Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Обов'язки перевізника за договором перевезення пасажира

До основних обов'язків перевізника, що випливають із договору перевезення пасажира, відносяться його обов'язок доставити пасажира в пункт призначення і в період виконання зазначеного обов'язку створити пасажиру безпечні та комфортні умови поїздки, причому рівень безпеки забезпечується всім пасажирам в рівній мірі, а рівень комфорту - в рамках можливостей перевізника і залежно від бажання пасажира, переважно за додаткову плату (1).
---
(1) Див: Залеський В.В. Про захист прав пасажира у відносинах з транспортною організацією - перевізником / / Право і економіка. 2000. N 9. С. 17.
Крім того, стосовно окремих видів транспорту коло основних обов'язків перевізника розширюється за рахунок того, що він приступає до виконання свого зобов'язання значно раніше моменту, коли пасажир займає своє місце в транспортному засобі. Наприклад, виконання зобов'язання перевізника за договором морського перевезення пасажира має здійснюватися з урахуванням так званих періодів перевезення пасажира, які включають в себе не тільки період, протягом якого пасажир перебуває на борту судна, але і період його посадки і висадки, а також період, в протягом якого пасажир доставляється водним шляхом з берега на судно або навпаки, а щодо багажу - період з моменту його прийняття перевізником на березі або на борту судна і до моменту його видачі пасажиру (ст. 182 КТМ).
Обов'язки перевізника за даним договором можуть бути розділені на обов'язки, встановлені і регламентовані транспортним законодавством, і на обов'язки, які не регулюються, але випливають з передбачених законодавством прав пасажирів і являють собою обов'язки з забезпечення зазначених прав. До останніх відносяться загальні обов'язки перевізника щодо забезпечення таких прав пасажира, як право провозити з собою безоплатно одну дитину у віці не старше п'яти років, якщо вона не займає окремого місця, а також дітей у віці від п'яти до десяти років з оплатою відповідно до тарифу ; право провозити з собою ручну поклажу, розміри і маса якої визначаються правилами надання послуг з перевезення пасажирів (1); право робити зупинку на шляху прямування з продовженням терміну дії проїзних документів (квитків) не більше ніж на десять діб; право продовжувати термін дії проїзних документів (квитків) у разі хвороби на шляху прямування на час хвороби; право виїжджати поїздом, який відходить раніше того поїзда, який придбано проїзні документи, і т.п. (Ст. 83 УЖТ).
---
(1) Речі, які перевозяться пасажиром (ручна поклажа на залізничному транспорті, каютний багаж на морському транспорті, що перевозиться безкоштовно багаж на повітряному транспорті), слід відрізняти від речей, які пасажир здає транспортної організації з багажної квитанції (багаж), оскільки відносно останніх встановлюється додаткове зобов'язання перевізника з їх доставки до пункту призначення і видачу пасажиру або уповноваженій ним особі.
Транспортним законодавством передбачені такі обов'язки транспортної організації перевізника:
- своєчасна подача транспортних засобів для посадки пасажирів та їх відправки у відповідності з розкладом руху;
- надання пасажиру місця, відповідного придбаному проїзним документом (квитку);
- доставка пасажира та його багажу в пункт призначення в установлений строк;
- забезпечення безпеки пасажира і збереження його багажу на шляху прямування;
- надання пасажиру комплексу послуг, сплаченого при придбанні квитка, а також додаткових послуг на платній основі.
Законодавство встановлює і наслідки порушення цих обов'язків. Так, згідно зі ст. 84 УЖТ при неможливості надати пасажиру місце у вагоні згідно проїзним документом (квитку) перевізник зобов'язаний за згодою пасажира надати йому місце в іншому вагоні, в тому числі більш високої категорії, без стягнення доплати або місце, вартість якого нижче вартості купленого ним квитка, з поверненням різниці у вартості проїзду. На морському транспорті пасажир в цьому випадку наділяється правом за своїм вибором або відмовитися від поїздки, або зажадати продовження терміну придатності квитка та надання права проїзду наступним рейсом.
Виконання перевізником обов'язки щодо забезпечення безпеки пасажира та збереження їм речей охоплює і деякий час до посадки пасажира в транспортний засіб. Воно забезпечується також страхуванням життя і здоров'я пасажирів (ст. 80 УЖТ), в тому числі добровільним страхуванням пасажирів та їх багажу в порядку, передбаченому гл. 48 ГК (1).
---
(1) Докладніше про страхування див. гл. 59 цього томи підручника.
Виконання перевізником обов'язку своєчасної доставки пасажира до пункту призначення (прибуття відповідно до розкладу) передбачає не тільки дотримання цього строку в цілому, але й дотримання встановленого графіка руху. У разі запізнення прибуття транспортного засобу до пункту призначення (за винятком перевезень у міському і приміському повідомленнях) на перевізника покладається відповідальність, обумовлена транспортними статутами та кодексами.
