встановлення радянської влади на Білорусі
Лекція 13.25. Формування радянських органів влади на Білорусі
Контрольні питання
Лекція 13.26. Державно-національне будівництво Білорусі
Контрольні питання
Тема 14. Суспільно-політичний лад БССР в міжвоєнний період (1920-1939 р.р.)
Лекція 14.27. Держава і право Білорусі в міжвоєнний час
Контрольні питання
Тема 15. Держава і право БРСР у міжвоєнний період (1920-30 рр..)
Лекція 15.28. БССР напередодні Другої світової війни
Контрольні питання
Лекція 15.29. БССР в період Другої світової війни і післявоєнний час
Контрольні питання
Тема 16. Державне будівництво Білорусі на сучасному етапі
Лекція 16. 30. Державне будівництво Республіки Білорусь (1989-1999-ті роки)
Контрольні питання
Теорія права і держави:
 1. Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права - 2011 рік
 2. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії - 2010 рік
 3. В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс - 2009 рік
 4. А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства - 2009 рік
 5. Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства - 2009 рік
 6. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права - 2009 рік
 7. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник - 2004
 8. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник - 2004
 9. А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник - 2003
 10. В.В. Лазарєв. Основи права - 2001 рік
 11. 3. Г. Крилова. Основи права - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua