Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей (ст. 237 КК).

Пред-мет злочину - інформація про події, факти або явле-пах, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей або для довкілля.
Об'єктивна сторона виражається у приховуванні (бездіяльність) або спотворенні (дія) інформації про події, факти і яв-лениях, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей або для довкілля. Приховування означає приховування, неповідомлення населенню або зазначеним у законі органам інформації, коли доведення її до відома даними адресатам являє-ся обов'язковим згідно з вимогами нормативних

правових актів і було необхідно для впливу на події, факти чи явища, що створюють небезпеку для життя чи здоро-в'я людей або для довкілля.
Спотворення інформації характеризується сполученням непол-них відомостей, фальсифікацією фактичних даних, невірними офіційними прогнозами та оцінками про розвиток подій і явищ, небезпечних для життя чи здоров'я людей, а також для навколишнього середовища.
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначеного в законі діяння, незалежно від того, чи поступила адресатам необхідна інформація з інших джерел і б-ла чи усунена загрожує небезпека.
З суб'єктивної сторони злочин скоюється з пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину спеціальний - особа, яка зобов'язана забезпечувати населення та органи, уповноважені на прийняття заходів щодо усунення небезпеки, інформацією про події, факти або явища, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей або для довкілля .
В якості кваліфікуючих ознак (ч. 2 ст. 237 КК) ви-ступають: а) вчинення злочину особою, яка займає дер-дарчу посаду Російської Федерації чи державного-венную посаду суб'єкта РФ, а також главою органу місцевого самоврядування; б) заподіяння в результаті вчиненого пре-ступления шкоди здоров'ю людини; в) настання інших тяжких наслідків.
Таким чином, перший кваліфікований вид розглядає-ваемого злочину передбачає наявність спеціального суб'єктів незалежно єкта, ознаки якого розкриваються при аналізі злочини ня, передбаченого ст. 285 КК.
Зміст другого кваліфікуючої ознаки, по суті,
аналогічно такому ж наслідки, зазначені в ст. 235 КК та ін
До інших тяжких наслідків належать істотне на-рушення екологічної безпеки (наприклад, забруднення повітря, води, землі, знищення флори і фауни тощо), круп-ні матеріальні витрати, здійснені у зв'язку з усуненням-ем екологічної шкоди, порушення нормального жізнеобеспе-чення населення та ін

Між вказаними наслідками та суспільно небезпечним діянням повинна бути встановлено причинний зв'язок.
Вина по відношенню до зазначених наслідків може Вира-
тулитися у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей (ст. 237 КК). "
 1. 6.2. Види юридичної відповідальності
  приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей (ст. 237), виготовлення та обіг матеріалів або предметів з порнографічними зображеннями неповнолітніх (ст. 242.1) та ін Ряд інформаційних злочинів містяться в розділі "Злочини проти державної влади". Це державна зрада (ст. 275), шпигунство (ст. 276), розголошення
 2. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей "(ст. 237). До норм, що охороняє громадську мораль, віднесені статті про лжерелігіозних об'єднаннях, про діяннях, пов'язаних з проституцією і порнографією, знищенням історичних, культурних і меморіальних пам'ятників, а також з жорстоким поводженням з тваринами. При проектуванні КК розробники
 3. § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для жит-ні чи здоров'я людей (ст. 237 КК); наругу над тілами померлих і місцями їх поховання (ст. 244 КК) та ін Порушен-ня , наприклад, правил обігу наркотичних засобів або пси-хотропних речовин (ст. 2282 КК) вчиняється навмисно або з необережності; порушення правил виробництва, придбання, зберігання, обліку,
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  приховування доходів від оподаткування та паразитує на ринковій економіці. Капітали, нажиті злочинним шляхом, роз'їдають як іржа економічну, політичну і правову сфери суспільного устрою. [11] Держава бореться проти економічної злочинності силами правоохоронних органів і каральних установ. А підприємцям надано право забезпечувати свою безпеку або
 5. § 4. Кримінальна відповідальність
  приховування інформації про створюють небезпеку для життя і здоров'я людей обставинах (тут можуть бути приховування або спотворення інформації про події, факти або явища, що створюють небезпеку для навколишнього середовища, вчинені особою, зобов'язаним забезпечувати населення такою інформацією), знищення або пошкодження пам'яток історії та культури (до них можуть ставитися і природні комплекси), жорстоке
 6. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  приховування потерпілого без його волі, скоєне для недопущення виявлення проданого або продається людини правоохоронними органами, родичами, близькими та ін Приховування може виражатися не тільки у фізичному приховуванні потерпілого (наприклад, приховуванні в спеціальних приміщеннях, недопущення виходу за ту чи іншу територію), але і в інших діях, що утруднюють виявлення
 7. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  приховуванні або знищенні документів, включення до документи неправдивих відомостей і т.п., у приховуванні факту перебування речі у володінні винного і т.п.). Слід враховувати, що діяння при розкраданні, як правило, не одномоментно, а триває протягом більш-менш тривалого часу, поки злочинець не придбає реальну можливість користуватися або розпоряджатися майном як власним. В
 8. Стаття 237. Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей Коментар до статті 237
  приховуванні або перекручуванні інформації про події, факти або явища, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей або для довкілля. Згідно ч. 3 ст. 41 Конституції РФ приховування посадовими особами фактів та обставин, що створюють загрозу для життя і здоров'я людей, тягне за собою відповідальність згідно з федеральним законом. Під приховуванням слід розуміти як приховування від
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  приховування факту вчинення ним більш тяжкого злочину. 1.27. У п. 12 Інструкції закріплено також вимога оформляти відповідно до кримінально-процесуальним законодавством РФ рапорт співробітника поліції про виявлення ознак злочину. Тим часом проігноровано зміст ч. 4 ст. 141 КПК РФ, згідно з яким , якщо усне повідомлення про злочин зроблено при виробництві
 10. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей, організація об'єднання під виглядом релігійного чи громадського, що зазіхає на особистість або права громадян, наруга над місцями поховання і т.д.); за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; за злочини у сфері комп'ютерної інформації (у тому числі за створення,
© 2014-2022  yport.inf.ua