Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави
ЗМІСТ:
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії, 2010
Це видання присвячено вивченню правової системи Європейського союзу з позицій загальної теорії держави і права і частково інших юридичних дисциплін. Зокрема, розглянуто питання юридичної природи та змісту правової системи Євросоюзу, наявності в ній елементів романо-германського і англосаксонського права, питання конвергенції даних правових сімей, проблеми співвідношення права Європейського союзу з національним і міжнародним правом, питання джерел права Євросоюзу і прецедентного права та ін . При підготовці та написанні книги широко використовувалися відповідні роботи зарубіжних і вітчизняних авторів, а також документальний матеріал і законодавство Євросоюзу і держав-членів. Для студентів юридичних вузів і факультетів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також усіх зацікавлених читачів.
Від авторів
Глава I. Історичний нарис становлення та розвитку об'єднаної Європи та її правової системи
§ 1. Зародження і розвиток ідей об'єднаної Європи в період з XI по XIX в.
§ 2. Ідеї пан'европеізма в першій половині XX в.
§ 3. Еволюція ідей європейської інтеграції в другій половині XX - початку XXI в. та їх реалізація
§ 4. Основні передумови та фактори, що вплинули на процес формування та розвитку Європейського союзу та її правової системи
Глава II. Загальна характеристика правової системи Європейського союзу
§ 1. Поняття та юридична природа правової системи Євросоюзу
§ 2. Характерні риси та особливості правової системи Євросоюзу. Особливості її легітимації і констітуціоналізаціі
§ 3. Структурні та інші особливості правової системи Європейського союзу
§ 4. Поєднання в правовій системі Євросоюзу елементів романо-германського і англосаксонського права. Їх загальне і особливе
§ 5. До питання про конвергенції романо-германського і англосаксонського права в правовій системі Європейського союзу
§ 6. Основні шляхи і форми зближення європейських правових систем і сімей
Глава III. Джерела права Європейського союзу
§ 1. Поняття і основні особливості джерел права європейського союзу
§ 2. Види джерел права Європейського союзу. Джерела первинного права
§ 3. Джерела вторинного права Європейського союзу
§ 4. Загальні принципи як джерела права Євросоюзу: питання теорії та методології дослідження
§ 5. Класифікація загальних принципів і їх роль в правовій системі Європейського союзу
§ 6. Принцип субсидіарності у системі загальних принципів Євросоюзу
Глава IV. Правовий статус Європейського союзу і складових його спільнот
§ 1. Євросоюз: федерація, конфедерація чи міжнародна (міжурядова) організація?
§ 2. Правовий статус Європейських співтовариств
Глава V. Інституційна характеристика Європейського союзу і Співтовариств
§ 1. Загальна характеристика організаційного механізму Євросоюзу і Співтовариств
§ 2. Європейський парламент в інституційній системі Євросоюзу
§ 3. Повноваження Європейського парламенту і порядок їх реалізації
§ 4. Рада Європейського союзу: місце і роль у політико-правовій системі Союзу і Співтовариств
§ 5. Європейська комісія в системі інститутів Євросоюзу
Глава VI. Судова система Європейського союзу
§ 1. Європейський суд справедливості - основний носій судової влади в Європейському союзі
§ 2. Прецедентний характер рішень Європейського суду справедливості
§ 3. Суд першої інстанції в судовій системі Євросоюзу
Глава VII. Право Європейського союзу та національне право
§ 1. Взаємозв'язок і взаємодія правової системи Євросоюзу з правовими системами держав-членів: характер, форми, принципи
§ 2. Верховенство права Європейського союзу по відношенню до національного права держав-членів
§ 3. Принцип прямої дії права Європейського союзу
Глава VIII. Співвідношення права Європейського союзу і міжнародного права
§ 1. Традиційні доктрини і підходи до вирішення питання про співвідношення міжнародного, внутрішньодержавного та європейського права: монізм і дуалізм
§ 2. Міжнародне та європейське право: спільне та особливе. Характер їх взаємозв'язку і взаємодії
Виноски
Теорія права і держави:
 1. Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права - 2011 рік
 2. С.Н. Шабуневіч. Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі» - 2010 рік
 3. В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс - 2009 рік
 4. А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства - 2009 рік
 5. Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства - 2009 рік
 6. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права - 2009 рік
 7. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник - 2004
 8. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник - 2004
 9. А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник - 2003
 10. В.В. Лазарєв. Основи права - 2001 рік
 11. 3. Г. Крилова. Основи права - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua