Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Література

Батлер У.Е. Законодавство Узбекистану. Ташкент, 1994.
2. Давид Р. Основні правові системи сучасності. М., 1988.
3. Коментарі до Конституції Республіки Узбекистан. Ташкент, 1997.
4. Конституційне право Республіки Узбекистан: (СБ нормат. актів) / Упоряд. А.Х. Саїдов. Ташкент, 1995. Т. I. II.
5. Муминов А.К. Мавераннахрская школа фикха IX-XIII ст. / / Общест ються науки в Узбекистані. 1990. № 10.
6. Права людини: Єдність загальнолюдського і національного: (СБ міжнарод-них договорів і законів Республіки Узбекистан) / Упоряд. А.Х. Саїдов. Ташкент, 1995. Т. I, П.
7. Саїдов А. Ісламський правовий спадок Узбекистану: історія і з часом. Ташкент, 1998.
8. Саїдов А., Тошкулов Ж. Історія держави і права Узбекистану. Таш кент, 1995 (на узб. яз.).
9. Саїдов А., Уманський Я., Арапов А. Світський шлях у дусі ісламської культури: Роздуми. Ташкент, 1995.
10. Саїдов А.Х. Світовий конституційний досвід та концептуальні ори ентіри Конституції Республіки Узбекистан. Ташкент, 1992.
11. Таджіханов У.Т. Закон. Людина. Держава. Ташкент, 1997.
12. Таджіханов У.Т. Конституція суверенної Узбекистану. Ташкент, 1996.
13. Таджіханов У.Т., Саїдов А.Х. Теорія правової культури: в 2 т. Таш кент, 1998.
14. Торнау Н.Є. Особливості мусульманського права. СПб., 1892.
15. Укладення Темура. Ташкент, 1996 .
16. Уразаев Ш.З. Конституція незалежної Узбекистану. Ташкент, 1993.
17. Butler WE On Uzbekistan and the Uzbekistan. Legal Texts. The Hague; London; Bos-ton, 1999.
'18. History of Civilisation of Central Asia. Vol. I: The Dawn of Civilisation earlist Times to 700 BCP, 1992; Vol. II: The Development of Sedentary and Nomadic Civilisations: 700 BC to AD 250. P., 1993; Vol. Ill: The Crossroads of Civilisations: AD 250 to 750. P., 1996.
19. Journee Juridiques Franco- Russo-Ouzbeks (Tashkent, 5-12 juin 1992) / / Journee de la Societe de legislation comparee. Annee 1992. P., 1993.
20. Losano M. I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed ex-traeuropei. Torino, 1978.
21. SaidovA. Le Droit compare et le droit ouzbek / / Rev. intern, droit compare. 1996. No 2.
22. Saidov A. Le droit ouzbek. Tashkent, 1998.
23. Saidov A. Le systeme juridique de l'Ouzbekistan: Histoire et droit contem-porain / / Rev. intern, droit compare. 1995. No 4.
24. Saidov A. The Legal System of Uzbekistan. Tashkent, 1997.
25. The first Uzbek-Euro -American Symposium on International Law and Business. Tash-kent, 1992.
26. Uzbekistan legal Texts. The Foundations of Civic Accord and a Market Economy / Ed. by WE Butler. The Hague; London ; Boston, 1999.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Література"
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник., 2007
  література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 м. до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  Література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua