Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право
ЗМІСТ:
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008
Пропонований Підручник підготовлено професорсько-препода-вательскій колективом кафедри кримінального права Московської державної юридичної академії за інформаційної підтримки довідково-пошукової системи КонсультантПлюс. Він відображає стан кримінального законодавства та враховує з-трансформаційних змін і доповнення, внесені до Кримінального кодексу РФ Федеральним законом від 13 травня 2008 р. № 66-ФЗ. Підручник призначений для студентів, аспірантів і препода-Ватель вищих юридичних навчальних закладів, а також для використання працівниками суду, прокуратури, МВС Росії, органів слідства, дізнання і юстиції. Нормативні акти наводяться за станом на 13 травня 2008
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
1. НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ
2. ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА Особливої частини кримінального права
§ 1. Поняття і система Особливої частини кримінального права
§ 2. Застосування кримінального права
§ 3. Кваліфікація злочину
ГЛАВА II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я
§ 2. Злочини проти життя. Вбивство. Поняття і загальна характеристика вбивства
Вбивство (ст. 105 КК)
Вбивство двох або більше осіб (п. «а» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням загально-жавного боргу (п. «б» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані, а так само поєднане з викраденням людини або захопленням заручника (п. «в» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство жінки, свідомо для винного перебуває у стані вагітності (п. «г» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. «д» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство, скоєне загальнонебезпечним способом (п. «е» ч. 2 ст. 105).
Вбивство з мотивів кровної помсти (п. «е1» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство, вчинене групою осіб, групою осіб за перед-ньо змовою або організованою групою (п. «ж» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство з корисливих мотивів або за наймом, так само як пов'язана з розбоєм, здирством або бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство з хуліганських мотивів (п. «і» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство з метою приховати інший злочин або облег-чить його вчинення, а так само поєднане із згвалтуванням або насильницькими діями сексуального характеру (п. «к» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство з мотивів політичної, ідеологічної, ра-совою, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи (п. «л» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство з метою використання органів або тканин по-терпів (п. «м» ч. 2 ст. 105 КК).
Вбивство матір'ю новонародженої дитини (ст. 106 КК).
Вбивство, вчинене в стані афекту (ст. 107 КК).
Вбивство, вчинене при перевищенні меж необ-ходимой оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 108 КК).
Вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, передбачено ч. 2 ст. 108 КК
Заподіяння смерті з необережності (ст. 109 КК).
Доведення до самогубства (ст. 110 КК).
§ 3. Злочини проти здоров'я
Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 КК).
Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоро-в'ю (ст. 112 КК).
Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту (ст. 113 КК).
Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, вдосконалення-шівшего злочин (ст. 114 КК) 2.
Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК).
Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності (ст. 118 КК).
Зараження венеричною хворобою (ст. 121 КК).
Ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК).
§ 4. Злочини, що ставлять у небезпеку здоров'я людини та її життя
Побої (ст. 116 КК).
Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоро-в'ю (ст. 119 КК)
Примус до вилучення органів або тканин для транс-плантації (ст. 120 КК).
Зараження ВІЛ-інфекцією (ст. 122 КК).
Незаконне виробництво аборту (ст. 123 КК).
Залишення в небезпеці (ст. 125 КК).
ГЛАВА III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ОСОБИ
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи
§ 2. Злочини проти особистої свободи
Викрадення людини (ст. 126 КК).
Незаконне позбавлення людини волі (ст. 127 КК).
Торгівля людьми (ст. 1271 КК).
Використання рабської праці (ст. 1272 КК)
Незаконне приміщення в психіатричний стаціонар (ст. 128 КК).
§ 3. Злочини проти честі і гідності особистості
Наклеп.
Образа (ст. 130 КК).
ГЛАВА IV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ статевої недоторканності і статевої ВОЛІ ОСОБИ
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості
§ 2. Зазіхання на статеву свободу і недоторканність особи
Згвалтування (ст. 131 КК).
Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК).
Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК).
§ 3. Зазіхання на статеву свободу, недоторканність, моральне і фізичне здоров'я неповнолітніх
Статеві зносини або інші дії сексуального ха-рактер з особою, яка не досягла 16 років (ст. 134 КК).
Розпусні дії (ст. 135 КК).
