Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

3. Провідні галузі мусульманського права. Сучасне му-мусульманських право

У працях мусульманських вчених-юристів відсутня класичне римське поділ на публічне і приватне право. Глава слід за главою без всякого логічного розмежування питань, які слід було б віднести або до приватного, або до карного права. До основних галузях мусульманського права відносяться кримінальне право, судове право та сімейне право.
Мусульманське кримінальне право засноване перш за все на розходженні між твердо встановленими (худуд) і дискреційними (тазір) покараннями. До встановлених - вельми жорстким - мір покарання засуджують тільки за шість злочинів. Це убійст-
во, перелюбство, помилкове звинувачення в перелюбстві, злодійство, вживання спиртних напоїв, збройне пограбування і бунт. Крім покарання за перелічені злочини каді (суддя) міг на свій розсуд карати за будь-яке інше порушення закону. Йому, отже, надавалася велика свобода розсуду, і ряд мусульмансько-правових норм були створені саме таким шляхом.
Прагнучи уникнути множинності підходів, османські халіфи оприлюднили ще в XV-XVI ст. закони під назвою «Напередодні-нама», що мали форму кримінально-правових приписів (танзімат). У 1840 р. в Османській імперії був прийнятий Кримінальний кодекс, складений під впливом Французького кримінального кодексу 1810 Надалі велика частина мусульманських країн послідувала цьому прикладу. До середини XX в. склалося уявлення, що, за винятком країн Аравійського півострова, класичне мусульманське кримінальне право ніде в повному обсязі не діє.
Однак розвиток виявилося зигзагоподібним. Одночасно з активізацією Ісламу пройшов процес ісламізації мусульманського права. Прийнята в 1979 р. і оновлена в 1989 р. Конституція Ісламської Республіки Іран проголосила, що все законодавство, у тому числі кримінальну, має відповідати шаріату, а суди у боротьбі зі злочинністю зобов'язані застосовувати встановлені ним міри покарання. Так, ст. 2 Конституції Ірану говорить: Ісламська Республіка - це система правління, заснована на вірі в:
1) єдиного Бога, у те, що він встановлює закони шаріату і що людина повинна коритися його волі;
2) божественні одкровення і їх основоположну роль у тлумаченні законів;
3) Страшний Суд і його конструктивну роль у людському со-вдосконаленні на шляху до Бога.
Стаття 57 встановлює, що управління здійснюється законодавчої, виконавчої та судової владою під контролем імама.
У квітні 1981 вступив в силу так званий закон про кісас, 199 статей якого повторюють положення традиційного мусульманського кримінального права (широке застосування смертної кари, покарання батогами, побиття камінням, покарання за принципом таліона). Процес ісламізації кримінального права торкнувся і інші країни (Пакистан, Судан, Мавританію). Найбільш активно застосовуються кримінальні норми шаріату в країнах Аравійського півострова.
Мусульманське судоустрій відрізнялося простотою. Одноосібний суддя розглядав справи всіх категорій. Ієрархії судів не існувало.
В даний час деякі мусульманські країни (наприклад, Єгипет) повністю відмовилися від мусульманських судів. Однак у більшості арабських країн вони продовжують відігравати чималу роль у механізмі соціальної дії права. Подекуди (наприклад, в Судані) система мусульманських судів прийняла навіть багатоступінчастий характер (кілька інстанцій), в деяких країнах є паралельні системи мусульманських судів, що відповідають різним толкам, як, наприклад, сунітські і джафсраратскіе суди в Іраку та Лівані.
В одних державах мусульманські суди у своїй компетенції орієнтовані на розгляд переважно справ особистого статусу, в інших (країни Аравійського півострова і Перської затоки) компетенція їх ширше і включає розгляд цивільних і кримінальних справ. Як правило, до суддів пред'являються високі кваліфікаційні вимоги в плані їх релігійно-правової підготовки.
Аналіз сімейного законодавства арабських країн дозволяє зробити висновок, що в цілому воно орієнтується на закріплення норм і принципів мусульманського права. Вище йшлося про деякі реформах сімейного та спадкового права в напрямку вестернізації. Але тут розвиток складно і суперечливо, знову позначилися тенденції ісламізації. Це відноситься не тільки до сімейного права, а й до всього комплексу питань, що стосуються особистого статусу. Кодекси законів про особистий статус, прийняті в ряді країн (Йорданія - 1976 р., Сирія - 1953 р., Туніс - 1956 р., Марокко - 1957 р., Ірак - 1959 р.), зберігають основні установки мусульманського права, але з урахуванням ряду вимог сучасного суспільства.
Відомий російський фахівець з мусульманського права Л.Р. Сюкіяйнен дуже точно вказує на характерні риси шаріату. На його думку, головна особливість мусульманського права, яка розкриває його природу і відрізняє його від інших правових систем, полягає у взаємодії в ньому сакрального і світського, релігійного і власного юридичного почав, що проявляється в специфіці його походження та історичної еволюції, джерел і структури, механізму дії та праворозуміння мусульманських юристів, співвідношення цього права з державою і позитивним (світським) законодавством.
