Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Виникнення і особливості соціалістичного права

Протягом майже всього XX століття поряд з іншими правовими сім'ями розвивалася ще одна правова сім'я. Йдеться про соціалістичний типі права, що викликала неоднакову реакцію - від критики до визнання. Критична оцінка багатьох принципів і положень соціалістичного типу права або визнання деякого його схожості (за структурою, поняттями) з романо-германської правової сім'єю не завадили видним компаративістами визнавати дану систему як реальність, що підлягає порівняльному вивченню. Заслуговують на увагу характеристики Р. Давидом соціалістичного права як різновиду правових сімей.)
Як справедливо зазначає Ю.А. Тихомиров, після розпаду Союзу РСР та інших соціалістичних держав сталася поспішна:;
зміна в оцінках соціалістичного права. Фактичне його зникнення дало привід вважати дану систему не більше ніж історичним пам'ятником. І ряд вчених-юристів, оцінюючи її в критичному плані, поспішили вести мову про поширення на територію колишнього Союзу РСР принципів, інститутів і норм зарубіжного права, насамперед романо-германської правової сім'ї. Інші виявляють спадкоємність в минулому і сьогоденні і закликають до формування нової правової сім'ї, зокрема слов'янської. Слід зазначити, що фактично багато норм соціалістичного права були визнані в Росії і со-що зберігає силу до цієї пори при відповідності їх Конституції. У ряді країн - Куба, Китай, Північна Корея - діють соціалістичні конституції і закони.
Соціалізм зароджувався і будувався в країнах з різним рівнем економічного і суспільного розвитку, різко розрізняються між собою за укладами, історичним і національним традиціям. Соціалістичні держави суттєво різнилися територією, чисельністю населення, історією правового розвитку. Різні були історія народів, що населяють ці держави, їхні релігійні вірування і національні традиції.
Між окремими соціалістичними країнами існували великі відмінності в економіці, культурі, праві, в шляхах і методах вирішення завдань соціалістичного будівництва. Ці відмінності свідчили про різновиди соціалістичних правових систем. Відмінності між соціалістичними правовими системами в основному були обумовлені: способом їх виникнення та розвитку; тим обставиною, що вони ставилися до різних етапах будівництва соціалізму; особливостями соціалістичного шляху розвитку.
У радянській юридичній науці соціалістичний тип права розглядати як історично найвища і остання ступінь в розвитку права. Він як би представляв собою логічне заперечення і антипод експлуататорських типів права. У соціалістичних правових системах вперше в історії були розроблені юридичні форми для таких явищ, як колективні форми власності, державне керівництво економікою, планове ведення народного господарства.
У соціалістичних правових системах знаходили відображення їх соціальні цілі і класовий характер, при цьому особливо підкреслювалося, що вони суть засіб вираження і закріплення інтересів робітничого класу і всього трудового народу. Цілі, на досягнення яких спрямована правова система, а також засоби їх досягнення формулювалися в прийнятих правових актах.
Ідейну основу соціалістичних правових систем становив марксизм-ленінізм. К. Маркс, Ф. Енгельс і В.І. Ленін сформулювали основні характеристики соціалістичного права: його обумовленість соціально-економічним ладом суспільства; класовість права як зведеної в закон волі економічно панівного класу, знаряддя його політичної влади; здатність права чинити значний зворотний вплив на розвиток соціально-економічних і політичних відносин. Вони обгрунтували економічні, політичні та ідеологічні передумови необхідності права в соціалістичному суспільстві. Гостро критикуючи буржуазне право і доводячи необхідність його революційної скасування, вони не виступали за ліквідацію в ході пролетарської революції всякого права взагалі. В.І. Ленін писав з цього приводу: «... не впадаючи в утопізм, не можна думати, що, поваливши капіталізм, люди відразу навчаються працювати на суспільство без всяких норм права, та й економічних передумов такої зміни відміна капіталізму не дає відразу».
Соціалістична правова система виникає тільки в результаті соціалістичної революції, яка незалежно від того, до мирного або немирної формі вона здійснюється, виражається в революційному взяття державної влади трудящими на чолі з робочим класом.
