Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

2. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіана

У праві Квебека і Луїзіани прецедентне право співіснує з французьким правом. Таке сусідство є результатом того, що дані території поперемінно підпадали під вплив Англії та Франції у боротьбі цих країн за заморські володіння.
Квебек, хоча він і сприйняв такі специфічні англійські інститути, як, наприклад, інститут довірчої власності, в цілому зберіг романську систему приватного права. Така ситуація створилася в Канаді після того, як Франція в 1763 р. поступилася її на підставі Паризького договору Англії. При цьому залишалося в силі раніше діюче французьке приватне право. Публічне право, процесуальне право і кримінальне право перебудовувалися по англійській моделі.
Однак і сьогодні в провінції Квебек діє Цивільний ко-декс французького зразка. Хоча це і виглядає курйозно, але згідно з наведеним вище правилом цей Цивільний кодекс, прийнятий у 18 (66 р., тобто майже через 100 років після поступки Канади, побудований не за моделлю Цивільного кодексу Наполеона 1804 р., а по моделі французького права, що діяв до 1763 р., в тому вигляді, в якому воно було викладено в XVIII в. відомим французьким юристом Потьє. Але цей Кодекс Квебека сприйняв деякі положення англійського закону про шахрайство (ст. 1235). При застосуванні цих положень судді часто звертаються саме до англійської судової практиці, тлумачачи їх зміст виходячи з понять англійського прецедентного права.
Дійсно, правова система Канади заснована на англійському загальному праві. Правда, воно було модифіковано. Цивільне право було змінено законодавчими зборами провінцій. Що
стосується кримінального права, то на території всієї країни діє Кримінальний кодекс Канади. Перша кодифікація, здійснена i 1892 р., грунтувалася на англійській проекті Кодексу 1878 р. і іни> англійських статутах.
Навіть Квебек, де основу правової системи становить французьке цивільне право, випробував на собі вплив загального права. На відміну від всіх інших північноамериканських колоній, де застосовувалося англійське загальне право, Квебек з самого початку зберігав особливе положення. Квебекський акт 1774 вводив у Квебеку дію англійського кримінального права, але передбачав застосування французького цивільного права. З 1791 р. в майнових суперечках, а також у спорах про громадянські права вводилося дію англійського права Цивільний кодекс Квебеку 1866 і Цивільно-процесуальний кодекс 1867 м. грунтуються на французьких кодексах. Отже правова система Квебека являє собою якусь суміш англійського загального права і французького цивільного права.
Що стосується американського штату Луїзіани, відступленої Наполеоном у 1803 р. США, то в цьому штаті і 1808 був прийнятий Цивільний кодекс, вельми точно копіювала французька. Луїзіана залишилася сферою кодифікованого права в європейсько-континентальному значенні слова. У Луїзіані користуються романської законі давальному технікою. Там є цивільний, кримінальний, процесуального кодексів.
Цивільний кодекс Луїзіани 1870 більше відрізняється від французької. У ньому відчувається вплив прецедентного права. Цей кодекс досить докладний, він часто змінювався і доповнювався. До 1966 г в нього була внесена 281 поправка до 180 статей і прийнято 228 нових статей. Суди Луїзіани часто звертаються до англійського загальному} праву при застосуванні статей ЦК (наприклад, при вирішенні питання про недбалість).
Таким чином, Луїзіана в ще більшій мірі підпорядкована принципам, методів і стилю англійського загального права і орієнтована на судове застосування.
Правова система штату Луїзіани найбільш автономна, оскільки в США Верховний суд не є вищою судовою інстанцією для судів штатів. У Канаді ж Верховний суд розглядає апеляції на рішення судів провінцій.
Співіснування загального і французького права зробило вплив на розвиток прецедентів в Квебеку і Луїзіані, на ставлення до ролі судової практики в цілому. Як такої принцип прецеденту не зізнається ні в Квебеку, ні в Луїзіані. Формально суди в Квебеку НЕ .
пов'язані ні своїми попередніми рішеннями, ні рішеннями вищестоящих судів. Проте судді досить шанобливо ставляться до усталеній практиці. Тривала судова практика має авторитет у суддів. Вони відчувають себе «морально зобов'язаними» поважати таку практику і слідувати їй. Рішення вищих судів постійно беруться до уваги підпорядкованим. Конституція Луїзіани наділила Верховний суд повноваженням контролювати діяльність всіх нижчих судів.
Основу правових систем в Квебеку і Луїзіані становить закон. Прогалини в праві повинні також компенсуватися законами. Якщо закону немає, то судова практика може вирішувати певні питання, але останнє слово все одно залишається за законом. Проблема судової практики насамперед стоїть як проблема тлумачення законів. У всіх випадках перевага віддається тексту закону, а не тому змісту, яке в нього вкладають суди.
Складність співіснування загального і французького права в рамках однієї правової системи полягає в необхідності виробити єдність по ряду юридичних конструкцій, усунути протиріччя між матеріальними нормами прецедентного права і французького права. Таке «згладжування суперечностей» частіше всього забезпечується саме судовою практикою.
У Квебеку та Луїзіані вирішення питання про те, чи прийняти норму загального права або французької, цілком залежить від позиції судді. Як правильно відзначає І.Ю. Богданівська, це досить тонкий процес і цікава тема для окремого розгляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіана"
 1. Тема 20. Змішані правові системи
  правових систем. Особливості історичного взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
  правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим,
 3. Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права
  правової сім'ї загального права полягає в тому, що англійське загальне право поширилося і на інші країни. Сформувалася ціла група країн, де специфіка англійської юридичного мислення, підходи до правових питань була визначена історичним процесом створення права судами. Процес поширення англійського загального права складався по-різному в силу особливості взаємодії
 4. 2. Договір дарування в деяких зарубіжних законодавствах
  правової системи. Важливе значення має і те, що з усіх зарубіжних законодавств російському цивільному праву найбільш близько саме німецьке цивільне законодавство. На цю обставину звертають увагу відомі правознавці В. Бергман і Е.А. Суханов: "Сучасні соціально - економічні перетворення в Росії зажадали і нового цивільного законодавства, заснованого
 5. 2 . Траст (довірча власність) в англо-американському праві
  правознавців, що досліджували історію трасту (довірчої власності), сходиться на думці, що довірча власність у своїй первісній формі (use) з'явилася в XII - XIII ст . в Англії. Її поява зазвичай пов'язують з необхідністю подолання різного роду обмежень і заборон на відчуження земель, зокрема на користь церкви, які були властиві англійському федеральному
 6. 2. Договір позики в зарубіжному законодавстві
  правову категорію - договір позики і визнання договору позики різновидом позики. Так, ст. 1874 ФГК каже, що є два види позики: позика речей, якими можна користуватися без їх знищення, званий позикою для користування ... або позичкою ... і позику речей, які споживаються шляхом користування. Останній вид угоди називається споживчим позикою ... або просто позикою. Водночас
 7. § 4. Розірвання шлюбу в МПП
  правового регулювання розглянутих відносин норми, що стосуються розлучень між громадянами, які є іноземцями по відношенню один до одного, або між громадянами одного і того ж держави, але проживають на територіях різних держав, містяться також і в договорах про правову допомогу. Практика таких договорів виходить з принципу національного режиму - безумовного надання
 8. § 2. Види джерел МПП
  правові акти у ранзі власне закону, а по-друге, підзаконні та інші нормативні акти , які можуть в силу внутрішніх, насамперед конституційних приписів існувати в рамках правопорядку конкретної держави. Закон у вказаному значенні цього терміна є одним з основних видів джерел міжнародного приватного права. Вітчизняна (спочатку радянська, а нині російська)
 9. § 4. Колізійні формули прикріплення
  правовій системі - праву певної держави або міжнародному договору. Зрозуміло, що всі вони не можуть бути враховані при розробці в тих чи інших випадках колізійних норм. Водночас найбільш характерні з подібних відмітних якостей, що впливають на «прив'язку» відповідного суспільного ставлення до права певної держави, накопичені світовою практикою міжнародного
 10. § 5. Джерела цивільного права США
  правових норм та інститутів, але, що особливо істотно, був сприйнятий самий метод правового регулювання - метод судового прецеденту, який до теперішнього часу зберігає особливо велике значення саме у сфері цивільного та торгового права. Природно, що право США не залишилося незмінним і існує зараз далеко не в тому вигляді, в якому воно було запозичене з Англії в XVII столітті.
© 2014-2022  yport.inf.ua