Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

3. Структура, джерела та основні групи англійського загального права

На відміну від країн романо-германської правової сім'ї, де основним джерелом права є введений в дію закон, у країнах англосаксонської правової сім'ї основним джерелом права служить норма, сформульована суддями і виражена в судових прецедентах.
Правова сім'я загального права, як і римське право, розвивалася за принципом «ibi jus ibi remedium» (право там, де є захист), тому, незважаючи на всі спроби кодифікації (І. Бентам та ін .), англійське загальне право, доповнене й удосконалене положеннями «права справедливості», в основі своїй є прецедентним правом, створеним судами. Це не виключає зростання ролі статутного (законодавчого) права.
Таким чином, англійське право знайшло як би потрійну структуру: загальне право - основне джерело, право справедливості, доповнює і коригуючий цей основне джерело, і статутне право - писане право парламентського походження. Зрозуміло, це дещо спрощене, схематизувало зображення.
Англійське право продовжує залишатися в основному судовим правом, розроблюваних суддями в процесі розгляду конкретних випадків. Суддя на відміну від законодавця не створює рішень про-'ного характеру в передбаченні серії випадків, які можуть статися в майбутньому. Він займається тим, що вимагає правосуддя саме в даному випадку: його справа - дозволити судовий спір. З урахуванням правила 'прецеденту такий підхід робить норми загального права більше гнучкими й менш абстрактними, ніж норми права романо-германських систем, але й одночасно більше казуїстичними і менш визначеними. В Англії завдяки загальному праву і правилу прецеденту розрізнення> права і закону носить дещо інший і одночасно більш яскраво виражений ха-рактер, ніж розрізнення права і закону на континенті.
Структура права в англосаксонській правовій сім'ї (розподіл на галузі та інститути права), сама концепція права, система джерел права, юридична мова зовсім інші, ніж у правових системах романо-германської правової сім'ї. В англійському праві відсутній розподіл права на публічне і приватне.
Галузі англійського права виражені не настільки чітко, як у романо-германських правових системах, і проблемам їх класифікації приділялося набагато менше уваги. Відсутність різко вираженого розподілу права на галузі обумовлено переважно двома фак-
торами. По-перше, всі суди мають загальну юрисдикцію, тобто можуть розбирати різні категорії справ: публічно-і приватноправові, цивільні, торговельні, карні. Розділена юрисдикція веде до розмежування галузей права, а уніфікована юрисдикція діє, очевидно, у зворотному напрямку. По-друге, оскільки в Англії немає галузевих кодексів європейського типу, англійському юристу право представляється однорідним. Англійська доктрина не знає дискусії про структурні поділках права.
За багатовікову діяльність законодавчого органу - парламенту - загальне число прийнятих ним актів займає близько 50 важких томів (більше 3 тис. актів). Закон формувався під впливом вимог судової практики, яка диктувала певну структуру, характер викладу норм. Звідси казуїстичний стиль законодавчої техніки. Зростання числа законів загострив проблему систематизації. Вона вирішується шляхом консолідації - з'єднання законодавчих положень по одному питанню в єдиний акт.
У Великобританії на відміну від романо-германських правових систем виконавчі органи були спочатку позбавлені повноважень приймати акти «на виконання закону». Для того щоб видати подібний акт, виконавчий орган повинен був бути наділений відповідним повноваженням statutory powers, яке делегує йому парламент. Тому нормотворчість виконавчих органів іменується делегованим.
Мабуть, ні в одній країні проблема співвідношення закону і судової практики не придбала такого специфічного характеру, як в Англії.
На перший погляд ця проблема вирішується просто: діють правила, згідно з якими закон може скасувати прецедент, а при колізії закону і прецеденту пріоритет віддається першому. Проте дійсність набагато складніше, бо велика роль судового тлумачення закону, правила, згідно з яким правозастосовний орган пов'язаний не тільки самим текстом закону, але й тим його тлумаченням, яке дано йому в попередніх судових рішеннях, що іменуються прецедентами тлумачення.
Законодавство як джерело права знаходиться в менш вигідному положенні в тому сенсі, що акт парламенту вимагає суддівських тлумачень, які самі стають судовими прецедентами. Тому було б спрощенням ставитися до парламентського законодавству як до джерела права, що стоїть вище прецеденту.
Таким чином, англійський суд наділений широкими можливостями розсуду щодо статутного права. Ці можливості
ще більше зростають, якщо від законодавчій частині статутного права звернутися до його підзаконної частини. Що стосується делегованого законодавства, то суд офіційно має право скасування акта, визнавши його ultra vires. Відносно решти виконавчих актів суд може скасовувати їх і не звертаючись до доктрини ultra vires по самих різних підставах.
