Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії, 2010 - перейти до змісту підручника

Виноски

* (1) Див: Wallace W. The Dynamics of European Integration. L., 1990; Wallace W. Regional Integration: The West European Experience. Wash., 1994; Dinan D. Ever Closer Union: An Introduction to European Integration. L., 1999; etc.
* (2) Див: Тойнбі А. Майбутнє співтовариства / / Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії. М., 1995. С. 84-96.
* (3) Шпенглер О. Закат Європи. Т. 2. Всесвітньо-історичні перспективи. М., 1999. С. 81.
* (4) Там же.
* (5) Європейське право. Підручник для вузів / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 1.
* (6) Там же. С. 1.
* (7) Там же.
* (8) Див: George St. Politics and Policy in the European Community. Oxford, 1985. P. 6-34; Shaw J., More G. New Legal Dynamics of European Union. Oxford, 1995. P. 293-311; etc.
* (9) Roney A. EC / EU Fact Book. J. 1995. P. 14.
* (10) Плутарх. Цезар. С. LV-LVIII / / Федорова Є.В. Імператорський Рим в особах. М., 1979. С. 48.
* (11) Борко Ю.О., Загорський А.В., Караганов С.А. Спільний європейський дім: що ми про нього думаємо. М., 1991. С. 8-9; Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 33.
* (12) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 16.
* (13) Roney A. OP. cit. P. 14-15.
* (14) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 3.
* (15) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 41.
* (16) Див: Топорнин Б.Н. Європейське право. С. 33; Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 15-18; Dinan D. Ever Closer Union: An Introduction to European Integration. P. 16-34.
* (17) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 12.
* (18) Shaw J. Law of the European Union. P. 41.
* (19) Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані. До вічного миру / вступ. ст. і прим. С.Ф. Ударцева. Алмати, 1999. С. 86.
* (20) Кант І. Указ. соч. С. 90.
* (21) Виклад вчення Сен-Сімона. М., МС МXLVII. С. 133.
* (22) Див: George St. Politics and Policy in the European Community. Oxford, 1985. P. 6-24; Urwin D. The Community of Europe. L., 1991. P. 3-18; Edward D., Lane R. European Community Law. Edinburgh, 1995. P. 1-6.
* (23) Shaw J. OP. cit. P. 41.
* (24) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 59.
* (25) Бентам І. Принципи законодавства. Історія політичних і правових вчень: Хрестоматія / Упоряд. В.В. Ячевский. Воронеж, 2000. С. 626.
* (26) Детальніше про витоки європейської ідеї див.: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 33-35; Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 54-62 та ін
* (27) Див: European Idea in History in Nineteenth and Twenteeth Centuries: A View from Moscow / by A. Tchoubarian. Kent, 1994; Shaw J. Law of the European Union; etc.
* (28) Roney A. OP. cit. P. 14.
* (29) Див: Бросцат М. Тисячолітній Рейх. М., 2004.
* (30) Геббельс Й. Останні записи. Смоленськ, 1998. С. 151.
* (31) Там же.
* (32) Бжезинський Зб. Велика шахівниця. М., 1999. С. 23.
* (33) Там же.
* (34) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 16.
* (35) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 33-38; Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 16-18; Shaw J. OP. cit. P. 41-42. Mathysen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 3-12; etc.
* (36) Шпаков Ю. Поляки не подумали, як будуть злазити з дерева / / Время новостей. 2007. 19 червня. С. 5.
* (37) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 35.
* (38) Neumann F. Mitteleuropa. Berlin, 1915.
* (39) Див: Beloff N. The General Says NO. L., 1963. P. 39.
* (40) Ellis E., Tridimas T. Public Law of the European Community: Text, Materials and Commentary. L., 1995. P. 7.
* (41) Ellis E., Tridimas T. OP. cit. P. 7.
* (42) Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії. М., 1995. С. 428.
* (43) Детальніше про це див: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 62-63.
* (44) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 36.
* (45) Див: Тойнбі А. Указ. соч. С. 428.
* (46) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 42.
* (47) Beloff N. OP. cit. P. 39.
* (48) Kitzinger U. The Politics and Economics of European Integration. N.Y., 1976. P. 3; Lipgens W. European Federation in the Political Thought of Resistance Movements during World War II. Wills A. (Ed.). European Integration. L., 1975. P. 36-39.
* (49) Shaw J. OP. cit. P. 42.
* (50) Цит. по: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 37.
* (51) Shaw J. OP. cit. P. 42.
* (52) Cannadine D. (Ed.). The Speeches of Winston Churchill. L., 1990. P. 310.
* (53) Ibid. P. 311.
* (54) Ibid. P. 312-313.
* (55) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 12-13.
* (56) Freestone D., Davidson J. The Institutional Framework of the European Communities. N.Y., 1988. P. 2-3.
* (57) Див: Heater D. The Idea of European Unity. N.Y., 1992; Wyatt A., Dashwood N. European Community Law. L., 1993; Ellis V., Tridimas T. OP. cit.; etc.
* (58) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 37-38.
* (59) Цит. по: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 65.
* (60) Urwin D. The Community of Europe. A History of European integration Since 1945. L., 1995. P. 40.
* (61) Shaw J. Law of the European Union. P. 43-44.
* (62) Ibid. Р. 43.
* (63) Детальніше про це: Freestone D., Davidson. OP. cit. P. 2-3; Shaw J. OP. cit. P. 42-43; Время новостей. 2007. 6 червня. С. 6.
* (64) Kitzinger U. The Politics and Economics of European Integration. N.Y., 1976. P. 4.
* (65) У науковій та навчальній літературі Комітет по європейському економічному співробітництву нерідко іменується як Організація європейського економічного співробітництва (ОЄЕС).
* (66) Время новостей. 2007. 6 червня. С. 6.
* (67) У 1961 р. ОЄЕС була перетворена в Організацію економічного співробітництва та розвитку (Organization for Economic Cooperation and Development) за участю США, Канади та інших основних індустріальних країн (Shaw J. OP. cit. P. 17; Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 13).
* (68) Время новостей. 2007. 6 червня. С. 6.
* (69) Kitzinger U. The Politics and Economics of European Integration. N.Y., 1976. P. 8.
* (70) Детальніше про це див: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 65-68.
* (71) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 65-68.
* (72) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 3.
* (73) Див: Хартлі Т. Основи права Європейського співтовариства. М., 1998; Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998; Викладання права Європейського союзу в російських вузах. Матеріали семінару. М., 2001; Капустін А.Я. Європейський союз: інтеграція і право. М., 2000; Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004; Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004; Chalmers D. European Union Law. Dartmouth, 1998; Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000; etc.
* (74) Див: Cram L., Dinan D. and Nugent N. (Eds.). Developments in the European Union. L., 1999; Rees W., Neuwahl N. and Lynch P. Reforming the European Union. L., 2000; Hanlon J. European Community Law. L., 2003; etc.
* (75) Kitzinger U. The Politics and Economics of European Integration. N.Y., 1976. P. 18.
* (76) Shaw J. OP. cit. P. 44.
* (77) Див: Craig P. and Burca G. (Eds.). The Evolution of EU Law. Oxford, 1999; Wallace W. (Ed.). The Dinamics of European Integration. L., 2000; etc.
* (78) Shaw J. OP. cit. P. 44.
* (79) Weigall D., Stirk D. The Origins and Development of the European Community. L., 1992. P. 58-59.
* (80) Див: McCormick J. Understanding the European Union. A Concise Introduction. L., 1999; Kilpatrick C, Novitz Т., Skidmore P. (Eds). The Future of Remedies in Europe. Oxford, 2001; etc.
* (81) Тут і далі текст Договору див.: Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004.
* (82) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 105.
* (83) Див: Cram L., Dinan D., Nugent N. (Eds.). Developments in the European Union. L., 1999; Dinan D. Ever Closer Union: An Introduction to European Integration. L., 1999; Dison K., Teatherstone K. The Road to Maastricht. Oxford, 2003; etc.
* (84) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 137-138.
* (85) Див: Bulmer S., Scott A. (Eds.). Economic and Political Integration in Europe. Internal Dynamics and Global Context. Oxford, 1994.
* (86) Bermann J. The Single European Act: A new Constitution for the Community? / / Columbia Journal Transnational and International Law. 1989. N 27.
* (87) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2000. С. 28.
* (88) Див: Laffan В. The Treaty of Maastricht: Political Authority and Legitimacy. In: Cafruny A., Rosenthal J. (Eds.). The State of the European Community. Vol. 2. The Maastricht Debates and Beyond. Boulder, 1993.
* (89) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 42; Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 72-73; Shaw J. Law of the European Union. P. 44-47.
* (90) Shaw J. OP. cit. P. 47.
* (91) Там же.
* (92) Словник російської мови. Т. II. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. М., 1991. С. 98.
* (93) Словник російської мови. Т. III. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. С. 498.
* (94) Словник російської мови. Т. I. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. С. 671.
* (95) Cappelletti M, Seccombe M., Weiler J. Integration Through Law. N.Y., 1986.
* (96) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 19-20.
* (97) Meeham E. Citizenship and the European Community. L., 1993. Ch. 4. Economic and Social Cooperation. P. 59-67.
* (98) Детальніше про це див: Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 20-21.
* (99) Evans A. The Law of the European Community. Kluwer, 2004. P. 231-247.
* (100) Див: Ash T. History of the Present. L., 1999; Usher J. (Ed.). The State of the European Union: Structure, Enlargement and Economic Union. L., 2000; etc.
* (101) У зарубіжній літературі частіше використовується термін "intergovernmentalism", що означає прихильність ідеям побудови на Європейському континенті НЕ союзного федеративного держави, а Союзу держав.
* (102) Kommers D. Federalism and European Integration: A Commentary. In: Cappelletti M, Seccombe M., Weiler J. OP. cit. P. 603-616.
* (103) Див: Mitrany D. The Functional Theory of Politics. L., 1975; Warnecke St. (Ed.). Research Resources: The European Community. L., 1978; etc.
* (104) George St. Politics and Policy in the European Community. Oxford, 1985. P. 16.
* (105) Ibid. P. 21-24.
* (106) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 19.
* (107) George St. OP. cit. P. 16.
* (108) Там же. P. 24-28.
* (109) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 120.
* (110) George St. OP. cit. P. 16.
* (111) Там же. P. 17.
* (112) Shaw J. OP. cit. P. 47-48.
* (113) Детальніше про це див: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 147-148.
* (114) Див: Каракулян Е.А. Історія європейського будівництва та проблеми європейської інтеграції / / Викладання права Європейського союзу в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001. С. 217-221; Крилова І.С. Проблеми управління в Європейському союзі у зв'язку з його розширенням / / Держава і право. 2003. N 7. С. 59-66; Глинкина С.П. Наслідки розширення Євросоюзу для Росії. Перспективи співпраці з "Великою Європою" / / СНД, Росія і Європа / сост. А.В. Захаров. М., 2006. С. 61-102.
* (115) Winter J., Curtin D., Kellermann A., Witte B. (Eds.). Reforming the Treaty on European Union. The Legal Debate. Kluwer, 1995. P. 5-18.
* (116) Див: Freestone D., Davidson J. The Institutional Framework of the European Communities. N.Y., 1988. P. 7-9.
* (117) Beatson J., Tridimas T. (Eds.). New Directions in European Public Law. Oxford, 1998; Dyson K., Featherstone K. The Road to Maastricht. Oxford, 1999; Burca G., Scott J. Constitutional Change in the European Union: From Uniformity to Flexibility. Oxford, 2000.
* (118) Подібна про це див: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 245-248.
* (119) Evans A. The Law of the European Communty. Kluwer, 2004. P. 231-234.
* (120) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 7-8.
* (121) Simmons P. and Oudraat Ch. Managing Global issues. Wash., 2001; Ahheir H., Glasius M., Kaldor M. (Eds.). Global Civil Society 2002. Oxford, 2002; Jorges Ch. Europeanization as Process: Thoughts on the Europeanization of Private Law. European Public Law. 2005. N l; etc.
* (122) Детальніше про це див: Коммерсант. Влада. 2007. N 20. С. 38-42.
* (123) Шпенглер О. Закат Європи. Всесвітньо-історичні перспективи. Мінськ, 1999. С. 488.
* (124) Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані. До вічного миру / вступ. ст. та примітки С.Ф. Ударцева. Алмати, 1999. С. 89, 90.
  * (125) Там же. С. 90.
  * (126) Шпенглер О. Указ. соч. С. 479.
  * (127) Там же.
  * (128) Stromberg R. European Intellectual History Since 1789. N.Y., 1994; Folsom R. European Union Law in a Nutshell. St. Paul, 1995; Shaw J. Law of the European Union. L., 2000; Henn H. Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. Oxford, 2000; etc.
  * (129) Топорнин Б.Н. Європейське право. M., 1998. С. 33-34.
  * (130) Тойнбі А. Європа звужується / / Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії: зб. М., 1995. С. 76.
  * (131) Там же. С. 77.
  * (132) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 58.
  * (133) См: Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 1-9; HanLon J. European Community Law. L. 2003. P. 3-28; Napolitano Y. Towards a European Legal Order for Services of General Economic Interest / European Public Law. 2005. N 4. P. 565-581; etc.
  * (134) Див: Barnes H. An Intellectual and Cultural History of the Western World. Vol. I. N.Y., 1965. P. 215-231; Caenegem R. European Law in the Past and the Future. Unity and Diversity Over Two Millennia. Cambridge, 2003. P. 134-136; Usher Y. The Legal Framework of the European Union / / The European Union Encyclopedia and Directory 2005. L., 2006. P. 193-196; etc.
  * (135) Кант І. Указ. соч. С. 77-78.
  * (136) Там же. С. 78.
  * (137) Folsom R. European Union Law in a Nutshell. P. 1.
  * (138) Договір про заснування Європейського економічного співтовариства. Ст. 174 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 642.
  * (139) Топорнин Б.Н. Європейське право. С. 205.
  * (140) Там же.
  * (141) Див: Hayward Y., Page E. (Eds). Yoverning the New Europe. Cambridge, 1995; Andersen S., Elliassen S. (Eds). The European Union: How Democratic is it? L., 1996; Heukels Т., McDonnell A. (Eds). The Actions for Damages in Community Law. The Hague, 1997; etc.
  * (142) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 12-14; Roney A. EC / EU Fact Book L., 1995. P. 14-15; Cram L., Dinan D., Nugent N. (Eds.). Developments in the European Union. L., 1999. P. 3-12; Shaw Jr. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 42-50; etc.
  * (143) Laursen F. The Not-SO-Permissive Consensus: Thoughts on The Maastricht Treaty and the Future of European integration / / Laursen F., Vanhoonacker S. (Eds.). OP. cit. P. 295-306; Knoben R. Public Opinion in the European Union / / Laursen F., Vanhoonacker S. (Eds.). OP. cit. P. 319-320.
  * (144) Best Ed. The Treaty on European Union: What Does It Actually Say and Do? / / Laursen F., Vanhoonacker S. (Eds.). The Ratification of the Maastricht Treaty. Leiden, 1994. P. 17-18.
  * (145) Laursen F. OP. сit. P. 295-297.
  * (146) Shaw J. Law of the European Union. P. 64, 65.
  * (147) Lodge J. The Future of the New European Union / / The European Union Encyclopedia and Directory 2005. L., 2006. P. 165.
  * (148) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 54-67.
  * (149) Тойнбі А. Європа звужується / / Тойнбі А. Цивілізація перед судом Історії: зб. М. Б. 1995. С. 77-79.
  * (150) Wilts A. Europeanization and Means of Interest Representation by National Business Associations. P. 269-271.
  * (151) Weacker Fr. Foundations of European Legal Culture / / The American Journal of Comparative Law. 1992. Vol. 38. P. 12-13.
  * (152) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 1-2.
  * (153) Weacker Fr. OP. cit. P. 2-3.
  * (154) Jessner V., Hofland A., Varga С. European Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 493-495.
  * (155) Weacker Fr. Foundations of European Legal Culture / The American Journal of Comparative Law. 1992. Vol. 38. P. 1-29; Jessner V., Holland A., Varga С. European Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 493-494.
  * (156) Blankenburg E. Patterns of Legal Culture: the Netherlands Compared to Neighboring Germany / The American Journal of Comparative Law. 1998. N 1. P. 493-494.
  * (157) Ward I. А Critical Introduction to European Law. L., 1996. P. 178-179.
  * (158) Див: Топорнин Б.Н. Європейського право. М., 1998; Хартлі Е.К. Право Європейського співтовариства. М., 1998; Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту / під ред. B.B. Безбаха, А.Я. Капустіна, В.К. Пучінскій. М., 1999; Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000; Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005; etc.
  * (159) Edward D. and Lane К. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 1.
  * (160) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 36.
  * (161) Там же. С. 34.
  * (162) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 36.
  * (163) Besson S. From European Integration to European Integrity: Should European Law Speak with Just One Voice? / / European Law Journal. 2004. Vol. 10. N 3. P. 257-281.
  * (164) Sarat A., Douglas L. and Umphrey M. (Eds.). The Place of Law. N.Y., 2003; Tridimas T. and Nebbia P. (Eds.). European Union Law for the Twenty-First Century. Rethinking the New Legal Order. Oxford, 2004. Vol. 2; Bogdandy A. and Bast J. (Eds.). Principles of European Constitutional Law. Oxford, 2006; etc.
  * (165) Загальна теорія держави і права: академічний курс: у 3 т. / відп. ред. М.Н. Марченко. Т. 2. 2-е вид. М., 2007. С. 332.
  * (166) Загальна теорія держави і права: академічний курс: у 3 т. С. 333.
  * (167) Pearson Ed. Law for the European Business Studies. L., 1994; Hartkamp A., Hesselink M., Hondius E., Jousrra C., Perron Ed. (Eds.). Towards a European Civil Code. L., 1998; Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005; etc.
  * (168) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 8.
  * (169) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 108.
  * (170) Besson S. From European Integration to European Integrity: Should European Law Speak with Just One Voice? / / European Law Journal. 2004. Vol. 10. N 3. P. 257-281.
  * (171) Hartkamp A., Hesselink M., Hondius E., Joustra С., Perron (eds.). OP. cit. P. 24-32.
  * (172) Beaumont P. and Walker N. (Eds.). Legal Framework of the Single European Currency. Oxford, 1999; Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000.
  * (173) Nugent N. Political Dynamics in the Enlarged European Union / / Stephanou С. (ed). Adjusting to EU Enlargement. Recurring Issues in a New Setting. Northampton, 2006. P. 92-108.
  * (174) Conant L. Justice Contained. Law and Politics in the European Union. L., 2002.
  * (175) Howarth D., Loedel P. The European Central Bank: The New European Leviathan? N.Y., 2003. P. XII.
  * (176) Lord Ch. A Democratic Audit of the European Union. L., 2004. P. 2, 4; Benz A. Federal and Democratic? Reflections on Democracy and the Constitution of the EU / / University of Tokyo Journal of Law and Politics. 2006. Vol. 3. P. 27-41.
  * (177) Детальніше про це див: Drabek Zd. (Ed.). Globalization under Threat. The Stability of Trade Policy and Multilateral Agreements. Northampton, 2001. P. 205-208.
  * (178) Habermas J. What does a Legitimation Crisis Mean today? Legitimation Problems in Late Capitalism / / Connolly W. (Ed.). Legitimacy and the State. Oxford, 1984. P. 134.
  * (179) Besson S. OP. cit. P. 265.
  * (180) Gunther К. Rechtspluralismus und Universaler Code der Legalitat: Globalisierung als Rechtstheoretisches Problem / / Wingert L. and Gunther К. (eds.). Die Offentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Offentlichkeit. Berlin, 2001. P. 539-542.
  * (181) Pearson Ed. Law for European Business Studies. L., 1994. P. 31.
  * (182) Cruz P. Comparative Law in Changing World. L., 1995. P. 165.
  * (183) Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 57.
  * (184) Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 57.
  * (185) Edward D., and Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 1-5.
