Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК).

Об'єктивна сторона розглядуваного злочину ха-теризується діянням, які порушують встановлені санітарно-епідеміологічні правила. Диспозиція розглянутої нор-ми відноситься до числа бланкетну, тому для з'ясування суті санітарно-епідеміологічних правил, порушення яких об-разует склад злочину, необхідно звертатися до различ-ним законам і підзаконним нормативним правовим актам (Фе-деральному закон від 30 березня 1999 № 52-ФЗ «Про санітарно-епі-деміологіческом благополуччя населення» 1 та ін.)
1 СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони розглядає-ваемого складу є суспільно небезпечні наслідки у вигляді масового захворювання або отруєння людей. Масовим визнаються захворювання вірусного, кишкового, бактеріального або іншого характеру, поширеність яких явно переви-щує середній рівень захворюваності даною хворобою за визна-ділений період на даній території.
Під масовим отруєнням людей розуміються гострі, хро-нічних, виробничі, лікарські, хімічні і дру-Гії захворювання, виникнення яких спричинене дією ток-сических речовин різного походження на організм люди-ни шляхом абсорбції їх через дихальні шляхи, в результаті попадання на шкіру, в організм з їжею і рідинами і т.д.
Ознакою масового захворювання або отруєння людей ох-
вативается шкоду здоров'ю будь-якої тяжкості.
Між порушенням відповідних правил і настанням суспільно небезпечних наслідків має бути встановлено причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона характеризується необережною фор-
мій провини.
Суб'єкт цього злочину спеціальний - особа, на ко-тором лежить обов'язок дотримуватися або забезпечувати дотримання ня санітарно-епідеміологічних правил.
Кваліфікований вид аналізованого злочину ха-теризується заподіянням з необережності смерть людини (ч. 2 ст. 236 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК). "
 1. Стаття 250. Забруднення вод Коментар до статті 250
  порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК РФ), порушення правил охорони праці (ст. 143 КК РФ). Відносини з охорони вод регулюються Федеральними законами Російської Федерації від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", від 30 березня 1999 N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення"; Водним кодексом РФ, іншими законами РФ і її суб'єктів,
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види екологічних злочинів
  порушень природоохоронного законодавства. За останні 10 років склалася стійка тенденція збільшення абсолютного числа реєстрованих екологічних злочинів. Так, в 1999 р. було зареєстровано 12 413 екологічних злочинів, що склало по відношенню до 1990 + 363,7% * (495). Право кожного на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на
 3. § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  порушенні правових норм, що забезпечують без-пеку здоров'я населення і суспільну моральність, і завдають їм істотну шкоду або створюють загрозу її при-підпорядкування. Треба мати на увазі, що кримінальний закон, кажучи про здоров'я населення, фактично бере під охорону його безпеку; цей висновок випливає із зіставлення назв розд. IX КК «Престо-ння проти громадської безпеки
 4. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст. 216 КК), порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах (ст. 217 КК), порушення санітарно- епідеміологічних правил (ст. 236 КК), приховування інформації про обставини, що містять небезпеку для життя чи здоров'я людей (ст. 237 КК), забруднення вод (ст. 250 КК) та ін Більшість злочинів проти
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення продавцем умови про асортименті, як видно, встановлені законодавцем залежно від обсягу переданого неассортіментного товару, тобто від того, є порушення даної умови повним або частковим, а саме зобов'язання - невиконаним або виконаним неналежним чином (СР відповідно п. 1 і 2 ст. 468 ЦК). Однак навряд чи законодавець керувався цією обставиною,
 6. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  порушення законодавства Російської Федерації і факти притягнення до відповідальності за вчинення цих порушень і т.д. Специфічною рисою секрету виробництва, що виділяє його серед інших об'єктів інтелектуальної власності, є необмеженість строку його охорони. Право на секрет виробництва діє до тих пір, поки зберігається фактична монополія особи на інформацію, яка
 7. 3. Обов'язки перевізника за договором перевезення пасажира
  порушення цих обов'язків. Так, згідно зі ст. 84 УЖТ при неможливості надати пасажиру місце у вагоні згідно проїзним документом (квитку) перевізник зобов'язаний за згодою пасажира надати йому місце в іншому вагоні, в тому числі більш високої категорії, без стягнення доплати або місце, вартість якого нижче вартості купленого ним квитка, з поверненням різниці у вартості проїзду. На
 8. § 2. Роль місцевого самоврядування
  порушення екологічних норм; забороняти на підставі висновку органів санітарно-епідеміологічного нагляду та охорони навколишнього середовища проведення заходів, які можуть викликати несприятливі екологічні зміни; встановлювати зони санітарної охорони водних об'єктів відповідно до вимог санітарних норм; інформувати населення про екологічну обстановку, приймати в
 9. § 2. Адміністративна відповідальність
  порушень; адміністративні стягнення; ефективність адміністративної відповідальності в галузі охорони навколишнього середовища.) Згідно КпАП РРФСР адміністративним проступком визнається посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, за
 10. § 4. Кримінальна відповідальність
  порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт, порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами та відходами, порушення правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами, порушення режиму особливо охоронюваних природних територій і природних об'єктів (ст. 246-248, 262). Посягання на суспільні відносини в
© 2014-2022  yport.inf.ua