Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством


Система норм про майнові злочини за Кримінальним кодексом 1960 будувалася по-різному для злочинів проти соціалістичної власності та злочинів проти особистої власності громадян. У першому випадку центральне місце відводилося розкраданням як найбільш небезпечним злочинам. У злочинах ж проти особистої власності розкрадання спочатку не виділялися, оскільки в гол. 5 Особливої частини цей термін не вживався. Поступове поширення поняття "розкрадання" на всі форми власності було законодавчо закріплено лише 1 липня 1994
У Кримінальному кодексі 1996 види злочинів проти власності можуть бути систематизовані наступним чином:
А. Корисливі злочини, пов'язані з неправомірним витягом майнової вигоди:
1. Розкрадання чужого майна: крадіжка (ст. 158); шахрайство (ст. 159); привласнення або розтрата (ст. 160); грабіж (ст. 161); розбій (ст. 162); розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164).
2. Злочин, що примикає до розкрадань: вимагання (ст. 163).
3. Інші корисливі злочини: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165); неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання (ст. 166).
Б. Злочини проти власності, не пов'язані з отриманням майнової вигоди: умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167); знищення або пошкодження майна з необережності (ст. 168).
Порівняно з раніше діючим законодавством система норм про майнові злочини помітно спростилася, число складів зменшилася. Основне місце відводиться і раніше розкраданням, кваліфіковані види яких відповідно до ст. 15 КК належать до тяжких або особливо тяжких злочинів. Поняття та ознаки розкрадання розглядаються нижче. Прийнято ділити розкрадання на форми і види. Форма розкрадання визначається способом його вчинення. Так, крадіжка, шахрайство, розбій і т.п. - Це форми розкрадання. У свою чергу, розкрадання в будь-якій формі ділиться ще на види, залежно від наявності або відсутності кваліфікуючих ознак. Так, у ч. 1 ст. 158 КК передбачений основний вид крадіжки без обтяжуючих обставин ("проста крадіжка"), у ч. 2 - кваліфікований вид крадіжки, в ч. 3 - особливо кваліфікований вид.
Раніше в підручниках і монографіях було прийнято поділяти розкрадання на види залежно від розміру. Це було пов'язано з тим, що відповідальність за дрібне і особливо велике розкрадання державного або громадського майна встановлювалася особливими нормами (ст. 96 і 93.1 КК 1960 р.). У Кримінальному кодексі РФ подібних норм немає, розмір розкрадань враховується в якості кваліфікуючої ознаки окремих складів злочинів. Тому прийнята класифікація розкрадань за розміром втратила самостійне значення.
Серед форм розкрадання, з урахуванням примикає до них вимагання, можна виділити дві підгрупи: 1) насильницькі форми (розбій, вимагання та грабіж, поєднаний з насильством), 2) ненасильницькі форми (крадіжка, привласнення, розтрата, шахрайство, грабіж без насильства). У першій підгрупі об'єднані найбільш небезпечні злочини, пов'язані з посяганням на особистість. Їх особливо кваліфіковані види все відносяться до категорії особливо тяжких злочинів. Однак в гол. 21 КК на першому місці вміщено статтю про крадіжку, яка традиційно розглядається як найбільш характерна, "типова" форма розкрадання. За статтею про крадіжку слідують норми про інших ненасильницьких формах розкрадання, а потім - про насильницькі.
Диференціація форм розкрадання на насильницькі і ненасильницькі криминологически і юридично обгрунтована. У кримінологічних дослідженнях давно помічено, що корисливо-насильницькі злочини проти власності характеризуються рядом специфічних ознак, що свідчать про більш високу небезпеку як самих діянь, так і осіб, які їх здійснюють * (512). Кримінальний кодекс РФ помітно посилює відповідальність у тих випадках, коли заволодіння чужим майном відбувається в насильницьких формах. Це пов'язано з тим, що дані злочини посягають не тільки на власність, але й на особистість потерпілих. В ієрархії соціальних цінностей особистість стоїть вище майна.
Пропоноване розподіл дозволяє уникнути багатьох помилок у кваліфікації розкрадань, пов'язаних з тим, що способом вилучення майна (таємно, відкрито, шляхом обману) іноді надається більш істотне значення, ніж фактом застосування насильства. Наприклад, О. на безлюдній вулиці в темний час доби несподівано завдав ззаду удар важким предметом по голові перехожому Ш., а коли той упав і знепритомнів, таємно викрав годинник, кросівки і 23 рубля. Дії О. слідчі органи помилково кваліфікували за сукупністю як крадіжку і заподіяння легкої шкоди здоров'ю. Між тим застосування насильства, небезпечного для здоров'я, характеризує скоєне як розбій. Пленум Верховного Суду РРФСР в постанові N 2 від 4 травня 1990 звернув увагу судів на помилки при кваліфікації заволодіння чужим майном шляхом приведення потерпілих в несвідомий стан за допомогою снодійних та інших речовин. При цьому Верховний Суд виходив з того, що заподіяння шкоди особистості (приведення її в несвідомий стан зазначеним способом є насильство) має вирішальне значення для кваліфікації. Остаточний вибір норми залежить від того, представляло чи використане засіб небезпеку для життя чи здоров'я потерпілого * (513).
Розгляд насильницьких форм розкрадання в якості особливої підгрупи найбільш небезпечних майнових злочинів дозволило обгрунтувати деякі пропозиції щодо вдосконалення кримінально-правової охорони власності * (514).
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством "
 1. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 2. Охорона і захист особистих немайнових прав
  У рамках комплексного регулювання особистих прав необхідно виділяти цивільно-правовий аспект. У зв'язку з цим в теорії були висловлені дві точки зору на цивільно-правове регулювання особистих прав. Довгий час пануючим було уявлення про те, що цивільне право не регулює, а лише охороняє ці права. Проте надалі з'явився інший підхід до цієї проблеми. У літературі
 9. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  У навчальних і практичних цілях дуже важливо виявити як тісний взаємозв'язок всіх видів соціальних норм, так і їх специфіку. Особливо це стосується права і моралі, що представляють для юридичної науки пріоритетний інтерес. Ще древні філософи (Аристотель, Платон, Демокріт, Цицерон) вказували на значимість цих двох головних визначників суспільної поведінки, їх схожість і розбіжність.
 10. § 4. Правовий нігілізм: поняття, джерела, форми вираження
  Проблема правового нігілізму і правового ідеалізму в навчальній літературі з теорії держави і права досі не розглядалася. У науковому плані вона також в належній мірі поки не досліджена. Тим часом потреба в її вивченні давно назріла, так як названі соціально-юридичні феномени широко поширилися в практичному житті, свідомості людей, політиці, культурі, законотворчості,
© 2014-2022  yport.inf.ua