Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відпові-дальності (ст. 299 КК).

Додатковий об'єкт - права і за-кінні інтереси потерпілого (честь, гідність та інші). Фа-культатівнимі об'єктом може бути, наприклад, конституційного ве право на свободу пересування.
Об'єктивна сторона полягає в незаконних діях - в залученні завідомо невинного до кримінальної відповідально- сти і складається з: винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого; пред'явлення особі обвіненія1. У соот-
ветствии до ст. 171, 172 КПК РФ залучення як обви-
няемого включає дві дії: винесення зазначеного постанов-лення і пред'явлення обвинувачення особі. Тому, якщо слідові-тель виніс постанову про притягнення як обвинуваченого, але за обставинами, не залежних від його волі, не зміг пред'явити потерпілому звинувачення, представляється, що діяль-ність слідчого перервалася на стадії покушенія2.
1 У літературі є інша точка зору, згідно з якою розглядатися злочин закінчено з моменту винесення постанови про притягнення як обвинуваченого незалежно від часу пред'явлення- ня обвинувачення особі (див.: Курс радянського кримінального права. У 6 т. Т. 6. М.: Наука, 1971. С. 110, 111).
2 У цьому зв'язку спірним є думка про те, що в такому випадку име-
ється тільки приготування (див.: Коментар до Кримінального кодексу РФ /

Склад злочину за конструкцією відноситься до формаль-ним, злочин закінчено з моменту пред'явлення обвинувачення особі.
З суб'єктивної сторони злочин скоюється з пря-мим умислом1. При цьому обов'язково наявність завідомість. Ві-новное достовірно знає, що притягається особа невинно. Для кваліфікації не має значення , залучається чи в якості об-виняемого особа за діяння, якого взагалі не існувало, або за имевшееся в дійсності, але якого особа не со-вершать, і т.п. Необхідно, щоб винний завідомо знав про при-потязі як обвинуваченого саме невинного. Тому немає ознак даного складу у випадках притягнення як обвинуваченого особи, яка може бути звільнена від уголов-ної відповідальності згідно чотирьом загальним (ст. 75, 76, 78, 90
КК) або двадцяти одному спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності (примітки до ст. 122, 126, 1271, 204,
205, 2051, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 2821, 2822 , 291, 307,
337, 338 КК). У зазначених випадках приваблюваний до відпові-ності винен, але може або повинен бути звільнений від відпові-дальності в силу приписів кримінального закону. Следова-теля при наявності необхідних умов можна буде притягнути до відповідальності за загальне злочин у вигляді зловживань-ня або перевищення посадових повноважень за ст. 285 або
286 КК.
Суб'єктом злочину є посадова особа, кото-рому відповідно до закону надано право залучати в якості обвинуваченого: слідчий, особа, яка провадить дізнання-ня. При цьому відомча приналежність слідчого, а також особи, яка провадить дізнання, значення не має (орга-ни МВС, ФСБ, митна служба та ін.)
Під ред. Ю.І. Скуратова і В.М. Лебедєва (автор коментаря - В.П. Мал-
ков) . М., 2001. С. 757, 758).
1 Висловлюється думка, що даний злочин можливо не тільки з прямим, але і з непрямим умислом (див.: Кримінальне право Росії. Осо- бенная частина / За ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова (автор глави - В.Н. Кудрявцев). С. 401). З останнім твердженням не можна погодитися, виходячи із специфіки суб'єктивної сторони злочину з формальним складом.

Кваліфікований склад передбачено ч. 2 ст. 299 КК. Суспільна небезпека розглядуваного злочину підвищена щує при звинуваченні особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, поняття яких дано в ст. 15 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Притягнення завідомо невинного до кримінальної відпові-дальності (ст. 299 КК). "
 1. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК).
  притягнення до кримінальної відпові-ності за ознаками складу, передбаченого ст. 305 КК, обов'язковим є встановлення завідомість. Суддя достовірно знає, що засуджуване особа не вчиняла злочину, або що вирок виноситься при неповному складі суду, або що мається інше грубе порушення норм матеріального чи процесуального законодавства. Професійні помилки,
 2. § 1. Допит: поняття, сутність, види
  притягнення їх до кримінальної відпові-.. 181 венности, що ускладнює їх допит як підозрюваних і оові-няемих. У криміналістиці існують різні класифікації допиту. Основу найбільш поширеною з них складає процесуальне становище допитуваного. По цій підставі розрізняють тактики
 3. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
  притягнення до кримінальної відповідальності (1885 р.) визначався в сім років з 1903 р. - в десять років. Покарання зм'якшувалися в застосуванні до злочинців, які не досягли вісімнадцятирічного віку. Покарання поділялися на: 1) головні (смертна кара, поселення, висновок у виправний будинок, фортеця, в'язницю, арешт, штраф), 2) додаткові (позбавлення всіх або особливих прав стану, звання,
 4. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  залученні або звільнення від кримінальної відповідальності, визнання або відмову у визнанні позовних вимог у цивільному процесі. По-друге, принцип рівності перед законом відноситься і до законотворчої діяльності, диктуючи необхідність виключати можливість встановлення норм, які дискримінують боку з яких-небудь ознаками, заборонених Конституцією РФ. Рівність перед судом
 5. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 78 КК РФ), минули строки давності обвинувального вироку (ст. 83 КК РФ), якщо судимість з них знята внаслідок актів амністії (ст. 84 КК РФ), помилування (ст. 85 КК РФ). Вирішуючи питання про наявність такої ознаки, як вчинення злочину вперше, слід також врахувати, що вперше вчинила злочин необхідно також визнати особу,
 6. Стаття 129. Наклеп Коментар до статті 129
  притягнення до кримінальної відповідальності за поширення завідомо неправдивих відомостей про померлого обличчі має вирішуватися виходячи з того, що розділ VII КК РФ охороняє особистість, тобто живої людини, від злочинних посягань. У зв'язку з чим наклеп щодо померлого може розглядатися як злочин лише у випадку, коли вона є засобом применшення честі і гідності живуть осіб
 7. Стаття 299. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Коментар до статті 299
  залучення завідомо невинного до кримінальної відповідальності полягає в тому, що при цьому не тільки компрометуються органи попереднього розслідування і прокуратури, але і порушуються права і свободи законослухняних громадян, у людей формується почуття соціальної та правової незахищеності, заподіюється тяжка шкода потерпілому (моральний, фізичний, матеріальний). Притягнення завідомо
 8. Стаття 306. Завідомо помилковий донос Коментар до статті 306
  притягнення до кримінальної відповідальності та засудження невинного. Невірна інформація відволікає сили і увагу органів слідства та дізнання від боротьби з дійсними злочинами. Об'єктивна сторона складу злочину характеризується активними діями, які полягають у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину - як про подію злочину, так і про осіб, його
 9. § 2. Загальні положення тактики допиту
  залучені до нього відповідно до закону (перекладач, педагог, захисник підозрюваного, обвинуваченого, адвокат свідка), або тих, рішення про участь яких взяв слідчий (наприклад, законний представник неповнолітнього, психолог, співробітник органу дізнання). 6. Потім слідчий повинен вирішити питання про час і місце запланованого допиту . Тут в першу чергу слід
 10. Глава 9 Обов'язкові тактичні операції при розслідуванні злочинів
  залучення осіб, які відмовилися від дачі показань або змінили їх у результаті злочинного впливу, до позитивного співробітництва з правоохоронними органами і т. д.). Абсолютно вірно В. В. Трухачов в системі захисту доказів виділяє кошти: а) технічні; б) організаційні; в) оперативно-розшукові; г) правові (кримінально-правові та кримінально-процесуальні) ; д)
© 2014-2022  yport.inf.ua