Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відпові-чающих вимогам безпеки (ст. 238 КК).

Дана норма передбачає відповідальність за два відносно самостійно-тільних злочину, що відрізняються між собою предметом злочину і його об'єктивною стороною: а) незаконні дію-вия в сфері обігу товарів, виконання робіт або надання послуг; б) незаконні дії у сфері сертифікації товарів, робіт і послуг.
Предметом першого злочину є товари та про-дукція, а також роботи і послуги, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів.
Споживач - це громадянин, що має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або ис-пользующий товари (роботи, послуги) виключно для особистих (побутових) потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку.
Під безпекою товару (роботи, послуги) розуміється їх властивість при звичайних умовах використання, зберігання, транс-портування, утилізації чи іншого використання (споживання), а також безпеку процесу виготовлення товару, виконання роботи, надання послуги.
Роботи - це (в даному випадку) виконувані за замовленням по-споживача будівельні, монтажні, реставраційні та інші роботи, в процесі або в результаті здійснення яких життя або здоров'я споживача ставиться під реальну загрозу; послуги - це надання медичних, санітарно-епідемією-логічних, побутових, транспортних та інших послуг, користування якими створює реальну небезпеку для життя чи здоров'я споживача.
Об'єктивна сторона даного злочину полягає у виробництві, зберіганні, перевезенні або збуті товарів і про-дукції, виконанні робіт чи наданні послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів.

Виробництво, зберігання, перевезення та збут товарів і продук-ції слід розуміти так само, як і в злочині, передбачені-Ренном ст. 1711 КК.
Злочин має формальний склад і вважається вікон-ченним з моменту виконання будь-якого з дій, зазначених у ст. 238 КК.
Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. При виробництві, зберіганні або перевезенні зазначених у законі товарів або продукції обов'язковою ознакою суб'єктів незалежно єктивні сторони виступає спеціальна мета - збут цих това-рів чи продукції.
Суб'єкт - особа, яка є власником або керуй-телем комерційної організації, індивідуальним підприємцям і досягла віку 16 років.
Предметом другого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 238 КК, є офіційний документ, що засвідчує відповідність зазначених товарів, робіт або послуг вимогам безпеки.
На товари (роботи і послуги), які підлягають обов'язковій сер-
тіфікаціі, видаються сертифікат або знак відповідності (ст. 2
Федерального закону від 27 грудня 2002 р. № 184-ФЗ «Про техні-зації регулювання» 1). Сертифікат відповідності - це документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів, зводів правил або умовам договорів; знак відповідності - позначення, що служить для інформування набувачів про відповідність об'єкта вимогам системи добровільної сертифікації або національному стандарту.
Об'єктивна сторона даного злочину полягає в неправомірну видачу або неправомірне використання вказаного в ст. 238 КК документа. Неправомірна видача серти-фіката відповідності означає незаконне його надання виробнику товарів, виробнику робіт чи послуг без про-ведення сертифікації або всупереч її негативним результа-там; неправомірне використання сертифіката відповідності
1 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140.

Характеризується тим, що винний використовує сертифікат, по-
Отриманий незаконним шляхом.
Злочин вважається закінченим з моменту виконання будь-якого з діянь, зазначених у законі.
Суб'єктивна сторона характеризується тільки прямим умислом. Мотив і мета злочину не впливають на його квалифи-кацію, але повинні враховуватися при призначенні покарання.
За неправомірну видачу офіційного документа, сподоби-вірячи відповідність зазначених товарів, робіт або послуг вимогам безпеки, відповідальність несе спеціальний суб'єкт - співробітник органу, що здійснює сертифікацію цих товарів, робіт або послуг.
Кваліфікований та особливо кваліфікований види розглядати злочини визначені відповідно у ч. 2 і 3 ст. 238 КК. В якості кваліфікуючих і особливо квалифи-цірующіх ознак виступають: а) вчинення зазначених пре-ступленій групою осіб за попередньою змовою або органи-зовано групою; щодо товарів, робіт або послуг, призначених для дітей віком до 6 років; призвели по необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерть людини (ч. 2 ст. 238 КК), б) вчинення зазначених пре-ступленій, що призвели по необережності смерть двох або бо-леї осіб (ч. 3 ст. 238 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відпові-чающих вимогам безпеки (ст. 238 КК). "
 1. Стаття 238. Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки Коментар до статті 238
  виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації - стан, при якому відсутня неприпустимий ризик, пов'язаний із заподіянням шкоди життю або здоров'ю громадян, майну фізичних або юридичних осіб, державному або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин. Безпека підрозділяється на безпеку випромінювань,
 2. Стаття 238. Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки Коментар до статті 238
  виробництва), що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів (наприклад, що не проходили обов'язкову для них сертифікацію на предмет відповідності встановленим вимогам безпеки; з невказаним терміном придатності), а також офіційні документи. 2. Під споживачем розуміється всяке особа, яка замовляє, купує або використовує товари (роботи, послуги)
 3. 4. Інші злочини проти здоров'я населення
  виробництва та виготовлення лікарських засобів. Обіг лікарських засобів - це узагальнене поняття діяльності, що включає розробку, дослідження, виробництво, виготовлення, зберігання, упаковку, перевезення, державну реєстрацію, стандартизацію та контроль якості, продаж, маркування, рекламу, застосування лікарських засобів, знищення лікарських засобів, що прийшли в
 4. Коментар до статті 14.4
  виробництва визначені Федеральним законом від 30 березня 1999 р. N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення". Виробництво, застосування (використання) і реалізація населенню нових видів (вперше розроблюваних і впроваджуваних у виробництво) харчових продуктів, харчових добавок, продовольчої сировини, а також контактують з ними матеріалів і виробів, впровадження нових
 5. Виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції (ст. 1711 КК).
  Виробництво товарів або продукції, які підлягають обов'язковому маркуванню марками акцизного збору, спеціальними марками та знаками відповідності; б) придбання немаркованих товарів або продукції; в) хра-ня таких товарів або продукції; г) перевезення немаркованих - них товарів або продукції; д) збут немаркованих товарів або продукції. При аналізі ознак об'єктивної сторони сле-дует
 6. Стаття 171. Незаконне підприємництво Коментар до статті 171
  виробництво, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту або збут немаркованих товарів і продукції, що підлягають обов'язковому маркуванню марками акцизного збору, спеціальними марками або знаками відповідності, захищеними від підробок, вчинені у великому або особливо великому розмірі, дії особи слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 171 і 171.1 КК РФ
 7. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  виробничих (економічних) відносин з приводу виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ * (2). У теорії кримінального права виділяється також видовий об'єкт. Видовим об'єктом прийнято вважати суспільні відносини (інтереси), на які посягають злочини, норми про відповідальність за вчинення яких поміщені в межах однієї глави Кодексу. Стосовно до
 8. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. Під підприємницькою діяльністю розуміється самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості, в установленому законом
 9. Використана література
  виробничо-споживчого кооперативу, а потім генеральним директором акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю, який, використовуючи своє службове становище, неодноразово отримував хабарі, визнаний не є суб'єктом посадового злочину. У зв'язку з цим всі рішення по справі були скасовані і справу припинено за відсутністю в діях Боярського складу
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виробництва, падіння ціни нижче вартості викликає його скорочення. * (12) Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 26. * (13) Див: Кулагін М.І. Підприємництво і право: досвід Заходу / / Избр. труди. М., 1997. С. 251. * (14) Див: Сават Р. Теорія зобов'язань. М., 1972. С. 53. * (15) Поняття еквівалентності та цінну не рівнозначні. Еквівалентність
© 2014-2022  yport.inf.ua