Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).

Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі.
Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності.
Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої КПК України, або запобіжний захід до пред'явлення об-винен (ст. 46 КПК РФ). Обвинуваченим визнається особа, у відношенні якого в передбаченому законом порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого або обви-Передачі акт (ст. 47 КПК РФ).
Об'єктивна сторона злочину виражається лише у формі дії: винесення постанови про припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування (ст. 24, 27 КПК України) 1 .
Незаконність звільнення означає відсутність до цього уго-
ловно-правових або кримінально-процесуальних підстав. Уго-ловного кодексом передбачено підстави по чотирьох загальних і двадцяти одному спеціального виду звільнення від кримі-ної відповідальності, а також звільнення на підставі актів про амністію (ст. 84). Кримінально-процесуальний кодекс встановлює підстави до припинення кримінальної справи та кримінального переслідування (ст. 24-28). Припинення порушеної уголов-ного справи з підстав, не передбачених законом, недо-тимо. Посадова особа, незаконно звільняючи подозревае-мого або обвинуваченого від кримінальної відповідальності, перевищує
1 Не можна погодитися з думкою, що формою незаконного освобожде-ня від відповідальності є винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи (див.: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. І.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новосьолова (автор глави - Т.В. Кондрашова). М ., 2001. С. 630). На стадії порушення кримінальної де-ла немає ні підозрюваного, ні обвинуваченого.

посадові повноваження. Його форми можуть бути різними: не-правильне встановлення форми вини, невірне визначення кримінально-правової підстави для звільнення у зв'язку з при-Мірену з потерпілим та ін При цьому можлива фальсіфіка-ція доказів, наявність якої дає підстави квалифици-ровать скоєне за правилами сукупності злочинів, пре-чених ст. 300 та ч. 2 або ч . 3 ст. 303 КК.
По конструкції складу злочину є формальним.
З суб'єктивної сторони злочин скоюється з пря-
мим умислом.
Суб'єктом злочину є посадова особа, ука-занное в законі: прокурор, слідчий, особа, яка провадить доз-нание. При цьому відомча приналежність слідчого, а також особи, яка провадить дізнання, значення не має (орга-ни МВС, ФСБ, митна служба та ін.)
Суддя, незаконно звільнив підсудного від кримінальної відповідальності, повинен нести відповідальність за ст. 305 КК (винесення завідомо неправосудного судового акта).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК). "
 1. § 3. Форми вини
  незаконність дій або на їх злісний характер. Але якщо злочин предполага - ет тільки необережну форму провини, це у всіх випадках обо-значилися у відповідній нормі Особливої частини КК. Лише в окремих ситуаціях діяння є злочинним при його со-вершении як з умислом, так і з необережності; в подібних ситуаціях форма вини встановлюється за допомогою тлумачення відповідних
 2. § 5. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності
  незаконна передача особі, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації (менеджер), грошей, цінних паперів і т.п. за вчинення дій (бездіяльності) в інтересах дає мала місце під загрозою на-сілія, шантажу або інших дій, що утворюють поняття вимиємо-гательства, орган дізнання, слідчий, прокурор або суд (су-дья) повинні припинити кримінальну справу .
 3. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відпові-дальності (ст. 299 КК).
  незаконних діях - в залученні завідомо невинного до кримінальної відповідально-сті і складається з: винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого; пред'явлення особі обвіненія1. В відповідності зі ст. 171, 172 КПК РФ залучення як обви-няемого включає дві дії: винесення зазначеного постанов-лення і пред'явлення обвинувачення особі. Тому, якщо слідові- тель
 4. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення-ня, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 228 КК).
  незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. Основи державної політи-ки Російської Федерації в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і в області протидії їх незаконному-ному обороту визначені у Федеральному законі від 8 січня 1998 р. № 3-ФЗ «Про наркотичні засоби і психотропні речовинах »1. Безпосереднім об'єктом
 5. Організація незаконного збройного формування або участь у ньому (ст. 208 КК).
  незаконних збройних формувань (скорочено НВФ). Це конституційне положення закріплено в п. 9 ст. 1 Феде-рального закону від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ «Про оборону» 1, де сказано: «Створення та існування формувань, що мають військову організацію чи озброєння і військову техніку або в яких передбачається проходження військової служби, не передбачених федеральними законами,
 6. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  незаконних рішень, притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення законів. Депутат бере участь у здійсненні контролю за дотриманням статуту муніципального освіти, нормативних правових актів представницького органу місцевого самоврядування шляхом участі у перевірках, підготовки пропозицій за результатами перевірок. Депутат має право вимагати негайного усунення порушення
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  незаконної дії і шкоди, яке виявило би між ними причинний зв'язок. При такій послідовності двох цих явищ виникають питання: наскільки незаконна дія є причина шкоди і наскільки шкоду є наслідок незаконного дії ". --- --- Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права: Навчальний посібник. У 2-х т. Т. 2 . С. 264. Практично всі автори
 8. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  незаконних рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб (ст. 46 Конституції РФ). Доступність і механізм судового захисту від незаконних дій влади регламентований Законом України «Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян». Особливої уваги заслуговує доступність
 9. Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
  незаконним проникненням у житло (п. "а" ч. 3 ст. 158 КК РФ), в особливо великому розмірі (п. "б "ч. 4 ст. 158 КК РФ). Крім того, злочини, що входять у сукупність, можуть бути різними залежно від стадії вчинення злочину. Не утворює сукупності і вчинення двох або більше злочинів у тих випадках, коли їх вчинення передбачено статтями Особливої частини КК РФ як
 10. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  незаконно отриманого доходу або, якщо його встановити неможливо,-грошове стягнення до 200 руб. Шахрайство при проведенні лотерей - санкція, зазначена в п. 6. 8 Відкриття позичкової каси без необхідного дозволу (ст. 471). Відкриті позичкової каси на основі підроблених документів (ст. 992 ')-арешт на строк до трьох місяців і заборона права відкривати позичкову касу. Продовження
© 2014-2022  yport.inf.ua