Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова -Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК).

Об'єктом даного злочину є гро-ються відносини, що забезпечують безпеку людини на водних шляхах.
У законі вказана особлива характеристика потерпілого - це особа, що зазнає лиха в морі або на іншому водному шляху. Тер-пящім лихо визнається людина, що знаходиться на потопаючому судні, в човні під час шторму, у воді тощо, життю або здоро-в'ю якого загрожує серйозна небезпека.
В об'єктивну сторону в якості обов'язкової ознаки входить місце скоєння злочину - море чи іншої вод-ний шлях.
Діяння виражається в ненаданні допомоги капітаном судна, тобто в несовершении тих дій з порятунку терплять бедст-віє на водному шляху, які капітан повинен був і міг вдосконалення-шити. Зазнають лиха можуть бути виявлені візуально або про них стає відомо при отриманні сигналів бедст-вия. Дана обставина зумовлює можливість виді-лення двох варіантів бездіяльності: ненадання допомоги капита-ном судна, що знаходиться поряд з людьми, які терплять лихо; неприбуття судна до місця лиха для надання допомоги1. Обя-
занность капітана надавати допомогу таким людям випливає з
нормативних актів, що діють на морському та річковому флоті. Вона грунтується і на положеннях міжнародного права. Так, згідно з Брюссельською конвенцією 1910 р. на капітана, якщо це не пов'язане з серйозною небезпекою для свого судна, екіпажу, пасажирів, покладено обов'язок надавати допомогу всякому особі, навіть ворожому, зустрінутому на море і знаходиться в опасності2.
Злочин має формальний склад та визнається вікон-ченним з початку бездіяльності капітана, який повинен був і міг надати допомогу зазнали лиха.
1 Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Феде-
рації / Под ред. А.І. Рарога. М., 2006. С. 486.
2 Див: Бірюков П.Н. Міжнародне право. М., 1998. С. 295, 296.

Склад злочину відсутній, якщо надання допомоги б-ло пов'язано з серйозним ризиком для судна і перебувають на ньому людей. Необгрунтованою є посилання на можливі матері-альні втрати, які не виправдовують бездіяльності капітана і не виключають його відповідальності за ст. 270 КК.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом: винний усвідомлює, що може надати допомогу без серйозного ризику для судна, його екіпажу і пасажирів, але бажає ухилитися від цього.
Суб'єктом даного злочину є капітан (у тому числі і особа, яка виконує обов'язки капітана) будь-якого судна, що не подав допомоги потерпілим. Якщо капітан (або член екіпажу) не чинив допомоги членам свого екіпажу або пас-сажіров свого судна, то діяння має кваліфікуватися за ст. 125 КК, яка передбачає відповідальність за залишення у небезпеці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК). "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Збільшуються з кожним роком інтенсивність і обсяг перевезень, а також число транспортних засобів висувають як одним із першочергових завдань забезпечення безпеки руху та експлуатації транспорту. Цей висновок підтверджується також неблагополучної динамікою і збільшенням питомої ваги таких злочинів у загальній структурі злочинності. Так, в 1998 р. на території Російської
 2. 4. Інші злочини у сфері функціонування транспорту
  До числа злочинів у сфері функціонування транспорту належать: недоброякісний ремонт транспортних засобів та випуск їх в експлуатацію (ст. 266 КК); приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст . 267 КК), порушення правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту (ст. 268 КК), порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних
 3. § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  У КК злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту присвячена самостійна глава. Їх ві-довим об'єктом є суспільні відносини, які забезпечують-вающие безпека функціонування різних видів транс-порту. У кримінальному праві існує загальна вимога, згідно з яким злочини, об'єднані в одну главу, повинні зі-ставлять в сукупності єдину систему,
 4. Стаття 270. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим Коментар до статті 270
  Об'єктом аналізованого злочинного діяння є суспільні відносини, пов'язані із забезпеченням безпеки життя людей, що терплять лихо на воді. Об'єктивна сторона характеризується бездіяльністю, що складається в ненаданні капітаном судна допомоги людям, що зазнали лиха на морі або на іншому водному шляху, якщо ця допомога могла бути надана без серйозної небезпеки для свого судна, його
 5. 2. Історія розвитку законодавства про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Норми, що забезпечують безпеку руху та експлуатації транспорту, існували і в дореволюційному кримінальному законодавстві. Основна увага в Кримінальному уложенні 1903 р. приділялася в першу чергу забезпечення безпеки руху та експлуатації залізничного, річкового та морського транспорту. Так, в гол. 30 "Пошкодження майна, шляхів сполучення, граничних і тому подібних знаків або
 6. § 5. Розмежування по суб'єкту злочину
  1. Розмежування злочинів залежно від їх суб'єктів у більшості випадків не викликає труднощів. Це пояснюється тим, що ознаки суб'єкта зазвичай вказані в законі і легко можуть бути встановлені на практиці. Якщо об'єкт, об'єктивна сторона і суб'єктивна сторона злочину існують нетривалий час - лише в момент вчинення діяння, то суб'єкт в 'більшості випадків залишається
 7. Стаття 270. Ненадання капітаном судна допомоги потерпілим Коментар до статті 270
  1. Об'єкт злочину - безпека судноплавства та встановлений порядок надання допомоги людям, що зазнали лиха на морі або іншому водному шляху. 2. Вимоги про обов'язкове наданні капітаном судна допомоги людям, що зазнали лиха на морі чи іншому водному шляху, містяться в різних нормативних актах (у тому числі міжнародно-правового характеру), що діють на морському та річковому флоті. 3.
 8. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини проти здоров'я
  Питання про відповідальність за злочини, що посягають на здоров'я людини, в російському кримінальному законодавстві ХХ в. вирішувалося в різні періоди неоднаково . Так, за Кримінальним уложення 1903 р. злочинам, безпосередньо заподіює шкоду здоров'ю, була присвячена гл. 23 - "Про тілесному ушкодженні і насильстві над особистістю", що складається з 14 статей (467-480). Це Покладання, на відміну від раніше
 9. § 2. Суспільно небезпечне діяння
  Поняття «діяння» у кримінальному праві вживається у двох значеннях - широкому і вузькому. У першому значенні під ним по-приймаються саме злочин. Інакше кажучи, в даному випадку діяль-ня ототожнюється з посяганням в цілому. У цьому сенсі зазначений термін вживається, наприклад, у ст. 2 КК, де гово-риться: «Кодекс встановлює .., які ... діяння визнаються злочином ...» . В ст. 8, 9 і 14 КК
 10. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  Норми гл. 24 КК передбачають відповідальність за посягань-тва на громадську безпеку і громадський порядок. Закон РФ від 5 березня 1992 р. № 2446-I «Про безпеку» 1 визна-ділячи поняття безпеки та її об'єкти, поняття загрози без-ки, встановлює коло суб'єктів її забезпечення, закріплює принципи і законодавчі основи забезпечення безпеки при дотриманні прав і
© 2014-2022  yport.inf.ua