Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай , Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконні затримання, взяття під варту або з-тримання під вартою (ст. 301 КК).

Арешт, взяття під варту і утримання під вартою допускаються тільки за доль-ному рішенням. До судового рішення особа не може бути під-вергнути затримання на термін більше 48 годин (ч. 2 ст. 22 Консти-туції РФ). Конституційний принцип особистої недоторканність ності особи обумовлює спеціальний порядок затримання особи та ув'язнення його під варту, регламентований нормами кримінально-процесуального законодавства. Незаконні задержа-ня, взяття під варту або утримання під вартою посягань-ет на кілька об'єктів. Додатковий об'єкт - особиста свобода, а також права та законні інтереси потерпілого (честь, гідність, майнові та ін.)
У статті 301 КК містяться ознаки складів трьох самостійних злочинів: затримання, взяття під варту і утримання під вартою.
Об'єктивна сторона незаконного затримання (ч. 1 ст. 301
КК) виражається в короткочасному позбавлення волі особи, по-
дозрівати у скоєнні злочину. Підстави та порядок

затримання особи регламентуються нормами КПК України (ст. 91,
92, 94) і Федеральним законом від 15 липня 1995 р. № 103-ФЗ
«Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у со-
вершении злочинів» 1.
Затримання підозрюваного - міра процесуального прин-ждения, застосовувана органом дізнання, дізнавачем, слідові-телем на термін не більше 48 годин з моменту фактичного задер-жания особи за підозрою у вчиненні злочину. При ви-несенні суддею постанови про відкладення прийняття рішення за клопотанням слідчого або дізнавача про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту для подання названими особами додаткових доказів обгрунтований-ності затримання, його термін не може перевищувати 72 годин (ч. 7 ст. 108 КПК РФ).
Затримувати осіб допустимо за підозрою у скоєнні та-ких злочинів, за які може бути призначено позбавлення сво-боди, при наявності однієї з таких підстав: коли особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після цього; коли потерпілі або очевидці вкажуть на дану особу, що вчинила злочин; коли на підозрюваному або його одязі, при ньому або в його житлі буде виявлено яв-ні сліди злочину. В інших випадках особа може бути за-тримати, якщо воно намагалося сховатися або не має постійного місця проживання, або коли не встановлено особу підозрюваного-мого, або якщо слідчим за згодою керівника следствен-ного органу або дізнавачем за згодою прокурора до суду направ-лено клопотання про обрання відносно вказаної особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Про затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочини ня, орган дізнання, слідчий складає протокол затримання (ст. 92 КПК РФ).
Незаконним є затримання, вчинене при отсутст-вії перелічених підстав або з порушенням процесуально-го порядку (наприклад, без складання протоколу затримання).
Склад злочину є формальним. Злочин вважається закінченим з моменту незаконного затримання.
1 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759.

Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Необхідно наявність завідомість, тобто достовірного знання ві-новного про затримання особи за відсутності законних підстав або з порушенням порядку, правил його застосування. Мотиви мо-гут бути різними і для кваліфікації значення не мають.
Суб'єкт злочину - спеціальний: слідчий, особа,
провадить дізнання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконні затримання, взяття під варту або з-тримання під вартою (ст. 301 КК). "
 1. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб. Зміст зазначеного права конкретизує ст. 16 ГК, що встановлює, що збитки, заподіяні громадянину чи юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі видання
 2. 3. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями правоохоронних та судових органів
  незаконного засудження; - незаконного притягнення до кримінальної відповідальності; - незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд; - незаконного притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді адміністративного арешту (п. 1 ст. 1070 ЦК). Перераховані випадки являють собою порушення конституційного права кожного громадянина на
 3. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  незаконних рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб (ст. 46 Конституції РФ). Доступність і механізм судового захисту від незаконних дій влади регламентований Законом України «Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян». Особливої уваги заслуговує доступність
 4. 9.4. Функції прокуратури
  незаконно підданих адміністративному затриманню; порушити кримінальну справу або провадження про адміністративне правопорушення. Актами прокурорського реагування на порушення закону є протест, подання, застереження і постанову. Протест приноситься напротіворечащій закону правової акт до органу або посадовій особі які видали цей акт, або у вищий орган або
 5. 11.3. Інші структурні підрозділи МВС Росії
  незаконні або необгрунтовані, постанови слідчого; - S давати згоду на порушення перед судом клопотання про обрання запобіжного заходу - взяття під варту або проведення інших слідчих дій, які допускаються тільки на підставі судового рішення; - S затверджувати постанову слідчого про закриття кримінальної справи; S відстороняти слідчого від ведення справи з передачею
 6. 16.1.1. Поняття, завдання та правові основи діяльності адвокатури
  незаконний характер; s приймати доручення, якщо відповідно до норм процесуального законодавства його участь у процесі неприпустимо; - S робити публічні заяви про доведеність вини довірителя, якщо той її заперечує; s розголошувати відомості, повідомлені йому довірителем у зв'язку з наданням йому юридичної допомоги, без згоди довірителя; - S відмовитися від прийнятого на себе захисту.
 7. Стаття 127. Незаконне позбавлення волі Коментар до статті 127
  незаконного позбавлення волі ідентичні ознаками об'єкта викрадення людини (див. коментар до ст. 126 КК РФ). Диспозиція ч. 1 ст. 127 КК РФ є бланкетной, оскільки описує злочин за допомогою вказівки на незаконність дій суб'єкта. Загальні приписи щодо можливого законного позбавлення волі містяться в ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основних
 8. Стаття 286. Перевищення посадових повноважень Коментар до статті 286
  незаконно застосував ввірене йому зброю у конфлікті, який виник на грунті особистих неприязних відносин, поза будь-якого зв'язку з покладеними на нього службовими обов'язками несе кримінальну відповідальність як приватна особа. Перевищення повноважень може бути скоєно посадовою особою як при здійсненні владних повноважень, так і при здійсненні адміністративно-господарських або
 9. Стаття 301. Незаконні затримання, взяття під варту або утримання під вартою Коментар до статті 30
  незаконних рішень органів, які здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, збільшує ступінь суспільної небезпеки і дозволяє розглядати дане діяння як злочин саме проти правосуддя. Незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою не тільки заподіює істотну шкоду інтересам і престижу правосуддя та правоохоронних органів, а й
 10. Стаття 302. Примус до дачі показань Коментар до статті 302
  незаконних дій з боку слідчого або особи, яка провадить дізнання, а одно іншої особи з відома чи мовчазної згоди слідчого або особи, яка провадить дізнання. Коло потерпілих прямо вказано в законі: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, свідок, експерт, фахівець. Тому не утворюють розглянутого складу злочину дії з примусу до дачі показань,
© 2014-2022  yport.inf.ua