ГЛАВА V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
§ 2. Злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод
Порушення рівності прав і свобод людини і гражда-нина (ст. 136 КК).
Порушення недоторканності приватного життя (ст. 137 КК).
Порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень (ст. 138 КК).
Порушення недоторканності житла (ст. 139 КК).
Перешкоджання здійсненню права на свободу со-вісті і віросповідань (ст. 148 КК).
§ 3. Злочини проти політичних прав і свобод
Відмова в наданні громадянину інформації (ст. 140 КК).
Перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій (ст. 141 КК).
Порушення порядку фінансування виборчої кам-панії кандидата, виборчого об'єднання, виборець-ного блоку, діяльності ініціативної групи з про-ведення референдуму, іншої групи учасників референ-дума (ст. 1411 КК).
Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму (ст. 142 КК).
Фальсифікація підсумків голосування (ст. 1421 КК).
Перешкоджання законній професійній діяль-ності журналістів (ст. 144 КК).
Перешкоджання проведенню зборів, мітингу, де-монстрації, ходи, пікетування або участі в них (ст. 149 КК).
§ 4. Злочини проти соціально-економічних прав і свобод
Порушення правил охорони праці (ст. 143 КК).
Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необосно-ванне звільнення вагітної жінки або жінки, маю-щей дітей віком до трьох років (ст. 145 КК).
Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат (ст. 1451 КК).
Порушення авторських і суміжних прав (ст. 146 КК).
Порушення винахідницьких і патентних прав (ст. 147 КК).
ГЛАВА VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СІМ'Ї ТА НЕПОВНОЛІТНІХ
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
§ 2. Злочини проти особи, вчинені в сфері сімейних правовідносин
Підміна дитини (ст. 153 КК).
Незаконне усиновлення (удочеріння) (ст. 154 КК).
Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 155 КК).
Невиконання обов'язки з виховання недосконало-річного (ст. 156 КК).
Злісне ухилення від сплати коштів на утримання де-тей або непрацездатних батьків (ст. 157 КК).
§ 3. Злочини проти особистості неповнолітніх, скоєних поза сферою сімейно-правових відносин
Залучення неповнолітнього у вчинення переступив-лення (ст. 150 КК).
Залучення неповнолітнього у вчинення антіоб-суспільних дій (ст. 151 КК).
ГЛАВАVII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття і види злочинів проти власності
§ 2. Поняття та ознаки розкрадання чужого майна
§ 3. Форми розкрадання
Крадіжка (ст. 158 КК).
Шахрайство (ст. 159 КК).
Привласнення або розтрата (ст. 160 КК)
Грабіж (ст. 161 КК)
Розбій (ст. 162 КК)
§ 4. Види розкрадання
Розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164 КК).
§ 5. Корисливі злочини проти власності, що не містять ознак розкрадання
Вимагання (ст. 163 КК).
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165 КК).
Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транс-кравцем засобом без мети розкрадання (ст. 166 КК).
§ 6. Некорисливих злочини проти власності
Умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167 КК).
Знищення або пошкодження майна з неосторож-ності (ст. 168 КК)
ГЛАВА VIII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття і види злочинів у сфері економічної діяльності
§ 2. Злочини у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності
Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності (ст. 169 КК).
Реєстрація незаконних операцій із землею (ст. 170 КК).
Незаконне підприємництво (ст. 171 КК).
Виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції (ст. 1711 КК).
Незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК).
Лжепредпринимательство (ст. 173 КК).
Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (ст. 174 КК).
Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого иму-вин, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину (ст. 1741).
Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175 КК).
§ 3. Злочини у сфері кредитних відносин
Незаконне отримання кредиту (ст. 176 КК).
Злісне ухилення від погашення кредиторської за-боргованості (ст. 177 КК).
Неправомірні дії при банкрутстві (ст. 195 КК).
Навмисне банкрутство (ст. 196 КК).
Фіктивне банкрутство (ст. 197 КК).
§ 4. Злочини у сфері відносин, що забезпечують свободу і сумлінність конкуренції
Недопущення, обмеження або усунення конкуренції (ст. 178 КК).
Примушування до вчинення угоди чи до відмови від її з-вершенія (ст. 179 КК).
Незаконне використання товарного знака (ст. 180 КК).
Незаконні отримання та розголошення відомостей, складаю-щих комерційну, податкову або банківську таємницю (ст. 183 КК).
Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК).
§ 5. Злочини у сфері фінансових відносин і відносин, пов'язаних з обігом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
Порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм (ст. 181 КК).
Зловживання при емісії цінних паперів (ст. 185 КК).
Злісне ухилення від надання інвестору або контролюють органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери (ст. 1851 КК).
Виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 186 КК).
Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів (ст. 187 КК).
Незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів (ст. 191 КК).
Порушення правил здачі державі дорогоцінних ме-них металів і дорогоцінного каміння (ст. 192 КК).
Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізично-го особи (ст. 198 КК).
Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації (ст. 199 КК).
Невиконання обов'язків податкового агента (ст. 1991 КК).
Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких поса-но здійснюватися стягнення податків і (або) зборів (ст. 1992 КК).
§ 6. Злочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митного контролю
Контрабанда (ст. 188 КК).
Незаконний експорт або передача сировини, матеріалів, об-ладнання, технологій, науково-технічної інформації, що не-законне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового вражений-ня, озброєння і військової техніки (ст. 189 КК).
Неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн (ст. 190 КК).
Неповернення з-за кордону коштів в іноземній ва-люте (ст. 193 КК).
Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи (ст. 194 КК).
ГЛАВА IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБИ В комерційних та інших організаціях
 § 1. Загальні склади злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
Зловживання повноваженнями (ст. 201 КК).
Комерційний підкуп (ст. 204 КК).
 § 2. Спеціальні склади злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
Зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами (ст. 202 КК).
Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб (ст. 203 КК).
 ГЛАВА X. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
§ 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
 § 2. Злочини проти громадської безпеки
Терористичний акт (ст. 205 КК).
Сприяння терористичної діяльності (ст. 2051 КК).
Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму (ст. 2052 КК).
Захоплення заручника (ст. 206 КК).
Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207 КК).
Організація незаконного збройного формування або участь у ньому (ст. 208 КК).
Бандитизм (ст. 209 КК).
Організація злочинного співтовариства (злочинної орга-нізації) (ст. 210 КК).
Викрадення судна повітряного або водного транспорту або ж-залізничним рухомого складу (ст. 211 КК).
Масові заворушення (ст. 212 КК).
Піратство (ст. 227 КК).
 § 3. Злочини проти громадського порядку
Хуліганство (ст. 213 КК).
Вандалізм (ст. 214 КК).
§ 4. Злочини, пов'язані з порушенням правил виробництва різного роду робіт
Порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики (ст. 215 КК).
Припинення або обмеження подачі електричної енер- гии або відключення від інших джерел життєзабезпечення (Ст. 215? КК).
Приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення (ст. 215? КК).
Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст. 216 КК).
Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єк-єктах (ст. 217 КК).
Порушення правил пожежної безпеки (ст. 219 КК).
§ 5. Злочини, пов'язані з порушенням правил поводження з загальнонебезпечним предметами
Порушення правил обліку, зберігання, перевезення та вико-вання вибухових, легкозаймистих речовин і піро-технічних виробів (ст. 218 КК).
Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами (ст. 220 КК).
Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин (ст. 221 КК).
Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, пе-ревозки або носіння зброї, її основних частин, боепріпа-сов, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 222 КК).
Незаконне виготовлення зброя (ст. 223 КК).
Недбале зберігання вогнепальної зброї (ст. 224 КК).
Неналежне виконання обов'язків щодо охорони ору-жия, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових уст-ройств (ст. 225 КК).
Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 226 КК).
 ГЛАВА XI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ТА ГРОМАДСЬКОЇ МОРАЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
 § 2. Злочини проти безпеки здоров'я населення
Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення-ня, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 228 КК).
Незаконні виробництво, збут або пересилання наркоти-чеських засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 2281 КК).
Порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 2282 КК).
Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229 КК).
Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК).
Незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні засоби (ст. 231 КК).
Організація або утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК).
Незаконна видача або підробка рецептів чи інших докумен-тів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 233 КК).
Незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту (ст. 234 КК).
Незаконне заняття приватною медичною практикою або приватної фармацевтичною діяльністю (ст. 235 КК).
Порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК).
Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей (ст. 237 КК).
Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відпові-чающих вимогам безпеки (ст. 238 КК).
Організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян (ст. 239 КК).
 § 3. Злочини проти громадської моральності
Втягнення в заняття проституцією (ст. 240 КК).
Організація заняття проституцією (ст. 241 КК).
Незаконне поширення порнографічних матеріа-лів або предметів (ст. 242 КК).
Виготовлення та обіг матеріалів або предметів з порно- графічними зображеннями неповнолітніх (ст. 2421 КК).
Знищення або пошкодження пам'яток історії та культури (ст. 243 КК).
Наруга над тілами померлих і місцями їх захо-Ронен (ст. 244 КК).
Жорстоке поводження з тваринами (ст. 245 КК).
 ГЛАВА XII. ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ
§ 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
§ 2. Екологічні злочини, пов'язані із заподіянням шкоди окремих елементах природи при здійсненні діяльності, що зазіхає на екологічний баланс
Порушення правил охорони навколишнього середовища при про-ізводстве робіт (ст. 246 КК).
Порушення правил поводження екологічно небезпечних ве- човин і відходів (ст. 247 КК).
Порушення правил безпеки при поводженні з мік-робіологіческімі або іншими біологічними агентами чи токсинами (ст. 248 КК).
Забруднення вод (ст. 250 КК).
Забруднення атмосфери (ст. 251 КК).
Забруднення морського середовища (ст. 252 КК).
Псування землі (ст. 254 КК).
Порушення режиму особливо охоронюваних природних терри-торій і природних об'єктів (ст. 262 КК).
§ 3. Злочини, що посягають на основи належної схоронності надр
Порушення законодавства Російської Федерації про кон-тінентальном шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації (ст. 253 КК).
Порушення правил охорони і використання надр (ст. 255 КК).
§ 4. Злочини, що посягають на об'єкти тваринного і рослинного світу (фауни і флори)
Порушення ветеринарних правил і правил, встановлений- них для боротьби з хворобами та шкідниками рослин (ст. 249 КК).
Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресур-сов (ст. 256 КК).
Порушення правил охорони водних біологічних ресур-сов (ст. 257 КК).
Незаконне полювання (ст. 258 КК).
Знищення критичних місць проживання для організмів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (ст. 259 КК).
Незаконна рубка лісових насаджень (ст. 260 КК).
Знищення або пошкодження лісових насаджень (ст. 261 КК).
 ГЛАВА XIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
§ 1. Загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 § 2. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації транспорту
Порушення правил безпеки руху та експлуатації-ції залізничного, повітряного або водного транспорту (ст. 263 КК).
Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів (ст. 264 КК).
Недоброякісний ремонт транспортних засобів і ви-пуск їх в експлуатацію з технічними несправностями (ст. 266 КК).
Приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК).
Порушення правил безпеки при будівництві, екс- плуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК).
 § 3. Інші злочини у сфері функціонування транспорту
Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК).
Порушення правил міжнародних польотів (ст. 271 КК).
 ГЛАВА XIV. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
§ 1. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації
 § 2. Характеристика конкретних видів злочинів у сфері комп'ютерної інформації
Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації (ст. 272 КК).
Створення, використання і поширення шкідливих програм для ЕОМ (ст. 273 КК).
Порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі (ст. 274 КК).
 ГЛАВА XV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави
 § 2. Злочини проти зовнішньої безпеки Російської Федерації
Державна зрада (ст. 275 КК).
Шпигунство (ст. 276 КК).
§ 3. Злочини, що посягають на основи політичної системи Російської Федерації
Посягання на життя державного чи суспільного венного діяча (ст. 277 КК).
Насильницьке захоплення влади або насильницьке утри-мання влади (ст. 278 КК).
Озброєний заколот (ст. 279 КК).
 § 4. Зазіхання на економічну безпеку і обороноздатність Російської Федерації
Диверсія (ст. 281 КК).
 § 5. Посягання на суспільні відносини, що забезпечують недопущення екстремістської діяльності
Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280 КК).
Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності (ст. 282 КК).
Організація екстремістського співтовариства (ст. 2821 КК).
Організація діяльності екстремістської організації (ст. 2822 КК).
 § 6. Злочини, що посягають на збереження державної таємниці
Розголошення державної таємниці (ст. 283 КК).
Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК).
 ГЛАВА XVI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
§ 2. Зловживання посадовими повноваженнями (Ст. 285 КК)
§ 3. Нецільове витрачання бюджетних коштів (Ст. 2851 КК)
§ 4. Нецільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів (ст. 2852 КК)
§ 5. Перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК)
§ 6. Відмова у наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації (ст. 287 КК)
§ 7. Присвоєння повноважень посадової особи (Ст. 288 КК)
§ 8. Незаконне участь у підприємницькій діяльності (ст. 289 КК)
§ 9. Хабарництво (ст. 290-291 КК)
Одержання хабара.
Дача хабара
§ 10. Службове підроблення (ст. 292 КК)
§ 11. Халатність (ст. 293 КК)
 ГЛАВА XVII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
§ 1. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя
§ 2. Загальні злочини проти правосуддя
Посягання на життя особи, яка здійснює право-справедливе або попереднє розслідування (ст. 295 КК).
Розголошення відомостей про заходи безпеки, применяе-екпортувати стосовно судді та учасників кримінального процесу (ст. 311 КК).
Завідомо неправдивий донос (ст. 306 КК).
Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спе-ціалістів або неправильний переклад (ст. 307 КК).
Відмова свідка чи потерпілого від дачі показань (ст. 308 КК).
Підкуп або примушення до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу (ст. 309 КК).
 § 3. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальне здійснення правосуддя судом
Перешкоджання здійсненню правосуддя і про-ізводству попереднього розслідування (ст. 294 КК).
Погроза або насильницькі дії у зв'язку з здійснюва-ленням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування (ст. 296 КК).
Неповага до суду (ст. 297 КК).
Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, про-курор, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судово-го пристава, судового виконавця (298 КК).
Фальсифікація доказів (ст. 303 КК).
Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК).
 § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відпові-дальності (ст. 299 КК).
Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
Незаконні затримання, взяття під варту або з-тримання під вартою (ст. 301 КК).
Завідомо незаконне взяття під варту або містить жаніе під вартою (ч. 2 ст. 301 КК).
Примус до дачі показань (ст. 302 КК).
Провокація хабара або комерційного підкупу (ст. 304 КК).
Розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК).
Приховування злочинів (ст. 316 КК).
 § 5. Посягання на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів по виконанню судового акта
Незаконні дії щодо майна, піддав-нутого опису чи арешту або підлягає конфіскації (ст. 312 КК).
Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти (ст. 313 КК).
Ухилення від відбування позбавлення волі (ст. 314 КК).
 ГЛАВА XVIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ
§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
 § 2. Злочини, що посягають на нормальну управлінську діяльність представників влади, співробітників правоохоронних і контролюючих органів, а також співробітників місць позбавлення волі або тримання під вартою
Посягання на життя співробітника правоохоронно-го органу (ст. 317 КК).
Застосування насильства відносно представника влади (ст. 318 КК).
Образа представника влади (ст. 319 КК).
Розголошення відомостей про заходи безпеки, применяе-екпортувати відносно посадової особи правоохоронного чи контролюючого органу (ст. 320 КК).
Дезорганізація діяльності установ, забезпечую-щих ізоляцію від суспільства (ст. 321 КК).
 § 3. Злочини, що посягають на недоторканність
Державного кордону Російської Федерації Незаконне перетинання Державного кордону Рос-сийской Федерації (ст. 322 КК).
Організація незаконної міграції (322? КК).
Протиправне зміна Державного кордону Рос-сийской Федерації (ст. 323 КК).
 § 4. Злочини, що посягають на порядок обігу офіційних документів, штампів, печаток, бланків і державних нагород
Придбання або збут офіційних документів і дер-жавних нагород (ст. 324 КК).
Викрадення або пошкодження документів, штампів, друк-тей або викрадення марок акцизного збору, спеціальних марок або знаків відповідності (ст. 325 КК).
Підробка або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу (ст. 326 КК).
Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків (ст. 327 КК).
Виготовлення, збут підроблених марок акцизного збору, спеціальних марок або знаків відповідності або їх викорис-тання (ст. 327? КК).
 § 5. Злочини, що посягають на порядок призову на військову та альтернативну цивільну службу
Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328 КК).
 § 6. Злочини, що посягають на авторитет Державного герба і Державного прапора Російської Федерації
Наруга над Державним гербом Росій-ської Федерації або Державним прапором Російської Федерації (ст. 329 КК).
 § 7. Злочини, що посягають на порядок здійснення спорів про право
Самоуправство (ст. 330 КК).
 ГЛАВА XIX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
§ 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
§ 2. Злочини проти порядку підлеглості та статутних взаємовідносин між військовослужбовцями
Невиконання наказу (ст. 332 КК).
Опір начальникові або примушування його до нару-шению обов'язків військової служби (ст. 333 КК).
Насильницькі дії щодо начальника (ст. 334 КК).
Порушення статутних правил взаємовідносин між во-ськовослужбовців за відсутності між ними відносин під-лагоджена (ст. 335 КК).
Образа військовослужбовця (ст. 336 КК).
§ 3. Злочини проти порядку проходження військової служби
Самовільне залишення частини або місця служби (ст. 337 КК).
Дезертирство (ст. 338 КК).
Ухилення від виконання обов'язків військової служби шляхом симуляції хвороби чи іншими способами (ст. 339 КК).
§ 4. Злочини проти порядку несення спеціальних служб
Порушення правил несення бойового чергування (ст. 340 КК).
Порушення правил несення прикордонної служби (ст. 341 КК).
Порушення статутних правил вартової служби (ст. 342 КК).
Порушення правил несення служби з охорони гро-венного порядку та забезпечення громадської безпеки (ст. 343 КК).
Порушення статутних правил несення внутрішньої служби та патрулювання в гарнізоні (ст. 344 КК).
§ 5. Злочини проти порядку обігу з військовим майном, зброєю, джерелами підвищеної небезпеки, використання та експлуатації військової техніки
Залишення гинучого військового корабля (ст. 345 КК).
Умисне знищення або пошкодження військового майна (ст. 346 КК).
Знищення або пошкодження військового майна з необережності (ст. 347 КК).
Втрата військового майна (ст. 348 КК).
Порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих (ст. 349 КК).
Порушення правил водіння або експлуатації машин (ст. 350 КК).
Порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 351 КПК).
Порушення правил кораблеводіння (ст. 352 КК).
 ГЛАВА XX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА
§ 1. Загальна характеристика і види злочинів проти миру і безпеки людства
 § 2. Злочини проти миру
Планування, підготовка, розв'язання або ведення аг-рессівной війни (ст. 353 КК).
Публічні заклики до розв'язування агресивної війни (ст. 354 КК).
Розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження (ст. 355 КК).
 § 3. Військові злочини
Застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК).
 § 4. Злочини проти людяності
Геноцид (ст. 357 КК).
Екоцид (ст. 358 КК).
 § 5. Посягання на причини правового регулювання збройних конфліктів
Найманство (ст. 359 КК).
 § 6. Посягання на недоторканність осіб та установ, що користуються міжнародним захистом
Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом (ст. 360 КК).
 Кримінальне право:
 1. Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина) - 2012 рік
 2. А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2011 рік
 3. А.Н. Борисов. Коментар до Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "- 2011 рік
 4. С.І. Барсуков, А.Н. Борисов. Коментар до Федерального закону "Про поліцію" (постатейний) - 2011 рік
 5. А. Д.Корецкій. Кримінальна армалогія - вчення про правовий режим зброї - 2010 рік
 6. М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України - 2010 рік
 7. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник - 2008 рік
 8. В.І. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Коментар до кримінального кодексу російської федерації (постатейний) - 2008 рік
 9. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації. - 2007
 10. А.В.Денісова. Кримінально-правові неузгодженості - 2006
 11. В. В. Місяці. Злочинність XX векаміровие, регіональні та російські тенденції - 2005
 12. Я. І. Гіпінскій. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 13. Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин - 2002 рік
 14. Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання - 2002 рік
 15. Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина - 2002 рік
 16. Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина - 2002 рік
 17. Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 5. Особлива частина - 2002 рік
 18. H.B. Лясс. Проблеми вини і кримінальної відповідальності в сучасних буржуазних теоріях - 1977
 19. В. Н. Кудрявцев. Загальна теорія кваліфікації злочинів - 1972
© 2014-2022  yport.inf.ua