Соціалістична революція змінила економічне основи життя суспільства, посягаючи на приватну власність як таку, а не тільки на окремі її форми. Такому глибокому перевороту в економічних відносинах неминуче відповідав настільки ж глибокий правовий переворот. Йдеться про скасування та визнання недійсними всіх законів, які охороняли і закріплювали існування старих органів державної влади і старий правопорядок Цей переворот в правовому житті виступав не як просте заперечення старого права, а як перехід до вищого історичному типу права, що включає в себе деякі старі правові форми , які використовувалися в інтересах социалисти-чеського будівництва.
Злам старого права був складовою частиною, результатом і наслідком зламу експлуататорської державної машини. Злам політичних установ передував і значною мірою зумовлював злам правових установ.
Соціалістична правова система виникла не стихійно, а при впливі революційної партії. Керівна і спрямовуюча роль марксистсько-ленінської партії була головним умовою становлення соціалістичної правової системи. '
Форми (шляхи) виникнення соціалістичної правової системи були найрізноманітнішими, залежно від конкретного співвідношення класових сил, ступеня опору експлуататорів, демократичних юридичних традицій та інших специфічних національних особливостей тієї чи іншої країни.
При виникненні та розвитку нових, соціалістичних правових систем виявилися й способи їх виникнення, які мають загальне значення: по-перше, за допомогою створення нових правових джерел, по-друге, за допомогою використання старих юридичних джерел, в які вкладалося новий зміст, ніж надавалося їм нове соціальне значення.
На становлення зарубіжних соціалістичних правових систем істотний вплив зробила перша соціалістична правова система - радянська.
Радянська правова система запропонувала конкретні зразки юридичних норм та інститутів, які були сприйняті повністю або послужили зразком для створення подібних норм та інститутів в інших соціалістичних країнах. Такий вплив радянського правового досвіду знайшло своє вираження вже при розробці та створенні перших конституційних законів у всіх соціалістичних державах.
Зарубіжні правові системи були різновидами соціалістичного типу права, що відображають різні форми реалізації загальних принципів соціалістичного права. Вони поряд із загальними рисами володіли конкретними, своєрідними, національними властивостями, що відрізняють їх один від одного.
Перемога соціалістичних революцій у ряді країн Європи, Азії та Латинської Америки привела до створення світової системи соціалізму. Його розвиток супроводжувався удосконаленням правового регулювання відносин між соціалістичними державами. Соціалістичне право регулювало відносини не тільки усередині одного соціалістичного суспільства, а й між соціалістичними країнами. Воно перетворювалося на міжнародне явище.
Становлення радянської правової системи починається після перемоги збройного повстання у Петрограді в лютому 1917 р. і завершується в другій половині 30-х років, коли державна власність безроздільно взяла гору в економіці, а більшовицька ідеологія настільки ж незаперечно стала панувати в духовному житті суспільства, включаючи його правосвідомість. Такі блискавичні темпи в оформленні принципово нової правової системи співставні лише зі швидкістю, з якою грандіозні потрясіння Be-
ликой французької революції і наполеонівських воєн затвердили на Європейському континенті нові правові інститути.
Радянське право належало до однієї з трьох основних правових систем сучасного світу - до сім'ї соціалістичного права, будучи її першим і класичною освітою. Правові системи більшості країн, що входили в соціалістичний табір, раніше ставилися до романо-германської правової сім'ї, тому вони зберегли з нею зовнішню схожість. Так, в обох правових сім'ях - і в романо-германської, і в соціалістичній - норма права завжди розумілася як загальне правило поведінки. У них зберігалися також колишня юридична термінологія і старе, досоциалістічеських розподіл права на галузі. І проте особливості соціалістичної правової системи виявилися настільки значними, що вона виділилася з романо-германської правової сім'ї та утворила самостійну правову сім'ю - спочатку в РРФСР - СРСР, потім у країнах Східної Європи (1945-1950 рр..) І на Кубі (60 -і роки).
