Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Література

Лнсел' М. Методологічні проблеми порівняльного права / / Нариси порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981.
2. Головкін Р.Б. Сучасне право Росії в системі релігійно-традиційного регулювання. Володимир, 1998.
3. Гурова Т.В. Джерела російського права: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998.
4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасно-сти. М., 1996.
5. Ільїн А.В., Морозова С.А. З історії права. СПб., 1996.
6. Кашаніна Т.В., Кашаніна А.В. Основи російського права. М., 1997.
7. Матузов Н.І. Правова система і особистість. Саратов, 1987.
8. Міцкевич А.В. Джерела (форми вираження) права російського: Исто-рико-теоретичний нарис / / Закон: створення та тлумачення. М., 1998.
9. Оксамитний В.В. Порівняльне правознавство: сучасний стан і тенденції розвитку / / Російське законодавство: проблеми і перспективи. М., 1995.
10. Поленіна СВ. Законотворчість в Російській Федерації. М., 1996.
11. Правова система соціалізму: поняття, структура, соціальні зв'язки. М., 1986. Кн. 1.
12. Правова система соціалізму: функціонування і розвиток. М., 1987. Кн. 2.
13. Російське законодавство: проблеми і перспективи. М., 1995.
14. Сабо І. Соціалістичне право. М., 1964.
15. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство та юридична географія ми-ра. М., 1993.
16. Семітько A.J7. Російська правова система / / Теорія держави і права / Под ред. В.М. Корельського і В.Д. Перевалова. М., 1997.
17. Синюков В.Н. Правові системи та правові сім'ї / / Теорія держави і права: Курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. М., 1997.
18. Синюков В.Н. Російська правова система: Введення в загальну теорію. Саратов, 1994.
19. Сюкіяйнен Л.Р. Шаріат і мусульмансько-правова культура. М., 1997.
20. Тімі А.А. Право абсурду: Соціалістичне феодальне право. М., 1992.
21. Тиунова Л.Б. Системні зв'язки правової дійсності. СПб., 1991.
22. Туманов В.А. Вступна стаття / / Давид Р. Основні правові сис-теми сучасності. М., 1988.
23. Butler W.E. Russian Law. N.Y., 1999.
24. Butler W.E. Soviet Law. N.Y., 1988.
25. David R., Jauffret-Spinosi C. Les grands systemes de droits contemporains. P., 1992.
26. Fromont M. Grands systemes de droit Strangers. P., 1994.
Lessage M. Le droit sovietique. P., 1975.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
  література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  Література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua