Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

2.2. Джерела морського права

До джерел національного морського права слід, насамперед, віднести Конституцію (Основний закон) держави, загальнодержавні закони, що регулюють відносини, пов'язані з торговельним мореплавством, укази Президента (глави держави), а також підзаконні акти: постанови і розпорядження уряду, акти міністерств та інших відомств державних органів виконавчої влади, що містять норми морського права у випадках і межах, передбачених законодавством, обов'язкові постанови начальників морських торговельних портів. Не слід змішувати нормативні вказівки, які у перерахованих вище джерелах, з оперативними вказівками, які також можуть входити до законів, укази і підзаконні акти. Нормативні вказівки, на відміну від оперативних, не мають на увазі конкретний, вже виник випадок і призначені не для одноразового застосування, вони поширюють свою дію на всі ті випадки, які підпадають під ознаки, зазначені в джерелі права. У ст. 1 КТМ Російської Федерації передбачено, що цей Кодекс регулює відносини, що виникають з торговельного мореплавства; відносини, що виникають з торговельного мореплавства, регулюються також видаються відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.
Крім законів, указів і підзаконних актів до джерел морського права тієї чи іншої держави слід віднести міжнародні морські звичаї і договори, визнані державою. Це в повному обсязі відноситься до Російської Федерації, так як відповідно до п. 1 ст. 7 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК Російської Федерації) загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є відповідно до Конституції Російської Федерації складовою частиною її правової системи. У ст. 427 КТМ Російської Федерації закріплено: "Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору".
Що стосується джерел морського права Республіки Білорусь, то відповідно до частини 1 ст. 4 КТМ Республіки Білорусь, який набрав чинності з 01.01.2000, законодавство Республіки Білорусь в галузі торговельного мореплавства грунтується на ст. 8 Конституції Республіки Білорусь і складається з цього Кодексу, декретів та указів Президента Республіки Білорусь, інших актів законодавства Республіки Білорусь. У ст. 5 КТМ Республіки Білорусь встановлено: "Якщо міжнародним договором Республіки Білорусь встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору". Правила, встановлені положеннями КТМ Республіки Білорусь, відповідають положенням, що містяться в Цивільному кодексі Республіки Білорусь (далі - ЦК Республіки Білорусь), що діє з 01.07.1999. Аналогічні положення щодо джерел морського права містяться також у КТМ Естонської Республіки, який набрав чинності з 01.03.1992, із змінами та доповненнями, чинними з 1 січня 1995 Стаття 30 КТМ Естонської Республіки повністю збігається зі ст. 427 КТМ Російської Федерації та ст. 5 КТМ Республіки Білорусь.
Одним з основних джерел морського права практично всіх держав є Кодекс торговельного мореплавства, і хоча в інших країнах він може носити іншу назву, але сутність його буде такий же. КТМ Російської Федерації покликаний регулювати в основному цивільно-правові відносини, які з торговельного мореплавства. Поряд з цим в Кодексі є норми міжнародного, адміністративного, земельного, трудового та кримінального права. Зазначений Кодекс не повністю охоплює всі відносини в сфері торгового мореплавання.
