Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
С.Н. Шабуневіч. Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі», 2010 - перейти до змісту підручника

Лекція 10.20. Приєднання білоруських земель до Російської імперії


1. Другий розділ Речі Посполитої. Городецький сейм і його конституція.
2. Третій розділ Речі Посполитої. Включення білоруських земель до складу Російської імперії. Право і судова система Білорусі
Городецький Сейм, Конституції 1791 та 1793 р.р., територіальні розділи 1793 і 1795 р.р., 4-х річний Вальний Сойм, радикальні ідеї, сейміковие інструкції, державні реформи, Сапеги, Радзівіли,
Кричевського повстання під керівництвом Василя Вощіли, Тадеуш Костюшко.
Перебуваючи у складі Речі Посполитої з 1569 роки, | державність і право Білорусі зазнало певних змін. Вони відбувалися не тільки під впливом подальшого розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, а й під впливом інших, як внутрішніх, так і зовнішніх подій, причин, головною з яких був заглиблюється з середини XVII в політичну кризу Речі Посполитої.
Виникла в результаті Люблінської унії багатонаціональна Річ Посполита, становила ціле тільки зовні, тоді як всередині завжди існував розподіл на Корону (Польщу) і Велике князівство Литовське, яке зберегло свої центральні установи, власну скарбницю, армію і своє законодавство - Статут 1588 р. постійно війни, антифеодальні повстання, міжусобна боротьба змагалися магнатських угруповань розхитували державно-правові підвалини Речі Посполитої, поглиблюючи економічну та політичну кризи. До того ж обрання на польський престол в 1697 саксонського короля Августа П з династії Веттинів призвело до створення в 1697 г особистої унії між Річчю Посполитою і Саксонією, сохранявшейся до 1763 Поведінка саксонських королів і їх політика в Короні та Великому князівстві Литовського набували нерідко риси окупації, що викликало невдоволення у всіх верств населення Речі Посполитої. За часів правління саксонських королів посилилася релігійна нетерпимість, що також не сприяло соціальному світу в Речі Посполитої, поглибило загальна криза Речі Посполитої і в підсумку привело цю країну до трьох розділів її території.
3 травня 1791 на ньому була прийнята перша в Європі і друга у світі після конституції США Конституція. Її структура була наступною:
Преамбула і 11 артикулів; 1-ий - ставився питань релігії, тут в якості державної віри проголошувалася католицька віра і тут же містилося правило, згідно з яким заборонявся перехід у всяку іншу віру. 2-ий розділ підтверджував права і привілеї шляхти 3-ий розділ закріплював права міщан. 4-ий ставився прав крест'ян, тут передбачалися деякі правові норми, які послаблювали, але не скасовували їх залежності від панів. Розділ 5-ий встановлював розмежування законодавчої, виконавчої та судової влади, 6-ий - визначав структуру і повноваження Сейму, як раніше чинного в двох палатах. Однак порядок його діяльності був дещо змінений: палата депутатів і Сенат діяли під головуванням короля. Спочатку закон розглядався і приймався в палаті депутатів, потім передавався в Сенат, що міг його або затвердити, або відправити палаті деітутатов на доопрацювання. Якщо Сенат не приймав рішення, то дві палати збиралися разом і рішення приймалося простою більшістю голосів. 7-ий - визначав склад і компетенцію уряду. 8-ий - був присвячений структурою і характером діяльності судових органів. Тут суди поділялися на суди 1 і 2 інстанції, причому суди першої інстанції повинні були працювати постійно. Відновлювалося дію сеймовими суду. 9-ий стосувався встановлення порядку в державі у разі безкоролів'я. 10-ий - обумовлював процес навчання і виховання дітей короля і 11-ий - мав ставленні до військовим силам держави.
Відповідно до цієї Конституції також скасовувалися вибори короля шляхтою, обов'язок сеймікових інструкцій для послів, вводилася спадкова монархія, в якій виконавча влада передавалася королю і уряду, підлеглому Сейму. Зміцнювалася центральна влада, ліквідовувалися такі інститути як ліберум вето, конфедерації та ін
Рішення 4-х річного вального Сейму викликали невдоволення у противників реформ. Опозиціонери об'єдналися в конфедерацію, як консервативної польської шляхти, так і російської імператриці Катерини 2, яка в свою чергу боялася поширення радикальний ідей. Знову монархічні держави Європи об'єднуються під гаслом боротьби з радикальним рухом. У 1792 році вони об'єднуються в конфедерацію, про що було оголошено 14 травня 1772 на території України, точніше в містечку Тарговіце. Трохи пізніше на сторону конфедератів перейшов і король Речі Посполитої, у зв'язку з чим в державі була встановлена влада конфедератів, відповідно до якої всі рішення Сейму 1791 року, в тому числі і його Конституція були ліквідовані. Знову територія Речі Посполитої була окупована іноземними військами, в слідстві чого в 1793 році був укладений російсько-прусський договір про 2 розділі Речі Посполитої. В результаті Пруссія займає частину польської території, Росії відводяться центральні частини білоруських земель і частково українські землі.
Сейм Речі Посполитої, що зібрався 17 червня 1793 у Городні, визнав чергове захоплення територій.
Почли 2 розділу Речі Посполитої найбільш активні верстви суспільства почали пошук шляхів порятунку своєї держави. Радикально налаштовані громадяни вирішили досягти цієї мети шляхом повстання. Його керівником був обраний спадкоємець давнього білоруського роду - Андрій Костюшко. Була оголошена мета повстання - відновлення Речі Посполитої в кордонах 1772 року і продовження реформ. .
На території Великого князівства Литовського повстання почалося 16 квітня 1794.
В ході придушення повстання держави-учасники боротьби з повсталими почали суперництво за решту Речі Посполитої. 13 жовтня 1795 була підписана конвенція між Австрією, Пруссією і Росією про остаточне поділ Речі Посполитої. До Росії з цього розділу відійшли західнобілоруські землі, за винятком Белостокской області, яка до 1807 року залишався під владою Пруссії, частину литовських та українських земель. Пруссії дісталися польські землі з Варшавою, Австрії - польські землі з центром у Кракові. В черговий раз Річ Посполита стала жертвою в першу чергу зради своєї політичної еліти, так як відразу поле 3 розділу, 25 листопада 1795 року, від престолу відрікся Август.
В силу проведеного вище дослідження можна прийти до наступних висновків. Найважливішими подіями, що зробили великий вплив на розвиток держави і права Білорусі в так званий польський період є:
- війна Польщі та України 1648-1654 р.
- війна Польщі та Росії 1654-1667 рр..
- Особиста унія Речі Посполитої з Саксонією 1697-1763 рр..
- Війна Речі Посполитої зі Швецією на боці Росії (з 1703 р)
- міжусобна війна в ВКЛ між прихильниками Сапеги і Радзівіла в 1700 р.
- Кричевський повстання під керівництвом Василя Вощіли 1740-1744 рр..
- Поштова реформа 1764
- три розділи Речі Посполитої 1772, 1793, 1795 рр..