  * (186) Кліматична установка. Єврокомісія ухвалила однозначну програму зі зниження викидів вуглекислого газу / / Время новостей. 2008. 24 січня.
  * (187) Тут і далі курсив джерела. - Авт.
  * (188) Sarat A., Douglas L. and Umphrey M. (Eds.). The Place of Law. N.Y., 2003. P. 6.
  * (189) Sarat A., Douglas L. and Umphrey M. (Eds.). OP. cit. P. 7.
  * (190) Sarat A., Douglas L. and Umphrey M. (Eds.). OP. cit. P. 7.
  * (191) Hartly Т. Constitutional Problems of the European Union. Oxford, 1999; Weiler J. and Wind M. (Eds.). European Constitutionalism Beyond the State. Cambridge, 2003; Schiemann K. Europe and the Loss of Sovereignty / / International and Comparative Law Quarterly. 2007. Vol. 56. Part. 3.
  * (192) Pearson Ed. Law for European Business Studies. L., 1994. P. 30.
  * (193) Van Gend en Loos (1963). ECR 1.
  * (194) Cruz P. Comparative Law in Changing World. L., 1995. P. 165.
  * (195) Pearson Ed. OP. cit. P.30.
  * (196) Federation Charbormiere de Bergigue V. High Authority. Case 8/55 (1956). ECR 245 at 277; Costa V. Ente Nazionale Per L'Energia Electtrica (ENEL). (1964). ECR 585.
  * (197) Див: Основи права Європейського союзу. М., 1997; Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005; Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union. N.Y., 2001; Apap J. (Ed.). Justice and Home Affairs in the EU. Liberty and Security Issues after Enlargement. Northampton, 2004; Hanlon J. European Community Law. L., 2003; Piris J. The Constitution for Europe. A Legal Analysis. Cambridge, 2006; etc.
  * (198) Юридична енциклопедія / під ред. Б.Н. Топорніна. М., 2001. С. 478; Webster's New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 1035.
  * (199) Конституції держав Європейського союзу. М., 1999. С. 11.
  * (200) Конституції держав Європейського союзу. С. 181.
  * (201) Там же. С. 701.
  * (202) Там же. С. 245.
  * (203) Там же. С. 423.
  * (204) Там же. С. 665.
  * (205) Конституції держав Європейського союзу. С. 666.
  * (206) Ентін М.Л. Суд Європейських співтовариств. М., 1987. С. 26-29; Шамсон Р. Право Європейського союзу: деякі особливості та тенденції розвитку / / Викладання права Європейського союзу в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001. С. 319.
  * (207) Hirsch G. Nizza: Ende einer Etappe, Beginneiner Epoche / / Nene Juristische Wochenschrift. 2001. S. 2677-2678; Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 57-58.
  * (208) Andenas M. and Usher J. OP. cit. P. 57.
  * (209) Див: Філософський словник. М., 1988. С. 231-232.
  * (210) Banchoff Th. and Saith M. (Eds.). Legitimacy and European Union. N.Y., 1999. P. 1-18.
  * (211) Bogdandy A. and Bast J. (Eds.). Principles of European Constitutional Law. Oxford, 2006. P. 69-70.
  * (212) Ossenbuhl F. Maastricht und das Grundgesetz - Eine Verfassungsrechtliche Wende? Deutsches Verwaltungsblatt. 1993. S. 629-634.
  * (213) Ipsen H. Europaische Verfassung - Nationale Verfassung. Europarecht, 1987. S. 195-208; Bogdandy A. and Bast J. (Eds.). OP. cit. P. 69.
  * (214) Cygan A. National Parliaments in an Integrated Europe. An Anglo-German Perspective. N.Y., 2001. P. 3-7; Ott A. and Englis K. (Eds.). Handbook on European Enlargement: The Hague, 2002. P. 7-11; Crawford J. The Creation of States in International Law. Oxford, 2006. P. 495-499; etc.
  * (215) Rosas A. and Antola E. (Eds.). A Citizens Europe: in Search of a New Order. L., 1995; Bellamy R. and Warleigh A. (Eds.). Citizenship and Governance in the European Union. N.Y., 2001; etc.
  * (216) Besson S. and Utzinger A. Introduction: Future Challenges of European Citizenship - Facing a Wide - Open Pandora's Box / / European Law Journal. 2007. Vol. 13. N 5. P. 583.
  * (217) Див про це: Bellamy R., Castinglione D. and Shaw J. (Eds.). Making European Citizens: Civic Inclusion in an Transnational Context. L., 2006; Follesdal E. Union Citizenship: Unpacking the Best of Burden / / Law and Philosophy. 2001. N 20; etc.
  * (218) Bancoff Th. and Smith M. Conceptualizing Legitimacy in a Contested Polity / / Banchoff Th. and Smith M. (Eds.). Legitimacy and the European Union. The Contested Polity. N.Y., 1999. P. 1-20.
  * (219) Andenas M. and Usher J. OP. cit. P. 59.
  * (220) Treaty of Lisbon. Amending the Treaty of European Union and the Treaty establishing the European Community / / Official Journal of the European Union. 2007. 17 грудня. P. С. 306/3.
  * (221) Ginsbourg Т. and Kagan R. Institutions and Politic Law. Comparative Approaches. N.Y., 2005. P. 108.
  * (222) Case 294/83. Les Verts v. European Parliament (1986). ECR 1339.
  * (223) Albi A., Ziller G. (Eds.). The European Constitutions and National Constitutions. Ratification and Beyond. L., 2007.
  * (224) Case 26/62. Van Gend en Loos (1963). ECR 3.
  * (225) Case 26/62. Van Gend en Loos (1963). ECR 3.
  * (226) Shaw J. Law of the European Union. L., 2000. P. 3.
  * (227) Shore С. Government without Statehood? Antropological Perspectives on Governance and Sovereignty in the European Union / / European Law Journal. 2006. Vol. 12. N 6. P. 709.
  * (228) Kuper R. The Politics of the European Court of Justice. L., 1998. P. 3.
  * (229) Ginsburg T. and Kagan R. Institutions and Public Law. Comparative Approaches. N.Y., 2005. P. 108-112.
  * (230) Weiler J. The Constitution of Europe. Cambridge, 1999. P. 245-270.
  * (231) Детальніше див про це: Albi A., Ziller J. (Eds.). OP. cit. P. 5-7.
  * (232) Детальніше див про це: Albi A., Ziller J. (Eds.). OP. cit. P. 6.
  * (233) Walker N. The EU and the WTO: Constitutionalism in a New Key '/ / Burca G. and Scott J. (Eds.). The EU and the WTO: Legal and Constitutional Issues. Oxford, 2001. P. 31-33.
  * (234) Foucault M. Governmentality / / Burchell G., Gordon С. and Miller P. (Eds.). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. N.Y., 1991. P. 721-722.
  * (235) Eriksen E., Fossum J. and Mendez A. (Eds.). Constitution Making and Democratic Legitimacy. L., 2002. P. 81-84.
  * (236) Weiler J. and Wind M. (Eds.). European Constitutionalism beyond the State. Cambridge, 2003. P. 28-29.
  * (237) Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 56-59.
  * (238) Ibid. P. 59.
  * (239) Конституція держав Європейського союзу. С. 27-30.
  * (240) Конституція держав Європейського союзу. С. 27-30.
  * (241) Там же. С. 188.
  * (242) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004; Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004; Witte B. (Ed.). An Emerging Constitution for Europe? Oxford, 2003; Weiler J. and Wind M. (Eds.). European Constituonalism Beyond the State. Cambridge, 2003; Bogdan m. Comparative Law. Oxford, 2006; etc.
  * (243) Edward D. and Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 1.
  * (244) Договір, що засновує Європейське економічне співтовариство. Стаття 3. пп. a), h), m) - Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 555-556.
  * (245) Ballin E. and Senden L. Co-actorship in the Development of European Law-making. The Haque, 2005. P. 10-32.
  * (246) Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union. N.Y., 2001. P. 99-132.
  * (247) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 87.
  * (248) Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others V. Italian Republic. 1991. RCR 1-5357. Case C-6/90.
  * (249) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2007. С. 50; Hervey F. and Kenner J. (Eds). Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights. A Legal Perspective. Oxford, 2003. P. 1-25; Hanlon J. European Community Law. L., 2003. P. 65-69; etc.
  * (250) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 4-11.
  * (251) Договір про Європейський союз. Стаття 11. Європейське право / рук. авт. колл. І відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 530.
  * (252) Там же. С. 539.
  * (253) Davis K. Understanding European Union. N.Y., 2007. P. 42-65; Tridimas T. and Nebbia P. (Eds.). European Union Law for the Twenty-First Century. Rethinking the New Legal Orden. Vol. 2. Oxford, 2004. P. 3-18.
  * (254) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 51.
  * (255) Договір про Європейський союз. Ст. 11. П. 11, 12.
  * (256) Там же. Ст. 29.
  * (257) Tallon D. The Impact of International Conventions on Municipal Law / / Markesinis B. (Ed.) The Gradual Convergence. Foreign Ideas, Foreign Influences and English Law on the Eve of the 21st Century. Oxford, 1994. P. 133-175; Lowe V. International Law. Oxford, 2007. P. 5-11; etc.
  * (258) Договір про Європейський союз. Ст. 11. П. 2.
  * (259) Slaughter A., Burke-Whire W. The Future of International Law is Domestic (or: The European Way of Law) / / Harvard International Law Journal. 2006. Vol. 47. N 2. Р. 327-349.
  * (260) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 51.
  * (261) Там же. С. 51.
  * (262) Договір про Європейський союз. Ст. 11. П. 1.
  * (263) Договір про Європейський союз. Ст. 29.
  * (264) The Schengen Agreement of 14 June 1985. Agreement between the Governments of the States of the Benelux, Economic Union, The Federal Republic of Germany and the French Republic on the Gradual Abolition of Controls at the Common Fronties / / Schermers H. Free Movement of Persons in Europe. L., 1993. P. 47-551.
  * (265) The Schengen Agreement of 19 June 1990. Applying the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux, Economic Union, The Federal Republic of Germany and the French Republic, on the Gradual Abolition of Checks at Their Common Borders / / Schermers H. (Ed.). OP. cit. P. 552-603.
  * (266) Див: Кашкін С.Ю., Четвериков А.О. Шенгенські угоди. М., 2000.
  * (267) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 228-233.
  * (268) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 777.
  * (269) Хартія Європейського Союзу про основні права: коментар / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2001.
  * (270) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 35.
  * (271) Гомьен Д., Харріс Д., Зваак Л. Європейська конвенція про права людини та Європейська соціальна хартія: право і практика. М., 1998.
  * (272) Детальніше про це див: Право Європейського союзу. С. 394-410.
  * (273) Ballin H. and Senden L. Co-actorship in the Development of European Law-making. The Hague, 2005. P. 11.
  * (274) Hofmann H. Agreement in EU Law / / European Law Review. 2006. Vol. 31. N 6. Р. 800.
  * (275) Ibid. P. 800-810.
  * (276) Hartcamp A., Hesselink M., Hondius E., Joustra C., Perron Ed. (Eds.). Towards a European Civil Code. L., 1998. P. 72-79.
  * (277) Право Європейського союзу. С. 149.
  * (278) Див, наприклад: Ladeur K. (Ed.). The Europeanisation of Administrative Law. Transforming National Decision-making Procedures. Sydney, 2002; Bercusson B. (Ed.). European Labour Law and the EU Charter of Fundumental Rights. L., 2006; Piris J. The Constitution for Europe. A Legal Analysis. Cambridge, 2006; Bogdandy A. and Bast J. (Eds.). Principles of European Constitutional Law. Oxford, 2006; etc.
  * (279) Employment Law in Europe. A Country Guide for Employers. L., 1992; Ogus A. Regulation Legal Form Community Law. L., 2003; Ullrich H. (Ed.). The Evolution of European Competition Law. Whose Regulation, Which Competition? Northampton, 2006; Davis K. Understanding European Union Law. N.Y., 2007; Schendelen R. Machiavelli in Brussels. The Art of Lobbying the EU. Amsterdam, 2002 etc.
  * (280) Lenaerts K. and Desomer M. Towards a Hierarchy of Legal Acts in the European Union? Simplification of Legal Instruments and Procedures / / European Law Journal. 2005. N 6. Vol. 11. P. 745.
  * (281) Lenaerts K. and Desomer M. OP. cit. P. 745.
  * (282) Pollard D., Ross M. European Community Law. 1994; Denza E. The Intergovernmental Pillars of the European Union. Oxford, 2002; Thomson R., Stokman Fr., Asher Ch. and Kunig Th. The European Union Decides. Cambridge, 2006; etc.
  * (283) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 277.
  * (284) Там же. С. 277.
  * (285) Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union. N.Y., 2001. P. 118.
  * (286) Ibid. P. 119.
  * (287) Raworth Ph. OP. cit. P. 109.
  * (288) Pollard D., Ross M. European Community Law. L., 1994; Geyr R., Ingebritsen Ch. and Moses J. (Eds.). Globalization, Europeanization and the End of Scandinavian Social Democracy? L., 2000; Thomson R., Stokman Fr., Achen Ch. and Konig Th. The European Union Decides S. Cambridge, 2006; etc.
  * (289) Див: Zweigert К., Ketz H. An Introduction to Comparative Law. Amsterdam, 1977; Grossfeld B. The Strengh and Weakness of Comparative Law. Oxford, 1990; Droit Anglo-Saxon Et Droit Continental. Confrontation or Harmonisation? Paris, 1995; Snyder Fr. (Ed.). Europeanisation of Law: The Legal Effects of European integration. Oxford, 2000; Joerges Ch. Europeanization as Process: Thoughts on the Europeanization of Private Law / / European Public Law. 2005. N 1; etc.
  * (290) Саїдов А.X. Порівняльне правознавство: Короткий навчальний курс. М., 2006. С. 174-205.
  * (291) Топорнин Б.Н. Європейське право. М, 1998. С. 8.
  * (292) Там же.
  * (293) Dainow J. The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison / / The American Journal of Comparative Law. 1966-1967. Vol. 15. P. 420.
  * (294) Детальніше про це див: Саїдов А.X. Указ. соч. С. 198-270.
  * (295) Див: Denza E. Two Legal Orders: Divergent or Convergent? / / International and Comparative Law Quarterly. 1998. Vol. 48. P. 257-284; Volske С. Comparative Law as Comparative Jurisprudence. The Comparability of Legal System / / The American Journal of Comparative Law. 2004. N 3. P. 720-726; etc.
  * (296) Див: Eyben W. Inter-Nordic Legislative Cooperation / / Scandinavian Studies in Law. 1962. N 6. P. 63-90; Bogdan M. Comparative Law. Kluwer, 1994. P. 88-90; etc.
  * (297) Osakwe Ch. Louisiana Legal System: A Coenfluence of Two Legal Traditions / / The American Journal of Comparative Law. 1986. Vol. XXXIV (Supplement). P. 30.
  * (298) Ibid.
  * (299) Valcke С. Quebec Civil Law and Canadian Federalism / / Yale Journal of International Law. 1996. N 1. P. 67-121.
  * (300) The Civil Codes and Related Civil Law Statutes. A Critical Edition. Montreal, 1991. P. X-XII.
  * (301) Детальніше про це див: Bogdan M. OP. cit. P. 87-91; Dainow J. OP. cit. P. 419-420.
  * (302) Geyer R., Ingebritsen Ch. and Moses J. (Eds.). Globalisation, Europeanization and the End of Scandinavian Social Democracy? L., 2000; Schmidt V. The Futures of European Capitalism. Oxford, 2002; Borzel T. States and Regions in the European Union. Institutional Adaptation in Germany and Spain. Cambridge, 2002; etc.
  * (303) Bell J. English Law and French Law - Not So Different? / / Current Legal Problems. Oxford, 1995. Vol. 48. Part 2. P. 63.
  * (304) Merryman J., Clark D. Comparative Law: Western European and Latin American Legal Systems. N.Y., 1978. P. 210.
  * (305) Caenegem R. Civil Law and Common Law: the Twain that Seldom Met. Droit Anglo-Saxon et Droit Continental. Confrontation or Harmonisation? Paris, 1995. P. 3.
  * (306) Chieveley G. The Future of the Common Law / / International and Comparative Law Quarterly. 1997. Part 4. P. 746.
  * (307) Детальніше про це див: Марченко М.Н. Правові системи сучасного світу. М., 2008. С. 206-241.
  * (308) Див: Bogdan M. Comparative Law. P. 68-83; Denza E. OP. cit. P. 257-284; Cooke R. The Road ahead for the Common Law / / International and Comparative Law Quarterly. 2004. Vol. 53. Part. 2. P. 273-276; etc.
  * (309) Dictionary of Sociology and Related Sciences. Totowa. New Jersey, 1988. P. 32; Webster's New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 269.
  * (310) Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії. М., 1995. С. 133.
  * (311) Ashford Sh., Timms N. What Europe Thinks. A Study of Western European Values. Sydney, 1992. P. 108-137; Houben G. and Pollan Th. (Eds.). European Interests. A 2020 Vision of the Union's Foreign and Security Policy. Munich, 2005. P. 16-67.
  * (312) Lenz С. Common Bases and Fundamental Values of European Community Law; Gessner V., Hofland A., Varga С. European Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 78-80.
  * (313) Werro Fr. Harmonization of the Rules of Private Law between Civil Law and Common law Countries / / Gessner V., Hofland A., Varga С. European Legal Cultures. P. 164.
  * (314) Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії. С. 134.
  * (315) Див: Glenn H. Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. Oxford, 2000.
  * (316) Сальников В.П. Правова культура. Загальна теорія держави і права: академічний курс: у 3 т. 3-е вид. Т. 3 / відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2007. С. 362.
  * (317) Gibson J., Caldeira G. The Legal Cultures of Europe / / Law and Society. Review. 1996. N 1. P. 57-59; Cohen-Tanugi L. Legal Cultures Compared: The American and the Frenchand the German / / Gessner V., Hofland A., Varga С. (eds.). European Legal Culture. Sydney, 1996. P. 269-275; Watson A. Legal History and Common Law for Europe. Mistery, Reality, Imagination. Stockholm, 2001. P. 101-176; etc.
  * (318) Тойнбі А. Указ. соч. С. 99-101.
  * (319) Schwartz H. Defamation and Democracy / / The Parker School Journal of East European Law. 1996. N 2. P. 217.
  * (320) Schwartz H. OP. cit. P. 217.
  * (321) Див: Legrand P. European Legal Systems Are Not converging / / International and Comparative Law Quarterly. 1996. Vol. 45. P. 52-68; Glenn H. Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. Oxford, 2000. P. 126-212; etc.
  * (322) Bogdan M. Comparative Law. P. 68-70.
  * (323) Gessner V., Hofland A., Varga С. European Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 493.
  * (324) Див: Wieacker Fr. Foundations of European legal Culture / / The American Journal of Comparative Law. 1992. N 38. P. 1-29.
  * (325) Chieveley G. OP. cit. P. 749-750.
  * (326) Joerges Ch. Europeanization as Process: Thoughts on the Europeanization of Private Law / / European Public Law. 2005. N 1. P. 63-84.
  * (327) Napolitano G. Towards a European Legal Order for Services of General Economic Interest / / European Public Law. 2005. N 4. P. 581.
  * (328) Twining W. Globalisation and Legal Theory. L., 2000. P. 53-55.
  * (329) Див: Bell J. English Law and French Law - Not So Different? / / Current Legal Problems. P. 66-97; Caenegem R. Civil Law and Common Law: the Twain that Seldom Met / / Droit Anglo-Saxon et Droit Continental. Confrontation or Harmonisation? Paris, 1995. P. 3-11; etc
  * (330) Glendon M., Gordon M., Osakwe Ch. Comparative Legal Traditions. St. Paul, Minn., 1994. P. 193.
  * (331) Див: MacCormick D., Summers R. (Eds.). Interpreting Precedents. A Comparative Study. Sydney, 1995. P. 292-308; Glenn H. Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. Oxford, 2000. P. 126-212; etc.
  * (332) Dainow J. The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison. P. 424-430.
  * (333) Glendon M., Gordon M., Osakwe Ch. OP. cit. P. 265.
  * (334) Давид Р. Основні правові системи сучасності. (Порівняльне право). М., 1967. С. 84.
  * (335) Dainow J. OP. cit. P. 428.
  * (336) Цвайгерт К., Кетц X. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права. Т. I. Основи. М., 1998. С. 108.
  * (337) Див: Cohen-Tanugi L. Legal Cultures Compared: The American and the French and the German / / Gessner V., Hofland A., Varga С. (eds.). OP. cit. P. 269-273; Cooke R. The Road Ahead for the Common Law / / International and Comparative Law Quarterly. 2004. Vol. 53. Part. 2. P. 273-275; etc.
  * (338) Див: Mollers Th. The Role of Law in European Integration / / The American Journal of Comparative Law. 2000. N 48. P. 681-692; Snyder Fr. (Ed.). Europeanization of Law: The Legal Effects of European integration. Oxford, 2000: P. 289-295; Jorges Ch. Europeanization as Process: Thoughts on the Europeanization of Private Law / / European Public Law. 2005. N 1. P. 64-84; etc.
  * (339) Legrand P. European Legal System Are Not Converging / / International and Comparative Law Quarterly. 1996.Vol. 45. P. 52-55.
  * (340) Детальніше про це: Скворцов В.Н. Доктрина конвергенції та її пропаганда. М., 1974. С. 3-5.
  * (341) Див: Danner R. Bernalm Introduction to Foreign Legal Systems. N.Y., 1994; C. 54-56; Bell J. English Law - Not So Different? / / Current Legal Problems. Part 2. 1995. Vol. 48. P. 63-98; The European Union Encyclopedia and Directory 2005. L., 2005. P. 164-173; etc.
  * (342) Детальніше про це див: Марченко М. Н. Конвергенція романо-германського і англосаксонського права. Київ, Сімферополь, 2007.
  * (343) Chesterman M. Contempt: in the Common Law, But Not the Civil Law / / Enternational and Comparative Law Quarterly. 1997. Part 3. Vol. 46. P. 557-560; Valke С. Comparative Law as Comparative Jurisprudence. The Comparability of Legal Systems / / The American Journal of Comparative Law. 2004. N 3. P. 721-726; etc.
  * (344) Merryman J. On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and the Common Law / / Cappelletti M. (Ed.). New Perspectives for a Common Law of Europe. L., 1978. P. 197.
  * (345) Merryman J. OP. cit. P. 210.
  * (346) Див: Denza E. Two Legal Orders: Divergent or Convergen? / / International and Comparative Law Quarterly. 1998. Vol. 48. P. 257-284.
  * (347) Dainow J. The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison / / The American Journal of Comparative Law. 1966/1967. Vol. 15. P. 435.
  * (348) Див Ogus A. Regulation Legal Forms and Economic Theory. Oxford, 1994. P. 338-341.
  * (349) Beatson J. Has the Common Law a Future? / / The Cambridge Law Journal. 1997. Part I. Vol. 56. P. 292.
  * (350) Beatson J. OP. cit. P. 292-293.
  * (351) Cooke R. The Road Ahead for the Common Law / / International and Comperative Law Quarterly. 2004. Vol. 53. Part 2. P. 273.
  * (352) Bognar V. (Ed.). The British Constitution in the Twentieth Century. Oxford, 2003. P. 663.
  * (353) Див: Jenkins D. From Unwritten to Written: Transformation in the British Common Law Constitution / / Vander Bilt Journal of Transnational Law. Vol. 36. N 3. 2003. P. 865-867.
  * (354) Детальніше про це див: Марченко М.Н. Судова правотворчість і суддівське право. М., 2007. С. 336-350.
  * (355) Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 139-141.
  * (356) Joerges Ch. Europeanization as Process: Thoughts on the Europeanization of Private Law / / European Public Law. 2005. N 1. P. 63-84; Napolitano J. Towards a European Legal Order for Services of General Economic Interest / / European Public Law. 2005. N 4. P. 565-581; etc.
  * (357) Schmidt V. The Futures of European Capitalism. Oxford, 2002. P. 41, 42.
  * (358) Borzel Т. States and Regions in the European Union. Institutional Adaptation in Germany and Spain. Cambridge, 2002. P. 15.
  * (359) Wilts A. Europeanization and Means of Interest Representation by National Business Associations / / European Journal of Industrial Relations. 2001. N 3. P. 269-283.
  * (360) Scully R. Becoming Europeans? Attitudes, Behavior and Socialization in the European Parlament. N.Y., 2005. P. 3.
  * (361) Ibid. P. 3-10.
  * (362) Hug S. Voices of Europe. Citizens, Referendums and European Integration. Oxford, 2002. P. 133.
  * (363) Snyder Tr. OP. cit. P. 3-11; Ashford Sh., Timms N. What Europe Thinks. A Study of Western European Values. Sydney, 1992. P. 110-111; Palermo Tr., Toggenburg G. (Eds.). European Constitutional Values and Cultural Diversity. Bozen, 2003. P. 11-19; etc.
  * (364) Wiegand W. The Reception of American Law in Europe / / The American Journal of Comparative Law. 1991. N 2. P. 229-248.
  * (365) Ibid. P. 246.
  * (366) Mathiopoulos M. History and Progress in Search of the European and American Mind. N.Y., 1989; Koh H. On American Exceptionalism / / Stanford Law Review. 2003. N 5. Vol. 55; Steffenson R. Managing EU - US Relations. Actors, Institutions and the New Translantic Agenda. N.Y., 2005; etc.
  * (367) Wiegand W. Studien zur Rechtsanwendungslehre der Rezeptioszeit. Munich, 1977; Sturner R. Die Rezeption US - Americanischen Rechts in der Bundesrepublik Deutchland. Bonn, 1989; etc.
  * (368) Cruze P. A Modern Approach to Comparative Law. Boston, 1993. P. 335.
  * (369) Ibid. P. 335-336.
  * (370) Див: Wiegand W. The Reception of American Law in Europe. P. 235-247.
  * (371) Craze P. A Modern Approach to Comparative Law. P. 335.
  * (372) Див: Кисельов І.Я. Транснаціональні корпорації і буржуазне трудове право. М., 1985. С. 46-183; Trochon J. New Challenges Facing Multinational Corporations / / A Legal Perspective. International Business Law Journal. 2003. N 8. P. 847-854.
  * (373) Merryman J. On the Convergence and Divergence of the Civil Law and the Common Law. P. 213.
  * (374) Монтеск'є Ш. Про дух законів / / Історія політичних і правових вчень: Хрестоматія / Упоряд. і ред. Г.Г. Демиденко, Г.А. Борисов. Білгород, 1999. С. 265.
  * (375) Див: Chesterman M. Contempt: The Common Law, But Not the Civil Law / / International and Comparative Law Quarterly. 1997. Vol. 46. Part 2. P. 21-558.
  * (376) Див: Merryman J. OP. cit. Р. 223-227; Cooke R. The Road Ahead for the Common Law. P. 274-276; Blankenburg E. Patterns of Legal Culture: The Netherlands Compared to Neighboring Germany / / The American Journal of Comparative Law. 1998. P. 2-37; Baker J. Why the History of English Law Has Not Been Finished? / / Cambridge Law Journal. 2000. Vol. 59. N 1. P. 63-84; etc.
  * (377) Bennion F. Understanding Common Law Legislation Drafting and Interpretation. Oxford, 2001. P. 201, 202.
  * (378) Beaston J. Has the Common Law a Future / / Cambridge Law Journal. 1997. N 2. P. 229.
  * (379) Harmsen R. and Spiering M. Introduction: Euroscepticism and the Evolution of European Political Debate / / European Studies. 2004. N 20. P. 13, 15.
  * (380) Tiersky R. Introduction: Euroscepticism and "Europe" / / Tiersky R. (Ed.). Euro-Skepticism. A Reader. Oxford, 2001. P. 1-5.
  * (381) Judt T. Europe: The Grand Illusion / / Tiersky R. (Ed.). Euro-Skepticism. A Reader. Oxford, 2001. P. 285-289.
  * (382) Tiersky К. OP. cit. P. 1-3.
  * (383) Holmes M. (Ed.). Eurosceptical Reader. L., 1996; Benoit В. Social-Nationalism: An Anatomy of French Euroscepticism. N.Y., 1997; Miener S. Introduction: A Healthy Skepticism? / / Journal of European Integration. 2000. N 1; Forster A. Eurosceepticism in Contemporary British Politics: Opposition to Europe in the British Conservative and Labour Party Since 1945. L., 2002; etc.
  * (384) Див: Sheridan M., Cameron J. EC Legal Systems. An Introduction Guide. L., 1992; Denza E. Two Legal Orders: Divergent or Convergent? / / International and Comparative Law Quarterly. 1998. Vol. 48; Joerges Ch. Europeanization as Process: Thoughts on the Europeanization of Private Law / / European Public Law. 2005. N 1; etc.
  * (385) Wilts A. Europeanization and Means of Interest Representation by National Business Associations / / European Journal of Industrial Relations. 2001. N 3. P. 269-270.
  * (386) Mortelmans K. The Relations hip Between the Treaty Rules and Community Measures for the Establishment and Functioning of the Internal Market. Towards a Concordance Rule / / Common Market Law Review. 2002. N 39. P. 1307-1310.
  * (387) Napolitano Y. Towards a European Legal Order for Services of General Economic Interest / / European Public Law. 2005. N 4. P. 581.
  * (388) Див: Kourilsky Ch., Racz A. and Schaffer H. (Eds.). The Sources of Law. A Comparative empirical Study. Budapest, 1982; White R. The English Legal System in Action. The Administration of Justice. L., 1999; Craig P. Constitutional Foundations, the Rule of Law and Supremacy / / Public Law: Spring. 2003; International Encyclopedia of Laws. Civil Procedure. The Hague, 2004. Vol. II; etc.
  * (389) Детальніше про це див: Марченко М.Н. Судова правотворчість і суддівське право. М., 2007. С. 235-249.
  * (390) Див: Caenegem R. European Law in the Past and the Future. Unity and Diversity Over Two Millennia. Cambridge, 2003.
  * (391) Dawson J. Oracles of Law. L., 1968. Ch. 4; Henn H. Legal Traditions of the World. N.Y., 1998. P. 126.
  * (392) Kourilsky Ch., Racz A. and Schaffer H. (Eds.). The Sources of Law, A Comparative Empirical Study. Budapest, 1982. P. 32.
  * (393) Vrij E. Equity in Holland V. Equity in Australia: A Comparative Essay on the Place an Administration of Equity in Civil Law and Common Law Jurisdictions / / The ELSA Law Review. 1996. N 2. P. 45-51.
  * (394) Iuul St. The Danish Supreme Court Through 300 Years / / Scandinavian Studies in Law. 1962. Vol. 6. P. 172-173.
  * (395) Konrulsky Ch., Racz A. and Schaffer H. (Eds.). OP. cit. P. 212.
  * (396) The Swiss Civil Code. Vol. 1. Preliminary Chapter. Zurich, 1976. Art. l.
  * (397) Ibid.
  * (398) Ibid.
  * (399) Gomard B.A. Programme of Legal Policy on Judge-made Law / / Scandinavian Studies in Law. 1988. Vol. 32. P. 14-17; Alexy R.A. Theory of Legal Argumentations. Oxford, 1989. P. 274-276; Green-Gonas С. The Scandinavian Legal System. An Introduction / / Comparative Juridical Review. 1990. Vol. 27. P. 11-15; Dadomo Ch., Farran S. The French Legal System. L., 1993. P. 40-43; etc.
  * (400) Див: Brown L., Kennedy T. The Court of Justice of the European Communities. L., 2000; Grainne De Burca and Weiler J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2000: Nascim-Bene B. The European Court of Justice and the Powers of the Italian Antitrust Authority: The CIF Case / / European Public Law. 2004. Vol. 10. N 4; etc.
  * (401) Shaw J. Law of European Union. L., 2000. P. 419.
  * (402) Ibid.
  * (403) R.V. Secretary of State for Transport Ex P. Factortame Ltd (1991) 1A. C. 603. ECJ.
  * (404) Shau J. Law of the European Union. L., 2000. P. 397-418.
  * (405) Cappelletti M. The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford, 1989. P. 366.
  * (406) Brown J. and Jacobs A. The European Court of Justice. L., 1994. Ch. 16.
  * (407) Birks P. (Ed). English Private Law. Oxford, 2000. Vol. I. P. 37.
  * (408) В англійській юридичній літературі зазначається, що "проблема відмінності ratio decidendi від obiter dictum дуже стара" (Крос Р. Прецедент в англійському праві / під заг. Ред. Ф.М. Решетнікова). М., 1985. С. 57.
  * (409) Arnull A. The European Union and Its Court of Justice. Oxford, 1999. P. 529.
  * (410) Barah A. The Court of Justice of the European Communities / / Shetreet Sh. (Ed.). The Role of the Courts in Society. Boston, 1988. P. 391-394.
  * (411) Redmond P., Shears P. General Principles of English Law. L., 1993. P. 29.
  * (412) Див: Bell J. French Constitutional Law. Oxford, 1994; Hay P. Law of the United States. Munich, 2002; Leyland P., Woods T. Textbook on Administrative Law. Oxford, 2002; Bognar V. (Ed.). The British Constitution in the Twentieth Century. Oxford, 2003; etc.
  * (413) Burca G. and Witte B. (Eds.). Social Rights in Europe. Oxford, 2005; Social Protection in the European Social Charter. Strasbourg, 2000; The Protection of Fundamental Social Rights in Europe Through the European Social Charter. Strasbourg, 2001.
  * (414) Див: Servais J. Universal Labor Standards and National Cultures / / Comparative Labor Law and Policy Journal. 2004. N l. P. 35-49.
  * (415) Marx St. The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality / / Harvard Human Rights Journal. 2004. Vol. 17. P. l37-167; Alston Ph. Making Space for New Human Rights: The Case of the Right to Development / / Harvard Humanitarian Rights Year Book. N.Y. 1988. P. 3-20; etc.
  * (416) Burca J. and Witte B. (Eds). Social Rights in Europe. Oxford, 2005; Social Protection in the European Social Charter. Strasburg, 2000; The Protection of Fundamental Social Rights in Europe Through the European Social Charter. Strasburg, 2001.
  * (417) Jowell J. Beyond the Rule of Law: Towards Constitutional Judicial Review / / Public Law. Winter. 2000. Р. 672.
  * (418) Markesinis B. (Ed.). The Impact of the Human Rights Bill on English Law. Oxford, 1999. P. 21-28.
  * (419) Stevens R. Government and Judiciary / / Bogdanor V. (Ed.). The British Constitution on the Twentieth Century. Oxford, 2003. P. 333-365.
  * (420) Jowell J. OP. cit. P. 671.
  * (421) Слід зауважити, однак, що не у всіх "демократій" романо-германського права з писаною конституцією існує інститут судового нагляду за відповідністю актів парламенту діючої конституції. У Фінляндії, наприклад, існує, на думку авторів, лише так званий "квазіюридичних інститут, що спостерігає за дотриманням конституції" (Poyhonen J. (ed.). An Introduction to Finnish Law. Helsinki, 1993. P. 31). Див про це: Конституція Фінляндії. § 58 / / Конституції держав Європейського союзу. М., 1999. С. 622.
  * (422) Див: Hartley Т. International Law and the Law of European Union. A Ressessment. The British Year Book of International Law. Oxford, 2002. Р. 3-19; Lenarets K. and Desomer M. Towards a Hierarchy of Legal Acts in the European Union? Simplification of Legal Instruments and Procedures / / European Law Journal. 2005. N 6. P. 745-765; etc.
  * (423) Snyder Fr. (Ed.) Europeanisation of Law: The Legal Effects of European Integration. Oxford, 2000. P. 83-97.
  * (424) Ibid. P. 83-86.
  * (425) Harris В. Final Appellate Courts Overruling Their Own "Wrong" precedents: the On going Search for Principle / / The Law Quarterly Review. 2002. Vol. 118. P. 408-412.
  * (426) Див: Lewis V. AH. General Jamaica (2001). 2 A. C. 50 at P. 89.
  * (427) Kohne M. Rule of Law Put to the Test: The Case of Judicial Rule-making by Agreement / / Netherlands International Law Review. 2004. N 1. P. 78.
  * (428) Див: McCormick J. Supranational Challenges to Rule of Law; The Case of the European Union / / Dyzenhaus D. (Ed.). Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order. Oxford, 1999. P. 267-273.
  * (429) Ekins R. Judicial Supremacy and the Rule of Law / / The Law Quarterly Review. 2003. Vol. 119. P. 127-151.
  * (430) Ekins R. OP. cit. P. 127. Див також: The Constitution, Morals and Rights. L., 1996. P. 627-630; Allan T. Constitutional Justice: A Liberal Theory of the Rule of Law. L., 2001. P. 21-25; etc.
  * (431) Див: Campbell J. The Legal Theory of Ethical Positivism. L., 1996. P. 3-18; McCormick J. OP. cit. P. 267-269; Ekins R. OP. cit. P. 146-151.
  * (432) Harding A. Global Doctrine and Local Knowledge: Law in South East Asia / / International and Comparative Law Quarterly. 2002. Part I. Vol. 51. P. 35-53.
  * (433) Bennion F. Understanding Common Law Legislation. Drafting and interpretation. Oxford, 2001. P. 5.
  * (434) Dworkin R. Law as Interpretation / / Arnio A. and MacCormick D. (Eds). Legal Reasoning. Dartmouth, 1992. P. 528.
  * (435) Harvard Law Review. 1982. N 6. P. 33; Coomaraswamy R. Toward an Engaged Judiciary. The Role of Judiciary in Plural Societies. L., 1997. P. 3; etc.
  * (436) Maurer A., Mittag J. and Wessels W. National Systems 'Adaptation to the EU System: Frends, Offers and Constraints / / Kohler-Koch B. (Eds.). Linking EU and National Governance. Oxford, 2003. P. 53-71; Mc Garry J. and Keating M. (Eds.). European Integration and the Nationalities Question. N.Y., 2006. P. 1-17; etc.
  * (437) Див: Шебанов А.Ф. Форма радянського права. М., 1968; Зивс С.Л. Джерела права. М., 1981; Гурова Т.В. Джерела російського права: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998; Рябко А.І., Василенко О.М. Актуальні проблеми онтології форм права / / Філософія права. 2000. N 2; Бержель Ж.-Л. Загальна теорія права. М., 2000; Марченко М.Н. Джерела права. М., 2005 та ін
  * (438) Іоффе О.С., Шаргородський Т.Д. Питання теорії права. М., 1961. С. 134.
  * (439) Трубецкой Е.Н. Енциклопедія права. СПб., 1998. С. 73-74.
  * (440) Шебанов А.Ф. Указ. соч. С. 23, 24.
  * (441) Неаgn К. The Theory Legal Duties and Rights. L., 1883. P. 31-32.
  * (442) Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. Учеб. посібник. М., 1995. Т. 2. С. 5.
  * (443) Brownlie I. Principles of Public International Law. Oxford, 1990. P. 1.
  * (444) Детальніше див: Марченко М.Н. Указ. соч. С. 29-77.
  * (445) Brownlie I. OP. cit. P. l.
  * (446) Brownlie I. OP. cit. P. l.
  * (447) Абашидзе А.Х. Міжнародні договірні норми в системі європейського права. Викладання права Європейського союзу в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001. С. 49.
  * (448) Байтін М.І. Сутність права. (Сучасне нормативне праворозуміння на межі століть). Саратов, 2001. С. 67; Лучин В.О., Мазуров А.В. Укази Президента РФ. Основні соціальні та правові характеристики. М., 2000. С. 11.
  * (449) У більш розгорнутому вигляді дане трактування характеру співвідношення форми і джерела права див.: Марченко М.Н. Указ. соч. С. 56-58.
  * (450) Див: Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 83-84; Шевцов А.Л. Система джерел у розвитку права Європейського союзу (Теоретико-правове дослідження): автореф. дис ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 8.
  * (451) McCormick J. Understanding the European Union. A Concise Introduction. L., 1999. Р. 32-46; Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 240-243.
  * (452) Dinnage J., Murhy J. The Constitutional Law of the European Union. N.Y., 1996. Р. 3-18; Snyder Fr. (Ed.). Europeanization of Law: The Legal Effects of European Integration. Oxford, 2001. P. 1-9; Hoaben Y., Pollan Th. (Eds.). European Interests. A 2020 Vision of the Union's Foreign and Security Policy. Munich, 2005. P. 11-29.
  * (453) Четвериков А.О. Основні положення проекту Конституції ЄС і правові аспекти формування загального соціального простору Російської Федерації та Європи / / СНД. Росія і Європа: зб. статей / упоряд. А.В. Захаров. М., 2006. С. 161.
  * (454) Там же. С. 162.
  * (455) Edward D., Jane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 53.
  * (456) Детальніше про це див: Марченко М.Н. Правові системи сучасного світу. 2-е вид. М., 2007.
  * (457) Henn H. Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. Oxford, 2000. P. 126-210; Hesselink M. The New European Private Law. Essays on the Future of Private Law in Europe. N.Y., 2002. P. 11-22.
  * (458) Рассмагіна А.З. Джерела права Європейського союзу: автореф. дис ... канд. юр. наук. М., 2004. С. 12-13.
  * (459) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 276.
  * (460) Рассмагіна А.З. Указ. соч. С. 12.
  * (461) Lenaerts К., Desomer M. Towards a Hierarchy of Legal Acts in the European Union Simplification of Legal Instruments and Procedures / / European Law Journal. 2005. N 6. P. 745.
  * (462) Lenaerts K. OP. cit. Р. 745.
  * (463) Brownlie I. OP. cit. P. 15-19; Edward D., Lane R. OP. cit. P. 64-69; Lenaerts K. OP. cit. Р. 745; etc.
  * (464) Lenaerts K. OP. cit. Р. 745.
  * (465) Договір про Європейський союз. Ст. 1, 2 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 526.
  * (466) Sieberson St. How the New European Union Constitution Will Allocate Power Between the EU and its Member States. A Textual Analysis / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2004. N 4. P. 994-996.
  * (467) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 103.
  * (468) Там же.
  * (469) Див: Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 43; Witte Br. Community Law and National Constitution Values / / Jessner V., Hofland A., Varga С. European Legal Culture. Sydney, 1996. P. 503-512; Bennion F. Understanding Common Law Legislation. Oxford, 2001. P. 152-154.
  * (470) Roney A. The EC / EU Fact Book. L., 1995. P. 52.
  * (471) Weatherill S. Law and Integration in the European Union. Oxford, 1995; Edwards Y., Pypers A. (Eds.) The Politics of European Treaty Reform. L., 1997; Neunreither K., Wuner A. (Eds.). European Integration After Amsterdam: Institutional Dynamics and Prospects Democracy. Oxford, 2000; etc.
  * (472) Договір про Європейський союз (ст. 52) / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 551.
  * (473) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 102.
  * (474) Daintith F. (Ed.) Implementing EC Law in the United Kingdom: Structures for Indirect Rule. Chichester, 1995; P. 8-19; Bennion F. Understanding Common Law Legislation. Oxford, 2001. P. 152-155; Shaw J. OP. cit. P. 296-327.
  * (475) Див: Байтін М.І. Указ соч. С. 65-70; Лейст О.Е. Сутність права. Проблеми теорії та філософії права. М., 2002. С. 152-166; Бержель Ж.-Л. Загальна теорія права. М., 2000. С. 96-104 та ін
  * (476) Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Kluwer, 1993. P. 123.
  * (477) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 284-287.
  * (478) Шевцов А.Л. Система джерел у розвитку права Європейського союзу (Теоретико-правове дослідження): автореф. дис ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 22-23.
  * (479) Petersmann E. Proposals for a New Constitution for the European Union Building / / Blogs for a Constitutional Theory and Constitional Law of the EU / / Common Market Law Review. 1995.
  * (480) Edward D., Lane R. European Community Law. An introduction. Edinburgh, 1995. P. 64.
  * (481) Ibid.
  * (482) Snider F. The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques / / Modern Law Review. 1993. N 19. P. 32.
  * (483) Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 52.
  * (484) Ibid.
  * (485) Shaw J. OP. cit. P. 240.
  * (486) Ibid.
  * (487) Швецов А.Л. Указ. соч. С. 17.
  * (488) Див Борхардт К.Д. Азбука права Європейського союзу. М., 1994. С. 32-33; Shaw J. OP. cit. P. 241-243.
  * (489) Див: Марченко М.Н. Джерела права. М., 2005. С. 55-58.
  * (490) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 1998. С. 282.
  * (491) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 282.
  * (492) Cruz P. Comparative Law in Changing World. L., 1995. P. 172-173.
  * (493) Edward D., Lane R. OP. cit. P. 51-54; Freestone D., Davidson I. The Intuitional Jramework of the European Communities. N.Y., 1988. P. 11-12; Sieberson St. How the New European Union Constitution will Allocate Power Between the EU and Its Member States - A Textual Analysis / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2004. Vol. 37. N 4. P. 993-1040; etc.
  * (494) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 83.
  * (495) Див: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 280.
  * (496) Craig P., Harlow С. Lawmaking in the European Union. L., 1998; Hartley F. Constitutional Problems of the European Union. Oxford, 1999; Hanlon J. European Community Law. L., 2003; etc.
  * (497) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 85.
  * (498) Mathijsen P. A Guide to European Community Law. L., 1990. P. 304.
  * (499) Mathijsen P. OP. cit. P. 304.
  * (500) (1963) ECR 1 at 12; (1963) CMLR 105 at 129; Edward D., Lane R. European Community Law. Anintroduction. P. 55.
  * (501) Mathijsen P. OP. cit. P. 305.
  * (502) Case 6/64 Costa v. Enel (1964). E.C.R. 585 at 593.
  * (503) Matuijsen P. OP. cit. P. 305.
  * (504) C.M.L. Review. 1967. P. 483.
  * (505) Polland D., Ross M. European Community Law. L., 1994. P. 168.
  * (506) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 86.
  * (507) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 114.
  * (508) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. Додаток 31. С. 233.
  * (509) Freestone D., Davidson J. The Institutional Framework of the European Communities. N.Y., 1988. P. 11.
  * (510) Opinion 1/91, First EEA Case (1991). ECR 6079. Цит. по: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 125.
  * (511) Право Європейського союзу. С. 124-126.
  * (512) Pescatore P. The Doctrine of "Direct Effect": An Infant Disease of Community Law / / European Law Review. 1983. N 8. Р. 153-158.
  * (513) Mathijsen P. A. Guide to European Community Law. P. 307-308.
  * (514) Case 148/78 Pubblico Ministero V. Ratti (1979). ECR1629 at 1651; (1980) 1 CMLR 96 'at 102.
  * (515) Edward D., Lane R. European Community Law. P. 55.
  * (516) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 39, 56 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 570, 577.
  * (517) Freestone D., Davidson J. The Institutional Framework of the European Communities. N.Y., 1988. P. 7-8.
  * (518) Petersmann E. Proposals for a New Constitution for the European Union: Building-Blocks for a Constitutional Theory and Constitutional Law of the EU / / Common Market Law Review. 1995. Vol. 23-1125.
  * (519) Договір про Європейський союз. Ст. 48 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 549.
  * (520) Договір про Європейський союз. Ст. 48 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 550.
  * (521) Там же.
  * (522) Детальніше про це див: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 126-130.
  * (523) Sieberson St. How the New European Union Constitution Will Allocate Power Between the EU and its Member States. A Textual Analysis / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2004. Vol. 37. N 4. P. 994.
  * (524) Petersmann E. Proposals for a New Constitution for the European Union: Building-Blocks for a Constitutional Theory and Constitutional Law of the EU / / Common Market Law Review. 1995. Vol. 23. 1123-1125.
  * (525) Witte B. Community Law and National Constitutional Values / / Gessner V., Hofland A., Varga С. (eds.). European Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 503.
  * (526) Sieberson St. How the New European Union Constitution Will Allocate Power Between the EU and its Member States. A Textual Analysis / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2004. Vol. 37. N 4. P. 995.
  * (527) Див: Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 278-285; Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 46-51; Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 59-61.
  * (528) Шевцов А.Л. Система джерел у розвитку права Європейського союзу (Теоретико-правове дослідження): автореф. дис ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 16-18.
  * (529) Mortelmahs К. The Relationship Between the Treaty Rules and Community Measures for the Establishment and Functioning of the Internal Market. Towards a Concordance Rule / / Common Market Law Review. 2002. N 39. P. 1306-1309.
  * (530) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 279.
  * (531) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 311 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 698.
  * (532) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 279.
  * (533) Рассмагіна A.3. Джерела права Європейського союзу: автореф. дис ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 20.
  * (534) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 57.
  * (535) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 307.
  * (536) Абашидзе А.Х. Міжнародні договірні норми в системі європейського права / / Викладання права Європейського союзу в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001. С. 45-47.
  * (537) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 307.
  * (538) Див: Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 51-52; Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 241-243.
  * (539) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 48.
  * (540) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 297.
  * (541) Там же. С. 293.
  * (542) Snyder F. Soft Law and Institutional Practice in the European Community / / Martin S. The Construction of Europe. Kluwer, 1994; Beveridge F., Nott S. A Hard Look at Soft Law / / Craig P., Harlow С. Lawmaking in the European Union. L., 1998; etc.
  * (543) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 48-49.
  * (544) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 249.
  * (545) Case С-322/88 Grimaldi v. Fonds des Maladies Professionnelles. (1989). ECR 4407.
  * (546) Див: Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 59-61; Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 131-146; Freestone D., Davidson J. The Institutional Framework of the European Communities. N.Y., 1988. P. 26-27; Pollard D., Ross M. European Community Law. L., 1994. P. 168-172; Edward D., Lane R. OP. cit. P. 51-52; Hanlon J. European Community Law. L., 2003. Ch. 2-6; etc.
  * (547) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 249.
  * (548) Sieberson St. How the New European Union Constitution Will Allocate Power Between the EU and its Member - States - A Textual Analysis / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2004. Vol. 37. N. 4. P. 1018-1035.
  * (549) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 5, 7.
  * (550) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 59.
  * (551) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 308.
  * (552) Див: Sheridan M, Cameron J. EC Legal Systems. An Introduction Guide. L., 1992. P. 4-26; Wiatt D., Dashwood A. European Community Law. L., 1993. P. 52-56; Mortelmans K. OP. cit. P. 1307-1309; Hartley T. International Law and the Law of European Union A. Reassessment. The British Year Book of International Law. Oxford, 2002. P. 1-18; etc.
  * (553) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 253.
  * (554) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 59.
  * (555) Pollard D., Ross M. European Community Law. L., 1994. P. 169.
  * (556) Ibid.
  * (557) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 243.
  * (558) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 249.
  * (559) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 286-287.
  * (560) Weatherill S. Law and Integration in the European Union. Oxford, 1995. Ch. 5; Shaw J. OP. cit. P. 243-244; Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 52-55.
  * (561) Право Європейського союзу / відп. ред. С.Ю. Кашкін. С. 132.
  * (562) Case 34/73 Variola v. Italian Finance Administration (1973) ECR 990.
  * (563) Ibid. ECR981.
  * (564) Pollard D., Ross M. OP. cit. P. 169.
  * (565) Mathijsen P. A Guide to European Community Law. L., 1990. P. 307-310; Edward D., Lane. R. OP. cit. P. 55, 61.
  * (566) Див про це: Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 63.
  * (567) Council Regulation 1463/70 OJ 1970 (SP. Ed.). P. 482.
  * (568) Case 39/72 (1973) ECR 101.
  * (569) Usher J. European Community Law and National Law: The Irreversible Transfer? L., 1981. P. 17.
  * (570) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 249.
  * (571) Shaw J. OP. cit. P. 244.
  * (572) Weatherill S. Addressing Problems of Unbalanced Implementation in EC Law: Remedies in an Institutional Perspective / / Kilpatrick C., Novitz T. and Skidmore P. (Eds.). The Future of Remedies in Europe. Oxford, 2000.
  * (573) Cases С-1 and 176/90. (1991) ECR 1-4151; (1994) 1 CMLR 887.
  * (574) Edward D., Lane R. European Community Law. An introduction. Edinburgh, 1995.
  * (575) Див, наприклад: Ефремкіна О.В. Основні положення Директиви 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про порядок використання електронних підписів в Європейському співтоваристві / / Викладання права Європейського союзу в російських вузах. С. 195-206.
  * (576) Case 46, 48/93 (1996), ECR 1-1029; Case C-392/93 (1996). ECR 1-1631.
  * (577) Freestone D., Davidson J. OP. cit. P. 26.
  * (578) Ibid.
  * (579) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 94.
  * (580) Див: Case C-293/97 R. v. Secretary of state for the Environment and Minister of Culture, Fisheries and Food, Ex Parte Standley and Metson (1999) ECR1-2603.
  * (581) Див: Cases C-6, 9/90 Francovich v. Italian State (Francovich-1) (1991) ECR 1-5357.
  * (582) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 249, 253.
  * (583) Там же. Ст. 256.
  * (584) Roney A. The EC / EU Fact Book. L., 1995. P. 53.
  * (585) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 65.
  * (586) Freestone D., Davidson J. OP. cit. P.27.
  * (587) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 81.
  * (588) Там же. Ст. 81, 82.
  * (589) Детальніше про це див: Shaw J. OP. cit. P. 245-246.
  * (590) Show J. OP. cit. P. 245.
  * (591) Див: Царьков І.І. Про правові засади в середньовічній юриспруденції / / Правознавство. 2003. N 2.
  * (592) Див: Ведяхін В.М., Суркова О.Е. Фактори формування та реалізації принципів права. Самара, 2005; Захаров А.Л. Міжгалузеві принципи права / під заг. ред. Ведяхіна В.М. Самара, 2005; Проценко В.П. Принципи кримінального процесу та критерії систематизації. Краснодар, 2005; Анішина В.І. Конституційні принципи судової влади Російської Федерації: формування, зміст та перспективи розвитку. М., 2006 та ін
  * (593) Див: Chorus J. (Ed.) Inroduction to Dutch Law for Foreign Lawyers. Boston, 1993. P. 62-76; Cruz P. Comparative Law in Changing World. L., 1995, P. 160-175; Hanlon J. European Community Law. L., 2003; P. 74-89; Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 3-65; etc.
  * (594) Договір про Європейський союз. Ст. 6 / / Європейське право / рук. авт. колл. І відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 528.
  * (595) Цвайгерт К., Кетц Х. Вступ в порівняльне правознавство в сфері приватного права. Т. I. Основи. М., 1998. С. 17-18.
  * (596) Див: Хартлі Т. Основи права Європейського співтовариства. М., 1998; Дідів Д.І. Принцип пропорційності в праві ЄС / / Викладання права ЄС в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001; Кашкін С.Ю. Можливість використання принципів права Європейського союзу для інтеграційних процесів у СНД / / СНД, Росія і Європа: зб. статей / упоряд. А.В. Захаров. М., 2006 та ін
  * (597) Бержель Ж.-Л. Загальна теорія права. М., 2000. С. 163.
  * (598) Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. М., 1998. С. 108.
  * (599) Там же.
  * (600) Там же.
  * (601) Див: Лукашева Е.А. Принципи соціалістичного права / / Радянська держава і право. 1970. N 6. С. 21-29; Вопленко М.М. Сутність, принципи і функції права. Волгоград, 1998. С. 34-44; Ведяхін В.М., Ревіна С.М. Про засади правового регулювання ринкових відносин. Самара, 2005. С. 79-104 та ін
  * (602) Великий енциклопедичний словник. М., 1997. С. 960.
  * (603) Алексєєв С.С. Проблеми теорії права. Т. 1. Свердловськ, 1972. С. 105.
  * (604) Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 135.
  * (605) Див, наприклад: Протасов В.Н. Що і як регулює право? М., 1995. С. 46-48.
  * (606) Див: Freestone D., Davidson J. The Institutional Framework of the European Communities. N.Y., 1988. P. 27-29; Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 74-79; etc.
  * (607) Ведяхін В.М., Суркова О.Е. Фактори формування та реалізації принципів права. Саратов, 2005. С. 7.
  * (608) Васильєв А.М. Правові категорії. Методологічні аспекти розробки системи категорій теорії права. М., 1976. С. 221.
  * (609) Цибулевская О.І. Значення загально-правових принципів для галузевого законодавства / / Питання теорії держави і права. 2000. Вип. 2 (11) / під ред. М.І. Байтіна. Саратов, 2000. С. 75-76.
  * (610) Захаров А.Л. Указ. соч. С. 11.
  * (611) The Civil Code of Iran. Glasgow, 1989. P. 5.
  * (612) Див: Abo К. Some Aspects of the Court of Justice L., 1996; Arnult A. The European Union and Its Court of Justice. Oxford, 1999; Grainne De Burca, Weiler J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2001; Slaughter A. A Global Community of Courts / / Harvard International Law Journal. 2003. N 1 etc.
  * (613) Керімов Д.А. Методологія права. Предмет, функції, проблеми філософії права. М., 2000. С. 356.
  * (614) Загальна теорія держави і права. Академічний курс: у 3 т. Т. 2. 3-е изд. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2005. С. 356.
  * (615) Захаров А.Л. Міжгалузеві принципи права. С. 14, 15.
  * (616) Сирих В.М. Логічні підстави загальної теорії права: у 2 т. Т. 1. Елементний склад. М., 2000. С. 63.
  * (617) Бержель Ж.-Л. Загальна теорія права. М., 2000. С. 187.
  * (618) Там же. С. 188.
  * (619) Там же. С. 188.
  * (620) Див: Екштайн К. Визнання загальних принципів права. Доктрина правової держави / / Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори в практиці конституційного правосуддя. Матеріали Всеросійської наради (Москва, 24 грудня 2002 р.). М., 2004. С. 36-39.
  * (621) Див: Фефелов П.А. Поняття і система принципів сучасного кримінального права. Свердловськ, 1970. С. 10-12; Захаров А.Л. Міжгалузеві принципи права. С. 22-24; Проценко В.П. Принципи кримінального процесу та критерії їх систематизації. Краснодар, 2005. С. 9-12.
  * (622) Вопленко М.М. Сутність, принципи і функції права. Волгоград, 1998. С. 34.
  * (623) Див: Георгієвскі М.М. Принципи Європейського союзу в сфері розподілу концесій / / Актуальні питання держави і права в Російській Федерації та в Республіці Македонія. Вип. I / відп. ред. A.Е. Шерстобитов. 2006. С. 281-295.
  * (624) Критичні зауваження з цього приводу див: Захаров А.Л. Міжнародні принципи права. С. 23-24.
  * (625) Алексєєв С.С. Право: абетка - теорія - філософія. Досвід комплексного дослідження. М., 1999. С. 294-295.
  * (626) Див: Wyatt D., Dashwood A. European Community Law. L., 1993 P. 52-54; Betham D., Lord С. Legitimacy and the European Union. L., 1998, P. 8-42; Usher Y. General Principles of EC Law. N.Y., 1998. P. 3-26; etc.
  * (627) Див: Alder Y. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 93-97; Hanlon G. European Community Law. L., 2003. P. 74-78.
  * (628) Бержель Ж.-Л. Загальна теорія права. М., 2000. С. 187.
  * (629) Див: Захаров А.Л. Міжгалузеві принципи права. С. 30-42; ковзанці С.Ю. Можливість використання принципів права Європейського союзу для інтеграційних процесів у СНД. С. 104-130; Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 178-193 та ін
  * (630) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 168.
  * (631) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 58.
  * (632) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 170.
  * (633) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 58.
  * (634) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 170.