Багато положень регулюються іншими джерелами морського права, а саме підзаконними актами: постановами Уряду Російської Федерації, інструкціями і наказами Міністерства транспорту Російської Федерації (федеральний орган виконавчої влади в галузі транспорту). Особливе місце серед джерел російського морського права займають обов'язкові постанови адміністрацій морських торговельних, рибних та спеціалізованих портів, які здійснюють адміністративно-владні та інші повноваження, покладені на них Урядом Російської Федерації. Ці документи являють собою різновид відомчого нормативного акту і зазвичай видаються з питань безпеки руху, охорони власності та громадського порядку, проведення протипожежних і санітарних заходів у порту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Джерела морського права "
 1. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 2. 4.1. Загальні положення
  Охорона морського середовища - один з важливих принципів міжнародного морського права. Його становлення та затвердження зайняло відносно короткий відрізок часу. Частина XII ЮНКЛОС цілком присвячена захисту та збереження морського середовища. Суверенне право держав розробляти свої природні ресурси відповідно до проведеної ними політикою в галузі навколишнього середовища обумовлено в ЮНКЛОС їх обов'язком
 3. Контрольні питання
  1. Що мається на увазі під поняттям "джерело права"? 2. Назвіть види джерел права. 3. Назвіть основне джерело права. 4. Яке місце займає звичай як джерело права в системі права? 5. Роль і місце судового прецеденту як джерела права в системі права. 6. Нормативний правовий договір як джерело права. 7. Юридична доктрина як джерело права. 8. Назвіть джерела
 4. 4. Припинення договору
  У розділі XIV КТМ відсутні норми про порядок припинення договору морського посередництва, тому, враховуючи безсумнівну подібність правовідносин і фідуціарні характер зазначеного договору, повинні застосовуватися за аналогією закону положення про припинення договору доручення. У зв'язку з викладеним можна зробити висновок про те, що довіритель має право скасувати своє доручення, а морський брокер відмовитися від
 5. М
  Медичні послуги XIII, 54, § 4 (3) - с. 103 - 105 Медичне страхування XIV, 59, § 7 (5) - с. 388 - 390 Місцеві перевезення XIII, 55, § 1 (1) - с. 122 Мінімальні ставки авторської винагороди XII, 50, § 1 (2) - с. 24 Монополія - державна М. страхування XIV, 59, § 1 (2) - с. 302 - фактична М. на ноу-хау XII, 49, § 2 (3) - с. 15 Моральна шкода XIII, 55, § 3 (6) - с.
 6. Коментар до статті 23.38
  1. Згідно з Положенням про Міністерство транспорту Російської Федерації, затвердженим Постановою Уряду РФ від 30 грудня 2000 р. N 1038 (в ред. Постанови Уряду РФ від 29 листопада 2002 р. N 854), морський транспорт відноситься до галузей транспортного комплексу, підвідомчим Мінтрансу Росії. Вичерпний перелік повноважень в галузі морського транспорту, віднесених до відання
 7. Контрольні питання
  . Які види і в чому своєрідність джерел МПП? 2. У чому полягає проблема «подвійності» джерел МПП? Які існуючі в російській науці МПП доктринальні судження з приводу «подвійності» джерел? 3. Основні приклади кодифікації МПП. 4. Місце міжнародного договору в системі джерел МПП. 117 Див: Ануфрієва Л.П. Про джерела міжнародного приватного права (деякі
 8. ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
  КТМ Російської Федерації - Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації. КТМ Республіки Білорусь - Кодекс торговельного мореплавства Республіки Білорусь. КТМ Естонської Республіки - Кодекс торговельного мореплавства Естонської Республіки. БНА - Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства. ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я. ГМССБ -
 9. Тема 1. Поняття бюджетного права
  Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 10. Договір морського перевезення вантажів
  Договір морського перевезення вантажів - найбільш деталізований, складний і своєрідний транспортний договір, сприйняв багато, вироблені багаторічної практикою морських перевезень, міжнародні норми. На регулювання правил морського перевезення, крім того, значний вплив мають міжнародні торговельні звичаї і звичаю, що дозволяють впровадити єдині норми, терміни та знаки. За договором
 11. Список рекомендованої літератури
  І.Аксаментов О.І. Договір фрахтування місткості повітряного судна (повітряний чартер) / / Кодекс info. - 2004. - Травень-червень.-С. 101-110. 2. Балобанов А.О. Правові аспекти передачі в бербоут-чартер морських суден / / Актуальні пробл. міжнародніх відносін. - 2001. - № 27.-4.3.-С. 118-127. 3. Діковська І А. Місце договором повітряного чартеру в Системі приватно-правових договорів / / Наук. Вісн.
 12. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від ста
 13. Стаття 8.18. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі та (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації
  1. Порушення правил проведення ресурсних або морських наукових досліджень, передбачених дозволом, у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від ста до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних
 14. 8.1. Загальні положення
  Складність міжнародних відносин у сфері торгового мореплавання, а також розширення та інтенсифікація діяльності держав з використання морів і океанів привели до виникнення і значного зростання в останні роки міжнародних організацій, покликаних сприяти розвитку співробітництва держав у різних областях освоєння Світового океану. Відмінності в географічному розташуванні,
© 2014-2022  yport.inf.ua