Після Другої світової війни виникла восточноазиатская група | соціалістичної правової сім'ї - право КНР, Північній Кореї та В'єтнаму, - що розвивалася на основі середньовічного китайського права, що зумовило її своєрідність і особливе положення по відношенню до європейсько-американської групі соціалістичного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Виникнення і особливості соціалістичного права "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  виникненню спеціальних норм торгового права сприяла специфічна діяльність купців - торгівля, організація виробництва. Норми цивільного права, що вимагають від учасників правовідносин вчинення складних формальностей, індивідуального підходу до оцінки поведінки зобов'язаної особи, не відповідали потребам торгового обороту: швидкому і надійному переміщенню цінностей від однієї особи до
 2. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  виникненням держави громада трансформується, змінюється її роль: громада змушена визнати необхідність держави і свою залежність від нього. Тому частину своїх прав громада передає державі і тому перестає бути незалежною. --- Цит. по: Веліхов Л.А. Основи міського господарства. Загальне вчення про місто, його управлінні, фінансах і методі господарства.
 3. § 3. Метод цивільного права
  виникнення; в) змістом правовідносин; г) санкціям * (40). Особливості правового становища учасників цивільно-правових відносин. Згідно абз. 2 і 4 п. 1 ст. 2 ГК учасниками регульованих цивільним правом відносин є громадяни та юридичні особи (тобто різні організації, визнані правопорядком в якості суб'єктів права, - докладніше див ст. 48 ГК і гол. 7 підручника), у тому
 4. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  виникнення та умова існування виключного права на фірму і захисту даного права (ст. 1474 ЦК). Виключне право на фірму означає юридичну монополію комерційної організації на використання даного засобу індивідуалізації будь-яким не суперечить закону способом (у тому числі шляхом його вказівки в рекламі, вивісках, бланках, рахунках та іншої документації - п. 1 ст. 1474).
 5. § 3. Форми власності
  виникнення, припинення і здійснення права власності на майно в залежності від його суб'єктного складу, що виключають повну рівність можливостей власників, то вони неминучі і відповідно до п. 3 ст. 212 ЦК можуть встановлюватися законом. Неможливість встановлення "інших" форм власності. Перелік форм власності, даний як у Конституції РФ, так і в ЦК, не є
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  виникнення права власності має свої переваги. Наприклад, система консенсусу точно відповідає дійсним відносинам колишнього власника (відчужувача) і набувача. Коли вони досягли угоди, тоді й перейшло право. Недолік цієї системи полягає в тому, що треті особи не можуть точно визначити, хто саме є власником, поки що відбувся перехід будь-яким чином
 7. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  виникнення права власності некомерційних організацій можуть бути надходження від засновників, добровільні пожертвування * (912), майно, отримане від здійснення дозволеної підприємницької діяльності * (913), державне фінансування і т . д. Джерела формування майна, порядок його використання в разі ліквідації некомерційної організації повинні визначатися в
 8. § 4. Здійснення права публічної власності
  виникнення цивільних прав та обов'язків; він є тільки передбаченої формою волевиявлення уповноваженого органу * (974). Водночас унітарні підприємства та установи є самостійними юридичними особами. Власник не може довільно обмежувати правомочності володарів обмежених речових прав на майно, наприклад вилучати, передавати в оренду або іншим чином
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виникнення) самих майнових відносин (див.: Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975. С. 96). В.Г. Вердніков також відзначав, що організаційні відносини виступають лише як елемент, сторона майнових відносин або як початкова стадія їх становлення і тому не можуть бути визнані самостійним видом суспільних відносин. Деякі організаційні відносини
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    виникненні деліктного зобов'язання) значення не мають, б) в тих випадках, коли дані терміни не встановлено, шкода відшкодовується протягом 10 років з дня виробництва товару. Однак згідно абз. 3 п. 3 ст. 14 Закону про захист прав споживачів відмінність між даними термінами існує і в деліктної сфері: a) 10-річний термін відшкодування шкоди застосовується, тільки якщо у товару відсутня термін служби
© 2014-2022  yport.inf.ua