Разом з тим специфіка роботи транспортних організацій, пов'язана з підвищеним ризиком для життя і здоров'я пасажирів, припускає законодавчу можливість у випадках загрози безпеці пасажирів "пожертвувати" умовою договору перевезення про термін доставки пасажира до пункту призначення. Наприклад, згідно зі ст. 185 КТМ перевізник має право затримати відхід судна, змінити маршрут перевезення пасажира, місце його посадки і (або) висадки, якщо це необхідно внаслідок стихійних явищ, несприятливих санітарно-епідеміологічних умов у пункті відправлення, пункт призначення або на шляху прямування, а також внаслідок інших обставин , що не залежать від перевізника. У подібних випадках перевізник зобов'язаний за свій рахунок доставити пасажира на його вимогу в пункт відправлення або відшкодувати пасажирові реально понесені ним витрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Обов'язки перевізника за договором перевезення пасажира "
 1. 11. Договір перевезення пасажирів і багажу
  обов'язок перевізника доставити до пункту призначення багаж є можливою умовою договору перевезення пасажира, а не обов'язком по самостійному договору перевезення багажу, як зазвичай вважалося в нашій літературі ". --- --- Науково-практичний коментар до Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік. С. 284. Однак і після введення
 2. 3. Зміст договору перевезення пасажира
  обов'язками сторін, а вірніше, різними поєднаннями зазначених прав і обов'язків. Зазвичай ті чи інші умови договору містять переважно обов'язки одного боку і відповідно права її контрагента. Тому цілком припустимо розглядати проблему змісту договору перевезення пасажира через призму основних прав та обов'язків пасажира і перевізника. Основні обов'язки
 3. § 1. Перевезення
  обов'язки, засновані на адміністративному акті - плані перевезень. У транспортних статутах і кодексах встановлюється відповідальність за порушення плану перевезень. Очевидно, що з переходом до ринкової економіки значення планування в транспортній сфері значно скоротилося, але не втратилася. Комерційне право. Ч. I. Під ред. В. Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 4. § 3. Зберігання
  обов'язок щодо збереження речей покладається на перевізника, наймача, підрядника, але цей обов'язок завжди виступає як додаткова по відношенню до основного обов'язку. Відносини зі зберігання, що виникають у цьому випадку, регулюються нормами, що відносяться до основного зобов'язання. В інших випадках зобов'язання по зберіганню виступають не в якості складової частини договірного зобов'язання
 5. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  обов'язки в регулятивному відносному зобов'язанні, існуючому між сторонами, і встановлюється в законі, що регламентує дане зобов'язання, а також у самому договорі. При позадоговірної відповідальності сторони не складаються між собою в договірних відносинах, а якщо і складаються, то заподіяна шкода є результатом дій, не пов'язаних з порушенням договірних зобов'язань.
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  обов'язки 22. EX SITU [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. HABEAS CORPUS [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення
 7. § 1. Загальні положення про транспортних зобов'язаннях
  зобов'язаний забезпечити його відповідальне зберігання. Залежно від числа що беруть участь у транспортуванні організацій законодавець розмежовує місцеву перевезення, пряму перевезення та пряму змішане перевезення (див., наприклад, ст. 2 УЖТ). Місцевої називається перевезення, що здійснюється однією транспортною організацією в межах територіальних кордонів її діяльності (наприклад, залізничне перевезення
 8. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  обов'язків у всіх сторін договору. Ознака возмездности випливає з самого визначення договору перевезення вантажу у п. 1 ст. 785 ЦК, де згадується обов'язок відправника сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Ознака реальності заслуговує кілька більш детального аналізу. Термін "ввірений вантаж" в легальному визначенні договору перевезення означає "раніше переданий вантаж", що
 9. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  зобов'язаний здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина або юридичної особи, б) всі умови цього договору, в тому числі і ціна (розмір провізної плати), для всіх споживачів за загальним правилом є однаковими (п. 2 ст. 426 ЦК). Проте законом та іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Ці пільги, як
 10. § 4 . Зобов'язання з буксирування
  обов'язки (ст. 90 КВВТ). Крім того, у правовідносинах з буксирування бере участь одержувач буксируваного об'єкта, який приймає буксируваний об'єкт в порту призначення (ст. 93 КВВТ). Сторонам правовідносин з договору буксирування на морському транспорті законодавець приділяє істотно меншу увагу в порівнянні з договором буксирування на внутрішньому водному транспорті. Зі змісту гл. XII КТМ
© 2014-2022  yport.inf.ua