  * (635) Кислицин В.А., Кислицина О.В. Основні принципи договірного права Росії і Європейського союзу / / Викладання права Європейського союзу в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001. С. 233.
  * (636) Див: Ведяхін В.М. До питання про класифікацію принципів російського права / / Вісник Інституту права СГЕА. Актуальні проблеми правознавства. 2001. Вип. 1. С. 5-12; Екштайн К. Визнання загальних принципів права. Доктрина правової держави / / Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори в практиці конституційного правосуддя. М., 2004. С. 36-42; Ведяхін BM, Суркова О.Е. Фактори формування та реалізації принципів права. Самара, 2005. С. 7-29 та ін
  * (637) Бержель Ж.-Л. Загальна теорія права. М., 2000. С. 185, 191.
  * (638) MacQueen H., Vaquer A., Espiau S. (Eds.). Regional Private Law and Codification Europe. Cambridge, 2003. P. 1.
  * (639) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 186.
  * (640) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 186.
  * (641) Кашкін С.Ю. Можливість використання принципів права Європейського союзу для інтеграційних процесів у СНД / / СНД, Росія і Європа / сост. А.В. Захаров. М., 2006. С. 126.
  * (642) Трудовий кодекс Російської Федерації. М., 2007. Ст. 2.
  * (643) Земельний кодекс Російської Федерації. М., 2007. Ст. 1. П. 4.
  * (644) Див: Цибулевская О.І. Значення загально-правових принципів для галузевого законодавства / / Питання теорії держави і права. Вип. N 2 (II) / під ред. М.І. Байтіна. Саратов, 2000. С. 75-79; Захаров А.Л. Міжгалузеві принципи права / під ред. В.М. Ведяхіна. Самара, 2005. С. 78-86 та ін
  * (645) Див: Opinion on the Draft Agreement on a European Economic Area. (1991). ECR 1-6084.
  * (646) Кашкін С.Ю. Указ. соч. С. 106.
  * (647) Cruz P. Comparative Law in Changing World. L., 1995. P. 171-172; Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 70-73; etc.
  * (648) Див, наприклад: Кашкін С.Ю. Указ. соч. С. 104-138.
  * (649) Кашкін С.Ю. Указ. соч. С. 125-129.
  * (650) Кашкін С.Ю. Там же. С. 125.
  * (651) Див: Кислицин В.А., Кисліцина О.В. Основні принципи договірного права Росії і Європейського союзу / / Викладання права Європейського союзу в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001. С. 222-228; Георгієвскі С. Принципи Європейського союзу в сферах розподілу концесій / / Актуальні питання держави і права в Російській Федерації та в Республіці Македонія. СБ наукових статей / відп. ред. А.Є. Шерстобитов. М., 2006. С. 281-285; Chorus J. (Ed.). Introduction to Dutch Law for foreign Lawyers. Boston, 1993. P. 63-75.
  * (652) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 4. П. 3.
  * (653) Webster's New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 1431; The Penguin English Dictionary. L., 2001. P. 557; The Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford, 1998. P. 769.
  * (654) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 192.
  * (655) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 331-333.
  * (656) Case 240/83 Procureur de la Republique v. Association de difense des bruleurs d'huiles usagees. (1985. ECR 520. P. 531.).
  * (657) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 183.
  * (658) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 184.
  * (659) Там же. С. 185.
  * (660) Cruz P. Comparative Law in Changing World. L., 1995. P. 172.
  * (661) Анішина В.І. Конституційні принципи судової влади Російської Федерації: формування, зміст та перспективи розвитку. М., 2006. С. 109.
  * (662) Declaration of Principles of the EC Member States at the Paris Summit of July 1973 on the European Identity / / EC Bulletin. 1973. N 12 (2501).
  * (663) Case 294/83, Les verts v. Parlement (1986). ECJ. 1339.
  * (664) Див: Jacque J. The Role of Law in European Integration / / Gessner V., Hofland A., Varga С. (eds.). European Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 501-503; Cruz P. OP. cit. P. 171-173; etc.
  * (665) Див: Ведяхіна В.М. Принципи правового регулювання ринкових відносин / / Правознавство. 1995. N 6. С. 27-37; Малеин Н.С. Правові принципи, норми і судова практика / / Держава і право. 1996. N 6. С. 12-15; Захаров А.Л. Міжгалузеві принципи права. С. 9-44.
  * (666) Детальніше про це див: Захаров А.Л. Указ. соч. С. 46-48; Вопленко М.М. Сутність, принципи і функції права. Волгоград. 1998. С. 34-44; Ведяхін В.М., Суркова О.Е. Фактори формування та реалізації принципів права. Самара, 2005. С. 29-46.
  * (667) Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 191.
  * (668) Марченко М.Н. Конвергенція романо-германського і англосаксонського права. Відкрита лекція / / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, Сімферополь, 2007. Серія науково-методичних видань "Академія порівняльного правознавства". Вип. 1. С. 3-35.
  * (669) Hanlon J. European Community Law. L., 2003. P. 75-79.
  * (670) Peterson J. Subsidiarity: A Definition to Suit any Vision? / / Parliamentary Affairs. 1994. N 47; Kersbergen K. and Verberk B. The Politics of Subsidiarity in the European Union / / Journal of Common Market Studies. 1994. N 32; Apap J. (Ed.). Justice and Home Affairs in the EU. Liberty and Security issues after Enlargement. Northampton, 2004. P. 61-66; etc.
  * (671) Webster's New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 1816.
  * (672) Bermann G. Subsidiary and the European Community / / Lutzeler P. (Ed.). Europe after Maastricht. American and European Perspectives. Oxford, 1994. P. 139.
  * (673) Roney A. EC / EU Fact Book. A Complete Guide. L., 2000. P. 52; Cygan A. National Parliaments in an Integrated Europe. An Anglo-German Perspective. N.Y., 2001. P. 15-27; Fridimas T. The General Principles of EU Law. Oxford, 2006. P. 183-188.
  * (674) Цит. по: Peterson J. OP. cit. P. 118.
  * (675) Kersbergen K. and Verbeek B. OP. cit. P. 222.
  * (676) Bridge J. Subsidiary as a Principle of Constitutional Law / / XIV International Congress of Comparative Law. Athens, 1994. Athens, 1996. P. 611-631.
  * (677) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 58.
  * (678) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. М., 2007. Ст. 105.
  * (679) Там же. Ст. 121.
  * (680) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 59.
  * (681) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 205.
  * (682) Fabio U. The Allocation of Competences Between the European Union and its Member States / / Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 107-113.
  * (683) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 59.
  * (684) Див: European Council of Edinburgh, 11-12 December 1992. Presidency Conclusions. Annex 1. Agency Europe. Special Edition. 5787 BIS. 13/14 December 1992.
  * (685) Burca G. Reappraising Subsidiarity's Significance After Amsterdam / / Harvard Jean Monnet Working Paper. 1998. 8/99.
  * (686) Hert P. Division of Competencies Between National and European Levels with Regard to Justice and Home Affaire / / Apap J. (Ed.). OP. cit. P. 61-65.
  * (687) Основний закон Федеративної Республіки Німеччини від 23 травня 1949 / / Конституція держав Європейського союзу. М., 1999. С. 188.
  * (688) Fabio U. The Allocation of Competences Between the European Union and its Member States / / Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 107-119.
  * (689) Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union. N.Y., 2001. P. 106.
  * (690) Cygan A. National Parliaments in an Integrated Europe. An Anglo-German Perspective N.Y., 2001. P. 15-16.
  * (691) Apap Y. (Ed.). Justice and Home Affairs in the EU. Liberty Security Issues After Enlargement. Northampton, 2004. P. 61-62.
  * (692) Cruz P. Comparative Law in Changing World. L., 1995. P. 177.
  * (693) Арар Y. (Ed.). OP. cit. P. 62.
  * (694) Детальніше про це див: Raworth Ph. OP. сit. Р. 102-107; Fridimas F. OP. cit. Р. 175-177.
  * (695) Apap J. (Ed.) OP. cit. P. 62.
  * (696) Roney A. ES / EU Fact Book. A Complete Guide. Sixth ed.; Bermann G. Subsidiary and European Community. P. 148-149: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 207; Shaw J. Law of the European Union. P. 229.
  * (697) Cygan A. National Parliaments in an Integrated Europe. An Anglo-German Perspective. N.Y., 2001. P. 20.
  * (698) Bermann G. Subsidiarity and the European Community. P. 140.
  * (699) Bermann G. Subsidiarity and the European Community. P. 142, 146.
  * (700) Cygan A. OP. cit. P. 20.
  * (701) Lewis С. Judicial Remedies in Public Law. L., 2004. P. 575-583.
  * (702) Case С - 415/93. Bosman (1995, ECR I -4921; Case З 413/99. Baumbast and R. v. Secretary of State for the Home Department (2002). ECR 1-7091.
  * (703) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 208.
  * (704) Raworth Ph. OP. cit. P. 102.
  * (705) Див: Burca Y. and Scott I. (Eds.). Constitutional Change in the EU. From Uniformity to Flexibility. Oxford, 2001. From the European Community to the European Union. N.Y., 2003. P. 1-3, 205-213; Bogdandy A. and Bast J. (Eds.). Principles of European Constitutional Law. Oxford, 2006. P. 8-26; Ullrich H. (Ed.). The Evolution of European Competition Law. Whose Regulation, Which Competition? Northampton, 2006. P. 315-339; etc.
  * (706) Арах М. Європейський союз: бачення політичного об'єднання. М., 1998: Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998; Капустін А.Я. Європейський союз: інтеграція і право. М., 2000; Burgess M. Federalism and European Union: The Building of Europe, 1950-2000. N.Y., 2000; Sidjansky D. The Federal Future of Europe. From the European Community to the European Union. N.Y., 2003 etc.
  * (707) Sieberson St. How the New European Union Constitution Will Allocate Power Between the EU and its Member States. A Jextual Analysis / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2004. Vol. 37. N 4. P. 994.
  * (708) Див: Юмашев Ю.М. Про правову природу Європейського співтовариства / / Європейська інтеграція: правові проблеми. Кн. 1. М., 1992; Каламкарян Р.А., Капустін А.Я. Європейський союз: інтеграція і право / / Держава і право. 2001. N 2; Sidjansky D. The Federal Future of Europe. From the European Community to the European Union. N.Y., 2003; etc.
  * (709) Alder Y. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 182.
  * (710) Alder Y. OP. cit. P. 195.
  * (711) Alder Y. OP. cit. P. 195.
  * (712) Sidjansky D. The Federal Future of Europe. From the European Community to the European Union. N.Y., 2003. Р. l.
  * (713) Ibid.
  * (714) Sieberson St. OP. cit. P. 995; Forsyth M. Unions of States. L., 1991. P. 10-18.
  * (715) Sieberson St. How the New European Union Constitution Will Allocate Power Between the EU and its Member States. A Jextual Analysis / / Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2004. Vol. 37. N 4. P. 995.
  * (716) Ibid.
  * (717) Див: Костенко М.Л., Лавренова Н.В. ЄС після Маастрихта: федерація, конфедерація чи міжнародна організація? / / Держава і право. 1994. N 4; Топорнин Б.Н. Указ. соч.; Renz A. Federal and Demokratic? Reflections on Democracy and the Constitution of the EU / / Univ. of Tokyo Journal Law and Politics. 2006. Vol. 3.
  * (718) Натан Р., Хоффман Е. Сучасний федералізм: порівняльні перспективи / / Міжнародна життя. 1991. N 4. С. 35.
  * (719) Лисенко В.М. Основні риси і функції розвитку федеративних відносин у Росії на сучасному етапі. М., 1995. С. 5.
  * (720) Spinelli A. Manifeste des Federalistes Europeens. Paris, 1957; Hay P. Federalism and Suppranational Organizations L., 1966; Lasok D., Bridje Y. Law and Institutions of the European Communities. L., 1991; Jabko N. and Parsons С. (eds). The state of the European Union. With US or Against US? European Frens in American Perspective. Oxford, 2005. Vol. 7; etc.
  * (721) Cappeletti M., Secombe M., Weiler J. Integration Through Law. N.Y., 1986. P. 88.
  * (722) McKay D. Federalism and European Union. A Political Economy Perspective. Oxford, 1999. P. 15-23.
  * (723) Hay P. OP. cit. P. 60-78; Cappelletti M., Secombe M., Weiler J. OP. cit. P. 91-92.
  * (724) Burgess M. Federalism and the European Union: the Building of Europe. 1950-2000. N.Y., 2000. P. 25-29.
  * (725) Newman M. Democracy, Sovereignty and the European Union. L., 1996. P. 15.
  * (726) Burgess M. OP. cit. Р. 29.
  * (727) Burgess M. OP. cit. Р. 29. Див: Sieberson St. OP. cit. P. 995-998; Apap J. (ed.). Justice and Home Affairs in the EU. Liberty and Security Issues after Enlargement. Nothampton. 2004; P. 55-66; Shore С. Government Without Statehood? Antropological Perspectives on Governance and Sovereignty in the European Union / / European Law Journal. 2006. Vol. l2. N 6. P. 709-721; etc.
  * (728) Cappelletti M., Seccombe M., Weiler J. OP. cit. P. 113-117.
  * (729) Cappelletti M., Seccombe M., Weiler J. OP. cit. P. 121.
  * (730) Moussis N. The European Union With or Without a Constitution: Aresponse to Citizens Questions. Paris, 2005. P. 145-146.
  * (731) Walters A. The Brussels Leviathan. L., 2003; Minford P. (Ed.). The Cost of Europe. N.Y., 2004. P. 24-29. Jreaty of Lisbon. Ameding the Jreaty of European Union and the Jreaty Establishing the European Community / / Official Journal of the European Union. 2007. (C 306/01).
  * (732) Jreaty of Lisbon. Ameding the Jreaty of European Union and the Jreaty Establishing the European Community / / Official Journal of the European Union. 2007. (C 306/01).
  * (733) Cappelletti M., Seccombe M., Weiler J. OP. cit. P. 120.
  * (734) Див: Костенко М.Л., Лавреньова І.В. До питання про наднациональности та особливості ЄС / / Європейська інтеграція: правові проблеми. Кн. 1. М., 1992. С. 73-75; Каламкарян Р.А., Капустін А.Я. Європейський союз: інтеграція і право. 2001. N 2. С. 125-127; Арбузов А.В. Європейський союз: міжнародна організація чи конфедерація? / / Правознавство. 2005. N 4. С. 115-123 та ін
  * (735) Cappelletti M., Seccombe M., Weiler J. OP. cit. P. 122.
  * (736) Радянський енциклопедичний словник. М., 1980. С. 631.
  * (737) Prelot M., Boulouis J. Institutions Politiques et Droits Constitutionnels. Paris, 1975. P. 274.
  * (738) Beaudoin G. The Modern Concept of Confederation. Santorini, 1994. 22-25 Sept. Council of Europe Publishing. 1995. P. 52.
  * (739) Newman M. Democracy, Sovereignty and the European Union. L., 1996. P. 15-21; Fabio U. The Allocation of Competences Between the European Union and Its Member States / / Andenas M. and Usher J. The Freaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 107-119; Schiemann K. Europe and the Loss of Sovereignty / / International and Comparative Law Quarterly. 2007. Part 3. Vol. 56. P. 475-488; etc.
  * (740) Про загальні риси і особливості федерації та конфедерації див.: Федералізм: теорія та історія розвитку (Порівняльно-правовий аналіз) / відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2000. С. 24-40.
  * (741) Shaw J., More Y. New Legal Dinamics of European Union. Oxford. 1995 P.P. 293-311; Sidjansky D. The Federal Future of Europe. From the European Communiti to the European Union. N.Y., 2003. P.P. 205-215; etc.
  * (742) Crawford J. The Creation of States in International Law. Oxford, 2006. P. 495.
  * (743) Див: Кривчикова Е.С. Основи теорії права міжнародних організацій. М., 1979; Шибаєва Е.А., Потоковий М.А. Правові питання структури та діяльності міжнародних організацій. М., 1988; Арбузов А.В. Європейський союз: міжнародна організація чи конфедерація? / / Правознавство. 2005. N 4 та ін
  * (744) Артамонова О.Ф. Міжнародна правосуб'єктність Європейського союзу / / Журнал російського права. 2002. N 8. С. 150-151.
  * (745) Детальніше про особливості Євросоюзу як міждержавної організації див.: Юмашев Ю.М. Про правову природу Європейського співтовариства. Європейська інтеграція: правові проблеми. Кн. 1. М., 1992. С. 94-98; Арбузов А.В. Указ. соч. С. 117-122.
  * (746) Bloker N. Decisions of International Organizations: the Case of the European Union / / Netherlands Yearbook of International Law. 1999. Vol. XXX. P. 3-27; Neuwahl N. Legal Personality of the European Union. International and Institutional Aspects; Kronenberger V. (Ed.). The European Union and the International Legal Order: Discord or Harmony? The Haque, 2001. P. 3-22.
  * (747) Newman M. Democracy, Sovereignty and the European Union. P. 15.
  * (748) Детальніше про це див: Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 39-115; Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 9-19; Право Європейського союзу / відп. ред. С.Ю. Кашкін. М., 2004. С. 67-103; Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 22-25 та ін
  * (749) Pearson Ed. Law for the European Business Studies. L., 1994. Р. 28.
  * (750) Edward D. and Lane К. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 1.
  * (751) Ott A. and Inglis K. (Eds.). Handbook on European Enlargement: The Hague, 2002. P. 9-11.
  * (752) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. С. 40; Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 5-7; Edward D., Lane R. OP. cit. P. 4-5; etc.
  * (753) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 40.
  * (754) Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 40.
  * (755) Там же.
  * (756) Lasok D., Bridje Y. Law and Institutions of the European Communities. L., 1991. Р. 29-41.
  * (757) Gessner V., Hofland A., Varga С. European Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 83.
  * (758) Ibid. P. 83-84.
  * (759) Kronenberger V. (Ed.). The European Union and the International Legal Order: Discord or Harmony? The Haque, 2001. P. 4-17; Govaere I., Capeau J. and Vermeersch. In Between Seats: The Participation of the European Union in International Organizations / / European Foreign Affairs Review. 2004. N 9. Р. 156-187; etc.
  * (760) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 58.
  * (761) Gessner V., Hofland A., Varga С. OP. cit. P. 84.
  * (762) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 2.
  * (763) Там же.
  * (764) Lasok D., Bridje Y. Law and Institutions of the European Communities. L., 1991. Р. 31.
  * (765) Kapteyn P. and Tnemaat P. Introduction to the Law of European Communities. From Maastricht to Amsterdam, Boston, 1998; Banchoff Th. and Saith M. (Eds.). Legitimacy and European Union. The Contested Polity. N.Y., 1999; etc.
  * (766) Див: Капустін А.Я. Загальна характеристика концептуальних основ правової системи Європейського союзу / / Викладання права Європейського союзу в російських вузах: Матеріали семінару. М., 2001. С. 18-37; Кондратьєв А.В. Категорія юридичної особи у праві Європейського союзу / / Журнал зарубіжного законодавства та порівняльного правознавства. 2005. N 3. С. 52-63 та ін
  * (767) Цит. по: Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 688.
  * (768) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 55-56.
  * (769) Право Європейського союзу / відп. ред. С.Ю. Кашкін. С. 156-157.
  * (770) Lasok D., Bridje Y. OP. cit. P. 41.
  * (771) Cases 7/56 and 3-7/57: (1957-1958). ECR39; Case 63-69/72: W. Werhahn Hansamehle v. EC Council (1973). ECR 1229-1246.
  * (772) Esty D. and Geradin D. (Eds.). Regulatory Competition and Economic Integration. Comparative Perspective. Oxford, 2001. P. 192-217.
  * (773) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 48.
  * (774) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 48.
  * (775) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 288.
  * (776) Там же. Ст. 103.
  * (777) Lasok D., Bridje Y. Law and Institutions of the European Communities. Р. 31-327.
  * (778) Lasok D., Bridje Y. OP. cit. P. 36.
  * (779) ECY, Case 6/64 Costa v. ENEL (1964). ECR 585-593.
  * (780) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 2.
  * (781) Конституції держав Європейського союзу. М., 1999. С. 681.
  * (782) Там же.
  * (783) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 2.
  * (784) Конституції держав Європейського союзу. М., 1999. С. 188.
  * (785) Там же. С. 434.
  * (786) Топорнин Б.Н. Європейське право. С. 104.
  * (787) Thomson R., Stokman Fr., Asher Ch. and Konig Th. The European Union Decides. Cambridge, 2006. Р. 5.
  * (788) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 310.
  * (789) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 227-232.
  * (790) Договір про Європейський союз. Ст. 2 / / Європейське право / рук. авт. колл. І відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004.
  * (791) Armstrong K. and Bulmer S. The Governance of the Single European Market. Manchester, 1998; Burca G. The Institutional Development of the EU: A Constitutional Analysis; Craig P. and Burca G. (Eds.). The Evolution of EU Law. Oxford, 1999; Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000; etc.
  * (792) Laffan B. The European Union and Its Institution as "Identity Builders" / / Herrmann R., Rise T. and Brewer M. (Eds.). Transnational Identities. Becoming European in the EU. Oxford, 2004. P. 75.
  * (793) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 227.
  * (794) Maurer A., Mittag J. and Wessels W. National Systems 'Adaptation to the EU System: Jrends, Offers and Constraints / / Kohler-Koch B. (Eds.). Linking EU and National Governance. Oxford, 2003. Р. 53-77.
  * (795) Бірюков М.М. Перший установчий договір Європейського союзу. "Конституція для Європи" та останні зміни в складі і статус Європейського парламенту / / Журнал російського права. 2005. N 5. С. 90.
  * (796) Mathijsen P.A Guide to European Union Law. L., 1990. Р. 15.
  * (797) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 229.
  * (798) Roney A. EC / EU Fact Book. A Complete Guide. L., 2000. P. 27.
  * (799) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 228.
  * (800) Детальніше про це див: Бірюков М.М. Перший установчий договір Європейського союзу. "Конституція для Європи" та останні зміни в складі і статус Європейського парламенту / / Журнал російського права. 2005. N 5. С. 88-97; Четвериков А.О. Основні положення проекту Конституції ЄС і правові аспекти формування загального соціального простору Російської Федерації та Європи / / СНД. Росія і Європа: зб. статей / упоряд. А.В. Захаров. М., 2006. С. 152-200.
  * (801) The Constitution. The Reader / Friendly edition by Jens Peter Bonde. Brussels, 2004. Art. 1-19.
  * (802) Amendments to the Treaty of European Union and to the Treaty Establishing the European Community. Art. 9 / / Official Journal of the European Union. C306/10. 2007. 17 грудня ..
  * (803) Amendments to the Treaty of European Union and to the Treaty Establishing the European Community. Art. 8B.
  * (804) OP. cit.
  * (805) Laffan B. The European Union and Its Institution as "Identity Builders" / / Herrmann R., Rise T. and Brewer M. (Eds.). Transnational Identities. Becoming European in the EU. Oxford, 2004. P. 75-96.
  * (806) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 313-317.
  * (807) Laursen F. and Vanhoonacker: S. (Eds.). The Ratification of the Maastricht Treaty issues, Debates and Future Implication. L., 1994. P. 17-21; Thomson R., Stokman Fr., .. Asher Ch. and Konig Th. The European Union Decides. Cambridge, 2006. P. 5-15.
  * (808) Бірюков М.М. Новий установчий договір Європейського союзу. "Конституція для Європи" та останні зміни в складі і статус Європейського парламенту / / Журнал російського права. 2005. N 5. С. 88-97.
  * (809) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 257 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004.
  * (810) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 262.
  * (811) Там же. Ст. 261.
  * (812) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 261.
  * (813) Там же. Ст. 7. П. 2.
  * (814) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 265.
  * (815) Там же.
  * (816) Roney A. EC / EU Fact Book. A Complete Guide. Sixth Ed. L., 2000. P. 27.
  * (817) Roney A. OP. cit. P. 270.
  * (818) Laffan B. The European Union and Its Institution as "Identity Builders" / / Herrmann R., Rise T. and Brewer M. (Eds.). Transnational Identities. Becoming European in the EU. Oxford, 2004. P. 75-96.
  * (819) Детальніше про це див: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 231-233.
  * (820) Топорнин Б.Н. Європейське право. С. 312-313.
  * (821) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 313.
  * (822) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 230-231.
  * (823) Roney A. EC / EU Fact Book. A Complete Guide. L., 2000. P. 52.
  * (824) Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005. Р. 557-562.
  * (825) ECY, Case C-70/88 European Parliament v. Council (1990). ECR 1-2041. Para 21.
  * (826) Lenaerts K., Nuffel P. OP. cit. P. 560.
  * (827) Ibid.
  * (828) ECY, Case 294/83 Les Verts v. European Parliament (1983). ECR. 1339. Para 25.
  * (829) Jacobs Fr., Corbett R., Shackleton M. European Parliament. L., 1995; Denza E. The intergovernmental Pillars of the European Union. Oxford, 2002; McCormick J. European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004; Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. The European Parliament. L., 2005; etc.
  * (830) Neunreither K.-H. The European Parliament / / Cram L., Dinan D. and Nugent N. (Eds.). Developments in the European Union. L., 1999.
  * (831) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 25.
  * (832) Mathijsen P. OP. cit. P. 25.
  * (833) Ibid.
  * (834) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 268.
  * (835) Там же.
  * (836) Jacobs Fr., Corbett R., Shackleton M. European Parliament. L., 1995. Р. 299-305.
  * (837) Folsom R. European Union Law in a Nutshell. St. Paul, 1995. Р. 40.
  * (838) McCormick J. European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004. Р. 151.
  * (839) Ibid.
  * (840) Pollard D., Ross M. European Community Law. 1994. Р. 131-133.
  * (841) Jacobs Fr., Corbett R., Shackleton M. OP. cit. P. 299.
  * (842) Jacobs Fr., Corbett R., Shackleton M. OP. cit. P. 299.
  * (843) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. The European Parliament. L., 2005. Р. 2.
  * (844) Договір, що засновує Європейське економічне співтовариство. Ст. 189 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 649.
  * (845) McCormick J. European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004. Р. 154-155.
  * (846) Время новостей. 9 червня 2009
  * (847) Bureaucracy and the European Union / / Page Ed. People Who Run Europe. Oxford, 1997. P. 1-9.
  * (848) McCormick J. OP. cit. P. 154.
  * (849) Bonde Jens-Peter (ed.). The Constitution / The Reader Friendly edition. Brussels, 2004. Art. 1-20.
  * (850) Договір, що засновує Європейське економічне співтовариство. Ст. 190. П. 2.
  * (851) Там же. Ст. 190. П. 4.
  * (852) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 257-258; Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 272-273; Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 325-332.
  * (853) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 261.
  * (854) McCormick J. European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004. Р. 156.
  * (855) Детальніше про це див: Маклаков В.В. Європейський парламент. М., 2001.
  * (856) McCormick J. OP. cit. P. 156-158.
  * (857) Westlake M. Modern Guide to the European Parliament. L., 1994; Judge D. and Earnshaw D. The European Parliament. L., 2003.
  * (858) McCormick J. OP. cit. P. 160.
  * (859) Ibid.
  * (860) Pollard D., Ross M. European Community Law. L., 1994: McCormick J. OP. cit. P. 160-161.
  * (861) Договір, що засновує Європейське економічне співтовариство. Ст. 193.
  * (862) Ibid.
  * (863) McCormick J. OP. cit. P. 161.
  * (864) Ibid. P. 160-162.
  * (865) Pollard D., Ross M. OP. cit. P. 150-152.
  * (866) Standing Committees of the European Parliament. Rules of Procedure / / Pollard D., Ross M. OP. cit. P. 151-152.
  * (867) McCormick J. OP. cit. P. 156.
  * (868) Ibid.
  * (869) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 139-141; Corbett R. and Hansch K. The European Parliament's Role in Closer EU Integration. L., 2002. P. 3-12; etc.
  * (870) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 344.
  * (871) Там же.
  * (872) Там же.
  * (873) Mathijsen P.A Guide to European Union Law. P. 25.
  * (874) McCormick J. OP. cit. P. 170.
  * (875) Mathijsen P. OP. cit. P. 25.
  * (876) Folsom R. OP. cit. P. 40-47; Pollard D., Ross M. European Community Law. 1994; Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. OP. cit. P. 196-208.
  * (877) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. OP. cit. P. 3.
  * (878) Детальніше про це див: Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 345-347.
  * (879) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., Р. 29.
  * (880) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 19 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 562.
  * (881) Договір про Європейський союз. Ст. 48 / / Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2004. С. 253.
  * (882) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. The European Parliament. L., 2005. Р. 197.
  * (883) Westlake M. Modern Guide to the European Parliament. L., 1994; Corbett R., Jacobs Fr. and Shackleton M. European Parliament. L., 2003; Judge D. and Earnshaw D. The European Parliament. L., 2003; etc.
  * (884) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. The European Parliament. L., 2005. Р. 197.
  * (885) Ibid.
  * (886) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. OP. cit. Р. 197.
  * (887) Noul Em. Legislative Power of the European Parliament. / / Dehousse R. (Ed.). Europe After Maastricht. An Ever Closer Uvion? Munchen, 1994. P. 17-21.
  * (888) Mep R., Jacobs Fr. and Shackleton M. OP. cit. Р. 198-203.
  * (889) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. OP. cit. Р. 199.
  * (890) Ibid.
  * (891) Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005. Р. 584.
  * (892) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 192.
  * (893) Там же.
  * (894) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 347.
  * (895) Детальніше див: Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. OP. cit. Р. 205-206.
  * (896) Folsom R. European Union Law in a Nutshell. St. Paul, 1995. Р. 42-48; Mathijsen P. A Guide to European Union Law. Р. 31-34; etc.
  * (897) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. OP. cit. Р. 206.
  * (898) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 252.
  * (899) Там же.
  * (900) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 348.
  * (901) McCormick J. The European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004. P. 165.
  * (902) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 151, 152.
  * (903) McCormick J. OP. cit. P. 166-167.
  * (904) Детальніше про це див: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 350-352.
  * (905) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 251.
  * (906) Mep R., Jacobs Fr., Shackleton M. OP. cit. P. 207.
  * (907) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 251. П. 2.
  * (908) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 251. П. 5.
  * (909) Там же. Ст. 251. пп. 5, 6.
  * (910) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 136-138; McCormick J. OP. cit. P. 168-170; Folsom R. OP. cit. P. 47-51; etc.
  * (911) Denza E. The Intergovernmental Pillars of the European Union. Oxford, 2002. Р. 311-325.
  * (912) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 272. П. 3.
  * (913) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 280.
  * (914) Там же.
  * (915) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 276. П. 1.
  * (916) Там же. Ст. 276. П. 2.
  * (917) Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union L., 2005. Р. 739-747; McCormick J. OP. cit. P. 168-169.
  * (918) Договір про Європейський союз. Ст. 21.
  * (919) Договір про Європейський союз. Ст. 21.
  * (920) Там же.
  * (921) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 310.
  * (922) Там же. Ст. 300. П. 3.
  * (923) McCormick J. European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004.
  * (924) Там же. Ст. 195, 197.
  * (925) Kirchner E. Decision-making in the European Community: The Council Presidency and European Integration. Manchester, 1999; Sherrington Ph. The Council of Ministers: Political Authority in the European Union. L., 2000; Elgtrom O. (Ed.). European Union Council Presidencies: A Comparative Perspective. L., 2003; etc.
  * (926) McCormick J. European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004. P. 128.
  * (927) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 232-253.
  * (928) Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 19.
  * (929) McCormick J. OP. cit. P. 127.
  * (930) Ibid. P. 127-128.
  * (931) Dehousse R. (Ed.). Europe After Maastricht. An Ever Closer Union? Munchen, 1994. P. 23-25; Peterson J. and Shackleton M. The Institution of the European Union. Oxford, 2002. P. 22-25; Ballin E. and Senden L. Co-actorship in the Development of European Law-making. The Haque, 2005. P. 11-14.
  * (932) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 233.
  * (933) Edward D. and Lane К. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 19.
  * (934) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. L., 1995. P. 5.
  * (935) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 4, 202.
  * (936) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. С. 237.
  * (937) Там же.
  * (938) Mathijsen P. OP. cit. P. 49.
  * (939) Ibid. P. 49-50.
  * (940) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 2.
  * (941) Stephanon C. (Ed.). Adjusting to EU Enlargement. Recurring Issues in a New Setting. Northampton, 2006. P. 96-98.
  * (942) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 203.
  * (943) McCormick J. OP. cit. P. 128.
  * (944) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 203.
  * (945) Детальніше див: Westlake M. The Council of the European Union. L., 1999; Sherrington Ph. The Council of Ministers: Political Authority in the European Union. L., 2000; Elgstrom O. (Ed.). European Union Council Presidencies. A Comparative Perspective. N.Y., 2003; etc.
  * (946) Edward D., Lane R. OP. cit. P. 19.
  * (947) Johnson M. The European Council: Gatekeeper of the European Community. Boulder, 1994. P. 8-24.
  * (948) Edward D., Lane R. OP. cit. P. 19-20; Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 44.
  * (949) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 204.
  * (950) Bulmer S. and Wessels W. The European Council: Decision-making in European Politic. N.Y., 2001.
  * (951) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 207. П. 1.
  * (952) Edward D., Lane R. OP. cit. P. 21.
  * (953) Ibid.
  * (954) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 239.
  * (955) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 207. П. 2.
  * (956) В даний час резиденція Ради знаходиться в Брюсселі. Кілька місяців у році сесії Ради проводяться в Люксембурзі.
  * (957) Page Ed. People Who Run Europe. Oxford, 1997. P. 1.
  * (958) Page Ed. OP. cit. P. 1.
  * (959) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 202.
  * (960) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 202.
  * (961) Там же.
  * (962) Там же. Ст. 208.
  * (963) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 357.
  * (964) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 126.
  * (965) McCormick J. OP. cit. P. 127.
  * (966) Shaw J. OP. cit. P. 127.
  * (967) Ibid.
  * (968) Wessels W. The EC Council: The Community's Decision-making Center / / Keohane R. and Hoffmann St. (Eds). The New European Community: Decision-making and Institutional Change. Boulder, 1991. P. 137.
  * (969) Mathijsen P. OP. cit. P. 59.
  * (970) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 238.
  * (971) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 368.
  * (972) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 248-252; Shaw J. OP. cit. P. 126-134; Folsom R. European Union Law in a Nutshell. St. Paul, 1995. P. 50-58 etc.
  * (973) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 207. П. 3.
  * (974) Там же.
  * (975) McCormick J. OP. cit. P. 134.
  * (976) Mathijsen P. OP. cit. P. 66.
  * (977) Договір про Європейський союз. Ст. 13. П. 1.
  * (978) Там же. Ст. 13. П. 3.
  * (979) Договір про Європейський союз. Ст. 13. П. 3.
  * (980) Горніг Г., Вітвіцька С. Указ. соч. С. 44.
  * (981) Договір про Європейський союз. Ст. 49.
  * (982) Там же. Ст. 34.
  * (983) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 247, 263, 258, 227.
  * (984) Nugent N. Political Dynamics in the Enlarged European Union / / Stephanou С. (ed.) Adjusting to EU Enlargement. Recurring issues in a New Setting. Northampton, 2006. P. 97-98.
  * (985) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 205. Пп. 1, 2.
  * (986) Folsom R. OP. cit. P. 60-61.
  * (987) Shaw J. OP. cit. P. 127-128; Горніг Г., Вітвіцька С. Указ. соч. С. 45.
  * (988) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 364.
  * (989) Folsom R. OP. cit. P. 58-59; Roney A. OP. cit. P. 34-35; Pollard D., Ross M. European Community Law. 1994. P. 133-135.
  * (990) Mathijsen P. OP. cit. P. 52.
  * (991) Nugent N. Political Dynamics in the Enlarged European Union. P. 97-98.
  * (992) Fitzmaurice J. The European Commission / / Duff A. (Ed.). Maastricht and Beyond: Building the European Union. L., 1994; Edwards J. and Spence D. (Eds.). The European Commission. L., 1997; Nugent N. The European Commission. N.Y., 2001; Spence D. (Ed.). The European Commission. L., 2006; etc.
  * (993) McCormick J. European Union. Politics and Policies. Cambridge, 2004. P. 103.
  * (994) Dimitrakopoulus D. The Changing European Commission. N.Y., 2004. P. 1.
  * (995) Usher J. The Commission and the Law / / Spence D. (Eds.). The European Commission. L., 2006. P. 103.
  * (996) Urwin D. The Community of Europe. A History of Europe an Integration Since 1945. L., 1995. P. 81.
  * (997) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 110.
  * (998) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 213. П. 1.
  * (999) Детальніше про це див: Nugent N. (Ed.). At the Heart of the Union: Studies of the European Commission. N.Y., 2006. P. 11-26.
  * (1000) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 213. П. 2.
  * (1001) McCormick J. OP. cit. P. 108.
  * (1002) Folsom R. European Union Law in a Nutshell. St. Paul, 1995. Р. 66.
  * (1003) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 213. П. 2.
  * (1004) Там же. Ст. 213. П. 2; ст. 216.
  * (1005) McCormick J. OP. cit. P. 110.
  * (1006) Ibid. P. 107-113.
  * (1007) The Commission in the Nice Treaty / / Spence D. (Ed.). The European Commission. L., 2006. P. 521-525.
  * (1008) McCormick J. OP. cit. P. 110-111.
  * (1009) Edward D. and Lane К. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 22.
  * (1010) Jacobs Fr., Corbett R. and Shackleton M. European Parliament. L., 1995. P. 4.
  * (1011) Roney A. EC / EU Fact Book. J. 2000. P. 29.
  * (1012) Бірюков М.М. "Конституція для Європи" і реформування на її основі Європейської комісії та судової системи Європейського союзу / / Журнал російського права. 2005. N 8. С. 128-129.
  * (1013) McCormick J. OP. cit. P. 103.
  * (1014) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 388.
  * (1015) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 278.
  * (1016) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 274.
  * (1017) Там же. Ст. 226.
  * (1018) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 210.
  * (1019) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 106. П. 1.
  * (1020) Diedrichs U. and Wessels W. The Commission and the Council / / Spence D. (Ed.). The European Commission. L., 2006. P 209-225; Pedler R., Bradley K. The Commission, Policy Management and Comitology / / Spence D. (Ed.). The European Commission. P. 235-262.
  * (1021) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 211.
  * (1022) Mathijsen P. OP. cit. P. 69-70; Roney A. EC / EU Fact Book. A Complete Guide. L., 2000. P. 30.
  * (1023) Shaw J. Law of the European Union. P. 117.
  * (1024) Spence D. (Ed.) The European Commission. L., 2006. P. 7-9; Employment Law in Europe. A Country by Country Guide for Employers. L., 1992. P. 2-3.
  * (1025) Edward D. and Lane К. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 22-23.
  * (1026) Edward D. and Lane К. OP. cit. P. 22.
  * (1027) Mathijsen P. A Guide to European Union Law. Р. 75; Edward D. and Lane К. OP. cit. P. 23.
  * (1028) Folsom R. European Union Law in a Nutshell. P. 64-66.
  * (1029) Dehousse R. (Ed.). Europe After Maastricht. An Ever Closer Uvion? Munchen, 1994. P. 22-23.
  * (1030) Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005. 562-563.
  * (1031) ECY. Case 9/56 Meroni V. High Authority (1958). ECR. 133, 152; ECY. Case 27/50. Koster (1970). ECR. 1161.
  * (1032) Lenaerts K., Nuffel P. OP. cit. P. 562.
  * (1033) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 218.
  * (1034) Framework Agreement on Relations Between the European Parliament and the Commission / / Spence D. (Ed.). The European Commission. L., 2006. P. 542-551.
  * (1035) Див: Barah A. The Court of the European Communities / / Shetreet Sh. (Ed.). The Role of Courts in Society. Boston, 1988; Brown L., Kennedy T. The Court of Justice of the European Communities. L., 2000; Grainne De Burca and Weiler J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2001; Slaughter A. A Global Community of Courts / / Harvard International Law Journal. 2003. N 1. Vol. 44; etc.
  * (1036) Див: Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту / під ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустіна, В.К. Пучінскій. М., 2000. С. 2005.
  * (1037) Див: Millet T. The Court of First Instance of the European Communities. L., 1990. P. 18-19.
  * (1038) Див: The Role and Future of the European Court of Justice. L., 1996. P. 1-3.
  * (1039) Див: Grainne De Burca and Weiler J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2001. P. 78.
  * (1040) Див: Grainne De Burca and Weiler J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2001. P. 179.
  * (1041) Див: Grainne De Burca and Weiler J. (Eds.). OP. cit. P. 179.
  * (1042) Див: Pollard D., Rossm. European Community Law. Text and Materials. L., 1994. P. 197.
  * (1043) Ibid. P. 197-198.
  * (1044) Pollar D., Ross M. OP. cit. P. 197-198.
  * (1045) OJC80 of March. 2001.
  * (1046) OJL 188 of 26 July. 2003. P. 1.
  * (1047) OJL 132 of 29 April. 2004. P. 1, 5.
  * (1048) Детальніше про це див: Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту. С. 206-207.
  * (1049) Див: Цивільне та торгове право зарубіжних прав / під заг. ред. В.В. Безбаха і В.К. Пучінскій. М., 2004. С. 41-42.
  * (1050) Там же.
  * (1051) Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту. С. 207.
  * (1052) Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту. С. 207.
  * (1053) Barah A. The Court of Justice of the European Communities / / Shetreet Sh. (Ed). The Role of Courts in Society. Boston, 1988. P. 416.
  * (1054) Barah A. OP. cit. P. 416.
  * (1055) Див: Shaw J. Law of the European Union. L., 2000. P. 154-155.
  * (1056) Mathijsen P. A Guide to European Community Law. L., 1990. P. 68.
  * (1057) Див: Rideau J. Droit Institutionnel de l'Union et des Communautes Europeennes. Paris, 1996. P. 135-138; Darbyshire P. The English Legal System. L., 1992. P. 172-173.
  * (1058) The Role and Future of the European Court of Justice. L., 1996. P. 4.
  * (1059) Abo K. Some Aspects of the Court of Justice. L., 1996. P. 4.
  * (1060) Див про це докладніше: Abo К. OP. cit. P. 82.
  * (1061) Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 190.
  * (1062) Див: Mathysen P. OP. cit. P. 72-73; Alder J. OP. cit. P. 190.
  * (1063) Arnull A. The European Union and Its Court of Justice. Oxford, 1999. Р. 18-26.
  * (1064) Див: Arnull A. References to the European Court / / European Law Review. 1990. Vol. 15; Maher I. National Courts as European Community Courts / / Legal Studies. 1994. N 4; etc.
  * (1065) Детальніше про це див: Arnull A. The European Union and its Court of Justice. Oxford, 1999. P. 50; Alder J. OP. cit. P. 190-191.
  * (1066) Див: R. v. International Commission of the Stock Exchange ex Parte ELSE (1982) LTD. IALLER 420 at 422; Customs and Excise v. Samex (1983) IALLER 1042 at 1055-6.
  * (1067) Alder J. OP. cit. P. 191.
  * (1068) Mathijsen P. OP. cit. P. 85-87; Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту. С. 215-216.
  * (1069) Детальніше про це див: Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту. С. 216-219.
  * (1070) Право Європейського союзу: правове регулювання торгового обороту. С. 216.
  * (1071) Там же. С. 216-217.
  * (1072) Mathijsen P. OP. cit. P. 72.
  * (1073) Shaw J. Law of the European Union. P. 156.
  * (1074) Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union. N.Y., 2001. P. 84.
  * (1075) Grainne De Burca and Weller J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2001. P. 11.
  * (1076) Grainne De Burca and Weller J. (Eds.). OP. cit. P. 10-11; Alter K. The European Court's Political Power / / West European Politics. 1996. N 19. P. 458.
  * (1077) Див: Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 17-21.
  * (1078) Koopmans T. The Birth of European Law at the Crossroads of Legal Traditions / / American Journal of Comporative Law. 1991. N 39. P. 493-496; Arnull A. The European Union and its Court of Justice. Oxford, 1999; Shaw J. Law of the European Union. L., 2000.
  * (1079) Rusmussen H. On Law and Policy in the European Court of Justice: A Comparative Study in Judicial Policymaking. L., 1986. P. 18-29; Grainne De Burca and Weiler J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2001. P. 27-31.
  * (1080) Hartley T. Federalism, Courts and Legal Systems: The Emerging Constitution of the European Community / / The American Journal of Comparative Law. 1986. Vol. 34. P. 242.
  * (1081) Див: Wyatt D., Dashwood A. European Community Law. L., 1993. P. 52.
  * (1082) Pollard D., Ross M. European Community Law. Text and Materials. L., 1994. P. 218.
  * (1083) Barah A. The Court of Justice of the European Communities / / Shetreet Sh. (Ed.). The Role of Courts in Society. Boston, 1988. P. 416.
  * (1084) Arnull A. OP. cit. P. 529.
  * (1085) Див: Nascimbene B. The European Court of Justice and the Powers of the Italian Antitrust Authority: The CIF Case / / European Public Law. 2004. Vol. 10. N 4. P. 626.
  * (1086) Hartley F. Federalism, Courts and Legal Systems: The Emerging Constitution of the European Community / / The American Journal of Comparative Law. 1986. Vol. 34. P. 242.
  * (1087) Див: Craig P. and Harlow С. Lawmaking in the European Union. L., 1998; Craig P. and de Burca G. (Eds.). The Evolution of EU Law.
  * (1088) Brown L., Kennedy Т. The Court of Justice of the European Communities. L., 2000. P. 89.
  * (1089) Див: Grairme De Burca and Weiler J. (Eds.). The European Court of Justice. Oxford, 2001. P 178.
  * (1090) Waytt D., Dashwood A. European Community Law. L., 1993. P. 145.
  * (1091) Див: Nascimbene B. OP. cit. P. 625-628.
  * (1092) Див: Arnull A. Does the Court of Justice have inherent Jurisdiction? / / Common Market Law Review. 1990. N 27. P. 683-685; Armstrong K. and Shaw J. Integrating Law / / Journal of Common Market Studies. 1998. Vol. 36. N 2. P. 18-34.
  * (1093) Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 191.
  * (1094) Hartley T. Federalism, Courts and Legal Systems: The Emerging Constitution of the European Community / / The American Journal of Comparative Law. 1986. Vol. 36. P. 231.
  * (1095) Детальніше про це див: Hartley T. OP. cit. P. 236-237.
  * (1096) В англійській юридичній літературі зазначається, що "проблема відмінності ratio decidendi від obiter dictum дуже стара" (Крос Р. Прецедент в англійському праві / під заг. Ред. Ф.М. Решетнікова). М., 1985. С. 57.
  * (1097) Arnull A. The European Union and its Court of Justice. Oxford, 1999. P. 529.
  * (1098) Barah A. The Court of Justice of the European Communities / / Shetreet Sh. (Ed.). The Role of the Courts in Society. Boston, 1988. P. 391-394.
  * (1099) Redmond P., Shears P. General Principles of English Law. L., 1993. P. 29.
  * (1100) Mathijsen P. A Guide to European Community Law. L., 1990. P. 74-75.
  * (1101) Shaw J. Law of the European Union. L., 2000. P. 397-418.
  * (1102) Barah A. The Court of Justice of the European Communities. P. 394-396.
  * (1103) Cappelletti M. The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford, 1989. P. 53-54.
  * (1104) Див: Brown L., Kennedy T. The Court of Justice of the European Communities. L., 2000. P. 369-373.
  * (1105) Shaw J. Law of the European Union. L., 2000. P. 419.
  * (1106) Shaw J. Law of the European Union. L., 2000. P. 419.
  * (1107) R.V. Secretery of State for Transport Ex P. Factortame Ltd (1991) 1A.C. 603. ECJ.
  * (1108) Brown L., Kennedy T. The Court of Justice of the European Communities. P. 369-370.
  * (1109) Birks P. (Ed.). English Private Law. Vol. I. Oxford, 2000. P. 36.
  * (1110) Детальніше про це див: Brown L., Kennedy T. OP. cit. P. 372-376.
  * (1111) Arnull A. European Union and its Court of Justice. Oxford, 1999. P. 533.
  * (1112) Shaw J. Law of the European Union. L., 2000. P. 397-418.
  * (1113) Cappelletti M. The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford, 1989. P. 366.
  * (1114) Див: Case 127/73 BRT v. Sabam (1974) E.C.R. 51 at 63 (23); Case 5/77 Tedesch v. Denkavit (1977) E.C.R. 1555 at 1574 (17).
  * (1115) Mathijsen P. A Guide to European Community Law. L., 1990. P. 84.
  * (1116) Barah A. The Court of Justice of the European Communities. P. 397-398; Brown L., Kennedy T. OP. Cit. P. 378.
  * (1117) Див: Arnull A. The European Union and Its Court of Justice. P. 49-50; Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 190-192.
  * (1118) Див: Joined Cases 28, 29 and 30/62. Da Costa en Schaake v. Nederlandse Belasting Administrate (1963). ECR 31 at 38, C.M.L. R. 224.
  * (1119) Brown L., Kennedy T. The Court of Justice of the European Communities. L., 2000. P. 378.
  * (1120) Brown L., Kennedy T. OP. cit. P. 38.
  * (1121) Abo K. Some Aspects of the Impact of the Court of Justice on Integration in the European Communities / / Nordisk Tidsskrift for International Ret. 1981. Vol. 50. P. 78-79.
  * (1122) На думку деяких англійських авторів, термін "трибунал" стосовно до статусу даного суду породжує "у тих, хто знайомий з англійською правовою системою" "замішання і непорозуміння" (Kennedy T. Learning European Law. L., 1998. P . 166).
  * (1123) Dehousse R. The European Court of Justice. L., 1998; Court of Justice. The Futureof the Judicial System of the European Union (Proposals and Reflections). Luxembourg, 1999; Ward A. Judicial Review and the Rights of Private Parties in EC Law. Oxford, 2003; Arnull A. The European Union and its Court of Justice. Oxford, 2006; etc.
  * (1124) Treaty Provisions Concerning the CFI Introduced by the Single European Act. Art. 32d / / Millet T. The Court of the First Instance of the European Communities. L., 1990. P. 86.
  * (1125) Council Decision of 24 October 1988, Establishing a Court of First Instance of the European Communities. 88/591. ECSC, EEC, Euratom.
  * (1126) Kennedy T. OP. cit. P. 180.
  * (1127) Dashwood A. and Johnston A. (Eds.). The Future of the Judicial System of the European Union. Oxford, 2001. P. 116.
  * (1128) Kennedy T. OP. cit. P. 180.
  * (1129) OJL 136 of 30 May 1991 as amended: on 15.9.1994 (OJL 249 of 24.9.1994. P. 17; on 17.2.1995 (OJL 44 of 28.2.1995. P. 64); on 12.3.1997 (OJL 103 of 19.4.1997 P. 72); etc.
  * (1130) Millett T. The Court of First Instance of the European Communities. P. 18.
  * (1131) Edward D., Lane R. European Community Law. Edinburgh, 1995. P. 32-33; Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 332.
  * (1132) Schermers H., Waelbroeck D. Judicial Protection in the European Union. N.Y., 2001. P. 294-295.
  * (1133) Millett T. OP. cit. P. 75.
  * (1134) Ibid.
  * (1135) OJC 80 of 10 March 2001; OJL 188 of 26 July 2003. P. 1; OJL 132 of 29 April 2004. P. 1.
  * (1136) Lasok K. The European Court of Justice. Practice and Procedure. Appendix. L., 1994. P. 684-710.
  * (1137) Rules of Procedure of the Court of First Instance of the European Communities of 2 may 1991. Art. 4. OJL 136 of 30 may 1991.
  * (1138) Statute of the Court of Justice. Art. 6.
  * (1139) Rules of Procedure of the Court of First instance of the European Communities. Art. 5.
  * (1140) Statute of the Court of Justice. Art. 3.
  * (1141) Edward D., Lane R. European Community Law. P. 31-32.
  * (1142) Statute of the Court of Justice. Art. 50.
  * (1143) Rules of Procedure of the Court of First instance of the European Communities. Art. 14. П. 2.
  * (1144) Rules of Procedure of the Court of First instance of the European Communities. Art. 2.
  * (1145) Ibid. Art. 38 (2).
  * (1146) Rules of Procedure of the Court of First instance of the European Communities. Art. 38 (2).
  * (1147) Ibid. Art. 58.
  * (1148) Ibid. Art. 58.
  * (1149) Edward D., Lane R. European Community Law. P. 44.
  * (1150) Rules of Procedure of the Court of First Instance of the European Communities. Art. 61.
  * (1151) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 333-334.
  * (1152) Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 292.
  * (1153) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 234.
  * (1154) Там же. Ст. 230 (у новій редакції).
  * (1155) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 232.
  * (1156) Edward D., Lane R. OP. cit. P. 32.
  * (1157) Decision 93/350. OJL 144, 16.6.93. P. 21-23; Decision 94/149, OJL 10.3.94 P. 29-30.
  * (1158) Dashwood A. and Johnston A. (Eds.). The Future of the Judicial System of the European Union. Oxford, 2001. P. 116-119.
  * (1159) Statute of the Court of Justice. Art. 54.
  * (1160) Див: Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004; Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005; Хартлі Т.К. Основи права Європейського співтовариства. М., 1998; Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003; Ullrich H. (Ed.). The Evolution of European Competition Law. Whose Regulation, Which Competition? Northampton, 2006; etc.
  * (1161) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 301.
  * (1162) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 302.
  * (1163) Kohler-Koch B. (Ed.). Linking EU and National Governance. Oxford, 2003. P. 53.
  * (1164) Murray Ph. The European Transformation of the Nation State / / Murray Ph. And Holmes L. (Eds). Europe: Rethinking the Boundaries. Sydney, 1998. P. 43-59.
  * (1165) Claudina R. The Supremacy of Community Law Before the French Constitutional Court / / European Law Review. 2006. P. 499-517.
  * (1166) Murray Ph. OP. cit. P. 57.
  * (1167) Steyger E. National Traditions and European Community Law. Sydney, 1997. P. 228-235.
  * (1168) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 106.
  * (1169) Murray Ph. OP. cit. P. 52.
  * (1170) Fabio U. The Allocation of Competences Between the European Union and Its Member States / / Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 107-119.
  * (1171) Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union L., 2005. P. 325.
  * (1172) Lenaerts K., Nuffel P. OP. cit. P. 325.
  * (1173) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 106.
  * (1174) Cichowski R. The European Court and Civil Society Litigation. Mobilization and Governance. Cambridge, 2007. P. 43-46.
  * (1175) Tiersky R. Introduction: Euro-skepticism and "Europe" / / Tiersky R. (Ed.). Euroskepticism. A Reader. Oxford, 2001. P. 2-6.
  * (1176) Murray Ph. OP. cit. P. 43.
  * (1177) Ibid.
  * (1178) Kumm M. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Constitutional Supremacy in Europe Before and After the Constitutional Treaty. European Law Journal. 2005. N 3. Р. 263-268.
  * (1179) Schmidt V. The Futures of European Capitalism. Oxford, 2002. P. 303.
  * (1180) Schmidt V. OP. cit. P. 303.
  * (1181) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 106.
  * (1182) Schiemann K. Europe and the Loss of Sovereignty / / International and Comparative Law Quarterly. 2007. Part. 3. Vol. 56. P. 485.
  * (1183) Schendelen R. Machiavelli in Brussels. The Art of Lobbying the EU. Amsterdam, 2002. P. 31.
  * (1184) Maurer A., Mittag J. and Wessels W. National Systems Adaptation to the EU System: Trends, Offers and Constraints / / Kohler-Koch B. (Eds.). Linking EU and National Governance. Oxford, 2003. P. 57.
  * (1185) Ladeur K.-H. Conflict and Cooperation Between European Law and the General Administrative Law of the Member States / / Ladeur K.-H. Europeanization of Administrative Law. Transforming National Decision-making Procedures. Sydney, 2002. P. 1-7.
  * (1186) Hofmann H. and Turk A. EU Administrative Governance. Northampton, 2006. P. 1-2.
  * (1187) Ladeur K.-H. Flexibility and "Cooperative Law"; The Coordination of European Member States Law. The Example of Environmental Law / / Burca G., Scott J. Constitutional Change in the EU. From Uniformity to Flexibility? Oxford, 2001. P. 282-297.
  * (1188) Darbyshire P. English Legal System. L., 2005. P. 53, 54.
  * (1189) Steyger E. National Traditions and the European Community Law. Sydney, 1997. P. 234-237.
  * (1190) Andenas M. and Usher J. The Treaty of Nice and Beyond. Oxford, 2003. P. 75-76.
  * (1191) Schutter O. and Deakin S. (Eds.). Social Rights and Market Forces: is the Open Coordination of Employment and Social Policies the Future of Social Europe? Brusselles, 2005. P. 279-335.
  * (1192) Murray Ph. and Holmes L. (Eds). Europe: Rethinking the Boundaries. Sydney, 1998. P. 47-59; Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005. P. 325-341; Bartolini St. Restructuring Europe. Oxford, 2005. P. 376-390; Claudina R. The Supremacy of Community Law Before the French Constitutional Court / / European Law Review. 2006. Vol. 31. N 4. Р. 499-517.
  * (1193) Schendelen R. OP. cit. P. 31-35.
  * (1194) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 8-9; Hanlon J. European Community Law. L., 2003. P. 65-73; Arnull A. The European Union and its Court of Justice. Oxford, 2006. P. 335-340; etc.
  * (1195) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 108.
  * (1196) Hanlon J. OP. cit. P. 72-73.
  * (1197) Folsom R. European Union Law in a Nutshell. St. Paul, 1995. P. 75.
  * (1198) Ibid.
  * (1199) Folsom R. OP. cit. P.75.
  * (1200) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 111.
  * (1201) Case 6/64, Costa v. ENEL (1964). ECR. 585.
  * (1202) Детальніше про це див: Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Kluwer, 1993. P. 141.
  * (1203) Schermers H., Waelbroeck D. Judicial Protection in the European Union. N.Y., 2001. P. 228.
  * (1204) Ibid.
  * (1205) Bulletin of the European Communities. 1975. N 9. P. 20-22.
  * (1206) Schermers H., Waelbroeck D. OP. cit. P. 229.
  * (1207) Internationale Handelsgesellschaft. 11/70.
  * (1208) Hanlon J. European Community Law. L., 2003. P. 66-67.
  * (1209) Цит. по: Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 112.
  * (1210) Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., 2004. P. 198.
  * (1211) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 228. П. 1, 2 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 662.
  * (1212) Alder J. OP. cit. P. 193-194.
  * (1213) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 65.
  * (1214) Там же.
  * (1215) Folsom R. European Union Law in a Nutshell. St. Paul, 1995. P. 76.
  * (1216) Blokker N. Decisions of International Organizations: the Case of the European Union / / Netherlands Yearbook of International Law. 1999. Vol. XXX. P. 28-29.
  * (1217) Blokker N. OP. cit.
  * (1218) Alder J. General Principles of Constitutional and Administrative Law. L., P. 191-192.
  * (1219) Denza E. The Intergovernmental Pillars of the European Union. Oxford, 2002. P. 311.
  * (1220) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. М., 2004. С. 109-110.
  * (1221) Raworth Ph. Introduction to the Legal System of the European Union. N.Y., 2001. P. 81-96; Kumm M. The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Constitutional Supremacy in Europe Before and After the Constitutional Treaty / / European Law Journal. 2005. Vol. 11. N 3. P. 263-285; etc.
