Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

2. Післявоєнний розвиток японського права. Вплив американського права

Після Другої світової війни з прийняттям Конституції 1946 р. було переглянуто та оновлено цивільне, сімейне, трудове та кримінальне право.
Конституція Японії 1946 проголосила принцип народного суверенітету, імператор позбавлявся політичної влади, він визнавався «символом держави і єдності народу», парламент оголошувався «вищим органом державної влади і єдиним законодавчим органом держави». Конституція закріпила також основні демократичні правд і свободи особистості. Стаття 9 Конституції містить відмову від війни, від загрози або застосування збройної сили як засобу вирішення міжнародних суперечок.
У японській Конституції 1946 р. у відповідності з американськими правовими поглядами посилена роль судової влади та міститься каталог основних прав і свобод громадян, які підлягають безпосередній судовому захисту.
Конституційно закріплені положення про непарушімості основних прав людини (ст. 11), поваги особистості (ст. 13), про рівність усіх перед законом (ст. 14), свободу думки, совісті, віросповідання, зборів , об'єднань, слова, друку та інших способів вираження думок (ст. 19-23).
Важливе значення мають проголошені в Конституції права громадян у сфері кримінального судочинства: заборона застосування покарань без відповідної правової процедури (ст. 31), право на судовий розгляд будь-якого обвинувачення (ст. 32), заборона незаконного арешту (ст. 33), право на захист (ст. 34), заборона незаконних обшуків (ст. '35), застосування тортур і жорстоких покарань (ст. 36), право кожного обвинуваченого у кримінальній справі на швидкий і відкритий розгляд його справи безстороннім судом, на безкоштовну, якщо в цьому є необхідність, юридичну допомогу (ст. 37) та ін
На основі Конституції 1946 р. були внесені також важливі зміни в текст Цивільного кодексу. У 1947 р. скасовується інститут патріархальної сім'ї, жінка і чоловік оголошуються рівноправними учасниками сімейних, майнових, у тому числі спадкових, відносин. Закон 1945 визнав право на створення і свободу діяльності профспілок, а відповідно до закону про трудові стандарти 1947 р., були встановлені обмеження тривалості робочого дня і робочого тижня, вводився щорічну оплачувану відпустку і т.п. Законами про аграрну реформу знищувалося поміщицьке
землеволодіння і земля передавалася у власність селян, які її обробляли. Нарешті, відповідно до закону про заборону приватних монополій і забезпечення приватної торгової практики 1947 р. було розпущено найбільші японські держательские компанії - дзайбацу.
Поразка Японії у Другій світовій війні та її окупація протягом семи років американськими військами привели до істотних змін в японському праві. Це сприяло тому, що англоамериканской правова сім'я (переважно в її американському варіанті) стала чинити домінуючий вплив на розвиток японського права. Найбільш відчутно такий вплив проявилося в конституційному, торговому та кримінально-процесуальному праві.
Текст проекту Конституції Японії 1946 р. складено юристами штабу американських окупаційних військ. Природно, вони використовували в якості зразка Конституцію США. Так, відповідно до американською моделлю в Конституції Японії був передбачений інститут конституційного нагляду. Конституційний контроль, тобто перевірка будь-яких законодавчих чи адміністративних актів на предмет їх відповідності Конституції, може здійснюватися не тільки Верховним судом, а й нижчими судами, окремі з яких виносили ре-ня про визнання неконституційними навіть урядових постанов.
Закон про монополії був скопійований з американських антитрестовских актів. Вплив американського права безперечно в післявоєнному японському акціонерному законодавстві. Значним вплив американської правової системи було в сфері кримінального процесу. КПК Японії 1948 р. пiд впливом американських юридичних концепцій значно розширив застосування принципу змагальності, виключив інститут попереднього слухання справ і т.д. У цей же період були прийняті закон про судочинство (1947 р.), закон про прокуратуру (1947 р.), закон про адвокатуру (1949 р.). Всі ці закони продовжують діяти і понині, хоча вони неодноразово зазнавали змін.
Разом з тим цей вплив права США на японську правову систему виявилося все ж не настільки сильним, щоб «перетягнути» японське право повністю в сім'ю англосаксонського права. Вплив американського права є все ж досить обмеженим і недостатньо послідовним.
Справа в тому, що більшість інститутів основних галузей японського права: цивільного, торгового, цивільно-процесуального та кримінального - як і раніше базується на традиціях романо-гер-
манской правової сім'ї. Слід погодитися з висновком, до якого приходить японський юрист Цунео Інако: «Панує становище у сучасному японському праві займає романо-германська система».
Спільність японського права з правом країн романо-германської сім'ї проявляється не тільки у змісті позитивного права, а й у системі джерел. Японське право на відміну від загального права є статутною юридичною системою. Головний, провідний джерело права в Японії - це законодавство, причому законодавство кодифіковане. Дана обставина служить основною перешкодою для подальшого зближення японського та американського права, визначає межі цього зближення.
У Японії, як, втім, і в інших країнах романо-германської сім'ї, спостерігається зміна ролі судової практики, підвищення її значення, перетворення її в фактичний джерело права. Але судові рішення виступають все ж як засіб конкретизації, тлумачення норм статутного права.
ЯКЩО залишатися на позиціях нормативистского уявлення про право, то знайти чисто японські за своїм походженням норми в діючій правовій системі країни буде дуже важко. Їх небагато. Це рідкісні вкраплення в європейську правову тканину. Не треба забувати, що реціпіровани романо-германське право ось уже 100 років розвивається в умовах країни, що володіє древньою культурою, традиціями, звичаями.
У ряді галузей права (наприклад, у сфері охорони навколишнього середовища, захисту споживача) Японія розробляє правовий механізм, не озираючись на іноземне право, а, навпаки, подаючи іншим державам приклад законодавчого вирішення виникаючих проблем. У зв'язку з цим заслуговує на увагу інтенсивний розвиток законодавства про охорону навколишнього середовища. Прийняті такі закони, як про запобігання смороду (1971 р.), про відшкодування за шкоду, заподіяну відпрацьованими маслами (1975 р.), про регулювання вібрації (1976 р.), про запобігання забруднення атмосфери повітря і про обмеження шуму (1968 р.), про покарання за злочини, що складаються в небезпечному для здоров'я людей забрудненні навколишнього середовища (1970 р.). Ними передбачається-дивляться позбавлення волі для працівника, котрий відпо-вующие правила виробничої діяльності, і штраф для юридичної особи, яка заподіяла шкоду здоров'ю людей. Особливо велика увага приділяється в Японії утилізації відходів і підтримання чистоти в міських умовах.
В цілому, однак, збереглася колишня кодифікована система, кістяк якої складають шість кодексів (у них були внесені зміни, що випливають з Конституції), доповнених значним масивом законів та інших нормативних актів, що утворюють в сукупності систему джерел , подібну з західноєвропейської. Прецедент не став джерелом японського права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Післявоєнний розвиток японського права. Вплив американського права "
 1. 3. Особливості праворозуміння японців. «Живе пра-во»
  післявоєнний період, особливо в 60-ті роки, в період високих темпів економічного зростання в Японії, і це пов'язано насамперед з тим, що приватні компанії, здійснюючи професійну підготовку робочої сили за рахунок власних коштів, вживають різні заходи для закріплення робітників і службовців на своїх підприємствах. Таким чином, той факт, що робітники трудяться на одному підприємстві, як
 2. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
  післявоєнної Європи у зв'язку із здійсненням так званого плану Маршалла. Однак незабаром її сфера дії була поширена і на інвестиції в країни. У 1969 р. в США була заснована Overseas Private Investment Co-operation (OPIC), що здійснює свою діяльність до теперішнього часу. Ця корпорація пропонує на комерційній основі страхування
 3. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  післявоєнний період, що явив собою новий і досить продуктивний етап міжнародної уніфікації, багато її правила з'явилися як би "зразком", "точкою відліку" для наступних документів, розроблених в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права, а пізніше - в рамках Комісії ООН з права міжнародної торгівлі - ЮНСІТРАЛ. Це стосується насамперед сфери застосування Конвенції, а
 4. 5. Критерії класифікації правових систем
  розвиток цей напрям досліджень отримало з 60-х років XX сторіччя. Проблема класифікації правових систем на певні групи, або сім'ї, є однією з основних і вже давно привертають увагу компаративістів світу проблем порівняльного правознавства. У пошуках розгорнутої класифікації основних правових систем юристи-компаративісти брали за основу найрізноманітніші чинники,
 5. 1. Становлення правової системи Японії. Вестернізація японського права
  розвитку ринкових відносин, у тому числі шляхом Заїм-ствования досягнень західних країн в галузі промисловості, освіти, торгівлі. Але ці європейські за своєю спрямованістю і по суті перетворення виявилися непослідовними, вони супроводжувалися консервацією ряду середньовічних інститутів. Місцевий японське право було абсолютно не пристосоване для вирішення нових завдань. Було вирішено
 6. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
  післявоєнного часу зросла частка душевнохворих. М. Н. Гернет послідовно пояснює основні відмінності в рівні, динаміці і структурі самогубств в СРСР в порівнянні з іншими країнами. При цьому незмінним, з часів Е. Дюркгейма, залишається сезонне розподіл самогубств: весняно-літній максимум при осінньо-зимовому мінімумі. Залишається зауважити, що ця тенденція, за нашими даними, зберігалася
 7. § 1. Загальні питання колізійного регулювання деліктних зобов'язань в МПП
  японському законом не є протиправними (п. 2 ст. 11). Однак якщо навіть такі дії, вчинені за кордоном, і є протиправними згідно з японським законодавством, то потерпілий має право пред'явити позов тільки в тому обсязі, в якому відшкодування збитку чи інші засоби захисту допускаються японським правом (п. 3 ст. 11). Говорячи про новітні тенденції в правовому регулюванні деліктних
 8. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  післявоєнний період в рамках Європейської ради (нині Ради Європи) велася активна робота у сфері охорони промислової власності з різних напрямків: створення міжнародного документа по новим видам рослин (Паризька конвенція з охорони нових видів рослин від 2 грудня 1961 р.), уніфікації патентного права (Європейська угода про формальні вимогах при патентних заявках
 9. § 4. Особливості правового регулювання авторських прав в кіберпросторі
  розвитку торговельних і пов'язаних з торгівлею обмінів між ними. Основними передумовами виникнення, становлення і розвитку МПП стали відмінності у національно-правових системах, що діють в межах відповідних державних територій. На противагу цьому кіберпростір іменується деякими авторами «простором, якого немає», * з чого робиться висновок, що традиційний колізійних
 10. § 1. Сфера виникнення і зміст колізій законів у галузі укладення та розірвання шлюбів за участю іноземців
  розвитку ділових, культурних, наукових, а також звичайних людських контактів між народами в цілому та їх окремими представниками та організаціями породили в сучасну епоху навіть особливе поняття - «іноземні шлюби», до яких відносять не тільки так звані змішані шлюби, тобто шлюби, укладені особами, які є іноземцями по відношенню один до одного, але і шлюби між громадянами одного
© 2014-2022  yport.inf.ua