Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину є про-суспільних відносини, що забезпечують безпеку будів-ництва, експлуатації, ремонту магістральних трубопроводів.
Предмет злочину - магістральний трубопровід, перед-ставлять собою комплекс технічних споруд і засобів, що забезпечують переміщення на значні відстані ос-новного потоку речовини (нафти, нафтопродуктів, природного, нафтового вуглеводневих газів) з районів їхнього видобутку , вироб-ництва або зберігання до місць споживання. По магістральних трубопроводах під сильним тиском транспортуються великі обсяги газу, нафти і нафтопродуктів, що створює підвищену вибухонебезпечність, може становити загрозу для навколишнього

середовища, для здоров'я і життя людей. Допоміжні трубопро-води, призначені для доставки зазначених продуктів споживачу і які становлять відгалуження від головного трубопроводу, не є предметом розглядуваного Престо-полон. Не належать до нього і складські трубопроводи.
Об'єктивна сторона злочину полягає в порушен-ванні спеціальних правил, що забезпечують безпеку будів-ництва, експлуатації, ремонту магістральних трубопроводів, наслідку у вигляді заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю челове-ка, причинного зв'язку між діянням і наслідком.
Порушення правил може виражатися як в дії, так і в без-дії особи. Для встановлення конкретного порушення правил необхідно звернутися до норм інших галузей права, утримуючи-щим спеціальні правила, що регламентують будівництво, експлуатацію та ремонт магістральних трубопроводів, наприклад до Правил охорони магістральних трубопроводів та до Правил технічної експлуатації магістральних трубопроводів.
При порушенні правил будівництва, експлуатації або ре-монта магістрального трубопроводу можливо заподіяння біль-шого майнового, екологічного, організаційного збитку, пов'язаного з порушенням режиму роботи трубопроводу. Такі додаткові наслідки не впливають на кваліфікацію діяль-ня, але повинні враховуватися при призначенні покарання. Якщо порушення розглянутих правил крім наслідків, передбачається-бачених ст. 269 КК, спричинило забруднення вод, морської сре-ди, псування землі, має місце сукупність злочинів, і со-деянное має додатково кваліфікуватися за статтями КК про екологічні злочини.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується неос-
торожности формою вини у вигляді легкодумства або недбалості.
Суб'єкт злочину спеціальний - особа, на яку було покладено обов'язок дотримання правил при виконанні ра-бот з будівництва, експлуатації, ремонту магістральних трубопроводів.
В якості кваліфікуючої ознаки передбачено при-чинение з необережності смерті людині, а особливо квалифи-цірующего - заподіяння смерті двом або більше особам.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК). "
 1. § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  У КК злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту присвячена самостійна глава. Їх ві-довим об'єктом є суспільні відносини, які забезпечують-вающие безпека функціонування різних видів транс-порту. У кримінальному праві існує загальна вимога, згідно з яким злочини, об'єднані в одну главу, повинні зі-ставлять в сукупності єдину систему,
 2. § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
  Конституція РФ визначила: «Земля та інші природні ре-сурси використовуються й охороняються в Російській Федерації як основа життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території» (ч. 1 ст . 9). Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за еко-логічні правопорушення» в п. 1
 3. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. Стаття 269. Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів Коментар до статті 269
  Основним об'єктом злочину є безпека експлуатації магістральних трубопроводів, додатковий об'єкт - життя і здоров'я людини. Предметом злочину є магістральні трубопроводи. Магістральні трубопроводи являють собою специфічний вид транспорту. Але цей вид транспорту становить комплекс наземних, підземних, надземних, підводних безпосередньо трубопроводів,
 6. ВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Існують чотири основні методи ведення муніципального господарства: - Пряме управління. - Муніципальної-підрядна система. - Муніципальної-орендна система. - Муніципальна концесія. При прямому управлінні муніципалітети здійснюють безпосереднє керівництво муніципальними підприємствами. У світовій практиці органи управління муніципальними підпри-ємствами можуть бути сформовані
 7. Коментар до статті 9.1
  1. Згідно з Федеральним законом від 21 липня 1997 р. N 116-ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" під промисловою безпекою небезпечних виробничих об'єктів (далі - промислова безпека) розуміється стан захищеності життєво важливих інтересів особистості і суспільства від аварій на небезпечних виробничих об'єктах і наслідків зазначених аварій. У тому ж
 8. Коментар до статті 11.14
  1. До небезпечних речовин відносяться матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які в силу притаманних їм властивостей можуть у процесі перевезення, вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання послужити причиною вибуху, пожежі або пошкодження технічних засобів, пристроїв та інших об'єктів транспорту, а також джерелом заподіяння шкоди здоров'ю людини, тваринам, завдати шкоди
 9. Стаття 11.20. Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів
  Порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів, а одно пуск їх в експлуатацію з технічними несправностями - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до
 10. Коментар до статті 11.20
  1. Магістральні газопроводи і відводи газопроводів знаходяться на праві власності або на інших законних підставах у газотранспортних організацій. Уздовж траси газопроводів і навколо інших об'єктів даної системи газопостачання з метою забезпечення нормальних умов експлуатації таких об'єктів і виключення можливості їх пошкодження встановлюється у порядку, визначеному Урядом РФ,
© 2014-2022  yport.inf.ua