  * (1222) Micklitz H. The Politics of Judicial Cooperation in the EU. Cambridge, 2005. P. 5.
  * (1223) Judment of 25 February 1988. Case 249/83. Les Verts - Parti Ecologiste V. Parlement. (1988). ECR 1017.
  * (1224) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 305.
  * (1225) Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 307.
  * (1226) Edward D., Lane R. European Community Law. An Introduction. Edinburgh, 1995. P. 39-40.
  * (1227) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 249 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 670.
  * (1228) Judge St. Business Law. L., 1999. P. 16-18.
  * (1229) Гарніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. P. 59-60.
  * (1230) Case 152/84 (1986). ECR 723; Case C-91/92 (1994). ECR 1-3325.
  * (1231) Predial S. Directives in EC Law. Oxford, 2005. P. 255.
  * (1232) Case 103/88 Constanzo (1989). ECR 1839.
  * (1233) Ibid. P. 241.
  * (1234) Case 158/80 Butter-buying Cruises (1981). ECR 1805.
  * (1235) Bennion F. Understanding Common Law Legislation. Oxford, 2001. P. 152-154.
  * (1236) Collins L. European Community Law in the United Kingdom. L., 1990. P. 44-52.
  * (1237) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 116.
  * (1238) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. С. 116.
  * (1239) Договір про Європейський Союз. Ст. 34. пп. "В", "з" / / Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 248.
  * (1240) Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. С. 66.
  * (1241) Там же.
  * (1242) Claudina R. The Supremacy of Community Law Before the French Constitutional Court / / European Law Review. 2006. Vol. 31. N 4. P. 499-516; Schiek D. Private Rule - Making and European Governance - Issues of Legitimacy / / European Law Review. 2007. Vol. N 4. P. 443-465.
  * (1243) McCormick J. The European Union Politics and Policies. Cambridge, 2004. P. 188-191; Горніг Г., Вітвіцька О. Указ. соч. С. 67.
  * (1244) Lenaerts К. Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005. P. 346.
  * (1245) Lenaerts K. Nuffel P. OP. cit. P. 346.
  * (1246) Case 13/68: Salgoil SpA v. Italian Ministry of Foreign Frade (1968). ECR 453-461; Case 203/80: Re Casati (1981). ECR 2595, 2615; Case 126/86 Jimenez Zaera v. Instituto Nacional de la Seguridade Social (1989). CMLR 827 etc.
  * (1247) Micklitz H. The Politics of Judicial Cooperation in the EU. Cambridge, 2005. P. 5-11.
  * (1248) Collins L. European Community Law in the United Kingdom. L., 1990. P. 45-46.
  * (1249) Право Європейського союзу / під ред. С.Ю. Кашкина. 114.
  * (1250) Case 2/74 Reyners (1974). ECR 631; Case 43/75 Defrenne (1876).
  * (1251) Lenaerts К., Nuffel P. Constitutional Law of the European Union. L., 2005. P. 338-339.
  * (1252) Prechal S. Directives in ES Law. Oxford, 2005. P. 221-222.
  * (1253) Lenaerts K., Nuffel P. OP. cit. P. 337-340.
  * (1254) Ibid. P. 339.
  * (1255) Predial S. OP. cit. P. 221.
  * (1256) Judje St. Business Law. L., 1999. P. 16-17; Peterson J. and Shackleton M. The Institutions of the European Union. Oxford, 2002. P. 129-131; Lewis С. Judicial Remedies in Public Law. L., 2004. P. 577-583; etc.
  * (1257) Case 45/75. Rewe-Zentrale V. HZA Landau - Platz (1976). ECR 181-198; Case 43/75. Defrenne V. SA SABENA (1976). ECR455; etc.
  * (1258) Fish J. Power of Weakness? On the Causes of the World-Wide Expansion of European International Law / / Journal of the History of International Law. 2004. Vol. 6. N 1. Р. 21, 23.
  * (1259) Slaughter A., White-Burke W. The Future of International Law is Domestic (or the European Way of Law) / / Harvard International Law Journal. 2006. Vol. 47. N 2. Р. 327-346.
  * (1260) Гегель. Філософія права. М.; Л., 1934.
  * (1261) Мюллерсон Р.А. Конституція СРСР і питання співвідношення міжнародного та національного права. М., 1980.
  * (1262) Тункин Г.А. Право і сила в міжнародній системі. М., 1983.
  * (1263) Тункин Г.А. Указ. соч. М., 1983.
  * (1264) Мюллерсон Р.А. Співвідношення міжнародного і національного права. М., 1982, С. 11-16.
  * (1265) Мюллерсон Р.А. Указ. соч. М., 1982. С. 12.
  * (1266) Тункин Г.І. Ідеологічна боротьба і міжнародне право. М., 1967. С.59.
  * (1267) Гаврилов В.В. Поняття та взаємодія міжнародної і національних правових систем. Владивосток, 2005. С. 132.
  * (1268) Гаврилов В.В. Указ. соч. С. 132.
  * (1269) Шамсон Р.Т. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права: теоретичні аспекти. М., С. 31.
  * (1270) Шамсон Р.Т. Указ. соч. С. 38.
  * (1271) Черниченко С.В. Теорія міжнародного права: у 2 т. Т. 1. Сучасні теоретичні проблеми. М., 1999.
  * (1272) Мартенс Ф. Сучасне міжнародне право цивілізованих народів. СПб., 1898. С. 188.
  * (1273) Камаровський Л. Основні питання науки міжнародного права. М., 1892. С. 9.
  * (1274) Казанський П. Введення в курс міжнародного права. Одеса, 1901. С. 264.
  * (1275) Фердросс А. Міжнародне право. М., 1959. С. 89.
  * (1276) Гаврилов В.В. Указ. соч. С. 138.
  * (1277) Тункин Г.І. Основи сучасного міжнародного права. М., 1956.
  * (1278) Мюллерсон Р.А. Співвідношення міжнародного і національного права. С. 29.
  * (1279) Мюллерсон Р.А. Указ. соч. С. 30.
  * (1280) Шамсон Р.Т. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права: теоретичні аспекти. М., С. 101.
  * (1281) Статут ООН. Ст. 2 / / Міжнародне право в документах. М., 1982.
  * (1282) Міжнародне право / під ред. Г.І. Тункіна. М., 1994.
  * (1283) Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 / / Міжнародне право в документах. М., 1982.
  * (1284) Там же. С. 12.
  * (1285) Статут Міжнародного суду від 26 червня 1945 / / Міжнародне право в документах. М., 1982.
  * (1286) Міжнародне право / під ред. Г.І. Тункіна. М., 1994.
  * (1287) Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 / / Міжнародне право в документах. М., 1982.
  * (1288) Мюллерсон Р.А. Указ. соч. С. 55.
  * (1289) Там же. С. 56.
  * (1290) Міжнародне право / під ред. Г.І. Тункіна. М., 1994.
  * (1291) Мюллерсон Р.А. Указ. соч. С. 58.
  * (1292) Аверков В.М. Теоретичні проблеми уніфікації / / Московський журнал міжнародного права. 2000. N 3. С.74.
  * (1293) Міжнародне право / під ред. Г.І. Тункіна. М., 1994. С. 137.
  * (1294) Гаврилов В.В. Указ. соч. С. 154.
  * (1295) Там же. С. 155.
  * (1296) Там же. С. 155-156.
  * (1297) Jacobs Fr., Roberts Sh. (Eds.). The Effect of Treaties in Domestic Law. L., 1987. Vol. 7. P. XXVI.
  * (1298) Markesinis B. (Ed.). The Gradual Convergence. Foreign Ideals, Foreign Influences and English Law on the 21st Sentury. Oxford, 1994. P. 145.
  * (1299) Lenaerts K., Nuffel P. Constitutional Law of European Union. L., 2005. P. 339.
  * (1300) Markesinis B. (Ed.). OP. cit. P. 134.
  * (1301) Юридична енциклопедія / під заг. ред. Б.Н. Топорніна. М., 2001. С. 514; Тункин Г.І. Теорія міжнародного права. М., 2006. С. 181-214.
  * (1302) Lowe V. International Law. Oxford, 2007. P. 5.
  * (1303) Brierly J. The Law of Nations. L., 1963. P. 18; Shelton D. (Ed.). Commitment and Compliance. The Rise of Non-Binding Norms in the International Legal System. Oxford, 2000. P. 5-6.
  * (1304) Steffenson R. Managing EU-US Relation. Actors, Institutions and the New Transatlantic Agenda. N.Y., 2005. P. 7-8.
  * (1305) Conforti B. International Law and the Role of Domestic Legal Systems. Boston, 1993. P. 10.
  * (1306) Paasivirva E. and Kuyper P. Does One Size Fit All? The European Community and the Responsibility of International Organizations / / Netherlands Yearbook of International Law. 2005. Vol. XXXVI. P. 175.
  * (1307) Slavghter A., Burke-White W. The Future of International Law is Domestic (or, The European Way of Law) / / Harvard International Law Journal. 2006. Vol. 47. N 2. Р. 352.
  * (1308) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 296.
  * (1309) Там же.
  * (1310) D'Arcy L., Murray C., Cleave B. The Law and Practice of International Trade. L., 2000. P. 407-412; Fazio S. Harmonization of International Commercial Law. N.Y., 2007. P. 8-16; etc.
  * (1311) Тункин Г.І. Теорія міжнародного права, М., 2000. С. 190.
  * (1312) Jacobs Fr., Roberts Sh. (Eds.). The Effect of Treaties in Domestic Law. L., 1987. Vol. 7. P. XXIV-XXXI; D'Arcy L., Murray C., Cleave B. The Law and Practice of International Trade. L., 2000. P. 408-412; Boyle A. and Chinkin Ch. The Making of International Law. Oxford, 2007. P. 19-24; etc.
  * (1313) Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 р. Ст. 24. П. 5 / / Горніг Г., Вітвіцька О. Право Європейського союзу. М., 2005. С. 244.
  * (1314) Там же.
  * (1315) Case 87/75 Bresciani v. Amministrazioni Italiana delle Finanze (1976). ECR 449; Case 104/81 Hauptzollamt Mainz v. Kupferberg (1982). ECR 3641; Case C-207/91 Eurimpharm v. Bundesgesundheitsamt (1993). ECR 1-3723.
  * (1316) Kapteyn P. and Themaat P. Introduction to the Law of European Communities. From Maastricht to Amsterdam. Boston, 1998. P. 278-279.
  * (1317) Case 244/80 Foglia v. Novello (1981). ECR 3045-3064; Case 261/81 Walter Rau Lebensmittelwerke v. De Smedt Pyba (1982). ECR 3961; etc.
  * (1318) Kapteyn P. and Themaat P. OP. cit. P. 280.
  * (1319) Steffenson R. Managing EU-US Relation. Actors, Institutions and the New Transatlantic Agenda. N.Y., 2005. P. 6-17.
  * (1320) Govaere I., Capeau J. and Vermeersch. In-Between Seats: The Participation of the European Union in International Organizations / / European Foreign Affairs Review. 2004. N 9. Р. 155-184.
  * (1321) Тункин Г.І. Теорія міжнародного права. С. 94-95.
  * (1322) Steffenson R. Managing EU-US Relation. Actors, Institutions and the New Transatlantic Agenda. N.Y., 2005. P. 22-23.
  * (1323) Slaughter A., White-Burke W. The Future of International Law Is Domestic (or, the European Way of Law) / / Harvard International Law Journal. 2006. Vol. 47. N 2. Р. 327-334.
  * (1324) Crawford J. The Creation of States in International Law. Oxford, 2006. P. 495-498.
  * (1325) Fisch J. Power or Weakness? On the Causes of the Worldwide Expansion of European international Law / / Journal of the History of International Law. 2004. Vol. 6. N 1. Р. 23-25.
  * (1326) Ginsberg R. European Union in International Politics. Oxford, 2001. P. 32-33.
  * (1327) Європейський союз. Основоположні акти у редакції Лісабонського договору з коментарями / відп. ред. С.Ю. Кашкін. М., 2008. С. 197.
  * (1328) Neuwahl N. Legal Personality of the European Union. International and Institutional Aspects / / Kronenberger V. (Ed.). The European Union and the International Legal Order: Discord or Harmony? The Haque, 2001. P. 10-11.
  * (1329) Opinion 1/76 (1977) ECR 741 at 755.
  * (1330) Міжнародне публічне право / відп. ред. К.А. Бекяшев. М., 2004. С. 143-147.
  * (1331) Топорнин Б.Н. Європейське право. М., 1998. С. 300.
  * (1332) Там же.
  * (1333) Kapteyn P. and Themaat P. Introduction to the Law of European Communities. From Maastricht to Amsterdam, Boston, 1998. P. 1264.
  * (1334) Kronenberger V. (Ed.). The European Union and the International Legal Order: Discord or Harmony? Р. 11.
  * (1335) Amendments to the Treaty of European Union and to the Treaty Establishing the European Community. Article 7a / / Official Journal of the European Union.
  * (1336) Bogdandy A. Constitutionalism in International Law: Comment One Proposal from Germany / / Harvard International Law Journal. Vol. 47. N 1. Р. 224-233.
  * (1337) Європейський союз. Основоположні акти у редакції Лісабонського договору з коментарями. С. 66-67.
  * (1338) Міжнародне право / під ред. Г.І. Тункіна. М., 1994. С. 85-86.
  * (1339) Договір, що засновує Європейське співтовариство. Ст. 17-21 / / Європейське право / рук. авт. колл. і відп. ред. Л.М. Ентін. М., 2004. С. 561-563.
  * (1340) Тункин Г.І. Теорія міжнародного права. С. 98-103.
  * (1341) Lavranos N. Legal Interaction Between Decision of International Organizations and European Law. L., 2004. P. 23-34; Eeckhout P. External Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations. Oxford, 2004. P. 226-235.
  * (1342) Shaw J. Law of the European Union. N.Y., 2000. P. 241-247.
  * (1343) Conforti B. International Law and the Role of Domestic Legal Systems. Boston, 1993. P. 8-11.
  * (1344) Jacobs Fr., Roberts Sh. (Eds.). The Effect of Treaties in Domestic Law. L., 1987. P. XXI-XXVII.
  * (1345) Тункин Г.І. Указ. соч. С. 75-76.
  * (1346) Elias O. General International Law in the European Court of Justice: from Hypothesis to Reality? / / Netherlands Jean Book of International Law. 2000. Vol. XXXI. P. 14-16; Boyle A. and Chinkin Ch. The Making of International Law. Oxford, 2007. P. 19-24; etc.
  * (1347) Witte B. Treaty Revision in the European Union: Constitutional Change Through International Law / / Netherlands Yearbook of International Law. 2004. Vol. XXXI. P. 51-54.
  * (1348) Lavranos N. Legal Interaction Between Decision of International Organizations and European Law. L., 2004. P. 23-31.
  * (1349) Lavranos N. OP. cit. P. 24.
  * (1350) Сase 12/86 Demirel v. Stadt Schwabisch Gmund (1987). RCR 3719; Case C-192/89 Sevince (1990). ECR I-3461.
  * (1351) Case C-61/94 Commission v. Germany (1996). ECRI-3989.
  * (1352) Lavranos N. OP. cit. P. 24.
  * (1353) Bederman D. The Spirit of international Law. L., 2002. P. 21-23; Eeckhout P. External Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations. Oxford, 2004. P. 226-227; etc.
  * (1354) Kapteyn P. and Themaat P. OP. cit. P. 276-280; Eeckhout P. OP. cit. P. 226-229; etc.
  * (1355) Conforti B. International Law and the Role of Domestic Legal Systems. Boston, 1993. P. 8-13.
  * (1356) Jackson J. The Jurisprudence of GATT and the WTO. Cambridge, 2000; Lavranos N. OP. cit.; Casse D. The Constitutionalization of the World Trade Organization. Legitimacy, Democracy and Community in the International Trading System. Oxford, 2005; etc.
  * (1357) Топорнин Б.Н. Європейське право. С. 301.
  * (1358) Там же.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Виноски"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    виноска), 298 (автор глави - Е.А. Суханов). * (272) СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3611 (далі - Закон про народні підприємствах). * (273) Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2002. С. 188 (автор глави - І.В. Єлісєєв). * (274) Детальніше див: Цивільне право. У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 301-303 (автор глави - Е.А. Суханов). * (275) Далі - підприємство.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    виноска 55. * (3) Деякі автори пов'язують поділ договору купівлі-продажу на види або з двома ознаками (сторони і мета покупки), або з декількома (сторони, мета і об'єкт покупки, спосіб виконання договору). Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43 (автор глави - Н.І. Клейн). * (4) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб.,
 3. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
    виносці, спеціального символу, безпосередньо наступного за знаком і представляє собою велику латинську букву R, укладену в коло. Нарешті, використання попереджувального маркування повинно бути сумлінним. Проставлення зазначеної маркування в тих випадках, коли відповідне позначення не зареєстровано як товарний знак, розглядається в якості кримінального
 4. 1. Виникнення (створення) юридичної особи
    виноску 2 на с. 236. Для реєстрації подаються документи, вичерпним чином перераховані в Законі про державну реєстрацію юридичних осіб. Вимагати подання інших документів Закон забороняє. Реєстрація повинна проводитися в строк не більше п'яти робочих днів з моменту подання документів до реєструючого органу. Відмова у державній реєстрації юридичної особи можливий
 5. ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ТОМУ
    виносках до окремих положень підручника. Зрозуміло, їх перелік може бути змінений і доповнений за вказівками викладачів або кафедр, які проводять навчальні заняття з цивільного права. Для практичних і семінарських занять з цивільного права доцільно використовувати "Практикум з цивільного права. Частина I" під ред. проф. С.М. Корнєєва (3-е вид., Стер. М.: Волтерс Клувер, 2005), в якому
 6. 1. Поняття і сутність неустойки
    виноска 58)). Див: Годеме Е. Загальна теорія зобов'язань. М., 1948. С. 395. Див: Ансон В. Основи договірного права. М., 1947. С. 321 - 325; Цивільне та торгове право капіталістичних країн. Ч. 2 / За ред. Р.Л. Наришкіної. М., 1984. С. 68 -
 7. 3. Воля і волевиявлення в договорі
    виносці Н.В. Рабинович зазначено: Агарков М.М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / Радянське цивільне право. 1946. N 3/4. С. 46; Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. М.: Госюриздат, 1958. С. 96; Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Курс лекцій. Л.: Вид-во ЛДУ, 1958. С. 222 - 223. Сама Н.В. Рабинович дійшла висновку, що при "розходженні між волею
 8. 5. Сторони у договорі
    виноска: "Юридичним особам надання платних ветеринарних послуг здійснюється відповідно до статей 1 і 421 Цивільного кодексу Російської Федерації" (Збори законодавства РФ. 1998. N 33. Ст. 4012). Інший приклад - Правила надання платних медичних послуг населенню медичними установами. Вони визначають порядок і умови, на яких виявляються зазначені послуги
 9. Коментар до статті 8.22
    виноску. - Посадові особи органів Ространсинспекции, зазначені в ч. 2 ст. 23.36 КоАП (див. коментар до зазначеної статті); --- Див попередню виноску. - Посадові особи органів морського транспорту, зазначені в ч. 2 ст. 23.38 КоАП; - посадові особи державної служби річкового флоту Мінтрансу Росії та інших органів, зазначені в ч. 2 ст. 23.39 КоАП.
 10. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
    виносках (примітках) на зазначеній сторінці. Приміщення в покажчик, крім того, можна розцінювати як бажання автора привернути увагу читача до цього місця в тексті. Оренда А. об'єкта і частини об'єкта - 244, 263, 338 - 340 "А. даху" (розміщення реклами) - 198, 600 А. і право слідування - 598, 599 Арешт майна (речі) - 199, 200, 643, 644 , 791 А. і. в кримінальній справі - 799 і сл.
© 2014-2022  yport.inf.ua