Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально -процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Виготовлення та обіг матеріалів або предметів з порно-графічними зображеннями неповнолітніх (ст. 2421 КК).

Зміст аналогічних ознак злочинів, передбачених
смотренних ст. 242 і 2421 КК, збігаються.
Предметом злочину є матеріали або предмети з порнографічними зображеннями свідомо недосконало-річних.
Об'єктивна сторона злочину характеризується рядом альтернативно зазначених у законі дій: виготовлення, збері-ня або переміщення через Державний кордон Росій-ської Федерації, поширення, публічна демонстрація або рекламування матеріалів або предметів з порнографічними зображеннями свідомо неповнолітніх; залучення за-ведено неповнолітніх в якості виконавців для уча-сті у видовищних заходах порнографічного характеру.
Зберігання вказаних матеріалів і предметів означає вдосконалення-
шення будь-яких умисних дій, пов'язаних з фактичним

знаходженням їх у володінні винного. Переміщення через Го-жавну кордон передбачає ввезення до Росії або вивезення зазначених у законі матеріалів або предметів. Публічна демон-ція - це показ матеріалів або предметів з порнографіче-ськими зображеннями свідомо неповнолітніх серед ши-рокого кола осіб.
Притягнення завідомо неповнолітніх в якості використан-нітелей в видовищні заходи порнографічного характеру передбачає їх участь у заході, який, по-перше, но-сит порнографічний характер (див. ст. 242 КК), во- другий, яв-ляется видовищним, тобто в ньому задіяний досить широке коло осіб.
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якого з зазначених у законі дій.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Крім того, стосовно до виготовлення, зберігання чи пере-міщення через Державний кордон обов'язковою є мета - вчинення даних діянь для поширення, пуб-особистої демонстрації або рекламування матеріалів або перед-метов з порнографічними зображеннями свідомо несовер-шеннолетних.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 18 років.
Вчинення даного злочину батьком або іншою особою, який заміняє батьків (опікуном, піклувальником, прийомним батьком), педагогом або іншим працівником обра-зовательного, виховного, лікувального чи іншого установ ня, зобов'язаним здійснювати нагляд за неповнолітнім (наприклад, вихователем), охоплюється п. «а» ч. 2 ст. 2421 КК.
Якщо дії, зазначені в ч. 1 статті, вчинені в відно-
шении особи, свідомо для винного не досягла віку 14
років, то їх слід кваліфікувати за п. «б» ч. 2 ст. 2421 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " виготовлення та обіг матеріалів або предметів з порно-графічними зображеннями неповнолітніх (ст. 2421 КК). "
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  виготовлення, застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або зберігання з цією метою товарного знака або товару, позначеного цим знаком, або позначення, схожого з ним до ступеня змішування, у відношенні однорідних товарів. Власник товарного знака набуває чинності його державної реєстрації виключне право на його використання і може
 2. § 2. Захист нематеріальних благ
  виготовлення зображення громадянина на його замовлення для власних потреб (наприклад, виготовлення художньої фотографії у фотоательє). Перші два випадки можна вважати винятком із загального правила про необхідність згоди громадянина на використання його зображення. Що ж до позування за плату, то мова йде не стільки про відсутність згоди, скільки про те, що воно спочатку
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виготовлення товару. Однозначну пріоритет у подібних випадках мають норми ЦК (див. п. 2 ст. 3). Проте залишимо ці та інші розбіжності на совісті розробників законів (які за кількістю внесених новацій часом забувають і про внутрішній згоді між законами, і про ясності норм не тільки для споживача, але і для фахівця), тим більше що судова практика, як видно, виходить саме з
 4. Глава 24 Формування нової системи права
  виготовлення грошей, змішання металів при виготовленні монети, зменшення ваги металу в монетах. Сюди ж ставилися такі дії, як підробка печаток, листів, актів і видаткових відомостей. За цей покладалися тілесні покарання і конфіскація. За підробку грошей - спалення. До злочинів проти суду ставилися: лжеприсяга, яка каралася відсіканням двох пальців
 5. Стаття 242.1. Виготовлення та обіг матеріалів або предметів з порнографічними зображеннями неповнолітніх Коментар до статті 242.1
  виготовлення; 2) зберігання; 3) переміщення через Державний кордон РФ матеріалів або предметів з порнографічними зображеннями неповнолітніх; 4) поширення; 5) публічна демонстрація; 6) рекламування матеріалів або предметів з порнографічними зображеннями неповнолітніх; 7) притягнення завідомо неповнолітніх в якості виконавців для участі у видовищних
 6. 6.2. Види юридичної відповідальності
  виготовлення та збут підроблених кредитних карт, незаконний експорт технологій, науково-технічної інформації (ст. 158, 159, 164, 167, 182, 183, 187, 189). Норми, що регулюють інформаційні злочину, є і в розділі "Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку": завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207), приховування інформації про обставини,
 7. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  виготовленні або збуті порнографічних предметів. У сучасних умовах так званої сексуальної революції в світі, яка прийняла особливо потворні форми в Росії, в кіно, на телебаченні, інших засобах масової інформації, секс-шоу і секс-бізнесі, кваліфікація діянь за порнографічного ознакою вкрай ускладнилася. Спроби уточнити ст. 242 КК, внести нормативну визначеність у поняття
 8. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі
  виготовлення та зберігання з метою збуту кокаїну, морфію та інших одурманюючих речовин без належного дозволу, а також за утримання притонів, в яких проводиться збут або споживання наркотичних засобів * (368). У серпні 1926 постановою ВЦВК і РНК СРСР "Про державну монополію на опій" в країні вводиться монополія на опій * (369), а в 1928 р. заборонено вільний обіг кокаїну,
 9. Порушення авторських і суміжних прав (ст. 146 КК).
  Виготовлення, розповсюдження чи інше вико-вання, а також імпорт, перевезення або зберігання порушують винятково права на об'єкти авторського права чи суміжних прав. Під примірником твору слід розуміти копію вироб-ведення, виготовлену в будь-якій матеріальній формі, у тому чис-ле у вигляді інформації, зафіксованої на машиночитаемом носії (CD-і DVD-диску, MP3-носії та
 10. Стаття 242.1. Виготовлення та обіг матеріалів або предметів з порнографічними зображеннями неповнолітніх Коментар до статті 242.1
  виготовлення, розповсюдження, рекламування див. коментар до ст. 242 КК РФ. 4. Переміщенням порнографічних матеріалів (предметів) з зображеннями неповнолітніх через Державний кордон РФ визнається будь-який їх ввезення до Росії або вивезення за її межі. Кількість предметів злочину при цьому значення не має, однак при наявності великого розміру діяння утворює контрабанду, і з
© 2014-2022  yport.inf.ua