Інша відмінна риса мусульманського права - його виключне різноманітність, широка гама релігійних та національ-
них форм, тісна взаємодія з місцевими традиціями і звичаями (нерідко Доісламські і незбіжними зі строгими положеннями шаріату), поєднання в ньому як деталізованих індивідуальних рішень із загальними принципами, так і стабільності і сталості з гнучкістю і здатністю змінюватися в часі.
Вплив загальносвітових тенденцій правового розвитку виявляється і в мусульманському світі. Природно, ці прояви, так само як і міра традиційно-мусульманських принципів і норм, неоднакові в різних ісламських країнах.
У сучасному світі мусульманське право співіснує і тісно взаємодіє з іншими правовими сім'ями. Мусульманське право, неодноразово що випробувало закордонне юридичний вплив, залишається самостійною правовою сім'єю, що надає вплив на мільйонні маси людей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Провідні галузі мусульманського права. Сучасне му-мусульманських право "
 1. § 1. Поняття і види джерел екологічного права
  провідних вчених-юристів, приймають у ряді держав участь у формуванні права, отримуючи відображення в законодавстві. У романо-германської правової сім'ї основні положення права були сформульовані в університетських стінах. Засноване на принципах ісламу мусульманське право багато в чому залежить від укладення стародавніх і сучасних тлумачів релігійних текстів Корану - священної книги, що зібрала
 2. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
  провідна роль у формуванні права (правотворчості) відводиться суду, який у цьому зв'язку займає особливе становище в системі державних органів; на першому місці знаходяться не обов'язки, а права людини і громадянина, захищаються насамперед у судовому порядку; чільне значення має в першу чергу процесуальне (процедурне, доказове) право, яке багато в чому
 3. 1. Наукова функція порівняльного правознавства
  провідне місце в її сучасному розумінні. Методологія права системно вивчає проблеми методів правового дослідження. При цьому порівняльно-правовий метод є одним з об'єктів аналізу. Тут ми спостерігаємо лише одну сторону перехрещення філософії права та порівняльного правознавства. Філософія права і методологія права досліджують порівняльно-правовий метод як приватний науковий метод в системі
 4. 2. Освітня функція порівняльного правознавства
  ведуча дисципліна. Вважається, що зарубіжне право і порівняльне правознавство є доповненням, цікавим з точки зору загальної правової культури і корисним для фахівців, пов'язаних з міжнародними відносинами, проте більшості юристів вони і не потрібні, оскільки для них головне - знати позитивне право своєї країни. Знайомство з програмами та навчальними посібниками американських,
 5. 5. Критерії класифікації правових систем
  провідних галузей і правових інститутів, правової культури, традицій, особливостей правозастосовчої діяльності, юридичного мислення і т.д. Як вже зазначалося, категорія «правова сім'я» відображає відносну самостійність правової форми, особливості техніко-юридичного змісту права. Класифікація можлива як на рівні правових систем, так і на рівні провідних галузей права.
 6. 1. Історія узбецького права: плюралізм юридичних традицій
  галузей мусульманського права, про думки основних факихов хани-фітского толку, а також представників інших юридичних мазхабов ісламу з цих питань. Автор створив свою працю стосовно до умов Мавераннахра, але його прийняли в усьому мусульманському світі. Ще не були скасовані казійскіе суди, «Хидо» була на-1 Свого часу за розпорядженням Британського уряду Індії цей твір
 7. Висновок
  провідні тенденції у розвитку правової юридичної карти світу? »Щоб відповісти на ці та безліч інших питань, необхідно виділити пріоритетні напрямки еволюції основних світових систем на рубежі тисячоліть. У сучасному світі немає універсальних, що можуть бути рекомендованими для будь-якої країни, моделей правового розвитку. Загальновизнано різноманіття форм і способів правової еволюції,
 8. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  провідне до посилення правового почуття за рахунок логіки, тільки зміцнює відчуття, що дуалізм цивільних прав здається все ж вкоріненим в самих цих основах права, а його сліди втрачаються там же, де і саме право ще не визначилася. Вперте "прагнення до архетипу" (Гете говорив про "прафеноменах" як головної мети глибокого дослідження), властиве, взагалі кажучи, кожному явищу, змушує
 9. § 1. Загальна характеристика
  провідне положення в системі органів місцевого самоврядування - саме він безпосередньо виражає волю населення муніципального освіти в цілому, формалізуючи її у своїх рішеннях. При цьому представницький орган є головним нормотворческим органом муніципального освіти. Він володіє загальною нормотворчої компетенцією. Нормотворча компетенція інших органів є спеціальною. Особлива
 10. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  провідним питань соціально-економічного розвитку муніципальних утворень; здійснення принципу підконтрольності та підзвітності органів і посадових осіб місцевого самоврядування представницьким органам і т.д. Правотворческая, організаторська і контрольна функції представницьких органів місцевого самоврядування реалізуються за допомогою сесій, засідань. Саме на них приймаються рішення
© 2014-2022  yport.inf.ua