Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транс-кравцем засобом без мети розкрадання (ст. 166 КК).

Предметом аналізованого злочину можуть бути будь-які транспортні засоби, за винятком тих, які підпадають під поняття судів повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу (ст. 211 КК).
Об'єктивна сторона характеризується діями, порушую-ські право володіння і користування транспортними засобами, що належать власнику чи іншому власникові. Неправо-мірне заволодіння означає встановлення фактичного володіння транспортними засобами особою, не має законних прав на володіння ними. Тому самовільне використання транспортних засобів кимось з членів сім'ї власника або навіть близькими знайомими, якому перш дозволялося користуватися ними без отримання попередньої згоди власника, не утворює даного складу. Не може кваліфікуватися за ст. 166 КК та самовільне заволодіння транспортним засобом, коли особа використовувало його в силу своєї посади (наприклад, машиною тимчасово користувався закріплений за нею шофер).
Склад неправомірного заволодіння транспортними средст-вами формальний; злочин визнається закінченим з мо-мента вчинення протиправних дій. Заволодіння транс-кравцем засобом має вважатися закінченим з моменту початку його використання за призначенням, тобто з початку руху самоходом або іншим способом.

Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. При цьому винний, як правило, керується кори-стним мотивом - прагне використовувати чужі транспортні засоби у своїх інтересах. Однак відповідальність за ст. 166
КК не виключається і у випадках викрадення транспортних засобів з інших мотивів: з помсти, з хуліганських спонукань і т.п.
Як підкреслено в законі, заволодіння транспортними кошти-ми не переслідує мети їх розкрадання. Якщо ж заволодіння ними здійснюється з метою розкрадання хоча б їх частини (наприклад, для розукомплектування автомобіля та подальшого використання окремих його агрегатів, вузлів і деталей), діяння має кваліфікованим як розкрадання чужого майна. Угон чужого ав-томобілів без мети розкрадання, але з викраденням майна, перебуваючи-дившейся усередині машини, утворює сукупність заволодіння транспортним засобом з крадіжкою чужого майна.
Суб'єктом злочину може бути особа, яка досягла віз-
раста 14 років.
Кваліфікований склад неправомірного заволодіння автомобіля чи іншим транспортним засобом (ч. 2 ст. 166 КК) передбачає вчинення цього діяння групою осіб за перед-ньо змовою (п. «а») або із застосуванням насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства (п. «в»).
Попередній змову групи осіб означає, що дві особи (або більше) попередньо, тобто до початку злочину, догово-рілісь про спільне неправомірному заволодінні чужим автомо-білем або іншим транспортним засобом, не переслідуючи при цьому цілі його розкрадання. Злочин вважається груповим, якщо його учасники безпосередньо виконували об'єктивну сторону; в інших випадках дії кожного із співучасників кваліфікується-ються за загальними правилами про співучасть з урахуванням ролі кожного.
Ознака застосування насильства, не небезпечної життя або здоро-в'я, або погрози застосування такого насильства має те ж утримуючи-ня, що і при насильницькому грабежі. При вчиненні даного злочину насильство або загроза його застосування виступають в ка-честве кошти заволодіння транспортним засобом. Вони можуть застосовуватися як до власника транспортного засобу, так і до дру-гим особам, які намагаються перешкодити угону.