В англо-американської правової сім'ї слід розрізняти дві групи: англійського права і пов'язаного з ним за своїм походженням права США.
В групу англійського права входять поряд з Англією Північна Ірландія, Канада (крім Квебеку), Австралія, Нова Зеландія, а також право колишніх колоній Британської імперії (нині 36 держав є членами Співдружності). Як відомо, Англія була найбільшою колоніальною державою та англійської загальне право набуло поширення в багатьох країнах світу В результаті сьогодні майже третина населення світу живе значною мірою за нормами англійського права.
Другу групу утворює право США, яке, маючи своїм джерелом англійське загальне право, в даний час є цілком самостійним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Структура, джерела та основні групи англійського загального права "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  структурі громадянського суспільства, про місцевому співтоваристві як суб'єкті місцевого самоврядування і т.д. ". Даною позиції дотримується, наприклад, Т.М. Говоренкова; на це вказує в своїх дослідженнях І.І. Овчинников. --- Васильєв В.І. Державна влада і місцеве самоврядування : продовження суперечки / / Конституційні і законодавчі основи місцевого
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
  структурами суспільства, зрозуміти механізм їх взаємодії і взаємовпливу ". Поняття "правова система" не скасовує інших юридичних термінів, не є їх синонімом, а несе самостійну наукову навантаження, позначаючи поняття, що синтезує на новому рівні наші погляди про всі правових структурах життя * (99). Зараз цей факт в переважній більшості випадків визнається і теоретиками права, і
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  структуру межсуб'ектних зв'язків, характер взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної особи , що, по суті, одне і те ж. * (132) Див, напр.: Генкін Д.М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 32-46; Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 188-190; Цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. С. 94 (автор глави - В.П. Мозолин) та ін * (133)
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  структури та порядку застосування страховиками при визначенні страхової премії "/ / Відомості Верховної. 2005. N 51. Ст. 5527. * (797) У разі заподіяння шкоди життю потерпілого страхове відшкодування виплачується в межах 135 тис. руб. особам, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника (ст. 1088 ЦК), і не більше 25 тис. руб. на відшкодування витрат на поховання - особам, які зазнали
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  структурі зобов'язального суб'єктивного права див.: Крашенинников Е.А. Зміст суб'єктивного цивільного права. С. 6-13; Власова А.В. Структура права вимоги / / збірними статей до 50-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль , 2001. С. 7-18. * (314) До категорії одноосібного належить майно, отримане чоловіком не тільки в порядку дарування або успадкування, але і в якості заохочення його за
 6. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
  структури; уніфікованість юридичної термінології, понятійного апарату; взаімозаімствованіе основних інститутів і правових доктрин). Залежно від вищеназваних ознак виділяють наступні основні правові сім'ї (див. схему 23). Схема 23 - --- | ОСНОВНІ ПРАВОВІ | |
 7. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  структури міжнародних комерційних відносин; до другої частини відносяться правила про укладенні та виконанні міжнародних комерційних договорів, а також наслідки їх невиконання, сформульовані у вигляді надання потерпілій стороні різних засобів захисту. У першій частині даного документа зафіксовані наступні загальні принципи. 1. Свобода договору, яка полягає у праві ділових людей
 8. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  структура, дійсність і виконання контракту в усіх відношеннях регулюються і тлумачаться відповідно до принципів, загальними для англійської та французької права, а в їх відсутність - такими загальними принципами міжнародного торгового права, які застосовуються національними та міжнародними трибуналами. У всіх випадках щодо робіт , виконуваних на території Франції чи Англії,
 9. 5. Критерії класифікації правових систем
  структури і відмінних рис на наступні групи: латинська (романська) група (у цю групу включалися французьке, бельгійське, італійське, іспанське, португальське, румунське право і право лати-ноамеріканскіх країн); германська група (німецьке право, право Скандинавських країн, австралійське, угорське право); англосаксонська група (право Англії, США та англомовних колоній); слов'янська
 10. 2. Поняття і основні категорії правової системи США
  структуру. Ще більш чітке визначення правової системи дає Дж. Тернер. Усі правові системи, пише він, складаються з чотирьох базових елементів: по-перше, системи права, по-друге, процесу правотворчості, по-третє, процесу вирішення спорів або судів;, по-четверте, правозастосовних установ. Аналізуючи зв'язок цих структурних блоків в єдину систему, Дж. Тернер вважає, що
© 2014-2022  yport.inf.ua