Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова -Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розголошення відомостей про заходи безпеки, применяе-екпортувати стосовно судді та учасників кримінального процесу (ст. 311 КК).

У Росії діють Федеральні закони: від
20 квітня 1995 № 45-ФЗ «Про державний захист суддів,
посадових осіб правоохоронних і контролюючих орга-нів »1, від 20 серпня 2004 р. № 119-ФЗ« Про державну захисту пра-ті потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судо-виробництва »2, передбачають заходи щодо забезпечення без-ки осіб, що у відправленні правосуддя.
Додатковий об'єкт - безпека особистості учасника кримінального процесу та його близьких. Потерпілими можуть бути лише учасники кримінального процесу. До них крім судді від-носяться: прокурор, слідчий, дізнавач, начальник следст-венного відділу; приватний обвинувач; підозрюваний, обвинувачений,
1 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
2 СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.

Підсудний, їх захисники та законні представники, засуджений-ний, виправданий, а також особа, щодо якої кримінальну справу або кримінальне переслідування було припинене; експерт, спеціаліст, перекладач, понятий, а також беруть участь у уголов-ном судочинстві педагог і психолог; цивільний позивач, цивільний відповідач; законні представники, представники потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та ча-стного обвинувача; близькі родичі, родичі і поблизу-кі особи, протиправне посягання на яких виявляється з метою впливу на вищевказаних осіб, і др.1
Об'єктивна сторона складу злочину полягає в раз Угоді відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні судді, присяжного засідателя, судового пристава, доль-ного виконавця, потерпілого, свідка, інших учасників кримінального процесу або їх близьких. Розголошенням визнається доведення до відома хоча б одного сторонньої особи ін-формації про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні вказаних в диспозиції ст. 311 КК осіб. Стороннім слід при-Знавала будь-яка особа, що не допущене до інформації про відпо-чих заходах безпеки.
Склад злочину - формальний. Злочин закінчено-но з моменту розголошення відомостей про заходи безпеки в лю-бом вигляді (усна бесіда, передача документів, демонстрація аудіо-чи відеозапису і т.д.).
З суб'єктивної сторони злочин може відбуватися як з прямим умислом, так і з злочинної небрежностью2.
Прикладом останнього може бути обговорення заходів щодо забезпе-
нию безпеки свідка при незакритих дверях кабінету,
у зв'язку з чим стороннім стали відомі ці заходи.
Суб'єкт злочину - спеціальний: особа, якій відомостей-ня були довірені або стали відомі у зв'язку з його службовою діяльністю. До них можна віднести посадових осіб органів внутрішніх справ, федеральної служби безпеки, юстиції та ін,
1 К іншій особі, що бере участь у здійсненні правосуддя, в даній ста-тє на справжній момент не можна віднести ні одну відому процессуаль-ную фігуру.
2 Питання про можливість скоєння злочину при недбалості є спірним.

Які здійснюють заходи щодо забезпечення безпеки учасників процесу. Крім того, суб'єктом може бути особа, якій відповідні відомості стали відомі у зв'язку з його службовою діяльністю (наприклад, посадові особи паспорт-ної служби, керівник медичного закладу, працівник довідкової служби автоматичного телефонного зв'язку).
Кваліфікуючим обставиною є настання тяжких наслідків (ч. 2 ст. 311 КК). Даний ознака належить до оціночних. Під ним можна розуміти напад на захищається моє обличчя, знищення або пошкодження майна, заподіяння шкоди співробітнику, який здійснює охорону, і т.п. Для наявності кваліфікуючої ознаки необхідно встановлення провини, а також причинного зв'язку між розголошенням і тяжким послід-наслідком.
До діянь, які посягають на суспільні відносини, установ підтримують нормальну діяльність суду по здійсненню правосуддя, а також органів прокуратури, попереднього слідства, дізнання по здійсненню кримінального преследова-ня, відносяться злочини, передбачені ч. 2 ст. 301, 303, ст. 306-309 УК1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розголошення відомостей про заходи безпеки, применяе-екпортувати стосовно судді та учасників кримінального процесу (ст. 311 КК). "
 1. 10.3.2. Федеральна служба судових приставів
  Відповідно до Указу Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. № 1316 «Питання Федеральної служби судових приставів», що узаконював Положення про неї, підвідомча Міністерству юстиції РФ Федеральна служба судових приставів (далі - ФССП Росії) вважається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів, виконання судових
 2. Стаття 311. Розголошення відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні судді та учасників кримінального процесу Коментар до статті 311
  Основним об'єктом злочину є інтереси правосуддя. В якості додаткового об'єкта виступає безпеку суддів, учасників кримінального процесу та їх близьких. Суспільна небезпека розглядуваного злочину полягає в тому, що в результаті розголошення вживані заходи безпеки втрачають ефективність, учасники кримінального процесу стають вразливими для будь-якого
 3. Коментар до статті 13.14
  1. Згідно ст. 10 Федерального закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" державні інформаційні ресурси РФ є відкритими і загальнодоступними. Виняток становить документована інформація, віднесена законом до категорії інформації з обмеженим доступом. Документована інформація з обмеженим доступом за умовами її правового режиму поділяється на
 4. Коментар до статті 17.13
  1. За змістом цієї статті маються на увазі органи державної влади, що здійснюють правоохоронні та (або) контролюючі функції. Згідно ст. 1, 2 Федерального закону від 20 квітня 1995 р. N 45-ФЗ "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" (в ред. Федерального закону від 30 червня 2003 р. N 86-ФЗ) забезпечення державного захисту
 5. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  Відповідно до Конституції РФ (ст. 118) правосуддя в Україні здійснюється тільки судом. Органи правосуддя відіграють важливу роль у здійсненні функцій охорони та зміцнення законності в боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями. Їх діяльність спрямована на охорону прав і свобод людини і громадянина, власності, довкілля, конституційного ладу країни. В системі владних
 6. 4. Злочини, що перешкоджають виконанню працівниками правоохоронних органів їх обов'язків по здійсненню цілей і завдань правосуддя
  Безпосереднім об'єктом злочинів, що входять в цю групу, є нормальне функціонування судових і слідчих органів щодо здійснення правосуддя, а також охоронювані і гарантуються законом права та інтереси громадян. У ст. 311 КК охороняються права та інтереси судді, учасників кримінального процесу та їх близьких при розгляді кримінальних справ. Перешкоджання здійсненню правосуддя
 7. 3. Злочини, пов'язані з протидією суб'єктам управлінської діяльності по здійсненню їх функцій
  Група злочинів, що характеризуються різними формами протидії суб'єктам управлінської діяльності, є найбільш небезпечною з злочинів проти порядку управління. Підвищена суспільна небезпека цих злочинів обумовлюється тим, що порушення нормальної діяльності правоохоронних чи інших органів пов'язане з одночасним впливом в різних формах на життя,
 8. 4. Злочини проти інтересів держави
  В Англії, в найбільш авторитетних курсах кримінального права, такі державні злочини, як зрада, підбурювання до заколоту, шпигунство, виділяються в самостійну категорію під назвою або "злочини проти безпеки держави" (Сміт і Хоган), або "злочини проти корони і уряду" (Хупер). Англійський юрист Хелсбері виділяє спеціальну групу злочинів - проти
 9. Стаття 311. Розголошення відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні судді та учасників кримінального процесу Коментар до статті 311
  1. Предметом злочину в коментованій статті є відомості про заходи безпеки, тобто фактичні дані про стан захищеності осіб, зазначених у законі. Федеральним законом від 20 квітня 1995 р. "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" встановлена система заходів державного захисту життя, здоров'я та майна суддів, присяжних
 10. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  Принципи правосуддя - це загальні керівні, вихідні положення, що визначають найбільш суттєві сторони даного виду державної діяльності. Найважливіші правові положення, що характеризують російський суд і правосуддя, відображені в Конституції РФ, яка закріплює властиві правовій державі демократичні засади організації і діяльності суду в інтересах громадян, суспільства і
© 2014-2022  yport.inf.ua