У частині 3 ст. 166 КК передбачені два особливо квалифици-рующих ознаки: 1) вчинення злочину організованою групою; 2) заподіяння особливо великого збитку. Ці ознаки мають той самий зміст, що й у злочині, передбачений-ном ст. 165 КК. Примітно, що у ч. 2 ст. 166 КК Не передбачено вчинення цього злочину із заподіянням круп-ного збитку, а особливо великого збитку надається значення особливо кваліфікуючої ознаки. Отже, викрадення, заподіявши-ший великий збиток, за відсутності інших обтяжуючих обставин слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 166 КК.
Частина 4 ст. 166 КК передбачає найбільш небезпечну різно-видність даного злочину, виділену за ознакою при-трансформаційних змін або погрози застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я. Ця ознака має такий же зміст, як і при розбої.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транс-кравцем засобом без мети розкрадання (ст. 166 КК). "
 1. § 1. Поняття і види злочинів проти власності
  Під злочинами проти власності слід поні-мати передбачені гол. 21 КК умисні або необережні діяння, поєднані з порушенням права володіння або з іншими способами заподіяння власнику майнового збитку або зі створенням загрози заподіяння такої шкоди. Родовим об'єктом злочинів проти власності, ко-торие входять в розділ КК про злочини у сфері
 2. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 3. Стаття 166. Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання Коментар до статті 166
  Об'єктом викрадення є відносини власності. Як і при викраденнях, для викрадення необхідно порушення чужого володіння. Це злочин дуже схоже на крадіжку (крадіжку, грабіж і розбій). Його відмінність від розкрадань полягає у відсутності наміру назавжди звернути річ на свою користь, привласнити її. При викраденні умисел спрямований на тимчасове незаконне використання чужої речі. Викрадач заволодіває
 4. Стаття 264. Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів Коментар до статті 264
  Основним об'єктом злочину є безпека руху та експлуатації транспортних засобів, додатковим - життя, здоров'я людини. Відповідно до ст. 2 Федерального закону від 10 грудня 1995 р. N 196-ФЗ "Про безпеку дорожнього руху" безпека дорожнього руху - це стан даного процесу, відбиває ступінь захищеності його учасників від дорожньо-транспортних
 5. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  ЩИ Дотримуючись відомої істини екзистенціалізму, будь-яке явище виявляє вища напруга в своєму бутті в прикордонних, крайніх станах, які одночасно, звичайно, і переходи в іншу якість. Відповідаючи цій логіці, і власність, і володіння демонструють найістотніші свої риси в моменти переходу. Звичайно, не випадково процедура переходу речі з одного царства цього світу (а
 6. Глава 18. Про РОЗПОРЯДЧИХ прав незаконні ВЛАСНИКА
  Ще 15 років тому фігура незаконного власника зізнавалася в судовій практиці. Відтоді якісь досить боязкі кроки по легалізації фактичного власника зроблені. Одним з таких кроків можна вважати Постанова Конституційного Суду РФ від 21 квітня 2003 р. Тепер не тільки позитивним правом, але і вищою судовою інстанцією прямо визнано незаконне володіння (нехай тільки у вигляді
 7. 3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством
  Система норм про майнові злочини за Кримінальним кодексом 1960 будувалася по-різному для злочинів проти соціалістичної власності та злочинів проти особистої власності громадян. У першому випадку центральне місце відводилося розкраданням як найбільш небезпечним злочинам. У злочинах ж проти особистої власності розкрадання спочатку не виділялися, оскільки в гол. 5 Особливої
 8. 4. Поняття і основні ознаки розкрадання
  У сучасному російському кримінальному праві терміном "розкрадання" позначається велика група злочинів проти власності, схожих між собою за багатьма об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єктивна потреба в такому узагальнюючому понятті виникла ще в початковий період формування кодифікованого кримінального законодавства. У Росії роль родового поняття спочатку грав термін "крадіжка".
 9. 12. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність, і інші корисливі злочини проти власності (ст. 164-166 КК)
  Розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164 КК). На відміну від ст. 158-163 КК, кожна з яких характеризує ту чи іншу форму розкрадання, що відрізняється способом дії, в ст. 164 КК виділяється особливий вид розкрадання по предмету посягання, а не за способом дії. У даній нормі встановлюється підвищена відповідальність за "розкрадання предметів чи документів, мають особливу історичну,
 10. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  Перешкоджання законній підприємницькій діяльності (ст. 169 КК). Перешкоджання законній підприємницькій діяльності зазіхає на важливу сферу суспільних відносин, пов'язаних з вільним здійсненням цієї діяльності, право на яке надано громадянам Конституцією РФ: "Кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для
© 2014-2022  yport.inf.ua