- Прийняття Конституції Речі Посполитої 3 травня 1791
- повстання Тадеуша Костюшко 1794
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Лекція 10.20. Приєднання білоруських земель до Російської імперії "
 1. Лекція 7.13. Розвиток федеративних зв'язків між ВКЛ і Польщею
  приєднання східних районів Білорусі до Росії в 1772 р. викликало необхідність внести зміни в порядок розгляду справ у Головному суді (Трибуналі). За сеймової постанови 1775 Головний суд повинен був проводити свої сесії замість Менська і Новогрудка тільки у Вільно і Гродно. Найважливішим джерелом права в XVIIIв. став збірник законів, сеймових постанов та інших правових актів під
 2. Лекція 11.22. Реорганізація органів державного управління на території білоруських земель (середина 19 століття)
  приєднання до Росії було засновано спеціальний орган - Наказ громадського піклування, який, як і в центральних губерніях Росії, відав питаннями благодійності, охорони здоров'я, освіти і т.п. Поточні фінансові питання були у віданні Казенній палати, якій підпорядковувалося повітове казначейство. У повіті (повіті) не було єдиного органу управління як такого, а був лише поліцейський
 3. Лекція 1.3. Історіографія курсу «Історія держави і права Білорусі»
  білоруських земель періоду феодалізму став Звід законів, який регулює більшість суспільних відносин - Статут 1588 року. Саме цей правовий акт зробив величезний вплив на формування правової системи Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Росії. Аж до середини 19 століття, Статут без істотних змін діяв на наших територіях. Окремі норми були внесені до його зміст. У 1668
 4. Лекція 8.15. Систематизація і кодифікація норм права білорусько-литовських земель в період феодалізму
  білорусько-литовських земель. 3. Статути ВКЛ 1529,1566,1588 рр.. Державне право ВКЛ по Статуту 1588 року. Привілейну період, статутний період, грамоти (привилеи), Статути, Звід законів, державне право, державний лад, органи державної влади, поділ влади, верховенство права, систематизація, структура правового акта, Лев Сапіга, державний суверенітет,
 5. Лекція 11.21. Державний лад білоруських земель в складі Росії
  приєднання Білорусі царський уряд, враховуючи важке економічне становище населення, було змушене зменшувати податки або на певний час зовсім скасовувати їх. Так, за указом Катерини II від 13 грудня 1772 жителі Псковської і Могильовської губерній були звільнені від сплати податей на півроку, а по її указу от 17 квітня 1773 розмір податків, які стягуються із населения цих двох
 6. Лекція 12.23. Передумови проведення та результати аграрної та земської реформ
  білоруських земель Буржуазні реформи, Столипінська реформа, Указ 1906 і закони 1910 р.р., відрізки, черезсмужжя, капіталізація сільського господарства, сільська громада, надільна земля, хутірське господарство, малоземельні селяни, змішана форма господарювання, відробіткова система, кріпосні методи господарювання, губернські та повітові земські установи. Вступ Росії на шлях
 7. Лекція 15.28. БССР напередодні Другої світової війни
  приєднання Західної Білорусі до БРСР. Після прийняття до складу БССР Західної Білорусії на її території створюється система місцевих органів влади і управління, відповідна Конституції республіки 1937 року. У грудні 1939 р. Президія Верховної Ради УРСР затвердила склад обласних виконавчих комітетів, а вони в свою чергу утворили виконкоми районних і сільських Рад. Виконкоми
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  приєднані до мереж енергозбутової організації (див.: Цивільне право. В 4 т. / під ред. Є. А. Суханова. Т. 3. С. 358; автор глави - В.В. Витрянский). Звідси випливає, що: a) для кваліфікації договору купівлі-продажу електроенергії як договору енергопостачання надолужити всякий раз, крім інших, дослідити питання приналежності мережі і наявності між сторонами прямої мережевої зв'язку; б)
 9. 1. Історія розвитку російської правової системи: формування і особливості
  білоруського та литовського права. «Руська Правда» - найважливіший пам'ятник давньоруського права. Вона включала в себе норми різних галузей права, і в першу чергу кримінального та процесуального. Джерелом «Руської Правди» було звичайне право. Разом з тим вона узагальнила окремі закони, що приймалися князями, тобто означала певну систематизацію права. «Русская.Правда» - світський
 10. Глава 16. Набувальна давність
  приєднання терміну при правонаступництво (п. 3 ст. 234 ЦК). --- Хвостов В.М. Указ. соч. С. 257. У будь-якому випадку та позиція, яку має власник для давності, не дає йому можливості здійснити операцію з передачі речі з виникненням права на річ у іншої сторони. У термінах, що тяжіють до концепції тріади, це можна викласти так: "Не підлягає продажу таке
© 2014-2022  yport.inf.ua